Аналітична довідка щодо економічного розвитку Вінницької області

За січень-квітень 2013 року

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ЗА СІЧЕНЬ-КВІТЕНЬ 2013 РОКУ
ЩОДО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО
Аналіз роботи галузей промисловості За підсумком січня-квітня 2013 року рівень виробництва промислового сектору економіки області перевищив відповідний минулорічний показник на 14,4%.
Серед регіонів України за індексом виробництва промислової продукції Вінницька область посіла 4 місце.
Порівняно з квітнем минулого року промислової продукції вироблено більше на 26,7%, а з березнем поточного року – на 4,4%.
Порівняно з січнем–квітнем 2012 року на 28,9% збільшено обсяги промислового виробництва у добувній промисловості і розробленні кар’єрів. Приріст у переробній промисловості становив 18,4% (в основному за рахунок збільшення обсягів на 24,5% у виробництві харчових продуктів та напоїв, майже у 2 рази – у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, на 40,4% – у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, на 10,5 % – у виробництві продукції металообробки).
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги збільшились на 4,7%.
Не вийшли на рівень обсягу виробництва промислової продукції січня-квітня 2012 року підприємства легкої (85,2%), з виготовлення виробів з деревини та видавничої діяльності (92,6%), з виробництва будівельної продукції та гумових і пластмасових виробів (92,4%), машинобудування (87,5%).
У добувній промисловості і розроблення кар’єрів обсяги виробництва перевищили рівень січня-квітня минулого року на 28,9%.
На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв збільшення обсягів продукції проти січня-квітня 2012 року становило 24,5%.
На підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів рівень обсягу виробництва продукції не досяг показника відповідного періоду 2012 року на 14,8%. Слід зазначити, що підприємства легкої промисловості збільшили виробництво на 27,3% у зрівнянні з березнем 2013 року, а у зрівнянні з квітнем 2012 року їх обсяги виробництва зросли на 11,5%, чим скорочено відставання від минулорічного періоду на 9,8в.п.
На підприємствах з виготовлення виробів з деревини та поліграфічної діяльностівипуск продукції проти січня-квітня 2012 року зменшився на 7,4%, однак до березня 2013 року збільшено обсяг виробництва на 23,2%. Відставання від минулорічного періоду скорочено на 9,0в.п.
У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції обсяги виробництва продукції збільшились проти січня-квітня 2012 року на 98,3%.
Рівень виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів у січні-квітні 2013 року більше минулорічного на 40,4%.
На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів та будівельної продукції не досягнуто минулорічного рівня виробництва продукції на 7,6%.
Обсяг продукції підприємств металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів проти січня-квітня 2012 року збільшився на 10,5 %.
На підприємствах машинобудівної галузі, крім ремонту і монтажу машин і устаткування в порівнянні з минулорічним періодом обсяги виробництва продукції зменшились на 12,5%.
На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги продукції збільшились проти відповідного періоду 2012 року на 4,7%.
За звітний місяць вироблено 1640 млн.кВт.год електроенергії, що на 8,2% більше рівня відповідного періоду попереднього року.
МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
Мале підприємництво За даними моніторингу у січні-квітні 2013 року започаткували діяльність 2193 новостворені суб’єкти господарювання, що на 14,0% менше порівняно з відповідним періодом 2012 року, із яких 329 - юридичні особи (на 1,5% більше порівняно з січнем-квітнем 2012 року) та 1864 - фізичні особи-підприємці (на 16,3% менше порівняно з січнем-квітнем 2012 року).
Одночасно припинили господарську діяльність 2586 суб’єктів господарювання (188 - юридичні особи та 2398 - фізичні особи-підприємці), що на 12,8% менше порівняно з січнем-квітнем 2012 року.
Найбільше новостворених суб’єктів господарювання - юридичних осіб в м.Вінниці - 157, або 47,7% від загальної кількості новостворених юридичних осіб, Калинівському - 20, або 6,1%, Вінницькому районах – 19, або 5,8%.
Найбільше новостворених фізичних осіб – підприємців:
- серед районів: у Вінницькому (5,3% від загальної кількості новостворених фізичних осіб-підприємців), Тульчинському (3,6%), Гайсинському (3,3%), Калинівському та Барському (3,2%);
- серед міст обласного значення: у м.Вінниці (34,4%) та м.Могилів-Подільському (4,1%).
Загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва у I кварталі 2013 року зросла в порівнянні з відповідним періодом 2012 року на 203,1 млн.грн. і становить 382,3 млн.грн., або 26,4% від загальних обсягів надходжень.
Надходження до місцевих бюджетів від діяльності малого бізнесу зросли відповідно на 104,9 млн.грн., або майже в 2 рази, і становлять 215,1 млн.грн., а їх частка в загальних надходженнях складає 35,6%.
Від суб’єктів малого підприємництва, які працювали за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок), у I кварталі 2013 року надходжень до бюджету майже в 2,3 рази більше, ніж за відповідний період 2012 року, і вони складають 50,5 млн.грн.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ РИНОК
Розвиток
будівельної
справи
