Аналітична довідка щодо економічного розвитку Вінницької області

За січень-березень 2013 року


ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО
Аналіз роботи галузей промисловості За підсумком I кварталу 2013 року рівень виробництва промислового сектору області перевищив відповідний минулорічний показник на 10,3%.
Серед регіонів України за індексом виробництва промислової продукції Вінницька область посіла 4 місце.
Порівняно з березнем минулого року промислової продукції вироблено більше на 13,4%, а з відповідним періодом – на 10,3% (по Україні – зниження на 5,0 %).
У березні поточного року порівняно з лютим обсяги виробництва продукції у добувній та переробній промисловості збільшились на 10,8%, на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – відповідно на 27,4%.
Порівняно з січнем–березнем 2012 року в 1,6 рази збільшено обсяги промислового виробництва у добувній промисловості і розробленні кар’єрів. Приріст у переробній промисловості становив 16,9% (в основному за рахунок збільшення обсягів на 23,1% у виробництві харчових продуктів та напоїв, у 2,1 рази – у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, на 49,2% – у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, на 10,2% – у виробництві продукції металообробки).
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зменшились на 5,6%.
Крім того, не вийшли на рівень обсягу виробництва промислової продукції січня-березня 2012 року підприємства легкої (75,4%), з виготовлення виробів з деревини та видавничої діяльності (83,6%), машинобудування (79,3%).
У добувній промисловості і розроблення кар’єрів обсяги виробництва перевищили рівень січня-березня минулого року на 57,0%.
На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв збільшення обсягів продукції проти січня-березня 2012 року становило 23,1%.
На підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів рівень обсягу виробництва продукції не досяг показника I кварталу 2012 року на 24,6%.
На підприємствах з виготовлення виробів з деревини та поліграфічної діяльностівипуск продукції проти січня-березня 2012 року зменшився на 16,4%, однак до лютого 2013 року збільшено обсяг виробництва на 4,6%.
У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції обсяги виробництва продукції збільшились проти січня-березня 2012 року у 2,1 рази.
Рівень виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів у січні-березні 2013 року більше минулорічного на 49,2%.
На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів та будівельної продукції перевищено минулорічний рівень виробництва продукції на 1,0%.
Обсяг продукції підприємств металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів проти січня-березня 2012 року збільшився на 10,2%.
На підприємствах машинобудівної галузі, крім ремонту і монтажу машин і устаткування в порівнянні з минулорічним періодом обсяги виробництва продукції зменшились на 14,9%.
На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги продукції зменшились проти відповідного періоду 2012 року на 20,7%.
За звітний місяць вироблено 1115 млн.кВт.год електроенергії, що на 7,8% менше рівня відповідного періоду попереднього року.
МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
Мале підприємництво За даними моніторингу у січні-березні 2013 року започаткували діяльність 1634 новостворені суб’єкти господарювання, що на 18,4% менше порівняно з відповідним періодом 2012 року, із яких 246 - юридичні особи (на 2,1% більше порівняно з січнем-березнем 2012 року) та 1388 - фізичні особи-підприємці (на 21,2% менше порівняно з січнем-березнем 2012 року).
Одночасно припинили господарську діяльність 2004 суб’єкти господарювання (140 - юридичні особи та 1864 - фізичні особи-підприємці), що на 7,1% менше порівняно з січнем-березнем 2012 року.
Найбільше новостворених суб’єктів господарювання - юридичних осіб в м.Вінниці - 111, або 45,1% від загальної кількості новостворених юридичних осіб, Вінницькому – 17, або 6,9%, Калинівському районах - 16, або 6,5%.
Найбільше новостворених фізичних осіб – підприємців:
- серед районів: у Вінницькому (5,5% від загальної кількості новостворених фізичних осіб-підприємців), Тульчинському (3,8%), Гайсинському та Калинівському (3,5%), Бершадському (3,2%);
- серед міст обласного значення: у м.Вінниці (34,6%) та м.Могилів-Подільському (3,9%).
Загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва у I кварталі 2013 року зросла в порівнянні з відповідним періодом 2012 року на 203,1 млн.грн. і становить 382,3 млн.грн., або 26,4% від загальних обсягів надходжень.
Надходження до місцевих бюджетів від діяльності малого бізнесу зросли відповідно на 104,9 млн.грн., або майже в 2 рази, і становлять 215,1 млн.грн., а їх частка в загальних надходженнях складає 35,6%.
Від суб’єктів малого підприємництва, які працювали за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок), у I кварталі 2013 року надходжень до бюджету майже в 2,3 рази більше, ніж за відповідний період 2012 року, і вони складають 50,5 млн.грн.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ РИНОК
Розвиток
будівельної
справи
За січень-березень 2013 року підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 152,7 млн. грн.
За 2012 рік введено в експлуатацію 322,3 тис.м2 загальної пл­ощі жи­тла., що становить 100,3 % до попереднього року.
У 2012р. завершено будівництво та прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких місцеві трубопроводи для транспортування газу протяжністю 433,95 км.
За 2012 рік у розвиток економіки області підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 4901 млн. грн. капітальних інвестицій.
Іноземне
інвестування
У 2012р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 24,7 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).
Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2012р. становив 245,4 млн.дол., що на 8,4% більше обсягів іноземних інвестицій на початок 2012р., та в розрахунку на одну особу населення складає 151,1 дол.
Переважну більшість інвестицій (77,6% від загального обсягу) унесено з країн ЄС – 190,4 млн.дол., із країн СНД – 13,5 млн.дол. (5,5%), з інших країн світу – 41,5 млн.дол. (16,9%).
За обсягами іноземних інвестицій область посідає 20-те місце серед 27-ми регіонів України.
Інвестиції надійшли із 51 країни світу. До п’ятірки основних країн- інвесторів, на які припадає 69,6% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Австрія – 56,3 млн.дол., Кіпр – 46,0 млн.дол., Франція – 30,2 млн.дол., Німеччина – 23,1 млн.дол., Польща – 15,3 млн.дол.
