Аналітична довідка щодо економічного розвитку Вінницької області

За січень-лютий 2013 року

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ЗА ЛЮТИЙ 2013 РОКУ
ЩОДО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО
Аналіз роботи галузей промисловості За підсумком січня-лютого 2013 року рівень виробництва промислового сектору області перевищив відповідний минулорічний показник на 8,1%.
Серед регіонів України за індексом виробництва промислової продукції Вінницька область посіла6 місце.
Приріст промислового виробництва забезпечили такі галузі промисловості як добувна –214,0%, харчова –125,1%, хімічна –230,4%, фармацевтичне виробництво – 143,3%, будівельних матеріалів – 105,7%, металообробка –104,9%.
Не вийшли на рівень обсягу виробництва промислової продукції січня-лютого 2012 року підприємства легкої (70,0%), з виготовлення виробів з деревини та видавничої діяльності (83,8%), машинобудування (85,1%) та з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (85,7%).
У добувній промисловості і розроблення кар’єрів обсяги виробництва перевищили рівень січня-лютого минулого року на 114,0%.
На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв збільшення обсягів продукції проти січня-лютого 2012 року становило 25,1%.
На підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів рівень обсягу виробництва продукції не досяг показника січня-лютого 2012 року на 30,0%.
На підприємствах з виготовлення виробів з деревини та поліграфічної діяльності випуск продукції проти січня-лютого 2012 року зменшився на 16,2%, однак до січня 2013 року збільшено обсяг виробництва на 32,5%.
У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції обсяги виробництва продукції збільшились проти січня-лютого 2012 року у 2,3 рази.
Рівень виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів у січні-лютому 2013 року більше минулорічного на 43,3%.
На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів та будівельної продукції перевищено минулорічний рівень виробництва продукції на 5,7%.
Обсяг продукції підприємств металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів проти січня-лютого 2012 року збільшився на 4,9%.
На підприємствах машинобудівної галузі, крім ремонту і монтажу машин і устаткуванняв порівнянні з минулорічним періодом обсяги виробництва продукції зменшились на 14,9%.
На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітряобсяги продукції зменшились проти відповідного періоду 2012 року на 14,3%.
За звітний місяць вироблено 690 млн.кВт.год електроенергії, що на 18,7% менше рівня відповідного періоду попереднього року.
За січень 2013р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 1572,3 млн.грн.
У структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (62,9%) припадає на переробну промисловість, з неї 48,9% – на виробництво харчових продуктів, напоїв; 4,5% – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції; 2,8% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність; 2,1% – на машинобудування. Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізується 36,2% продукції.
В обсязі реалізованої продукції добувної і переробної промисловості 11,2% займали товари проміжного споживання, 49,2% – споживчі товари короткострокового використання, 2,5% – інвестиційні товари, 0,5% – споживчі товари тривалого використання та енергія – 36,6%.
Мале підприємництво За даними моніторингу у січні-лютому 2013 року започаткували діяльність 975 новостворених суб’єктів господарювання, що на 27,0% менше порівняно з відповідним періодом 2012 року, із яких 152 - юридичні особи (на 12,6% більше порівняно з січнем-лютим 2012 року) та 823 - фізичні особи-підприємці (на 31,5% менше порівняно з січнем-лютим 2012 року).
Одночасно припинили господарську діяльність 1322 суб’єкти господарювання (86 - юридичні особи та 1236 - фізичні особи-підприємці), що на 7,6% більше порівняно з січнем-лютим 2012 року.
Найбільше новостворених суб’єктів господарювання - юридичних осіб в м.Вінниці - 31, або 37,3% від загальної кількості новостворених юридичних осіб, Вінницькому та Калинівському районах – 8, або 9,6%.
Найбільше новостворених фізичних осіб – підприємців:
- серед районів: у Вінницькому (4,5% від загальної кількості новостворених фізичних осіб-підприємців), Калинівському (4,3%), Тульчинському (3,7%), Ямпільському (3,2%);
- серед міст обласного значення: у м.Вінниці (33,2%) та м.Могилів-Подільському (5,9%).
Загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва в 2012 році становить 810,8 млн.грн., що складає 19% від загальних обсягів надходжень до бюджетів усіх рівнів та на 37,2% більше ніж у 2011 році.
Надходження до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва становлять 567,2 млн.грн., що на 36,3% більше порівняно з 2011 роком, а їх частка в загальних обсягах надходжень до місцевого бюджету становить 25%. При цьому необхідно зазначити, що зростання надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва, як до бюджетів усіх рівнів так і до місцевого бюджету характеризуються випереджаючими темпами порівняно з зростанням загальних обсягів надходжень (загальні надходження +8,1% та +19,1% відповідно).
У 2012 році надходження суб’єктів малого підприємництва, які працювали за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок), становлять 147,1 млн.грн., що майже в 2,5 рази більше, ніж у 2011 році.МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ РИНОК