У січні–квітні поточного року підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 251,1 млн. грн., у тому числі :
на будівництві будівель – 152,5 млн. грн., що становить 60,7% від загального обсягу;
на інженерних спорудах – 98,6 млн. грн. або 39,3%.
За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином:
роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 85,2% від загального обсягу,
решта – з капітального та поточного ремонтів (9,2% та 5,6% відповідно).
За січень–березень 2013 року прийнято в експлуатацію 119 тис.м2 загальної площі житла, що на 43,1% більше, ніж за відповідний період 2012 року.
У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 72,2 тис.м2 загальної площі житла (60,7%), у сільській місцевості – 46,8 тис.м2 (39,3%).
Обсяги прийнятого в експлуатацію житла в сільській місцевості порівняно з січнем–березнем 2012 року зросли в 1,6 рази.
За перший квартал поточного року обсяги прийнятого в експлуатацію житла зросли у 20 регіонах області.
Найбільше зросли обсяги прийнятого в експлуатацію житла у Тростянецькому районі (у 3,3 рази), Тульчинському – у 3,2 рази, Оратівському – у 2,6 рази та у Крижопільському – у 2,4 рази.
По області найбільше житла збудовано у Вінницькому районі (29,7%).
Ще у 6 регіонах (містах Вінниці і Хмільнику, Гайсинському, Тульчинському, Тиврівському, Немирівському районах) прийнято в експлуатацію 41,7% загального обсягу житла.
Серед об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію амбулаторно-поліклінічний заклад на 22 відвідування за зміну.
Іноземне
інвестування
Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 квітня 2013р. становив 249,7 млн.дол., що на 0,6% більше обсягів іноземних інвестицій на початок 2013р., та в розрахунку на одну особу населення складає 153,8 дол.
За обсягами іноземних інвестицій область посідає 19-те серед 27-ми регіонів України.
Інвестиції надійшли із 54 країн світу. До п’ятірки основних країн- інвесторів, на які припадає 68,8% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Австрія – 55,7 млн.дол., Кіпр – 49,1 млн.дол., Франція –29,4 млн.дол., Німеччина – 22,7 млн.дол., Польща – 14,9 млн.дол.
На підприємствах промисловості зосереджено 136,3 млн.дол. (54,6%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної –133,2 млн.дол. та добувної промисловості і розроблення кар’єрів –2,2 млн.дол. Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів унесено майже67,6 млн.дол. прямих інвестицій, вироблення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність – 31,8 млн.дол.;виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 16,9 млн.дол.
В організаціях, що діють у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування акумульовано – 48,9 млн.дол. (19,6% від загального обсягу), на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства – 24,7 млн.дол. (9,9%), на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів –11,6 млн.дол. (4,7%).
Вагому частку (44,3%) іноземного капіталу зосереджено у м.Вінниці – 110,5 млн.дол. Також значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 51,4 млн.дол. (20,6%) та Немирівському – 14,7 млн.дол. (5,9%). Серед інших регіонів області провідні місця за обсягами іноземних інвестицій утримують міста:Ладижин, Козятин та райони: Барський, Вінницький та Тиврівський.
Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку інших країн світу на 1 квітня 2013р. становив 168,3 тис.дол. Переважна більшість інвестицій внесена в економіку Російської Федерації та Молдови. Основними інвесторами з області є підприємства харчової промисловості.
Кредитні ресурси області
В області проводять діяльність по залученню коштів із різних джерел для надання кредитної підтримки реальному сектору економіки та населенню 582 відділення та філії 62 банків, в тому числі 4 установи 3-х банків, які тимчасово призупинили свою діяльність.
За січень-квітень 2013 року в області залучено депозитів на суму 4236,8 млн.грн., що на 37,1% або на 1145,5млн. грн. більше ніж за відповідний період минулого року.
Частка строкових депозитів в загальній сумі залучених протягом січня-квітня 2013 року коштів складала 82,8% або 3506,7 млн.грн., в тому числі 2978,4 млн.грн. – строкові депозити фізичних осіб.
Середня вартість коштів фізичних осіб, залучених на депозити у квітні 2013 року у національній валюті складала 17,9% річних, в іноземній – 7,3% річних (у квітні 2012 року – 16,4% річних та 6,7% річних, відповідно).
Водночас, середня вартість депозитів суб’єктів господарювання, залучених у квітні 2013 року, становила 12,9% річних (у квітні 2012 року – 11,5% річних).
Залишок вкладів фізичних осіб з урахуванням нарахованих витрат станом на 01.05.2013 року складали 6,6 млрд.грн., що на 1,2 млрд.грн. або на 21,6% більше ніж на відповідний період минулого року.
Станом на 01.05.2013 року залишки строкових вкладів фізичних осіб становили 5,5 млрд.грн., що на 1076,3 млн.грн. або на 24,5% більше в порівнянні з 01.05.2012 року. Частка строкових коштів у загальній сумі заощаджень населення становила 82,3%.
Станом на 01.05.2013 року заощадження населення в національній валюті становили 4,1 млрд.грн. або 61,3% від загальної суми вкладів фізичних осіб. У порівнянні з 01.05.2012 року, вони збільшились на 713,7 млн.грн. або на 21,3%. Сума вкладів в іноземній валюті збільшилась на 467,4 млн.грн. або на 22,2% і склала на звітну дату 2,6 млрд.грн.