На підприємствах промисловості зосереджено 139,3 млн.дол. (56,8%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної –128,6 млн.дол. та добувної – 9,9 млн.дол. Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів унесено майже 63,6 млн.дол. прямих інвестицій, оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів – 32,6 млн.дол., хімічну та нафтохімічну – 27,9 млн.дол.
В організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг і надання послуг підприємцям, акумульовано – 63,0 млн.дол. (25,7% від загального обсягу), на підприємствах сільського господарства, мисливства, лісового господарства – 23,0 млн.дол. (9,4%), на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку – 11,2 млн.дол. (4,6%).
Вагому частку (45,0%) іноземного капіталу зосереджено у м.Вінниці – 110,5 млн.дол. Також значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 51,4 млн.дол. (21,0%) та Немирівському – 14,8 млн.дол. (6,0%). Серед інших регіонів області провідні місця за обсягами іноземних інвестицій утримують міста: Ладижин, Козятин та райони: Барський, Вінницький та Тиврівський.
Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку інших країн світу на 31 грудня 2012р. становив 169,4 тис.дол. Переважна більшість інвестицій внесена в економіку Російської Федерації та Молдови. Основними інвесторами з області є підприємства харчової промисловості.
Кредитні ресурси області
В області проводять діяльність по залученню коштів із різних джерел для надання кредитної підтримки реальному сектору економіки та населенню 584 відділення та філії 62 банків, в тому числі 4 установи 3-х банків, які тимчасово призупинили свою діяльність.
За січень-березень 2013 року в області залучено депозитів на 3126,6 млн.грн., що на 33,9% або 791,0 млн.грн. більше ніж за відповідний період минулого року.
Частка строкових депозитів в загальній сумі залучених протягом січня-березня 2013 року коштів складала 82,7% або 2587,1 млн.грн., в тому числі 2203,7 млн.грн. – строкові депозити фізичних осіб.
Середня вартість коштів фізичних осіб, залучених на депозити у березні 2013 року у національній валюті складала 19,3% річних, в іноземній – 7,7% річних (у березні 2012 року – 16,5% річних та 6,7% річних, відповідно).
Водночас, середня вартість депозитів суб’єктів господарювання, залучених у березні 2013 року, становила 16,8% річних (у березні 2012 року – 12,0% річних).
Залишок вкладів фізичних осіб з урахуванням нарахованих витрат станом на 01.04.2013 року складали 6,5 млрд.грн., що на 1,25 млрд.грн. або на 23,7% більше ніж на відповідний період минулого року.
Станом на 01.04.2013 року залишки строкових вкладів фізичних осіб становили 5,4 млрд.грн., що на 1153,5 млн.грн. або на 27,2% більше в порівнянні з 01.04.2012 року. Частка строкових коштів у загальній сумі заощаджень населення становила 82,6%.
Станом на 01.04.2013 року заощадження населення в національній валюті становили 3,92 млрд.грн. або 60,2% від загальної суми вкладів фізичних осіб. У порівнянні з 01.04.2012 року, вони збільшились на 723,4 млн.грн. або на 22,6%. Сума вкладів в іноземній валюті збільшилась на 526,4 млн.грн. або на 25,4% і склала на звітну дату 2,6 млрд.грн.
Залучені кредитні ресурси банківські установи області використовували для кредитування реального сектору економіки та фізичних осіб.
За січень-березень 2013 року було видано кредитів на загальну суму 1274,9 млн.грн., що на 317,4 млн.грн. або на 33,1% більше видачі січня-березня 2012 року.
Частка кредитів, виданих на умовах „овердрафт”, в загальній сумі виданих кредитів становила 33,5% (427,4 млн. грн.).
Кредити, надані суб’єктам господарювання за січень-березень 2013 року, складали 1,03 млрд.грн., що на 284,3 млн.грн. або на 38,2% більше ніж за січень-березень 2012 року.
Сума довгострокових кредитів, виданих в січні-березні 2013 року на термін більший за 1 рік, складала 484,1 млн.грн., в тому числі 390,0 млн.грн. – довгострокові кредити суб’єктів господарювання.
За січень-березень 2013 року фізичним особам було видано кредитів на суму 246,5 млн.грн., що на 33,2 млн.грн. або на 15,6% більше видачі відповідний період 2012 року.
Підприємствам агропромислового комплексу області протягом січня-березня 2013 року надано кредитів на загальну суму 279,6 млн. грн., з них сільгоспвиробникам – 178,2 млн. грн.. Заборгованість за кредитами АПК станом на 01.04.2013 року склала 985,3 млн. грн., в тому числі прострочена заборгованість – 46,0 млн. грн., пролонгована – 228,6 млн. грн.
Станом на 01.04.2013 року сума вимог за кредитами становила 5,49 млрд.грн. і в порівнянні відповідною датою минулого року скоротилась на 320,5 млн.грн., або на 5,5%.
Зменшення обсягу вимог відбулося за рахунок вимог за кредитами в іноземній валюті, сума яких за рік зменшилась на 434,9 млн.грн. або 21,0% і на звітну дату складала 1634,7 млн.грн., що становить 29,8% всіх вимог (станом на 01.04.2012-35,6%).

Постановою Правління Національного банку України від 21.03.2012 № 102 з 23 березня 2012 року встановлена облікова ставка в розмірі 7,5% річних.
Готівковий обіг
Стан готівкового обігу за січень-березень 2013 року в порівнянні з відповідним періодом 2012 року в цілому по області характеризувався ростом як надходжень готівки до кас установ банків так і видач із них.
Обсяги надходжень готівки до кас банків за січень-березень 2013 року склали 7,8 млрд.грн., що на 696 млн.грн. або на 10% перевищує показники січня-березня 2012 року.