Розвиток
будівельної
справи
За січень-лютий 2013 року підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 95,6 млн. грн.
За 2012 рік введено в експлуатацію 322,3 тис.м2 загальної пл­ощі жи­тла., що становить 103 % до попереднього року.
Серед об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію амбулаторно-поліклінічні заклади на 108 відвідувань за зміну, загальноосвітній навчальний заклад – на 1296 учнівських місць, в тому числі за рахунок коштів державного бюджету на 285 учнівських місць, дошкільні заклади освіти – на 406 місць та клуб – на 70 місць.
За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2012 році введено в експлуатацію обласне бюро судово-медичної експертизи, дитячий садок №5 у м. Вінниці та завершено реконструкцію покриття ігрового поля для хокею на траві на стадіоні Центрального парку культури і відпочинку ім. Горького у м. Вінниці.
У 2012р. завершено будівництво та прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких місцеві трубопроводи для транспортування газу протяжністю 433,95 км.
За січень-вересень 2012 року у розвиток економіки області підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 3228,7 млн. грн. капітальних інвестицій.
Показник освоєння інвестицій в основний капітал в районному розрізі не розробляється, зважаючи на те, що з 2012 року даний показник не передбачений статистичною звітністю.
Іноземне
інвестування
У 2012р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 24,7 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).
Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2012р. становив 245,4 млн.дол., що на 8,4% більше обсягів іноземних інвестицій на початок 2012р., та в розрахунку на одну особу населення складає 151,1 дол.
Переважну більшість інвестицій (77,6% від загального обсягу) унесено з країн ЄС – 190,4 млн.дол., із країн СНД – 13,5 млн.дол. (5,5%), з інших країн світу – 41,5 млн.дол. (16,9%).
За обсягами іноземних інвестицій область посідає 20-те місце серед 27-ми регіонів України.
Інвестиції надійшли із 51 країни світу. До п’ятірки основних країн- інвесторів, на які припадає 69,6% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Австрія – 56,3 млн.дол., Кіпр – 46,0 млн.дол., Франція – 30,2 млн.дол., Німеччина – 23,1 млн.дол., Польща – 15,3 млн.дол.
На підприємствах промисловості зосереджено 139,3 млн.дол. (56,8%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної –128,6 млн.дол. та добувної – 9,9 млн.дол. Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів унесено майже 63,6 млн.дол. прямих інвестицій, оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів – 32,6 млн.дол., хімічну та нафтохімічну – 27,9 млн.дол.
В організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг і надання послуг підприємцям, акумульовано – 63,0 млн.дол. (25,7% від загального обсягу), на підприємствах сільського господарства, мисливства, лісового господарства – 23,0 млн.дол. (9,4%), на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку – 11,2 млн.дол. (4,6%).
Вагому частку (45,0%) іноземного капіталу зосереджено у м.Вінниці – 110,5 млн.дол. Також значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 51,4 млн.дол. (21,0%) та Немирівському – 14,8 млн.дол. (6,0%). Серед інших регіонів області провідні місця за обсягами іноземних інвестицій утримують міста: Ладижин, Козятин та райони: Барський, Вінницький та Тиврівський.
Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку інших країн світу на 31 грудня 2012р. становив 169,4 тис.дол. Переважна більшість інвестицій внесена в економіку Російської Федерації та Молдови. Основними інвесторами з області є підприємства харчової промисловості.
Кредитні ресурси області
В області проводять діяльність по залученню коштів із різних джерел для надання кредитної підтримки реальному сектору економіки та населенню 575 відділення та філії 62 банків, в тому числі 4 установи 3-х банків, які тимчасово призупинили свою діяльність.
За січень-лютий 2013 року в області залучено депозитів на 532,9 млн.грн., або на 35,4% більше ніж за відповідний період минулого року, на загальну суму 2,04 млрд.грн.
Частка строкових депозитів в загальній сумі залучених протягом січня-лютого 2013 року коштів складала 82,8% або 1686,7 млн.грн., в тому числі 1434,3 млн.грн. – строкові депозити фізичних осіб.
Середня вартість коштів фізичних осіб, залучених на депозити у лютому 2013 року у національній валюті складала 19,9% річних, в іноземній – 7,8% річних (у лютому 2012 року – 16,6% річних та 6,9% річних, відповідно).
Водночас, середня вартість депозитів суб’єктів господарювання, залучених у лютому 2013 року, становила 17,9% річних (у лютому 2012 року – 14,3% річних).
Залишки вкладів фізичних осіб з урахуванням нарахованих витрат станом на 01.03.2013 року складали 6,4 млрд.грн., що на 1,2 млрд.грн. або на 23,2% більше ніж на відповідний період минулого року.
Станом на 01.03.2013 року залишки строкових вкладів фізичних осіб становили 5,3 млрд.грн., що на 1135,9 млн.грн. або на 27,2% більше в порівнянні з 01.03.2012 роком. Частка строкових коштів у загальній сумі заощаджень населення становила 83,1%.
Станом на 01.03.2013 року заощадження населення в національній валюті становили 3,7 млрд.грн. або 58,5% від загальної суми вкладів фізичних осіб. У порівнянні з 01.03.2012 року, вони збільшились на 624,1 млн.грн. або на 20%. Сума вкладів в іноземній валюті збільшилась на 580,9 млн.грн. або на 28% і склала на звітну дату 2,65 млрд.грн.

Залучені кредитні ресурси банківські установи області використовували для кредитування реального сектору економіки та фізичних осіб.
За січень-лютий 2013 року було видано кредитів на загальну суму 808,4 млн.грн., що на 216,9 млн.грн. або на 36,7% більше видачі січня-лютого 2012 року.
Частка кредитів, виданих на умовах „овердрафт”, в загальній сумі виданих кредитів становила 34% (274,9 млн. грн.) і зменшилась в порівнянні з рівнем відповідного періоду минулого року на 2,3 в.п.
Протягом січня-лютого 2013 року кредити надавалися переважно в національній валюті, їх частка в загальній сумі видачі складала 97,4% або 787,1 млн.грн., а середня вартість — 22,6% річних. В іноземній валюті було видано 21,4 млн.грн. в середньому під 10,8% річних.
Кредити, надані суб’єктам господарювання за січень-лютий 2013 року, складали 651,3 млрд.грн., що на 186,4 млн.грн. або на 40,1% більше ніж за січень-лютий 2012 року.
Сума довгострокових кредитів, виданих в січні-лютому 2013 року на термін більший за 1 рік, складала 303,9 млн.грн., в тому числі 246 млн.грн. – довгострокові кредити суб’єктів господарювання.
За січень-лютий 2013 року фізичним особам було видано кредитів на суму 157,1 млн.грн., що на 30,5 млн.грн. або на 24,16% більше видачі відповідний період 2012 року.

Підприємствам агропромислового комплексу області протягом січня-лютого 2013 року надано кредитів на загальну суму 101 млн. грн. (на 41,4 млн. грн. або в 1,7 рази більше), з них сільгоспвиробникам – 32,5 млн. грн. (на 13,3 млн.грн., або в 1,7 рази більше минулорічного відповідного періоду). Заборгованість за кредитами АПК станом на 01.03.2013 року склала 949,5 млн. грн., в тому числі прострочена заборгованість – 53,6 млн. грн., пролонгована – 174,7 млн. грн.
Станом на 01.02.2013 року сума вимог за кредитами становила 5,5 млрд.грн. в порівнянні з 01.01.2013 роком зменшилась на 364 млн. грн., або на 6,2%.

Постановою Правління Національного банку України від 21.03.2012 № 102 з 23 березня 2012 року встановлена облікова ставка в розмірі 7,5% річних

Готівковий обіг
Стан готівкового обігу за січень-лютий 2013 року в порівнянні з відповідним періодом 2012 року в цілому по області характеризувався ростом як надходжень готівки до кас установ банків так і видач із них.
Обсяги надходжень готівки до кас банків за січень-лютий 2013 року склали 5,14 млрд.грн., що на 647 млн.грн. або на 14% перевищує показники січня-лютого 2012 року.
В розрізі статей надходження готівки становили: торговельна виручка 1980 млн.грн. (на 154 млн.грн. або на 8% більше, як за січень-лютий 2012 року); на рахунки за вкладами фізичних осіб – 885 млн.грн. (на 212 млн.грн. або на 32% більше); від продажу іноземної валюти - 339 млн.грн. (на 32 млн.грн. або на 9% менше); від усіх видів платних послуг - 492 млн.грн. (на 23 млн.грн. або на 5% менше) тощо.
Основним джерелом надходження готівки до кас банківських установ залишалась торговельна мережа, через яку вилучалося 39% усієї готівки, причому, її частка в структурі надходжень в порівнянні з січнем 2012 року зменшилась на 2 відсоткових пункти.
Загальні обсяги готівки, які були видані з кас банків області в січні-лютому 2013 року, склали 5,02 млрд.грн. і в порівнянні з січнем-лютим 2012 року зросли на 733 млн.грн. або на 17%.
Водночас, безготівкові перерахування пенсій і допомог на поточні рахунки фізичних осіб за 2 місяці 2013 року в порівнянні з січнем-лютим 2012 року зросли на 117 млн.грн. або на 21% і склали 678 млн.грн. Безготівкові зарахування заробітної плати та інших видів оплати праці зросли на 287 млн.грн. або на 38% і склали 1045 млн.грн.
Безготівкові розрахунки із використанням платіжних карток склали 150 млн.грн., що на 109 млн.грн. або в 3,7 разів більше в порівнянні з 2 місяцями 2012 року. Безготівкові розрахунки фізичних осіб за товари та послуги збільшились на 2 млн.грн. або на 4% і склали 65 млн.грн.
На готівковому валютному ринку надходження готівки від продажу іноземної валюти були вищими від видачі готівки з кас банків на її придбання. В результаті, за рахунок операцій з іноземною валютою за звітний період було вилучено з обігу 13 млн.грн.
За січень-лютий 2013 року обсяги надходжень готівки до кас банківських установ області перевищували обсяги її видатків з кас банківських установ, що призвело до вилучення готівки з обігу в сумі 116 млн.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року вилучення готівки з обігу зменшилось на 85 млн.грн. або 42%.

ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
Фінансовий результат господарської діяльності (по бухгалтерському обліку) В області в поточному році продовжується позитивна тенденція щодо покращання ефективності діяльності господарського комплексу області та нарощення прибуткового сальдового фінансового результату діяльності підприємств усіх форм власності .
Фінансовий результат діяльності суб’єктів підприємницької діяльності (без сільськогосподарських та малих підприємств) області за січень – вересень 2012 року склав 167,0 млн.грн. прибутку, що на 286,7 млн. грн. або в 2,7 рази менше ніж у відповідному періоді минулого року.
В порівнянні із січнем - вереснем 2011 року частка прибутково працюючих підприємств області зросла на 1,8 в.п. і складає 62,9%.
Більше 1 мільйону прибутку від звичайної діяльності до оподаткування отримали 30 суб’єктів підприємницької діяльності області. Серед них: ПАТ «Вінницяобленерго», ПАТ «Вінницяпобутхім», ТОВ «Інтер Фуд», ТОВ «Аграна фрут Україна», ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика», ДП «Вінницятрансприлад», СПТОВ «Сперко Україна», ТОВ «Хліб Жмеринщини» тощо.
Значний вплив на формування позитивних фінансових результатів в цілому по області має господарська діяльність підприємств промисловості. За звітний період поточного року підприємства промислових видів діяльності отримали в цілому прибуток від звичайної діяльності до оподаткування в сумі 182,5 млн.грн., що у 3 рази менше, ніж за відповідний період минулого року.
Питома вага прибуткових промислових підприємств склала 56,2%. Прибуток, отриманий ними складає майже 582 млн.грн.(73% загальної суми прибутків області).
В загальній сумі прибутків промислових підприємств області за підсумками січня-вересня 2012 року позитивний фінансовий результат діяльності 71,4% підприємств добувної промисловості, якими отримано 18,35 млн. грн. прибутку. Сальдований фінансовий результат галузі – 9,96 млн. грн. прибутку, тоді як у відповідному періоді минулого року спрацювали із збитками на суму 964 тис.грн.
Позитивно вплинула на рівень фінансового результату області діяльність підприємств переробної промисловості, які отримали в цілому 181,1 млн.грн. прибутку, і в порівнянні з відповідним періодом 2011 року він зріс на 19,8% або майже на 30 млн. грн., 57,2% прибуткових підприємств отримали 453,1 млн.грн. прибутків, їх питома вага в загальній сумі прибутків промисловості – 77,9%.
В тому числі прибутково в цілому спрацювали переробні підприємства з виробництва харчових продуктів та напоїв, де 59% прибуткових підприємств отримали 280,8 млн.грн. прибутку, їх сальдований фінансовий результат склав 66,2 млн.грн. прибутку, тоді як у відповідному періоді минулого року було отримано 3,97 млн.грн. збитку, хімічної та нафтохімічної промисловості, де 71,4% прибуткових підприємств отримали 74,8 млн.грн. прибутку, а в цілому фінансовий результат - 70 млн.грн. прибутку, що на 19,4% більше досягнутого рівня прибутковості за 9 місяців 2011 року, і з виробництва збірних бетонних та залізобетонних виробів, керамічних виробів, цегли, керамзиту, виробів із бетону та гіпсу, де прибуток склав 1,6 млн. грн., 60% прибуткових підприємств отримали прибуток на суму 12,4 млн. грн.

Також прибутково спрацювали переробні промислові підприємства, що займаються металургійним виробництвом та виробництвом готових металевих виробів - ними нарощено сальдований прибутковий результат діяльності у 2,1 рази – отримано 45,3 млн.грн. прибутку (57,1% прибуткових підприємств отримали 47,9 млн.грн. прибутку) та машинобудуванням – спрацювали з прибутком на суму 20,5 млн.грн. (69% прибуткових підприємств – 29,25 млн.грн. прибутку) і це в на 34% більше ніж за січень-вересень 2011 року.

Серед підприємств непромислових видів економічної діяльності прибутково спрацювали підприємства які займаються операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям - 8,7 млн. грн. прибутку проти 26,2 млн.грн. збитку за 9 місяців 2011 року, та наданням комунальних та індивідуальних послуг, діяльністю у сфері культури та спорту - 1,02 млн.грн. прибутку проти 13,95 млн.грн. збитку.