Залучені кредитні ресурси банківські установи області використовували для кредитування реального сектору економіки та фізичних осіб.
За січень-квітень 2013 року було видано кредитів на загальну суму 1786 млн.грн., що на 330,9 млн.грн. або на 22,7% більше видачі січня-квітня 2012 року.
Частка кредитів, виданих на умовах „овердрафт”, в загальній сумі виданих кредитів становила 33,8% (603,9 млн. грн.).
Кредити, надані суб’єктам господарювання за січень-квітень 2013 року, складали 1,4 млрд.грн., що на 269,1 млн.грн. або на 23,2% більше ніж за січень-квітень 2012 року.
Сума довгострокових кредитів, виданих в січні-квітні 2013 року на термін більший за 1 рік, складала 673,9 млн.грн., в тому числі 529 млн.грн. – довгострокові кредити суб’єктів господарювання.
За січень-квітень 2013 року фізичним особам було видано кредитів на суму 358 млн.грн., що на 61,8 млн.грн. або на 20,9% більше видачі відповідний період 2012 року.
Підприємствам агропромислового комплексу області протягом січня-квітня 2013 року надано кредитів на загальну суму 299,4 млн. грн., з них сільгоспвиробникам – 198 млн. грн.. Заборгованість за кредитами АПК станом на 01.05.2013 року склала 1007,4 млн. грн., в тому числі прострочена заборгованість – 54,5 млн. грн., пролонгована – 228,2 млн. грн.
Станом на 01.05.2013 року сума вимог за кредитами становила 5,6 млрд.грн. і в порівнянні відповідною датою минулого року скоротилась на 345 млн.грн., або на 5,8%.
Зменшення обсягу вимог відбулося за рахунок вимог за кредитами в іноземній валюті, сума яких за рік зменшилась на 408,4 млн.грн. або 20,2% і на звітну дату складала 1610 млн.грн., що становить 29,0% всіх вимог (станом на 01.05.2012-34,2%).