В розрізі статей надходження готівки становили: торговельна виручка 2981 млн.грн. (на 121 млн.грн. або на 4% більше, як за січень-березень 2012 року); на рахунки за вкладами фізичних осіб – 1362 млн.грн. (на 264 млн.грн. або на 24% більше); від продажу іноземної валюти - 498 млн.грн. (на 71 млн.грн. або на 13% менше); від усіх видів платних послуг - 724 млн.грн. (на 23 млн.грн. або на 3% більше) тощо.
Основним джерелом надходження готівки до кас банківських установ залишалась торговельна мережа, через яку вилучалося 38% усієї готівки, причому, її частка в структурі надходжень в порівнянні з відповідним періодом 2012 року зменшилась на 2 відсоткових пункти.
Загальні обсяги готівки, які були видані з кас банків області в січні-березні 2013 року, склали 7,8 млрд.грн. і в порівнянні з січнем-березнем 2012 року зросли на 932 млн.грн. або на 14%.
Водночас, безготівкові перерахування пенсій і допомог на поточні рахунки фізичних осіб за січень-березень 2013 року в порівнянні з січнем-березнем 2012 року зросли на 181 млн.грн. або на 21% і склали 1029 млн.грн. Безготівкові зарахування заробітної плати та інших видів оплати праці зросли на 408 млн.грн. або на 33% і склали 1634 млн.грн.
Безготівкові розрахунки із використанням платіжних карток склали 238 млн.грн., що на 172 млн.грн. або в 3,6 разів більше в порівнянні з січнем-березнем 2012 року. Безготівкові розрахунки фізичних осіб за товари та послуги збільшились на 2 млн.грн. або на 2% і склали 97 млн.грн.
На готівковому валютному ринку видачі готівки з кас банків на придбання іноземної валюти були вищими від надходжень готівки від її продажу. Таким чином, за рахунок операцій з іноземною валютою за звітний період було випущено в обіг 8 млн.грн.
За січень-березень 2013 року обсяги надходжень готівки до кас банківських установ області перевищували обсяги її видатків з кас банківських установ, що призвело до вилучення готівки з обігу в сумі 3 млн.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року вилучення готівки з обігу зменшилось на 236 млн.грн. або 99%.
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
Фінансовий результат господарської діяльності (по бухгалтерському обліку) В області в поточному році продовжується позитивна тенденція щодо покращання ефективності діяльності господарського комплексу області та нарощення прибуткового сальдового фінансового результату діяльності підприємств усіх форм власності .
Фінансовий результат діяльності суб’єктів підприємницької діяльності (без сільськогосподарських та малих підприємств) області за січень – вересень 2012 року склав 167,0 млн.грн. прибутку, що на 286,7 млн. грн. або в 2,7 рази менше ніж у відповідному періоді минулого року.
В порівнянні із січнем - вереснем 2011 року частка прибутково працюючих підприємств області зросла на 1,8 в.п. і складає 62,9%.
Більше 1 мільйону прибутку від звичайної діяльності до оподаткування отримали 30 суб’єктів підприємницької діяльності області. Серед них: ПАТ «Вінницяобленерго», ПАТ «Вінницяпобутхім», ТОВ «Інтер Фуд», ТОВ «Аграна фрут Україна», ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика», ДП «Вінницятрансприлад», СПТОВ «Сперко Україна», ТОВ «Хліб Жмеринщини» тощо.
Значний вплив на формування позитивних фінансових результатів в цілому по області має господарська діяльність підприємств промисловості. За звітний період поточного року підприємства промислових видів діяльності отримали в цілому прибуток від звичайної діяльності до оподаткування в сумі 182,5 млн.грн., що у 3 рази менше, ніж за відповідний період минулого року.
Питома вага прибуткових промислових підприємств склала 56,2%. Прибуток, отриманий ними складає майже 582 млн.грн.(73% загальної суми прибутків області).
В загальній сумі прибутків промислових підприємств області за підсумками січня-вересня 2012 року позитивний фінансовий результат діяльності 71,4% підприємств добувної промисловості, якими отримано 18,35 млн. грн. прибутку. Сальдований фінансовий результат галузі – 9,96 млн. грн. прибутку, тоді як у відповідному періоді минулого року спрацювали із збитками на суму 964 тис.грн.
Позитивно вплинула на рівень фінансового результату області діяльність підприємствпереробної промисловості, які отримали в цілому 181,1 млн.грн. прибутку, і в порівнянні з відповідним періодом 2011 року він зріс на 19,8% або майже на 30 млн. грн., 57,2% прибуткових підприємств отримали 453,1 млн.грн. прибутків, їх питома вага в загальній сумі прибутків промисловості – 77,9%.
В тому числі прибутково в цілому спрацювали переробні підприємства з виробництва харчових продуктів та напоїв, де 59% прибуткових підприємств отримали 280,8 млн.грн. прибутку, їх сальдований фінансовий результат склав 66,2 млн.грн. прибутку, тоді як у відповідному періоді минулого року було отримано 3,97 млн.грн. збитку, хімічної та нафтохімічної промисловості, де 71,4% прибуткових підприємств отримали 74,8 млн.грн. прибутку, а в цілому фінансовий результат - 70 млн.грн. прибутку, що на 19,4% більше досягнутого рівня прибутковості за 9 місяців 2011 року, і з виробництва збірних бетонних та залізобетонних виробів, керамічних виробів, цегли, керамзиту, виробів із бетону та гіпсу, де прибуток склав 1,6 млн. грн., 60% прибуткових підприємств отримали прибуток на суму 12,4 млн. грн.
Також прибутково спрацювали переробні промислові підприємства, що займаютьсяметалургійним виробництвом та виробництвом готових металевих виробів - ними нарощено сальдований прибутковий результат діяльності у 2,1 рази – отримано 45,3 млн.грн. прибутку (57,1% прибуткових підприємств отримали 47,9 млн.грн. прибутку) та машинобудуванням – спрацювали з прибутком на суму 20,5 млн.грн. (69% прибуткових підприємств – 29,25 млн.грн. прибутку) і це в на 34% більше ніж за січень-вересень 2011 року.