В територіальному розрізі за січень-вересень 2012 року із 18 районів та 6 міст (щодо 9 районів інформація не надається: по 8 районах – інформація конфіденційна, а підприємства Чернівецького району не включені в статистичне обстеження) прибутково спрацювали 15 господарських комплексів адміністративно-територіальних одиниць області, із них 11 районів та 4 міста: Вінниця – 142,6 млн. грн., Козятин – 9,5 млн.грн., Жмеринка – 3,3 млн. грн. та м. Хмільник – 2,8 млн. грн. прибутку.
Найбільш прибутково спрацювали господарські комплекси в районах: - Крижопільському – 49,5 млн.грн. (83,3% підприємств спрацювали прибутково), Тульчинському – 42,8 млн.грн. (відповідно – 61,5%), Бершадському – 46,8 млн.грн. (відповідно 66,7%), Іллінецькому – 38,8 млн.грн. (71,4% підприємств спрацювали прибутково), Вінницькому – 21,9 млн. грн. (відповідно 87,5%)тощо.
Найбільша частка прибуткових підприємств, крім зазначених, значиться у Піщанському та Тростянецькому (100%), Шаргородському (80%), Вінницькому (87,5%) та Чечельницькому (75%) районах.
Проблемні питання Частка підприємств області, які отримали в результаті господарської діяльності за січень-вересень 2012 року збитковий фінансовий результат в порівнянні з відповідним періодом минулого року скоротилась на 1,8 відсоткових пункти і становить 37,1%. Сума збитків збиткових підприємств на 13,8% менше рівня січня-вересня 2011 року і складає 563,4 млн. грн.Із збитками більше 1 мільйону грн. спрацювало 27 суб’єкти підприємницької діяльності області і їх кількість скоротилась на 48 підприємств. А саме: Комунальне підприємство «Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго», ПАТ по газопостачанню та газифікації «Вінницягаз», ТОВ «Юзефо-Миколаївська Аграрно-промислова компанія» , ТОВ «Турбівська цукрова компанія», ТОВ «Авіс», ТОВ «Бершадське хлібоприймальне підприємство» тощо.
Із загальної кількості підприємств переробної промисловості в січні-вересні 2012 року спрацювали із збитком від звичайної діяльності до оподаткування 42,8% підприємств (частка збитково працюючих підприємств скоротилась на 0,6 в.п.) на суму 271,9 млн.грн. (68,1% загальної суми збитків промисловості).
Серед підприємств переробної промисловості в цілому спрацювали із збитковим фінансовим результатом підприємства наступних видів діяльності:
- легкої промисловості, які за січень-вересень 2012 року в цілому отримали 2,5 млн.грн. тоді як за відповідний період минулого року вони спрацювали із прибутком на суму 4,8 млн. грн., прибутково спрацювали лише 26,7% підприємств на суму 1,2 млн.грн. прибутку;
- з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів, які спрацювали із негативним фінансовим результатом на суму 3,2 млн. грн., що в 8,7 раз або на 24,8 млн. грн. менше ніж за відповідний період минулого року; прибутково спрацювали 50% підприємств, на суму 3,2 млн.грн. прибутку;
- целюлюзно-паперового виробництва та видавничої діяльності, які отримали за 9 місяців поточного року збитки на суму 16,5 млн.грн., тоді як у зазначеному періоді 2011 року спрацювали із прибутками на суму 16,3 млн.грн., прибутково спрацювали 33% підприємств, на суму 4 млн.грн. прибутку;
Промислові підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води спрацювали із негативним фінансовим результатом на суму 8,6 млн. грн., тоді як за відповідний період минулого року спрацювали із прибутками на суму 397,9 млн. грн; збитково спрацювали 57,9% підприємств, на суму 119,2 млн.грн. прибутку
Підприємства транспорту та зв’язку спрацювали із фінансовим результатом на суму 16,05 млн. грн. збитку, а за відповідний період 2011 року спрацювали із прибутками на суму 4,3 млн. грн.
Значний вплив на економіку області справляє фінансово-господарська діяльність будівельнихпідприємств області За січень-вересень 2012 року в цілому в будівництві фінансовий результат склав 2,4 млн. грн. збитку., тоді як у зазначеному періоді 2011 року спрацювали із прибутками на суму 16,7 млн.грн,. Прибутково спрацювали 59,5% підприємств галузі, їх сума прибутку – 13,5 млн.грн.
Суб’єкти господарювання області, які займаються торгівлею, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку отримали за 9 місяців 2012 року 10,45 млн. грн., збитку і зменшили негативний фінансовий результат діяльності в порівнянні з відповідним періодом минулого року у 7 разів, або на 63,1 млн.грн.
В територіальному розрізі за січень - вересень 2012 року отримали збитки від своєї діяльності 7 районів та 2 міста обласного значення (м. Ладижин – 10,3 млн.грн. збитку (50% прибуткових підприємств), м. Могилів-Подільський – 8,3 млн. грн.. збитку (58,3% прибуткових підприємств).
Найбільші збитки отримали господарські комплекси наступних районів: Калинівського – 73,1 млн.грн. (42,9% збиткових підприємств), Немирівського – 90,3 млн. грн. (відповідно – 62,5%), Липовецького – 16,65 млн. грн. (відповідно - 50%), Козятинського – 11,35 млн. грн. (відповідно - 50%) та Літинського – 9,4 млн.грн. (відповідно – 66,7%).
При проведені аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств області, відмічено основні чинники, що зумовлюють неефективну роботу підприємств:
- перерахунок курсових різниць в зв’язку зі зміною курсу;
- спад обсягів виробництва, робіт та послуг;
- наявність великих обсягів взаємних неплатежів і в результаті - значних сум дебіторської та кредиторської заборгованості;
- нарахування значних сум амортизації в результаті дооцінки основних засобів;
- продаж основних засобів за ціною, нижчою ніж залишкова вартість;
- сплата значних сум коштів у вигляді відсотків за надані підприємствам банківські кредити;
- збільшення витрат за рахунок зростання цін на матеріальні ресурси, енергоносії, транспортні послуги, а також значних сум витрат за надання маркетингових послуг тощо.
З метою досягнення беззбиткової діяльності суб’єктів господарювання та нарощення надходжень до бюджету області в 2012 році виконувались „Заходи по збільшенню бази оподаткування та зменшення збитковості суб’єктів господарської діяльності Вінницької області на 2012 рік”, які затверджені головою обласної державної адміністрації від 25.04.2012 року №01-1-14/2644.
Облдержадміністрацією постійно проводяться заходи по поліпшенню інвестиційного клімату в області для залучення коштів зовнішніх та внутрішніх інвесторів до виробничого комплексу.
З метою поширення інформації щодо інвестиційної привабливості, створення позитивного інвестиційного іміджу на веб-сайті обласної державної адміністрації, інвестиційному порталіwww.vininvest.gov.ua, у базі даних інвестиційних об’єктів проекту «Місцевий економічний розвиток» www.investmentproperty.in.ua, на сторінках окремих управлінь та органів місцевого самоврядування розміщуються та постійно оновлюються анкети інвестиційних проектів. Презентаційний компакт-диск «Вінниччина інвестиційна» розповсюджується під час проведення заходів інвестиційної тематики.
Окрім цього з метою розвитку та підтримки сприятливого інвестиційного середовища Вінницької області і поглиблення міжнародної співпраці обласною державною адміністрацією були підготовлені буклети англійською мовою для розповсюдження при проведенні міжнародних заходів та візитів делегацій Вінницької області за кордон.
Податкова ефективність За результатами декларування податку на прибуток за 9 місяців 2012 року суб’єктами господарювання області задекларовано дохід, що враховується при визначенні об’єкта оподаткування в сумі 28,0 млрд.грн., в тому числі за ІІІ квартал 2012 року – 10,5 млрд.грн. В порівнянні з ІІ кварталом 2012 року (9,2 млрд.грн.) за ІІІ квартал 2012 року дохід збільшився на 1285,9 млн.грн. або на 14,0%.
Відповідно до декларацій за ІІІ квартал 2012 року задекларовано до Зведеного бюджету податку на прибуток в сумі 104,5 млн.грн., в тому числі до Державного бюджету – 102,7 млн.грн.
В порівнянні до відповідного періоду минулого року (99,4 млн.грн.) нарахування до Державного бюджету збільшились на 3,4 млн.грн. або на 3,4%.
Найбільші податкові зобов’язання по податку на прибуток по перерахунку за 3 квартал 2012 року задекларували наступні суб’єкти господарювання:
ПРАТ „Вінницяпобутхім” (вид діяльності: виробництво мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування);
ПРАТ „Гніванський завод спец залізобетону” (вид діяльності: виготовлення виробів із бетону для будівництва);
ЗАТ „Глуховецький каоліновий завод” (вид діяльності:роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, не віднесеними до інших групувань);
ПМП ВФ „Панда” (вид діяльності:виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв).