Постановою Правління Національного банку України від 21.03.2012 № 102 з 23 березня 2012 року встановлена облікова ставка в розмірі 7,5% річних.
Готівковий обіг
Стан готівкового обігу за січень-квітень 2013 року в порівнянні з відповідним періодом 2012 року в цілому по області характеризувався ростом як надходжень готівки до кас установ банків так і видач із них.
Обсяги надходжень готівки до кас банків за січень-квітень 2013 року склали 10,7 млрд.грн., що на 1173 млн.грн. або на 12% перевищує показники січня-квітня 2012 року.
В розрізі статей надходження готівки становили: торговельна виручка 4172 млн.грн. (на 284 млн.грн. або на 7% більше, як за січень-квітень 2012 року); на рахунки за вкладами фізичних осіб – 1812 млн.грн. (на 352 млн.грн. або на 24% більше); від продажу іноземної валюти - 668 млн.грн. (на 82 млн.грн. або на 11% менше); від усіх видів платних послуг - 971 млн.грн. (на 56 млн.грн. або на 6% більше) тощо.
Основним джерелом надходження готівки до кас банківських установ залишалась торговельна мережа, через яку вилучалося 39% усієї готівки, причому, її частка в структурі надходжень в порівнянні з відповідним періодом 2012 року зменшилась на 2 відсоткових пункти.
Загальні обсяги готівки, які були видані з кас банків області в січні-квітні 2013 року, склали 10,9 млрд.грн. і в порівнянні з січнем-квітнем 2012 року зросли на 1521 млн.грн. або на 16%.
Водночас, безготівкові перерахування пенсій і допомог на поточні рахунки фізичних осіб за січень-квітень 2013 року в порівнянні з січнем-квітнем 2012 року зросли на 262 млн.грн. або на 23% і склали 1412 млн.грн. Безготівкові зарахування заробітної плати та інших видів оплати праці зросли на 584 млн.грн. або на 35% і склали 2257 млн.грн.
Безготівкові розрахунки із використанням платіжних карток склали 332 млн.грн., що на 239 млн.грн. або в 3,6 разів більше в порівнянні з січнем-квітнем 2012 року. Безготівкові розрахунки фізичних осіб за товари та послуги збільшились на 37 млн.грн. або на 30% і склали 163 млн.грн.
На готівковому валютному ринку видачі готівки з кас банків на придбання іноземної валюти були вищими від надходжень готівки від її продажу. Таким чином, за рахунок операцій з іноземною валютою за звітний період було випущено в обіг 58 млн.грн.
За січень-квітень 2013 року обсяги видач готівки з кас банківських установ перевищували обсяги її надходжень до кас банківських установ, що призвело до випуску готівки в обіг в сумі 205 млн.грн., в той час як у січні-квітні 2012 року обсяги надходжень готівки до кас банківських установ перевищували обсяги її видач з кас банківських установ, що призвело до вилучення готівки з обігу у сумі 143 млн.грн. Питома вага емісії у видатках за січень-квітень 2013 року склала 2%.
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
Фінансовий результат господарської діяльності (по бухгалтерському обліку) В області в поточному році продовжується позитивна тенденція щодо покращання ефективності діяльності господарського комплексу області та нарощення прибуткового сальдового фінансового результату діяльності підприємств усіх форм власності .
Фінансовий результат діяльності суб’єктів підприємницької діяльності області за 2012 рік склав 1486,9 млн.грн. прибутку і в порівнянні з 2011 роком він зменшився на 25,9% або на 519,4 млн. грн.
Прибутково спрацювали 69,1% підприємств на суму 2990,99 млн.грн. В порівнянні із 2011 роком сума отриманого ними прибутку скоротилась на 8,3%.
Більше 1 млн. грн. прибутку від звичайної діяльності до оподаткування отримали 479 суб’єктів підприємницької діяльності області. Серед них: ТОВ агропромислове науково-виробниче підприємство «Візит», ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика», ПАТ «Вінницяобленерго», ПАТ «Вінницяпобутхім», ТОВ фірма «ЛЮСДОРФ», ТОВ «Аграна Фрут Україна», ТОВ «Інтер Фуд», ДП «Вінницятрансприлад», ТОВ СУІП «Сперко Україна», ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина», КП «Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» тощо.
Підприємствами сільського, лісового та рибного господарства отримано позитивний фінансовий результат – 1254,7 млн. грн. прибутку і в порівнянні з 2011 роком він зменшився на 31,9%, або на 586,7 млн. грн. Частка прибутково працюючих підприємств галузі становить 84,6%, а сума їх прибутку – 1557 млн. грн. і це займає 52,6% в структурі прибутку прибуткових підприємств в цілому по всіх видах економічної діяльності
Найбільший вплив на результати діяльності економіки області має діяльність промислових підприємств, які за 2012 рік спрацювали в цілому прибутково - прибуток складає 395,8 млн. грн. і у порівнянні з відповідним періодом минулого року фінансовий результат підприємств промисловості збільшився у 1,6 рази або на 151,3 млн. грн.
Питома вага прибуткових промислових підприємств склала 57,9% . Їх сума прибутків (890,6 млн.грн.) займає 29,8% в структурі прибутку прибуткових підприємств в цілому по всіх видах економічної діяльності.
Найсуттєвіший вплив на формування фінансового результату області мала діяльність підприємств переробної промисловості, які за 2012 рік спрацювали із прибутковим фінансовим результатом - на суму 300,9 млн. грн., що в 1,6 рази або на 108,2 млн. грн. більше ніж за 2011 рік. Частка прибутково працюючих підприємств склала 59,2%.
Серед галузей харчової промисловості із позитивним фінансовим результатом спрацювали підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (за 2012 рік фінансовий результат склав 149,7 млн. грн. прибутку, а за 2011 рік він становив 48,2 млн. грн. збитку. Прибутково спрацювали 66,2% підприємств).
Також, позитивний вплив на формування фінансового результату підприємств переробної промисловості мала діяльність підприємств:
- з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (за 2011 рік – 66 млн.грн. прибутку. Прибутково спрацювали 55,3% підприємств);
- з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (19,2 млн.грн. прибутку, прибутково спрацювали 50% підприємств);
- з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (9,8 млн. грн. прибутку, прибутково спрацювали 62,6% підприємств);
- з машинобудування – фінансовий результат за 2012 рік становив 34,1 млн. грн. прибутку. Питома вага прибуткових підприємств становила 61,5%,
Підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря за 2012 рік отримано 104,1 млн.грн. прибутку від звичайної діяльності до оподаткування. 53,7% підприємств цієї галузі спрацювали прибутково.
За 2012 рік в цілому в будівництві фінансовий результат склав 23,6 млн. грн. прибутку і в порівнянні з відповідним періодом минулого року фінансовий результат зріс на 34,4% або на 6 млн. грн. Частка прибуткових підприємств становить 60,9% .
Підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльностіспрацювали із прибутковим фінансовим результатом на суму 25,7 млн. грн. Прибуток отримали 62,5% підприємств.
Серед підприємств непромислових видів економічної діяльності прибутково спрацювали підприємства, які займаються: фінансовою та страховою діяльністю (11,1 млн.грн. прибутку, 72,9% прибуткових підприємств); інформації та телекомунікації (16,9 млн. грн. прибутку, 62,7% прибуткових підприємств); освіти (1234,1 тис.грн. прибутку, 78,6% прибуткових підприємств) тощо.
В територіальному розрізі за 2012 рік прибутково спрацювали 27 господарських комплексів адміністративно-територіальних одиниць області, з них 23 райони та 4 міста (найбільше м. Вінниця –505,1 млн. грн. прибутку (58,9% прибуткових підприємств), м. Хмільник – 17,6 млн. грн. прибутку (67,2% прибуткових підприємств) та м. Козятин –13,9 млн. грн. прибутку (55,4% прибуткових підприємств).
Серед районів найбільші суми прибутків отримали підприємства у : Хмільницькому – 198,2 млн. грн. (78,9% прибуткових підприємств), Козятинському – 142 млн.грн. (85,4%), Іллінецькому – 135,8 млн.грн. (75,6%), Бершадському – 98,7 млн.грн. (86,3%), Крижопільському – 82,7 млн.грн. (81,5%), Погребищенському – 96,4 млн. грн. (92,5%) тощо.