Серед підприємств непромислових видів економічної діяльності прибутково спрацювали підприємства які займаються операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям - 8,7 млн. грн. прибутку проти 26,2 млн.грн. збитку за 9 місяців 2011 року, та наданням комунальних та індивідуальних послуг, діяльністю у сфері культури та спорту - 1,02 млн.грн. прибутку проти 13,95 млн.грн. збитку.
В територіальному розрізі за січень-вересень 2012 року із 18 районів та 6 міст (щодо 9 районів інформація не надається: по 8 районах – інформація конфіденційна, а підприємства Чернівецького району не включені в статистичне обстеження) прибутково спрацювали 15 господарських комплексів адміністративно-територіальних одиниць області, із них 11 районів та 4 міста: Вінниця – 142,6 млн. грн., Козятин – 9,5 млн.грн., Жмеринка – 3,3 млн.
Найбільш прибутково спрацювали господарські комплекси в районах: - Крижопільському – 49,5 млн.грн. (83,3% підприємств спрацювали прибутково), Тульчинському – 42,8 млн.грн. (відповідно – 61,5%), Бершадському – 46,8 млн.грн. (відповідно 66,7%), Іллінецькому – 38,8 млн.грн. (71,4% підприємств спрацювали прибутково), Вінницькому – 21,9 млн. грн. (відповідно 87,5%) тощо.
Найбільша частка прибуткових підприємств, крім зазначених, значиться у Піщанському та Тростянецькому (100%), Шаргородському (80%), Вінницькому (87,5%) та Чечельницькому (75%) районах.
Проблемні питання Частка підприємств області, які отримали в результаті господарської діяльності за січень-вересень 2012 року збитковий фінансовий результат в порівнянні з відповідним періодом минулого року скоротилась на 1,8 відсоткових пункти і становить 37,1%. Сума збитків збиткових підприємств на 13,8% менше рівня січня-вересня 2011 року і складає 563,4 млн. грн.
Із збитками більше 1 мільйону грн. спрацювало 27 суб’єкти підприємницької діяльності області і їх кількість скоротилась на 48 підприємств. А саме: Комунальне підприємство «Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго», ПАТ по газопостачанню та газифікації «Вінницягаз», ТОВ «Юзефо-Миколаївська Аграрно-промислова компанія», ТОВ «Турбівська цукрова компанія», ТОВ «Авіс», ТОВ «Бершадське хлібоприймальне підприємство» тощо.
Із загальної кількості підприємств переробної промисловості в січні-вересні 2012 року спрацювали із збитком від звичайної діяльності до оподаткування 42,8% підприємств (частка збитково працюючих підприємств скоротилась на 0,6 в.п.) на суму 271,9 млн.грн. (68,1% загальної суми збитків промисловості).
Серед підприємств переробної промисловості в цілому спрацювали із збитковим фінансовим результатом підприємства наступних видів діяльності:
- легкої промисловості, які за січень-вересень 2012 року в цілому отримали 2,5 млн.грн. тоді як за відповідний період минулого року вони спрацювали із прибутком на суму 4,8 млн. грн., прибутково спрацювали лише 26,7% підприємств на суму 1,2 млн.грн. прибутку;
- з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів, які спрацювали із негативним фінансовим результатом на суму 3,2 млн. грн., що в 8,7 раз або на 24,8 млн. грн. менше ніж за відповідний період минулого року; прибутково спрацювали 50% підприємств, на суму 3,2 млн.грн. прибутку;
- целюлюзно-паперового виробництва та видавничої діяльності, які отримали за 9 місяців поточного року збитки на суму 16,5 млн.грн., тоді як у зазначеному періоді 2011 року спрацювали із прибутками на суму 16,3 млн.грн., прибутково спрацювали 33% підприємств, на суму 4 млн.грн. прибутку;
Промислові підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та водиспрацювали із негативним фінансовим результатом на суму 8,6 млн. грн., тоді як за відповідний період минулого року спрацювали із прибутками на суму 397,9 млн. грн; збитково спрацювали 57,9% підприємств, на суму 119,2 млн.грн. прибутку
Підприємства транспорту та зв’язку спрацювали із фінансовим результатом на суму 16,05 млн. грн. збитку, а за відповідний період 2011 року спрацювали із прибутками на суму 4,3 млн. грн.
Значний вплив на економіку області справляє фінансово-господарська діяльність будівельнихпідприємств області За січень-вересень 2012 року в цілому в будівництві фінансовий результат склав 2,4 млн. грн. збитку., тоді як у зазначеному періоді 2011 року спрацювали із прибутками на суму 16,7 млн.грн,. Прибутково спрацювали 59,5% підприємств галузі, їх сума прибутку – 13,5 млн.грн.
Суб’єкти господарювання області, які займаються торгівлею, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку отримали за 9 місяців 2012 року 10,45 млн. грн., збитку і зменшили негативний фінансовий результат діяльності в порівнянні з відповідним періодом минулого року у 7 разів, або на 63,1 млн.грн.
В територіальному розрізі за січень - вересень 2012 року отримали збитки від своєї діяльності 7 районів та 2 міста обласного значення (м. Ладижин – 10,3 млн.грн. збитку (50% прибуткових підприємств), м. Могилів-Подільський – 8,3 млн. грн.. збитку (58,3% прибуткових підприємств).
Найбільші збитки отримали господарські комплекси наступних районів: Калинівського – 73,1 млн.грн. (42,9% збиткових підприємств), Немирівського – 90,3 млн. грн. (відповідно – 62,5%), Липовецького – 16,65 млн. грн. (відповідно - 50%), Козятинського – 11,35 млн. грн. (відповідно - 50%) та Літинського – 9,4 млн.грн. (відповідно – 66,7%).