Проблемні питання За результатами декларування за 9 місяців 2012 року рівень податкової віддачі по податку на прибуток у області становить 0,92% (при обсягах доходу в сумі 28004,3 млн. грн. нараховано податку на прибуток – 257,6 млн. грн). Розрахунково за ІІІ квартал 2012 року рівень податкової віддачі становить 0,97%, що більше порівняно з ІІ кварталом 2012 року на 0,03 відсоткових пункти.
Від’ємне значення об’єкта оподаткування (з врахуванням поданих уточнюючих декларацій) в сумі 189,8 млн. грн. за 9 місяців 2012 року в області задекларовано 78 СПД. При цьому, 54,6 % збитків формують такі підприємства, як: ТОВ „Овертайм”, ТОВ „Віойл - Агро”, ТОВ „Колумбіні”, ТОВ „Аспект Ріелтс”, ТОВ „Глоінвест”, ТОВ „Міко-5”.
Відповідно до попереднього звітного періоду (І півріччя 2012 р. з урахуванням поданих уточнюючих декларацій) кількість збиткових підприємств в області зменшилась на 61 СПД, сума збитків - на 55,8 млн. грн. або на 22,7%.
Порівняно з результатами декларування за ІІ-ІУ квартали 2011 року (з урахуванням поданих уточнюючих декларацій) сума збитків зменшилась на 553,3 млн. грн. або на 74,4%, кількість збиткових підприємств зменшилася на 117 СПД, або на 60%.
Нульове значення об’єкта оподаткування по податку на прибуток за результатами декларування 9 місяців 2012 року задекларовано 30 СПД області, або 0,4% платників податку на прибуток. Порівняно з результатами декларування за попередній звітний період їх кількість зменшилась на 5 СПД або 14,3%, а з аналогічним періодом минулого року на 20 СПД або на 40%.
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
Виконання показників Зведеного та Державного бюджетів Надходження до Зведеного бюджету по області, з врахуванням платежів, які адмініструє державна податкова служба, митних платежів та надходжень міністерств і відомств, зросли за січень-лютий 2013 року в порівнянні з відповідним періодом 2012 року на 13,2%, або на 114,5 млн.грн. і становлять 983,9 млн.грн. В тому числі надходження до Державного бюджету зросли на 9,1%, або на 48,2 млн. грн. і склали 579,1 млн.грн.
За січень-лютий 2013 року до бюджетів усіх рівнів надійшло 742,2 млн.грн. податкових платежів, які адмініструє державна податкова служба, що на 78,9 млн.грн. або на 11,9 %. більше ніж у січні-лютому 2012 року.
До Державного бюджету протягом двох місяців 2013 року перераховано 377,4 млн.грн. податкових платежів, що на 16,5 млн.грн. або на 4,6% більше ніж за відповідний період 2012 року.
Протягом січня-лютого 2013 року забезпечено приріст надходжень по єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва – на 174% (+26,3 млн.грн.), платежах за користування надрами – на 45,4% (+1,1 млн.грн.), податку на прибуток - на 33,5% (+37,6 млн.грн.), збору за спеціальне використання водних ресурсів – на 27,7% (+1 млн.грн.), збору за спеціальне використання лісових ресурсів – на 25,6% (+532,5 тис.грн.), платі за землю - на 24,7% (+10,2 млн.грн.), акцизному податку - на 9,5% (+6,7 млн.грн.), податку з доходів фізичних осіб - на 8,8% (+19,2 млн.грн.).
В структурі надходжень податків і зборів по Вінницькій області у січні-лютому 2013 року найбільшу питому вагу займають: податок з доходів фізичних осіб (31,95%) і його сума становила 237,1 млн.грн., податок на додану вартість – (14,8%) відповідно 109,7 млн. грн., податок на прибуток підприємств (20,2%) – 149,8 млн.грн. та акцизний збір (10,4%) – 77,4 млн.грн.
Виконання показників бюджету області За січень-лютий 2013 року до бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів в сумі 404,8 млн. грн., що становить 14,8% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2731,8 млн.грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 66,3 млн.грн., або на 19,6%.
У т.ч. до загального фонду бюджету області надійшло власних і закріплених доходів в сумі 314,0 млн.грн., що становить 13,5% плану на рік затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (план 2332,1 млн.грн.) та 108,5% до планових показників на 2 місяці згідно помісячного розпису з врахуванням змін (заплановано 289,4 млн.грн.). Додатково отримано до плану на 2 місяці 24,6 млн.грн. З 18-ти основних запланованих джерел надходжень не забезпечено виконання по планових призначеннях на 2 місяці по 2-х джерелах на загальну суму 0,7 млн.грн., у т.ч найбільше по платі за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 0,6 млн.грн.
Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів по загальному фонду збільшились на 37,6 млн.грн., або на 13,6%.
Доходну частину бюджету до плану на 2 місяці з 34 бюджетів адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів та обласного) виконано по 31-му бюджетах. Не виконано 3 бюджети – м. Козятин, по якому виконання склало 87,6%, м. Жмеринка – 88,4% та м. Могилів-Подільського - 92,4%.
Найбільший рівень виконання плану на 2 місяці по власних і закріплених доходах за помісячним розписом досягнуто по бюджетах районів: Погребищенського – 148,4%, Тростянецького – 147,6%, Калинівського – 139,1%, Мурованокуриловецького – 135,6%, Жмеринецького – 128,8%, Шаргородського – 125,3%.
Із 701 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад виконали свої бюджети по власних і закріплених доходах по планах на 2 місяці 589 рад, або 84,0% (за 2 місяці 2012 року – 612 рад).
Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 466,0 млн.грн. дотації вирівнювання, або 100% плану на 2 місяці та 275,9 млн.грн. субвенцій з державного бюджету, або 82,6% до плану на 2 місяці (недоотримано 58,1 млн.грн). Проти аналогічного періоду 2012 року надходження дотацій з Державного бюджету збільшилось на 6,9 млн.грн., або на 1,5%, а субвенцій - на 39,2 млн.грн, або на 16,6%.
З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету бюджет області по доходах загального фонду отримав 1055,8 млн.грн., або 14,9% до уточненого плану на рік (план 7090,0 млн.грн.) та 96,9% до уточненого плану на 2 місяці (план 1089,3 млн.грн.), і проти аналогічного періоду минулого року збільшились на 83,8 млн.грн., або на 8,6%.
За січень - лютий поточного року по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 1162,7 млн.грн., що становить 15,2% плану на рік (7633,0 млн.грн.), і збільшились проти аналогічного періоду минулого року на 114,3 млн.грн., або на 10,9%. З них проведено видатків розвитку в сумі 47,3 млн.грн., що становить 11,1% плану на рік (425,6 млн.грн.), і зменшились проти 2 місяців минулого року на 14,6 млн.грн., або на 23,6%.
У т.ч. проведено 1082,8 млн.грн видатків загального фонду, що становить 15,5% уточненого плану на рік (7004,7 млн.грн.) та 85,5% уточненого плану на 2 місяці (1265,9 млн.грн.), і проти аналогічного періоду 2012 року збільшились на 126,7 млн.грн., або на 13,3%.
В першу чергу кошти загального фонду бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за січень – лютий 2013 року на зазначені цілі використано 1001,6 млн.грн. - це 92,5% усіх видатків загального фонду, у тому числі на освіту використано 415,1 млн.грн. (проти аналогічного періоду минулого року ріст на 31,6 млн.грн., або на 8,2%), на охорону здоров’я – 230,6 млн.грн. (відповідно ріст на 31,3 млн.грн., або на 15,7%), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 297,1 млн.грн. (відповідно ріст на 44,5 млн.грн., або на 17,6%), на культуру – 42,1 млн.грн. (ріст на 3,9 млн.грн., або на 10,2%).
Виконання основних показників діяльності Пенсійного фонду України у Вінницькій області В області забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань, а також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві.
За січень-лютий 2013 року до бюджету Пенсійного фонду України у Вінницькій області з усіх джерел фінансування, надійшло 1282,80 млн. грн. і в порівнянні з січнем-лютим 2012 року надходження зросли на 13,7% або на 154,81 млн. грн. Із них власні надходження становлять 590,09 млн. грн. і в порівнянні з відповідним періодом 2012 року зросли на 9,6%, або на 51,7 млн. грн.
У частині фінансування на виплату пенсій з бюджету Пенсійного фонду Вінниччина залишається дотаційним регіоном. Станом на 01.03.2013 року забезпеченість власними коштами на виплату пенсій складає 43,3% і в порівнянні з відповідним періодом минулого року скоротилась на 2,5 відсоткових пункти.
За січень-лютий 2013 року в регіоні виплачено пенсій та грошової допомоги 1362,9 млн. грн., що на 16% або на 188,01 млн. грн. більше, ніж за січень-лютий 2012 року.
Станом на 01.01.2013 року в області фактично отримують пенсії 492,174 тис.осіб, що на 7,105 тис. осіб менше (-1,4%), ніж станом на 01.01.2012 року.
На 01.01.2013 року середній розмір пенсії становив 1253 грн. 52 коп. і зріс, у порівнянні з його рівнем станом на 01.01.2012 року, на 18,3% або на 194 грн. (становив 1059 грн. 52 коп.).
Крім того, в області отримують пенсії 20,430 тис. військовослужбовців (відповідно на 428 осіб менше).
Станом на 01.01.2013 року середній розмір пенсії військовослужбовця-пенсіонера складавв 2028 грн. 59 коп. і зріс, у порівнянні з його рівнем станом на 01.01.2012 року (1984 грн. 75 коп.), на 2,2% або на 43 грн. 84 коп.
Заборгованість до Пенсійного фонду України
Загальна заборгованість до Пенсійного фонду України у Вінницькій області на 01.03.2013 року в порівнянні із 01.01.2013року зросла на 4841,6 тис. грн. і складає 87150,5 тис. грн.
Протягом січня-лютого 2013 року зросли борги по єдиному соціальному внескув м. Вінниці (на 1889,8 тис. грн.) та м. Ладижині (на 571,8 тис. грн.), м. Козятині та Козятинському районі ( на 670,1 тис. грн.). Серед районів найбільше: Вінницький (на 505 тис. грн..), Гайсинський ( на 253,4 тис. грн.), Барський (на 478,8 тис. грн.), Тростянецький (на 224,1 тис. грн.), Шаргородський ( на 206,7 тис. грн.) тощо.
Скоротили борги протягом січня-лютого 2013 року по страхових внесках майже всі адміністративно-територіальні одиниці. Серед районів найбільше: Вінницький (на 448,2 тис. грн., або на 32,1%, залишилась сума боргу у розмірі 948,4 тис. грн.), Немирівський (на 55,5 тис. грн., залишилась сума боргу 536,2 тис. грн.), місто Вінниця (356,6 тис. грн. і залишилась сума боргу 15745,4 тис. грн.).

ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Рівень середньомісячної заробітної плати
За рівнем середньомісячної заробітної плати за січень-лютий 2013 року область займає 19 місце серед регіонів України, яка становить 2376,5 грн. і в порівнянні з січнем-лютим 2012 року зросла на 10,3% (по Україні — на 9,2%).
За темпами росту рівня середньомісячної заробітної плати серед регіонів України за січень-лютий 2013 року Вінницька область займає 8 місце.
Реальна нарахована зарплата по області за січень-лютий 2013 року в порівнянні з січнем-лютим 2012 року зросла на 11,1% (по Україні зросла на 9,6%).
В галузевому розрізі, найвищий рівень середньомісячної заробітної плати в області за січень-лютий 2013 року досягнуто у працівників, які зайняті фінансовою та страховою діяльністю – 3757,34 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс на 3%), в галузі транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, де середньомісячна заробітна плата становить – 2914,55 грн. (+4%), зокрема на підприємствах транспорту, складського господарства — 3173,01 грн. (+3,2%), в галузі інформацій та телекомунікацій — 2925,33 грн.
В галузі промисловості по області за січень-лютий 2013 року рівень середньомісячної заробітної плати склав 2800,8 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс на 12,7%).
Зокрема на підприємствах добувної промисловості рівень середньомісячної заробітної плати за січень-лютий 2013 року склав 1725,74 грн. (+2,2%), переробної — 2587,33 грн. (+15%), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — 3774,66 грн. (+15%), водопостачання, каналізація, поводження з відходами — 2333,29 грн.
Найвищий рівень середньомісячної заробітної плати за січень-лютий 2013 року отримують працівники промислової галузі, що займаються виробництвом основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (переробна промисловість) — 5979,5 грн., виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів — 3069,25 грн. (+9,7%), а найменший — на підприємствах, що займаються виробництвом автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів (переробна промисловість) — 1526,47 тис.грн. (+13,9%).
В решті галузей, зарплата менша, ніж в середньому по області: в галузі оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів — 1949,63 грн. (+6,4%), будівельній галузі — 2144,45 грн. (+20,3%), в закладах освіти – 2241,22 грн. (+8,1%), в галузі охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 1931,15 грн. (+10,7%), тимчасового розміщування й організації харчування — 1417,91 грн. (+15,9%), операцій з нерухомим майном – 2188,28 грн.
В галузі сільського господарства рівень середньомісячної заробітної плати за січень-лютий 2013 року складає 2032,59 грн. (+17,6%).
Номінальна нарахована заробітна плата штатних працівників за лютий 2013 року по області становить 2385,29 грн. і по відношенню до лютого 2012 року зросла на 9,5%(по Україні — зросла на 8,7%). В порівнянні з січнем 2013 року рівень середньомісячної заробітної плати по області зріс на 0,7% (по Україні ріст склав — 1,5%).
Середньомісячна заробітна плата по області в лютому 2013 року в 2,1 рази більша від встановленого по Україні прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1147 грн.).
В розрізі адміністративно-територіальних одиниць вище середнього рівня по областіза 2012 рік отримують заробітну плату працівники 4 міст обласного значення:
- м. Ладижин – на 45,9% і складає 3549 грн. (до 2012 року ріст на 10,2%);
- м. Козятин – на 32,7% - 3227 грн. (+15%);
- м. Жмеринка – на 23,7% - 3009 грн. (+14,3%);
- м. Вінниця – на 10% - 2676 грн. (+16,8%);
- та Крижопільського району — на 4,4% - 2540 грн. (21%).
Серед районів, крім Крижопільського, найвищий рівень середньомісячної заробітної плати мають наступні райони:
- Іллінецький — 2396 грн. (до січня-вересня 2011 року ріст на 18,9%);
- Гайсинський – 2395 грн. (+20,4%);
- Немирівський — 2367 грн. (+14,0);
- Томашпільський — 2340 грн. (+15,4%)
- Вінницький— 2325 грн. (+15,5%);
- Піщанський–2295 грн. (+23,2%);
- Тульчинський — 2265 грн. (+20,7%).