Проблемні питання За 2012 рік в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 0,6 відсоткових пункти скоротилась питома вага підприємств, які отримали в результаті господарської діяльності збитковий фінансовий результат і становить 30,9%. Сума збитків збиткових підприємств складає 1504,05 млн.грн., що на 20% більше 2011 року.
Із збитками більше 1 мільйону грн. спрацювали 162 суб’єктів підприємницької діяльності області. Як приклад це: ПАТ по газопостачанню та газифікації «вінницягаз», ПАТ «Крижопільський цукровий завод», ТОВ «Немирівлатінвест», ТОВ «Авіс», ТОВ «Тульчинм’ясо», ПАТ «Літинський молочний завод» тощо.
За 2012 рік збитково спрацювали підприємства добувної промисловості і розроблення кар’єрів,якими отримано 15,5 млн. грн. збитку (52,6% добувних підприємств збиткові).
Серед підприємств переробної промисловості за 2012 рік збитково спрацювали підприємства текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, які в цілому отримали 4,4 млн.грн. збитку (збитково спрацювали 59% підприємств); підприємства з виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність – в цілому отримано 42,4 млн. грн. збитку, збитково спрацювали 42,7% підприємств.
Серед підприємств непромислових видів економічної діяльності із значними збитками спрацювали наступні підприємства які займаються: оптовою та роздрібною торгівлею; ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів (збиток склав 138,85 млн. грн. – 31,8%;, операціями з нерухомим майном (120,2 млн.грн. збитку, 43,7% збиткових підприємств).
В територіальному розрізі за 2012 рік отримали збитки від своєї діяльності 4 райони та міста: Могилів-Подільський – 6,5 млн. грн. збитку (27,9% збиткових підприємств), Ладижин – 46,6 млн. грн. збитку (29,4%).
Збитки отримали господарські комплекси наступних районів: Калиновського – 202,4 млн. грн. (35,5% збиткових підприємств), Немирівського – 86,9 млн.грн. (21,9% збиткових підприємств), Жмеринського – 41,8 млн. грн. (24,4% збиткових підприємств), Липовецького – 10,3 млн.грн. (25,9% збиткових підприємств).
При проведені аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств області, відмічено основні чинники, що зумовлюють неефективну роботу підприємств:
- перерахунок курсових різниць в зв’язку зі зміною курсу;
- спад обсягів виробництва, робіт та послуг;
- наявність великих обсягів взаємних неплатежів і в результаті - значних сум дебіторської та кредиторської заборгованості;
- нарахування значних сум амортизації в результаті дооцінки основних засобів;
- продаж основних засобів за ціною, нижчою ніж залишкова вартість;
- сплата значних сум коштів у вигляді відсотків за надані підприємствам банківські кредити;
- збільшення витрат за рахунок зростання цін на матеріальні ресурси, енергоносії, транспортні послуги, а також значних сум витрат за надання маркетингових послуг тощо.
З метою досягнення беззбиткової діяльності суб’єктів господарювання та нарощення надходжень до бюджету області в 2013 році виконуютьсь „Заходи по збільшенню бази оподаткування та зменшення збитковості суб’єктів господарської діяльності Вінницької області на 2013 рік”, які затверджені головою обласної державної адміністрації від 12.03.2013 року №01-1-14/1517.
Облдержадміністрацією постійно проводяться заходи по поліпшенню інвестиційного клімату в області для залучення коштів зовнішніх та внутрішніх інвесторів до виробничого комплексу.
З метою поширення інформації щодо інвестиційної привабливості, створення позитивного інвестиційного іміджу на веб-сайті обласної державної адміністрації, інвестиційному порталіwww.vininvest.gov.ua, у базі даних інвестиційних об’єктів проекту «Місцевий економічний розвиток» www.investmentproperty.in.ua, на сторінках окремих управлінь та органів місцевого самоврядування розміщуються та постійно оновлюються анкети інвестиційних проектів. Презентаційний компакт-диск «Вінниччина інвестиційна» розповсюджується під час проведення заходів інвестиційної тематики.
Окрім цього з метою розвитку та підтримки сприятливого інвестиційного середовища Вінницької області і поглиблення міжнародної співпраці обласною державною адміністрацією були підготовлені буклети англійською мовою для розповсюдження при проведенні міжнародних заходів та візитів делегацій Вінницької області за кордон.
Податкова ефективність Позитивний вплив на надходження податку на прибуток має зменшення кількості збиткових підприємств. Від’ємне значення об’єкта оподаткування (збитки) за 2012 рік в області задекларували 123 платники.
Порівняно, з результатами декларування за 2011 рік кількість збиткових підприємств зменшилась на 36%, а сума задекларованих збитків – майже на 70%.
В області постійно здійснюється аналіз надходжень до Державного бюджету України податку на прибуток та частини прибутку (доходу) від державних підприємств. Протягом 2012р. органами державної податкової служби області мобілізовано до Державного бюджету 6,4 млн. грн. частини прибутку (доходу) державних підприємств, що вилучається до бюджету.
Порівняно з 2011 роком, надходження частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до бюджету, по області зменшились на 0,9 млн. грн. або на 11,8 відсотка.
Протягом 2012р. найбільші суми частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до бюджету сплачено до загального фонду Державного бюджету наступними підприємствами: НВО „Форт” МВС України (1907,2 тис. грн.), ДП „Вінницятрансприлад” (1868,9 тис. грн.), ДП ДГ ПДССІС УААН (569,6 тис. грн.), ДП ДГ „Олександрівське” (333,3 тис. грн.), ДП „Уладівський спиртовий завод” (289,4 тис. грн.).
Проблемні питання Із загальної кількості збиткових по фінансовій звітності платників, що знаходяться на загальній системі оподаткування по податку на прибуток 1607 підприємств подали декларації з податку на прибуток за 2012 року, 95 СГД в установлений терміни до ДПІ за своїм місцем реєстрації не прозвітували.
Аналіз поданої суб’єктами господарювання, які отримали збитковий фінансовий результат по бухгалтерському обліку, звітності з податку на прибуток за 2012 року свідчить, що:
- 1403 суб’єкти господарської діяльності області за 2012р. задекларували прибутки в сумі 239,3 млн.грн. та нарахували 50,1 млн.грн. податку на прибуток;
- 105 суб’єктів господарювання за 2012р. задекларували відсутність об’єкта оподаткування(нульове значення);
- 99 СПД (або 3,8 відс. від загальної кількості включених до переліку збиткових по фінансовій звітності підприємств) по податковому обліку задекларували від’ємне значення об’єкта оподаткування за 2012р. в сумі 201,7 млн. гривень.
До переліку збиткових по бухгалтерському та податковому обліку суб’єктів господарської діяльності області по підсумках декларування за 2012р. ввійшли 5 державних підприємства (ДП „ВІАЗ, Калинівський ЕЗФОЖ, ДП „Уладівський спиртзавод”, ДП „45 ЄМЗ”, ДП „Підприємство „Могилів-подільської виправної колонії” (№114)) та 2 комунальних підприємства (КП „ВТТУ”, КП „Відродження”).
По розрахунках з бюджетом підприємствами, які за 2012 рік по бухгалтерському обліку є збитковими, до Зведеного бюджету України станом на 01.01.2013 року сплачено:
- податку на прибуток в сумі 54,1 млн.грн.,
- єдиного податку з юридичних осіб - 8,0 млн.грн.,
- фіксованого сільськогосподарського податку – 1,0 млн.грн.
Відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності по перерахунку за ІV квартал 2012 року задекларовано до Зведеного бюджету податку на прибуток в сумі 138,8 млн.грн., в тому числі до Державного бюджету – 128,6 млн.грн. В порівнянні до відповідного періоду м.р. (112,5млн.грн.) нарахування до Державного бюджету збільшились на 14,3 млн.грн. або на 13,1%, порівняно з ІІІ кварталом п.р. - на 34,3 млн. грн. або на 36,4%.