При проведені аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств області, відмічено основні чинники, що зумовлюють неефективну роботу підприємств:
- перерахунок курсових різниць в зв’язку зі зміною курсу;
- спад обсягів виробництва, робіт та послуг;
- наявність великих обсягів взаємних неплатежів і в результаті - значних сум дебіторської та кредиторської заборгованості;
- нарахування значних сум амортизації в результаті дооцінки основних засобів;
- продаж основних засобів за ціною, нижчою ніж залишкова вартість;
- сплата значних сум коштів у вигляді відсотків за надані підприємствам банківські кредити;
- збільшення витрат за рахунок зростання цін на матеріальні ресурси, енергоносії, транспортні послуги, а також значних сум витрат за надання маркетингових послуг тощо.
З метою досягнення беззбиткової діяльності суб’єктів господарювання та нарощення надходжень до бюджету області в 2012 році виконувались „Заходи по збільшенню бази оподаткування та зменшення збитковості суб’єктів господарської діяльності Вінницької області на 2012 рік”, які затверджені головою обласної державної адміністрації від 25.04.2012 року №01-1-14/2644.
Облдержадміністрацією постійно проводяться заходи по поліпшенню інвестиційного клімату в області для залучення коштів зовнішніх та внутрішніх інвесторів до виробничого комплексу.
З метою поширення інформації щодо інвестиційної привабливості, створення позитивного інвестиційного іміджу на веб-сайті обласної державної адміністрації, інвестиційному порталіwww.vininvest.gov.ua, у базі даних інвестиційних об’єктів проекту «Місцевий економічний розвиток» www.investmentproperty.in.ua, на сторінках окремих управлінь та органів місцевого самоврядування розміщуються та постійно оновлюються анкети інвестиційних проектів. Презентаційний компакт-диск «Вінниччина інвестиційна» розповсюджується під час проведення заходів інвестиційної тематики.
Окрім цього з метою розвитку та підтримки сприятливого інвестиційного середовища Вінницької області і поглиблення міжнародної співпраці обласною державною адміністрацією були підготовлені буклети англійською мовою для розповсюдження при проведенні міжнародних заходів та візитів делегацій Вінницької області за кордон.
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
Виконання показників Зведеного та Державного бюджетів Надходження до Зведеного бюджету по області, з врахуванням платежів, які адмініструє державна податкова служба, митних платежів та надходжень міністерств і відомств, зросли за січень-березень 2013 року в порівнянні з відповідним періодом 2012 року на 8,9%, або на 117,7 млн.грн. і становлять 1444,5 млн.грн. В тому числі надходження до Державного бюджету зросли на 4,9%, або на 38,9 млн. грн. і склали 840 млн.грн.
Протягом січня-березня 2013 року органами державної податкової служби області мобілізовано до бюджетів усіх рівнів (загальний і спеціальний фонди) 1033,3 млн.грн. податкових платежів, що на 94,7 млн.грн. або на 10,1% більше ніж у січні-березні 2012 року. У тому числі за 3 місяці 2013 року до загального фонду бюджету області надійшло 952,7 млн.грн. і порівняно з відповідним періодом минулого року збільшились на 67,3 млн.грн., або на 7,6%.
До Державного бюджету надійшло 496,8 млн.грн. і в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 21,3 млн. грн.. або на 4,5%, в т.ч. до загального фонду Держаного бюджету – 480,5 млн.грн. (на 19,7 млн.грн. або на 4,3% більше січня –березня 2012 року).
До місцевих бюджетів надійшло 536,5 млн.грн., що перевищує фактичні надходження січня-березня 2012 року на 15,9% або на 73,4 млн.грн., в т.ч. до загального фонду місцевих бюджетів (власні і закріплені доходи) мобілізовано 472,2 млн.грн. або на 47,6 млн.грн. (11,2%) більше фактичних надходжень січня-березня 2012 року.
Протягом січня-березня 2013 року забезпечено приріст надходжень по єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва – на 123% (+27,9 млн.грн.), податку на прибуток - на 48% (+60,1 млн.грн.), платежах за користування надрами – на 39,4% (+1,1 млн.грн.), збору за спеціальне використання водних ресурсів – на 26,8% (+1 млн.грн.), платі за землю - на 20,7% (+13,4 млн.грн.), збору за спеціальне використання лісових ресурсів – на 18,6% (+484,2 тис.грн.), податку з доходів фізичних осіб - на 7,3% (+24,8 млн.грн.).
Виконання показників бюджету області За 3 місяці 2013 року до бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів в сумі 604,5 млн. грн., що становить 22,1% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2731,8 млн.грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 78,9 млн.грн., або на 15,0%.
У т.ч. до загального фонду бюджету області надійшло власних і закріплених доходів в сумі 474,9 млн.грн., що становить 20,4% плану на рік затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (план 2332,1 млн.грн.) та 105,5% до планових показників на 3 місяці згідно помісячного розпису (заплановано 450,1 млн.грн.). Додатково до плану на 3 місяці отримано 24,8 млн.грн. З 18-ти основних запланованих джерел надходжень не забезпечено виконання по планових призначеннях на 3 місяці по 2-х джерелах на загальну суму 0,6 млн.грн., у т.ч. найбільше по платі за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 0,5 млн.грн.
Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів по загальному фонду збільшились на 46,6 млн.грн., або на 10,9%.
Доходну частину бюджету до плану на 3 місяці з 34 бюджетів адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів та обласного) виконано по 31-му бюджету. Не виконано 3 бюджети – міста Козятина, по якому виконання склало 85,4%, м. Жмеринки – 86,5% та м. Могилів-Подільського – 94,0%.
Найбільший рівень виконання плану на 3 місяці по власних і закріплених доходах за помісячним розписом досягнуто по бюджетах районів: Жмеринецького – 145,2%, Погребищенського – 140,0%, Тростянецького – 132,7%, Калинівського – 128,3%, Шаргородського – 127,6%.
Із 701 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад виконали свої бюджети по власних і закріплених доходах по планах 3-х місяців 646 рад, або 92,2%.
Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 686,8 млн.грн. дотацій, або 98,3% плану на 3 місяці (недоотримано 12,1 млн.грн) та 437,1 млн.грн. субвенцій з державного бюджету, або 87,2% до плану на 3 місяці (недоотримано 64,4 млн.грн). Проти аналогічного періоду 2012 року надходження дотацій з Державного бюджету збільшилось на 20,2 млн.грн., або на 3,0%, а субвенцій – на 55,1 млн.грн, або на 14,4%.
З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету бюджет області по доходах загального фонду отримав 1598,8 млн.грн., або 22,6% до уточненого плану на рік (план 7090,0 млн.грн.) та 96,9% до уточненого плану на 3 місяці (план 1650,6 млн.грн.), і проти аналогічного періоду минулого року збільшились на 121,8 млн.грн., або на 8,2%.
За січень - березень поточного року по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 1814,8 млн.грн., що становить 23,6% плану на рік (7700,6 млн.грн.), і збільшились проти аналогічного періоду минулого року на 178,9 млн.грн., або на 10,9%. З них проведено видатків розвитку в сумі 85,8 млн.грн., що становить 18,7% плану на рік (457,8 млн.грн.), і збільшились проти 3 місяців минулого року на 9,3 млн.грн., або на 12,2%.
У т.ч. проведено 1671,3 млн.грн. видатків загального фонду, що становить 23,7% уточненого плану на рік (7037,3 млн.грн.) та 88,8% уточненого плану на 3 місяці (1881,1 млн.грн.), і проти аналогічного періоду 2012 року збільшились на 163,4 млн.грн., або на 10,8%.
В першу чергу кошти загального фонду бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за січень – березень 2013 року на зазначені цілі використано 1551,3 млн.грн. - це 92,8% усіх видатків загального фонду, у тому числі на освіту використано 632,7 млн.грн. (проти аналогічного періоду минулого року ріст на 39,0 млн.грн., або на 6,6%), на охорону здоров’я – 356,3 млн.грн. (відповідно ріст на 36,8 млн.грн., або на 11,5%), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 472,1 млн.грн. (відповідно ріст на 65,0 млн.грн., або на 16,0%), на культуру – 64,2 млн.грн. (ріст на 5,6 млн.грн., або на 9,5%).
Виконання основних показників діяльності Пенсійного фонду України у Вінницькій області В області забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань, а також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві.
За січень-березень 2013 року до бюджету Пенсійного фонду України у Вінницькій області з усіх джерел фінансування, надійшло 1972,3 млн. грн. і в порівнянні з січнем-березнем 2012 року надходження зросли на 14,7% або на 252,2 млн. грн. Із них власні надходження становлять 886,9 млн. грн. і в порівнянні з відповідним періодом 2012 року зросли на 7,1% або на 58,5 млн.
У частині фінансування на виплату пенсій з бюджету Пенсійного фонду Вінниччина залишається дотаційним регіоном. Станом на 01.04.2013 року забезпеченість власними коштами на виплату пенсій складає 43,4% і в порівнянні з відповідним періодом минулого року скоротилась на 3,6 відсоткові пункти.
За I квартал 2013 року в регіоні виплачено пенсій та грошової допомоги у сумі 2,04 млрд. грн., що на 16,1%, або на 282,8 млн. грн. більше, ніж за I квартал 2012 року.
Станом на 01.04.2013 року в області фактично отримують пенсії 489,866 тис.осіб, що на 6,324 тис. осіб менше (-1,3%), ніж станом на 01.04.2012 року.
На 01.04.2013 року середній розмір пенсії становив 1254 грн. 52 коп. і зріс, у порівнянні з його рівнем станом на 01.04.2012 року, на 15,4% або на 167,75 грн. (становив 1086 грн. 77 коп.).
Крім того, в області отримують пенсії 20,383 тис. військовослужбовців, що на 418 чоловік або на 2% менше ніж у січні –березні 2012 року.
Станом на 01.04.2013 року середній розмір пенсії військовослужбовця-пенсіонера складавв 2337 грн. 93 коп.
Заборгованість до Пенсійного фонду України
Загальна заборгованість до Пенсійного фонду України у Вінницькій області на 01.04.2013 року в порівнянні із 01.01.2013 року зросла на 6,27 млн. грн. і складає 88,58 млн.грн.
Протягом січня-березня 2013 року зросли борги по єдиному соціальному внескув м. Вінниці (на 1807,5 тис. грн.) та м. Ладижині (на 847 тис. грн.), м. Козятині та Козятинському районі ( на 604,5 тис. грн.). Серед районів найбільше: Бершадський (на 515 тис. грн..), Тульчинський ( на 440,8 тис. грн.), Барський (на 442,2 тис. грн.), Крижопільський (на 428 тис. грн.), Шаргородський ( на 421,6 тис. грн.), Вінницький (на 358,2 тис.грн.), Гайсинський (на 244,4 тис. грн) тощо.
Скоротили борги протягом січня-березня 2013 року по страхових внесках майже всі адміністративно-територіальні одиниці. Серед районів найбільше: Вінницький (на 448,2 тис. грн., або на 32,1%, залишилась сума боргу у розмірі 948,4 тис. грн.), Немирівський (на 70,5 тис. грн., або на 11,9% залишилась сума боргу 521,1 тис. грн.), місто Вінниця (558,1 тис. грн. або на 3,5% і залишилась сума боргу 15543,8 тис. грн.) та м. Ладижин (на 226 тис. грн. або на 4,9% і залишилась сума боргу 4340,7 тис. грн.)
ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Рівень середньомісячної заробітної плати
За рівнем середньомісячної заробітної плати за січень-березень 2013 року область займає 18 місце серед регіонів України, яка становить 2431,31 грн. і в порівнянні з січнем-березнем 2012 року зросла на 10,1% (по Україні — на 9,5%).
Реальна нарахована зарплата по області за січень-березень 2013 року в порівнянні з січнем-березнем 2012 року зросла на 11,2% (по Україні зросла на 9,9%).