Найнижча зарплата в області у працівників підприємств та організацій Липовецького — 1871 грн. (до січня-вересня 2011 року ріст на 14,6%), Теплицького – 1887 грн. (+19,5%), Козятинського – 1940 грн. (+6,0%) районів.
Найбільший темп росту рівня середньомісячної заробітної плати за 2012 рік в порівнянні з 2011 роком спостерігається у наступних районах: Погребищенському — на 33,5% (2236 грн.), Тростянецькому — на 31,2% (2240 грн.), Чечельницькому — на 28,2% (1955 грн.).
Проблемні питання: заборгованість із виплати заробітної плати Станом на 1 березня 2013 року загальна сума заборгованості із заробітної плати на 68 підприємствах області (включаючи 20 економічно активних, 36 підприємства-банкрути та 12 економічно неактивних, які призупинили діяльність) становила в цілому 12480,8 тис.грн. і в порівнянні з початком 2013 року скоротилась на 10,7% або 1491,3 тис.грн. (станом на 1 січня 2013 року загальна сума боргу становила 13,97 млн.грн.). Протягом лютого місяця заборгованість скоротилась на 8,4% або 1145,6 тис.грн.
Частка заборгованої заробітної плати станом на 1 березня 2013 року у загальному фонді оплати праці області за лютий 2013 року складає 1,7% і залишається на рівні 01.01.2013 року (по Україні зросла на 1%).
На економічно активних підприємствах області сума боргу на звітну дату становила 3933,5 млн.грн. або 31,5% від загальної суми по області і протягом січня-лютого 2013 року борг скоротився на 29,5% або на 2564,6 тис.грн. (станом на 1 січня 2013 року борг становив 6,5 млн.грн.). В порівнянні з 01.01.2013 р. борг скоротився на 34,6% або 2082,2 тис.грн.
Сума боргу із заробітної плати на підприємствах-банкрутах області проти початку 2013 року скоротилась на 3,8% або 262,6 тис.грн. та станом на 01.03.2013 року складає 6,7 млн.грн. або 53,9% від загальної суми боргу по області. Протягом лютого місяця борг зріс на 990 тис.грн. або на 117,3%.
Економічно неактивні підприємства (які призупинили діяльність) наростили заборгованість із зарплати по відношенню до 01.01.2013 року в 3,7 рази або на 1,3 млн.грн. та станом на звітну дату становлять 1,8 млн.грн. або 14,6% від загальної суми боргу по області. (Ріст відбувся за рахунок щорічного формування (оновлення) переліку підприємств, які впродовж попереднього року призупинили економічну діяльність (скоротили працівників, припинили подавати звіти), проте не повідомили про погашення заборгованості із виплати заробітної плати).
В розрізі видів економічної діяльності
В галузі сільського господарства по області заборгованість із заробітної плати становила 601,8 тис.грн. (це 4,8% від загальної суми заборгованості по області) та скоротилась в порівнянні з початком 2013 року на 14,7% або 103,3 тис.грн.
На економічно активних сільськогосподарських підприємствах заборгованість із заробітної плати станом на 01.03.2013 р. становила 1,7 тис.грн. Облікова чисельність працівників економічно активних підприємств сільськогосподарської галузі, яким не виплачено заробітну плату станом на 01.03.2013 року становить 4 особи, що менше ніж станом на 01.01.2013 р. на 44 особи (станом на 01.01.2013 року кількість таких осіб складала 48). Сума боргу із виплати заробітної плати, яка припадає на одного працівника сільськогосподарської галузі в середньому складає 425 грн.
На підприємствах, які перебувають в процедурах згідно з ЗУ “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” станом на 01.03.2013 року складає 458,7 тис.грн. та по відношенню до 01.01.2013 р. - скоротилась на 23,6% або 81,4 тис.грн.
На економічно неактивних сільськогосподарських підприємствах заборгованість із заробітної плати становить 141,4 тис.грн., тоді як станом на 01.01.2013 р. була відсутня.
На промислових підприємствах по області заборгованість із заробітної плати станом на 01.03.2013 року склала 5680,7 тис.грн. (45,5% від загальної суми боргу) і в порівнянні з початком 2013 року скоротилась на 23,8%, в тому числі на економічно активних промислових підприємствах борг становив 847,9 тис.грн. Облікова чисельність працівників економічно активних підприємств промислової галузі, яким не виплачено заробітну плату станом на 01.03.2013 року становить 393 особи (0,7% середньооблікової чисельності штатних працівників галузі), що менше ніж станом на 01.01.2013 р. на 15% або на 70 осіб (станом на 01.01.2013 року кількість таких осіб складала 463). Сума боргу із виплати заробітної плати, яка припадає на одного працівника промислової галузі в середньому складає 2158 грн.