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Виконання показників Зведеного та Державного бюджетів Надходження до Зведеного бюджету по області, з врахуванням платежів, які адмініструє державна податкова служба, митних платежів та надходжень міністерств і відомств, зросли за січень-квітень 2013 року в порівнянні з відповідним періодом 2012 року на 5,8%, або на 103,3 млн.грн. і становлять 1872,6 млн.грн. В тому числі надходження до Державного бюджету скоротились на 0,1% і склали 1063,6 млн.грн.
Протягом січня-квітня 2013 року органами державної податкової служби області мобілізовано до бюджетів усіх рівнів (загальний і спеціальний фонди) 1323,8 млн.грн. податкових платежів, що на 67,7 млн.грн. або на 5,4% більше ніж у січні-квітні 2012 року. У тому числі за 4 місяці 2013 року до загального фонду бюджету області надійшло 1217,7 млн.грн. і порівняно з відповідним періодом минулого року збільшились на 32,7 млн.грн., або на 2,8%.
До Державного бюджету надійшло 603,1 млн.грн. і в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження скоротились на 29,5 млн. грн.. або на 4,7%, в т.ч. до загального фонду Держаного бюджету надійшло 583,2 млн.грн. (відповідно на 32,2 млн.грн. або на 5,2% менше січня –квітня 2012 року).
До місцевих бюджетів надійшло 720,6 млн.грн., що перевищує фактичні надходження січня-квітня 2012 року на 15,6% або на 97,2 млн.грн., в т.ч. до загального фонду місцевих бюджетів (власні і закріплені доходи) мобілізовано 634,5 млн.грн., що на 65 млн.грн. (11,4%) більше фактичних надходжень січня-квітня 2012 року.
Протягом січня-квітня 2013 року забезпечено приріст надходжень по єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва – на 96,4% (+33,8 млн.грн.), податку на прибуток – на 54,5% (+74,8 млн.грн.), платежах за користування надрами – на 30,1% (+988,9 тис.грн.), збору за спеціальне використання водних ресурсів – на 29,5% (+1,2 млн.грн.), платі за землю - на 17,5% (+15,3 млн.грн.), збору за спеціальне використання лісових ресурсів – на 18,3% (+542,9 тис.грн.), податку з доходів фізичних осіб - на 8,6% (+39,3 млн.грн.).
Виконання показників бюджету області За 4 місяці 2012 року до бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів в сумі 809,0 млн. грн., що становить 29,6% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2732,7 млн.грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 104,2 млн.грн., або на 14,8%.
У т.ч. до загального фонду бюджету області надійшло власних і закріплених доходів в сумі 638,6 млн.грн., що становить 27,4% плану на рік затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (план 2332,1 млн.грн.) та 104,8% до планових показників на 4 місяці згідно помісячного розпису (заплановано 609,1 млн.грн.). Додатково до плану на 4 місяці отримано 29,5 млн.грн. З 18-ти основних запланованих джерел надходжень не забезпечено виконання по планових призначеннях на 4 місяці по 2-х джерелах на загальну суму 0,9 млн.грн., у т.ч. найбільше по платі за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 0,7 млн.грн.
Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів по загальному фонду збільшились на 64,0 млн.грн., або на 11,1%.
Доходну частину бюджету до плану на 4 місяці з 34 бюджетів адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів та обласного) виконано по 32-х бюджетах. Не виконано 2 бюджети – міста Козятина, по якому виконання склало 83,2%, м. Жмеринки – 85,7%.
Найбільший рівень виконання плану на 4 місяці по власних і закріплених доходах за помісячним розписом досягнуто по бюджетах районів: Жмеринського – 134,2%, Погребищенського – 129,6%, Тростянецького – 127,6%, Шаргородського – 127,3%, Піщанського – 119,9%, Калинівського – 117,2%, Мурованокуриловецького – 117,5%.
Із 701 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад виконали свої бюджети по власних і закріплених доходах по планах 4-х місяців 604 ради, або 86,2% (за 4 місяці 2012 року – 633 ради).
Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 959,9 млн.грн. дотацій, або 100% плану на 4 місяці та 575,7 млн.грн. субвенцій з державного бюджету, або 86,8% до плану на 4 місяці (недоотримано 87,7 млн.грн). Проти аналогічного періоду 2012 року надходження дотацій з Державного бюджету збільшилось на 76,1 млн.грн., або на 8,6%, а субвенцій – на 41,8 млн.грн, або на 7,8%.
З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету бюджет області по доходах загального фонду отримав 2174,2 млн.грн., або 30,7% до уточненого плану на рік (план 7090,1 млн.грн.) та 97,4% до уточненого плану на 4 місяці (план 2232,3 млн.грн.), і проти аналогічного періоду минулого року збільшились на 182,0 млн.грн., або на 9,1%.
За січень - квітень поточного року по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 2429,3 млн.грн., що становить 31,1% плану на рік (7801,5 млн.грн.), і збільшились проти аналогічного періоду минулого року на 245,2 млн.грн., або на 11,2%. З них проведено видатків розвитку в сумі 113,1 млн.грн., що становить 23,8% плану на рік (476,1 млн.грн.), і збільшились проти 4 місяців минулого року на 18,9 млн.грн., або на 20,1%.
У т.ч. проведено 2238,7 млн.грн. видатків загального фонду, що становить 31,7% уточненого плану на рік (7051,7 млн.грн.) та 89,9% уточненого плану на 4 місяці (2491,5 млн.грн.), і проти аналогічного періоду 2012 року збільшились на 218,1 млн.грн., або на 10,8%.
В першу чергу кошти загального фонду бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за січень – квітень 2013 року на зазначені цілі використано 2074,6 млн.грн. - це 92,7% усіх видатків загального фонду, у тому числі на освіту використано 845,1 млн.грн. (проти аналогічного періоду минулого року ріст на 64,8 млн.грн., або на 8,3%), на охорону здоров’я – 482,9 млн.грн. (відповідно ріст на 52,1 млн.грн., або на 12,1%), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 623,6 млн.грн. (відповідно ріст на 65,8 млн.грн., або на 11,8%), на культуру – 86,9 млн.грн. (ріст на 8,8 млн.грн., або на 11,3%).
Виконання основних показників діяльності Пенсійного фонду України у Вінницькій області В області забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань, а також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві.
За січень-квітень 2013 року до бюджету Пенсійного фонду України у Вінницькій області з усіх джерел фінансування, надійшло 2786 млн. грн432,9,2 млн. грн. Із них власні надходження становлять 1214,8 млн. грн. і в порівнянні з відповідним періодом 2012 року зросли на 7,7% або на 87,2 млн.
У частині фінансування на виплату пенсій з бюджету Пенсійного фонду Вінниччина залишається дотаційним регіоном. Станом на 01.05.2013 року забезпеченість власними коштами на виплату пенсій складає 44,6% і в порівнянні з відповідним періодом минулого року скоротилась на 3,2 відсоткові пункти.
За 4 місяці 2013 року в регіоні виплачено пенсій та грошової допомоги у сумі 2,7 млрд. грн., що на 15,4%, або на 363,8 млн. грн. більше, ніж за 4 місяці 2012 року.
Станом на 01.04.2013 року в області фактично отримують пенсії 489,866 тис.осіб, що на 6,324 тис. осіб менше (-1,3%), ніж станом на 01.04.2012 року.
На 01.04.2013 року середній розмір пенсії становив 1254 грн. 52 коп. і зріс, у порівнянні з його рівнем станом на 01.04.2012 року, на 15,4% або на 167,75 грн. (становив 1086 грн. 77 коп.).
Крім того, в області отримують пенсії 20,383 тис. військовослужбовців, що на 418 чоловік або на 2% менше ніж у січні –березні 2012 року.
Станом на 01.04.2013 року середній розмір пенсії військовослужбовця-пенсіонера складавв 2337 грн. 93 коп.
Заборгованість до Пенсійного фонду України
Загальна заборгованість до Пенсійного фонду України у Вінницькій області на 01.05.2013 року в порівнянні із 01.01.2013 року зросла на 12772,7 тис. грн. або на 15,5% і складає 95081,7 тис. грн.
Протягом січня-квітня 2013 року зросли борги по єдиному соціальному внеску в м. Вінниці (на 2005,4 тис. грн.) та м. Ладижині (на 1059,9 тис. грн.), м. Козятині та Козятинському районі ( на 2110,9 тис. грн.). Серед районів найбільше: Бершадський (на1233,3 тис. грн.), Липовецький ( на 1189,9 тис. грн.), Барський (на 1047,6 тис. грн.), Калинівський (на 1126,7 тис. грн.), Шаргородський ( на 1007,7 тис. грн.), Вінницький (на 924,8 тис. грн.), Гайсинський (на 325,4 тис. грн.) тощо.
Скоротили борги протягом січня-квітня 2013 року по страхових внесках майже всіадміністративно-територіальні одиниці. Серед районів найбільше: Вінницький (на 448,2 тис. грн., або на 32,1%, залишилась сума боргу у розмірі 948,4 тис. грн.), Немирівський (на 113,8 тис. грн., або на 19,2% залишилась сума боргу 477,9 тис. грн.), місто Вінниця (903,8 тис. грн. або на 5,6% і залишилась сума боргу 15198,1 тис. грн.) та м. Ладижин (на 227,8 тис. грн. або на 5% і залишилась сума боргу 4338,8 тис. грн.).

ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Рівень середньомісячної заробітної плати
За рівнем середньомісячної заробітної плати за січень-квітень 2013 року область займає 18 місце серед регіонів України, яка становить 2463,3 грн. і в порівнянні з січнем-квітнем 2012 року зросла на 10,3% (по Україні — на 9,5%).
Реальна нарахована зарплата по області за січень-квітень 2013 року в порівнянні з січнем-квітнем 2012 року зросла на 11,8% (по Україні зросла на 10,2%).

В галузевому розрізі, найвищий рівень середньомісячної заробітної плати в області за січень-квітень 2013 року досягнуто у працівників, які зайняті фінансовою та страховою діяльністю – 3857,13 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс на 2,8%), в галузі транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, де середньомісячна заробітна плата становить – 3154,1 грн. (+7%), зокрема на підприємствах наземного і трубопровідного транспорту — 3462,33 грн. (+17,5%), в галузі інформацій та телекомунікацій — 3049,32 грн.

В галузі промисловості по області за січень-квітень 2013 року рівень середньомісячної заробітної плати склав 2901,5 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс на 12,1%).
Зокрема на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів рівень середньомісячної заробітної плати за січень-квітень 2013 року склав 2016,32 грн. (-18,1%), переробної — 2690,6 грн. (+9,2%), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — 3856,54 грн., водопостачання, каналізація, поводження з відходами — 2368,65 грн.
Найвищий рівень середньомісячної заробітної плати за січень-квітень 2013 року отримують працівники переробної промисловості виду діяльності - виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів — 6430,55 грн., а найменший — на підприємствах, що займаються текстильним виробництвом, виробництвом одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів — 1596,44 тис.грн. (+15,5%).

Вище середнього рівня по області середньомісячної заробітної плати штатних працівників за січень-квітень 2013 р. отримують працівники ще двох галузей: професійна, наукова та технічна діяльність — 2577,58 грн., державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування — 2701,53 грн. В решті галузей, зарплата менша, ніж в середньому по області, з них найменший рівень мають працівник наступних галузей: тимчасове розміщування й організація харчування — 1477,85 грн. (+14,3%), охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 1955,25 грн. (+8,1%).

В галузі сільського господарства рівень середньомісячної заробітної плати за січень-квітень 2013 року складає 2074,94 грн. (+18,6%).

Номінальна нарахована заробітна плата штатних працівників за квітень 2013 року по області становить 2576 грн. і по відношенню до квітня 2012 року зросла на 11,4%(по Україні — зросла на 9,9%). В порівнянні з березнем 2013 року рівень середньомісячної заробітної плати по області зріс на 1,5% (по Україні ріст склав — 0,6%).
Середньомісячна заробітна плата по області в квітні 2013 року в 2,2 рази більша від встановленого по Україні прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1147 грн.).

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць вище середнього рівня по областіза січень-березень 2013 року отримують заробітну плату працівники 3 районів та 4 міст обласного значення:

· Немирівського району — на 3,3% та складає 2513 грн. (до січня-березня 2013 р. ріст на 14,3%);
· Гайсинського району — на 2,3% - 2487 грн. (+17,9%);
· Іллінецького району — на 0,5% - 2444 грн. (+11,8%);
· м. Ладижин – на 49% - 3621 грн. (+3,1%);
· м. Козятин – на 33,7% - 3250 грн. (+5,9%);
· м. Жмеринка – на 19,9% - 2915 грн. (+3,5%);
· м. Вінниця – на 9,2% - 2655 грн. (+9,1%).У всіх інших районах та містах області рівень середньомісячної заробітної плати нижче середнього показника по області, серед яких найбільші суми мають наступні райони:
- Вінницький — 2326 грн. (до січня-березня 2013 р. ріст на 8,1%);
- Тростянецький – 2324 грн. (+22,3%);
- Піщанський — 2305 грн. (+11,6).

Найнижча зарплата в області у працівників підприємств та організацій Погребищенського — 1852 грн. (до січня-березня 2012 року скорочення на 5,3%), Ямпільського – 1879 грн. (+6,4%), Липовецького – 1936 грн. (+17,8%) районів.

Найбільший темп росту рівня середньомісячної заробітної плати за січень-березень 2013 р. в порівнянні з відповідним періодом 2012 року спостерігається у наступних районах: Теплицькому — на 23,2% (2012 грн.) та Тростянецькому — на 22,3% (2324 грн.).
Проблемні питання: заборгованість із виплати заробітної плати Станом на 1 травня 2013 року загальна сума заборгованості із заробітної плати на 68 підприємствах області (включаючи 19 економічно активних, 37 підприємств-банкрутів та 12 економічно неактивних, які призупинили діяльність) становила в цілому11586,7 тис.грн. і в порівнянні з початком 2013 року скоротилась на 17,1% або 2385,4 тис.грн. (станом на 1 січня 2013 року загальна сума боргу становила 13,97 млн.грн.). Протягом квітня місяця заборгованість скоротилась на 2,5% або 292,6 тис.грн.
Частка заборгованої заробітної плати станом на 1 травня 2013 року у загальному фонді оплати праці області за квітень 2013 року складає 1,5% і скоротилась в порівнянні з 01.01.2013 року на 0,2 в.п. (по Україні зросла на 0,6 в.п.).