В галузевому розрізі, найвищий рівень середньомісячної заробітної плати в області за січень-березень 2013 року досягнуто у працівників, які зайняті фінансовою та страховою діяльністю – 3875,26 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс на 2,8%), в галузі транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, де середньомісячна заробітна плата становить – 3150,5 грн. (+6,1%), зокрема на підприємствах транспорту, складського господарства — 3454,26 грн. (+6,3%), в галузі інформацій та телекомунікацій — 3061,35 грн.
В галузі промисловості по області за січень-березень 2013 року рівень середньомісячної заробітної плати склав 2857,87 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс на 12,2%).
Зокрема на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів рівень середньомісячної заробітної плати за січень-березень 2013 року склав 1880,59 грн. (-0,4%), переробної — 2648,56 грн. (+13,7%), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — 3809,94 грн., водопостачання, каналізація, поводження з відходами — 2358,06 грн.
Найвищий рівень середньомісячної заробітної плати за січень-березень 2013 року отримують працівники промислової галузі, що займаються виробництвом основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (переробна промисловість) — 6279,25 грн., виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів — 3122,36 грн. (+8,8%), а найменший — на підприємствах, що займаються виробництвом автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів (переробна промисловість) — 1711,85 тис.грн. (+11,5%).
В решті галузей, зарплата менша, ніж в середньому по області: в галузі оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів — 1984,12 грн. (+6,2%), будівельній галузі — 2209,52 грн. (+20,4%), в закладах освіти – 2255,51 грн. (+7,6%), в галузі охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 1933,59 грн. (+8,2%), тимчасового розміщування й організації харчування — 1460,45 грн. (+15,6%), операцій з нерухомим майном – 2285,71 грн.
В галузі сільського господарства рівень середньомісячної заробітної плати за січень-березень 2013 року складає 2033,77 грн. (+16,4%).
Номінальна нарахована заробітна плата штатних працівників за березень 2013 року по області становить 2537,73 грн. і по відношенню до березня 2012 року зросла на 9,9% (по Україні — зросла на 9,9%). В порівнянні з лютим 2013 року рівень середньомісячної заробітної плати по області зріс на 6,4% (по Україні ріст склав — 5,5%).
Середньомісячна заробітна плата по області в березні 2013 року в 2,2 рази більша від встановленого по Україні прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1147 грн.).
В розрізі адміністративно-територіальних одиниць вище середнього рівня по областіза 2012 рік отримують заробітну плату працівники 4 міст обласного значення:
- м. Ладижин – на 45,9% і складає 3549 грн. (до 2012 року ріст на 10,2%);
- м. Козятин – на 32,7% - 3227 грн. (+15%);
- м. Жмеринка – на 23,7% - 3009 грн. (+14,3%);
- м. Вінниця – на 10% - 2676 грн. (+16,8%);
- та Крижопільського району — на 4,4% - 2540 грн. (21%).
Серед районів, крім Крижопільського, найвищий рівень середньомісячної заробітної плати мають наступні райони:
- Іллінецький — 2396 грн. (до січня-вересня 2011 року ріст на 18,9%);
- Гайсинський – 2395 грн. (+20,4%);
- Немирівський — 2367 грн. (+14,0);
- Томашпільський — 2340 грн. (+15,4%)
- Вінницький— 2325 грн. (+15,5%);
- Піщанський–2295 грн. (+23,2%);
- Тульчинський — 2265 грн. (+20,7%).
Найнижча зарплата в області у працівників підприємств та організацій Липовецького — 1871 грн. (до січня-вересня 2011 року ріст на 14,6%), Теплицького – 1887 грн. (+19,5%), Козятинського – 1940 грн. (+6,0%) районів.
Найбільший темп росту рівня середньомісячної заробітної плати за 2012 рік в порівнянні з 2011 роком спостерігається у наступних районах: Погребищенському — на 33,5% (2236 грн.), Тростянецькому — на 31,2% (2240 грн.), Чечельницькому — на 28,2% (1955 грн.).
Проблемні питання: заборгованість із виплати заробітної плати Станом на 1 квітня 2013 року, загальна сума заборгованості із заробітної плати на 68 підприємствах області (включаючи 17 економічно активних, 39 підприємств-банкрутів та 12 економічно неактивних, які призупинили діяльність) становила в цілому11879,3 тис.грн. і в порівнянні з початком 2013 року скоротилась на 15% або 2092,8 тис.грн. (станом на 1 січня 2013 року загальна сума боргу становила 13,97 млн.грн.). Протягом березня місяця заборгованість скоротилась на 4,7% або 601,5 тис.грн.
На економічно активних підприємствах області сума боргу на звітну дату становила 3312,3 млн.грн. або 27,9% від загальної суми по області і протягом січня-березня 2013 року борг скоротився майже в 2 рази або на 3185,8 тис.грн. (станом на 1 січня 2013 року борг становив 6,5 млн.грн.). В порівнянні з 01.03.2013 р. борг скоротився на 15,7% або 621,2 тис.грн.
Сума боргу із заробітної плати на підприємствах-банкрутах області проти початку 2013 року скоротилась на 3,5% або 242,9 тис.грн. та станом на 01.04.2013 року складає 6,7 млн.грн. або 56,8% від загальної суми боргу по області. Протягом березня місяця борг зріс на 19,7 тис.грн.
Економічно неактивні підприємства (які призупинили діяльність) наростили заборгованість із зарплати по відношенню до 01.01.2013 року в 3,7 рази або на 1,3 млн.грн. та станом на звітну дату становлять 1,8 млн.грн. або 15,4% від загальної суми боргу по області. (Ріст відбувся за рахунок щорічного формування (оновлення) переліку підприємств, які впродовж попереднього року призупинили економічну діяльність (скоротили працівників, припинили подавати звіти), проте не повідомили про погашення заборгованості із виплати заробітної плати).