Скорочення обсягів заборгованості із заробітної плати протягом січня 2013 року, крім сільськогосподарської та промислової галузей відбулось у галузі будівництва — на 28,3% (сума боргу станом на 01.03.2013 р. – 1165 тис.грн.), проте у всіх інших галузях нарощено борги, найбільше в галузях оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів — в 1,8 рази (767,4 тис.грн.), операцій з нерухомим майном — в 2 рази (366,4 тис.грн.).
В територіальному розрізі - відсутні борги із виплати заробітної плати станом на 01.03.2013 р. в 12 районах області: Бершадському, Гайсинському, Іллінецькому, Крижопільському, Мурованокуриловецькому, Оратівському, Піщанському, Погребищенському, Томашпільського, Хмільницькому, Чернівецькому, Ямпільському.
Заборгованість із заробітної плати працівникам сільського господарства станом на 01.03.2013 р. залишається непогашеною у 6 районах області (Барський, Вінницький, Козятинський, Калинівський, Могилів-Подільський, Немирівський, Тиврівський, Тульчинський), в тому числі на економічно активних сільгосппідприємствах — лише у Барському районі (1,7 тис.грн.).
Скорочення заборгованості із заробітної плати до початку 2013 року відбулось в 8 районах, з них найбільше: у Вінницькому — на 38,2 тис.грн. або на 16,1% (сума боргу на звітну дату склала 199,5 тис.грн.), Калинівському — на 86,4 тис.грн. або на 16,2% (446,1 тис.грн.), Тульчинському — на 234,6 тис.грн. або в 2 рази (230,4 тис.грн.), Чечельницькому — на 12,4 тис.грн. або в 1,8 рази (14,7 тис.грн.) районах, а також в м.Вінниця — на 1,6 млн.грн. або 28,5% (4020,4 тис.грн.), м.Козятин – на 130,4 тис.грн. або 40,4% (192,3 тис.грн.) та м.Хмільник — на 49,3 тис.грн. або на 2,5% (1950,6 тис.грн.).

Наростили борги із заробітної плати протягом січня-лютого поточного року на підприємствах та установах 4 районів та 2 міст обласного значення, з них найбільше у: Липовецькому районі - на 92,1 тис.грн. або в 6 разів (сума боргу на звітну дату склала 111,7 тис.грн.) та містах Могилів-Подільському — на 89,1 тис.грн. або в 1,6 рази (229,8 тис.грн.) і м.Ладижин — на 313,7 тис.грн. або на 20,8% (1821,9 тис.грн.).
Найбільші суми боргів із зарплати станом на 01.03.2013 року в наступних районах:
- Шаргородський — сума боргу на звітну дату становить 574,1 тис.грн. (4,6% від загальної суми боргу по області),
- Жмеринський — 500,1 тис.грн. (4%);серед міст обласного значення - м.Вінниця — 4 млн.грн. (32,2%), м.Хмільник — 1,95 млн.грн.(15,6%) та м.Ладижин — 1,8 млн.грн. (14,6%).
Заборгованість із заробітної плати на економічно активних підприємствах станом на 01.03.2013 року залишається непогашеною у 3 районах (повністю погашено борг у 24 районах) та у 5 містах обласного значення.
Облікова чисельність штатних працівників, яким не виплачена заробітна плата на економічно активних підприємствах області станом на 1 березня 2013 року становить 1017 осіб (це 0,3% від середньооблікової кількості штатних працівників області) і скоротилась протягом січня-лютого 2013 року на 14,2% або на 168 осіб (станом на 01.01.2013 року кількість таких осіб складала 1185), а сума боргу із виплати заробітної плати, яка припадає на одного працівника станом на 01.03.2013 р. в середньому по області складає 3868 грн.
РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ
Розрахунки за електроенергію Рівень оплати електроенергії споживачами області при нормативних втратах електроенергії в мережах за лютий 2013 року становить 100,73%, за лютий 2012 року 95,0%. Заборгованість за електроенергію протягом лютого 2013 року збільшилась на 3,329 млн.грн., що складає майже 4,7% і станом на 1 лютого 2013 року з урахуванням боргів минулих років (за фактичними даними) становить майже 74,50 млн.грн.
При цьому:
- заборгованість установ, що фінансуються з державного бюджету з початку року збільшилась майже на 1,7 млн.грн. (на 67,6%), борг станом на 01.03.2013р. становить майже 4,11 млн. грн.;
- заборгованість установ, що фінансуються з місцевого бюджету збільшилась з початку року на 648 тис.грн. (в 4 рази), борг станом на 01.03.2013р. становить 816 тис.грн.;
- заборгованість бюджетів по пільгах населенню порівняно з початком 2013 року зменшилась на 229 тис.грн. (на 7,1%) – борг станом на 01.03.2013р. становить 2,98 млн. грн.
Серед районів та міст області рівень оплати нижче 100% за спожиту протягом лютого 2013 року електроенергію склався в 5 районах, найнижчий у Чернівецькому (93,8%), Вінницькому (95,0%), Ямпільському (98,5%) районах .
Найвищий рівень оплати склався в Могилів-Подільському (105,6%), Погрибищинському (104,7%) і Мурованокуриловецькому (103,8%) районах.
Розрахунки за природний газРозрахунки за житлово-комунальні послуги
В розрахунках за природний газ рівень оплати населенням та бюджетними установами і організаціями перед ПАТ «Вінницягаз» станом на 01.03.2013 року за фактичними даними склав 75,9%.
Станом на 01.03.2013 року загальна заборгованість за спожитий природний газ перед ПАТ «Вінницягаз» становить 138,6 млн.грн. (з урахуванням боргів минулих періодів). Заборгованість населення – 128,2 млн.грн., бюджетних установ – 10,4 млн.грн..
Рівень оплати нижче 100% за спожитий природний газ протягом лютого 2013 року склався у всіх районах області та місті Вінниця.
При цьому найвищий рівень оплати склався в: Жмеринському – (91,6 %), Погребищенському – (85,2%), районах та місті Вінниця (81,2%).
Найнижчий рівень оплати склався у: Барському – 67,0%, Теплицькому – 68,7% та Липовецькому – 68,8% районах.

Рівень оплати за житлово-комунальні послуги населенням області за лютий 2013 року становить 95,5%, за відповідний період минулого року рівень оплати становив 95,8%.
При цьому серед районів та міст області найнижчий рівень оплати за лютий 2013 року спостерігається в: Теплицькому (81,9%), Немирівському (85,2%), Липовецькому (86,4%) районах. Найвиший рівень оплати в: м. Жмеринка (115,6%) та Жмеринському (124,0%), Чернівецькому (103,8%) районах..


ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ
Товарооборот області Товарооборот області за січень-лютий 2013 року склав 3 млрд.580 млн.грн. і зріс у порівнянних цінах на 18,5 %, а в діючих цінах збільшився на 20,7 %. За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі область займає 1 місце, а за абсолютним приростом на одну особу – 8 місце серед регіонів України.
Частка товарів вітчизняного виробництва в товарообороті продовольчих товарів області становить 93,1%. Цей показник є одним з найвищих в Україні.
Сфера послуг Обсяг реалізованих послуг за січень-лютий 2013 року склав 678,7 млн. грн., що на 6,9 % більше відповідного періоду минулого року.
Населенню реалізовано послуг на 153,8 млн.грн., що становить 22,7 % від загальних обсягів і на 3,9 % більше відповідного періоду минулого року.


Головне
управління економіки
облдержадміністрації
станом на 01.04.2013 р.
 

 

Голова ОДА

Скальський Владислав Володимирович

 
Анонси подій

"Гаряча лінія" голови облдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції 
тел.: (0432) 65-17-61
e-mail: stop_korupcia@vin.gov.ua

Повідомлення про корупційне правопорушення