В територіальному розрізі - відсутні борги із виплати заробітної плати станом на 01.04.2013 р. в 13 районах області: Бершадському, Гайсинському, Іллінецькому, Крижопільському, Липовецькому, Мурованокуриловецькому, Оратівському, Піщанському, Погребищенському, Томашпільського, Хмільницькому, Чернівецькому, Ямпільському.
Скорочення заборгованості із заробітної плати до початку 2013 року відбулось в 9 районах (в тому числі у Липовецькому районі повністю ліквідовано заборгованість з оплати праці), з них найбільше: у Тульчинському районі — на 234,6 тис.грн. або в 2 рази (станом на 01.04.2013 р. борг становить 230,4 тис.грн.), а також в 3-х містах обласного значення: м.Вінниця — на 1,6 млн.грн. або 28,3% (4028,2 тис.грн.), м.Козятин – на 140,9 тис.грн. або 43,7% (181,8 тис.грн.) та м.Хмільник — на 357,2 тис.грн. або на 17,9% (1642,7 тис.грн.).
Наростили борги із заробітної плати протягом січня-березня поточного року на підприємствах та установах 4 районів (в тому числі 2 райони — Барський та Тростянецький, в яких утворено борги з оплати праці, проте вони були відсутні на початку поточного року) та 3 міст обласного значення.
Найбільші суми боргів із зарплати станом на 01.04.2013 року в наступних районах:
- Шаргородський — сума боргу на звітну дату становить 513,2 тис.грн. (4,3% від загальної суми боргу по області),
- Жмеринський — 507,6 тис.грн. (4,3%);
серед міст обласного значення - м.Вінниця — 4 млн.грн. (33,9%).
Заборгованість із заробітної плати на економічно активних підприємствах станом на 01.04.2013 року залишається непогашеною у Шаргородському районі (повністю погашено борг у 26 районах) та у 4 містах обласного значення.

РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ
Розрахунки за електроенергію Рівень оплати електроенергії споживачами області при нормативних втратах електроенергії в мережах за березень 2013 року становить 100,7%, за березень 2012 року 98,0%. Заборгованість за електроенергію протягом березня 2013 року збільшилась на 3,79 млн.грн., що складає майже 5,3% і станом на 1 квітня 2013 року з урахуванням боргів минулих років (за фактичними даними) становить 75,00 млн.грн.
При цьому:
- заборгованість установ, що фінансуються з державного бюджету з початку року збільшилась майже на 705 тис.грн. (на 28,8%), борг станом на 01.04.2013р. становить майже 3,16 млн. грн.;
- заборгованість установ, що фінансуються з місцевого бюджету збільшилась з початку року на 211 тис.грн. (в 1,3 рази), борг станом на 01.04.2013р. становить 379 тис.грн.;
- заборгованість бюджетів по пільгах населенню порівняно з початком 2013 року зменшилась на 236 тис.грн. (на 7,4%) – борг станом на 01.04.2013р. становить 2,97 млн. грн.
Серед районів та міст області рівень оплати нижче 100% за спожиту протягом березня 2013 року електроенергію склався в 6 районах, найнижчий у Чернівецькому (94,7%), Вінницькому (94,8%), Іллінецькому (97,8%) районах .
Найвищий рівень оплати склався в Погрибищинському (104,5%), Могилів-Подільському (103,7%) і Гайсинському (103,0%) районах.
Розрахунки за природний газВ розрахунках за природний газ рівень оплати населенням та бюджетними установами і організаціями перед ПАТ «Вінницягаз» станом на 01.04.2013 року за фактичними даними склав 82,8%.
Станом на 01.04.2013 року загальна заборгованість за спожитий природний газ перед ПАТ «Вінницягаз» становить 140,7 млн.грн. (з урахуванням боргів минулих періодів). Заборгованість населення – 131,9 млн.грн., бюджетних установ – 8,8 млн.грн..
Рівень оплати нижче 100% за спожитий природний газ протягом березня 2013 року склався у всіх районах області та місті Вінниця.
При цьому найвищий рівень оплати склався в: Жмеринському (94,5 %), Погребищенському (93,6%), Бершадському (81,2%) районах.
Найнижчий рівень оплати склався у: Теплицькому (75,2%), Барському (75,3%) та Тиврівському (78,0%) районах.
Розрахунки за житлово-комунальні послуги Рівень оплати за житлово-комунальні послуги населенням області за січень -березень 2013 року становить 94,8%, за відповідний період минулого року рівень оплати становив 96,9%.
При цьому серед районів та міст області найнижчий рівень оплати станом на 01.04.2013 р. спостерігається в: Теплицькому (86,6%), Немирівському (88,5%), Липовецькому (88,8%) районах. Найвиший рівень оплати в: м. Жмеринка (110,4%) та Жмеринському (121,0%), Ямпількому (106,6%) районах.

ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ
Товарооборот області Товарооборот області за січень-березень 2013 року склав 5 млрд. 500 млн.грн. і зріс у порівнянних цінах на 16,2 %, а в діючих цінах збільшився на 18,2 %. За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі область займає 1 місце, а за абсолютним приростом на одну особу – 10 місце серед регіонів України.
Частка товарів вітчизняного виробництва в товарообороті продовольчих товарів області становить 93,1%. Цей показник є одним з найвищих в Україні.
Сфера послуг Обсяг реалізованих послуг за січень - березень 2013 року склав 1011,3 млн. грн., що на 4,6 % більше відповідного періоду минулого року.
Населенню реалізовано послуг на 227,5 млн.грн., що становить 22,5 % від загальних обсягів і на 9,7 % більше відповідного періоду минулого року.

Департамент регіонального економічного
розвитку облдержадміністрації
станом на 01.05.2013 р.

Голова ОДА

Скальський Владислав Володимирович

 
Анонси подій

"Гаряча лінія" голови облдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції 
тел.: (0432) 65-17-61
e-mail: stop_korupcia@vin.gov.ua

Повідомлення про корупційне правопорушення