На економічно активних підприємствах області сума боргу на звітну дату становила 3493,5 тис.грн. або 30,2% від загальної суми по області і протягом січня-квітня 2013 року борг скоротився майже в 1,9 рази або на 3004,6 тис.грн. (станом на 1 січня 2013 року борг становив 6,5 млн.грн.). В порівнянні з 01.04.2013 р. борг зріс на 5,5% або 181,2 тис.грн.
Сума боргу із заробітної плати на підприємствах-банкрутах області проти початку 2013 року скоротилась на 10,3% або 716,7 тис.грн. та станом на 01.05.2013 року складає 6269,4 тис.грн. або 54,1% від загальної суми боргу по області. Протягом квітня місяця борг скоротився на 473,8 тис.грн. або 7%.
Економічно неактивні підприємства (які призупинили діяльність) наростили заборгованість із зарплати по відношенню до 01.01.2013 року в 3,7 рази або на 1,3 млн.грн. та станом на звітну дату становлять 1,8 млн.грн. або 15,4% від загальної суми боргу по області. (Ріст відбувся за рахунок щорічного формування (оновлення) переліку підприємств, які впродовж попереднього року призупинили економічну діяльність (скоротили працівників, припинили подавати звіти), проте не повідомили про погашення заборгованості із виплати заробітної плати).

В розрізі видів економічної діяльності
В галузі сільського господарства по області заборгованість із заробітної плати становила 474,8 тис.грн. (це 4,1% від загальної суми заборгованості по області) та скоротилась в порівнянні з початком 2013 року на 32,7% або 230,2 тис.грн.
На економічно активних сільськогосподарських підприємствах заборгованість із заробітної плати станом на 01.05.2013 р. відсутня (на 01.01.2013 р. становила 141,4 тис.грн.).
На підприємствах, які перебувають в процедурах згідно з ЗУ “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” станом на 01.05.2013 року складає 333,4 тис.грн. та по відношенню до 01.01.2013 р. скоротилась на 40,9% або 230,3 тис.грн.
На економічно неактивних сільськогосподарських підприємствах заборгованість із заробітної плати становить 141,4 тис.грн., тоді як станом на 01.01.2013 р. була відсутня.

На промислових підприємствах по області заборгованість із заробітної плати станом на 01.05.2013 року склала 5613,5 тис.грн. (48,4% від загальної суми боргу) і в порівнянні з початком 2013 року скоротилась на 24,7%, в тому числі на економічно активних промислових підприємствах борг становив 869,3 тис.грн. Облікова чисельність працівників економічно активних підприємств промислової галузі, яким не виплачено заробітну плату станом на 01.05.2013 року становить 473 особи (0,8% середньооблікової чисельності штатних працівників галузі), що більше ніж станом на 01.01.2013 р. на 10 осіб (станом на 01.01.2013 року кількість таких осіб складала 463). Сума боргу із виплати заробітної плати, яка припадає на одного працівника промислової галузі в середньому складає 1838 грн.

Скорочення обсягів заборгованості із заробітної плати протягом січня-квітня 2013 року, крім сільськогосподарської та промислової галузей відбулось у галузі будівництва — на 42,4% (сума боргу станом на 01.05.2013 р. – 936,25 тис.грн.), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги — 20,6% (1565,2 тис.грн.); у всіх інших галузях нарощено борги, найбільше в наступних галузях: оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів — в 1,8 рази (773,2 тис.грн.), операцій з нерухомим майном — в 3,3 рази (610,7 тис.грн.).

В територіальному розрізі - відсутні борги із виплати заробітної плати станом на 01.05.2013 р. в 12 районах області: Бершадському, Гайсинському, Іллінецькому, Крижопільському, Липовецькому, Мурованокуриловецькому, Оратівському, Піщанському, Томашпільського, Хмільницькому, Чернівецькому, Ямпільському.

Заборгованість із заробітної плати працівникам сільського господарства станом на 01.05.2013 р. залишається непогашеною у 4 районах області (Вінницький, Калинівський, Немирівський, Тиврівський).

Скорочення заборгованості із заробітної плати до початку 2013 року відбулось в 9 районах (в тому числі у Липовецькому районі повністю ліквідовано заборгованість з оплати праці), з них найбільше: у Тульчинському районі — на 234,6 тис.грн. або в 2 рази (станом на 01.05.2013 р. борг становить 230,4 тис.грн.), Шаргородському — на 142,2 тис.грн. або на 23,2% (470,2 тис.грн.), Калинівському — на 137,4 тис.грн. або 25,8% (395,1 тис.грн.), Могилів-Подільському - на 107,2 тис.грн. або 22,7% (364,9 тис.грн.), а також в 3-х містах обласного значення: м.Вінниця — на 1,6 млн.грн. або 29,1% (3983,8 тис.грн.), м.Козятин – на 247,3 тис.грн. або в 4,3 рази (75,4 тис.грн.) та м.Хмільник — на 354,6 тис.грн. або на 17,7% (1645,3 тис.грн.).

Наростили борги із заробітної плати протягом січня-квітня поточного року на підприємствах та установах 5 районів (в тому числі 2 райони — Барський та Тростянецький, в яких утворено борги з оплати праці, проте вони були відсутні на початку поточного року) та 3 міст обласного значення.

Найбільші суми боргів із зарплати станом на 01.05.2013 року в наступних районах:

- Жмеринський — сума боргу на звітну дату становить 509,3 тис.грн. (4,4% від загальної суми боргу по області),
- Шаргородський — 470,2 тис.грн. (4,1%),
серед міст обласного значення - м.Вінниця — 4 млн.грн. (34,5%).

Заборгованість із заробітної плати на економічно активних підприємствах станом на 01.05.2013 року залишається непогашеною у Погребищенському та Шаргородському районах (повністю погашено борг у 25 районах) та у 4 містах обласного значення.
Облікова чисельність штатних працівників, яким не виплачена заробітна плата на економічно активних підприємствах області станом на 1 травня 2013 року становить 1162 осіб (це 0,4% від середньооблікової кількості штатних працівників області) і скоротилась протягом січня-квітня 2013 року на 2% або на 23 особи (станом на 01.01.2013 року кількість таких осіб складала 1185), а сума боргу із виплати заробітної плати, яка припадає на одного працівника станом на 01.05.2013 р. в середньому по області складає 3007 грн.
РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ
Розрахунки за електроенергію Рівень оплати електроенергії споживачами області при нормативних втратах електроенергії в мережах за квітень 2013 року становить 101,4%, за квітень 2012 року 100,0%. Заборгованість за електроенергію протягом січня-ківтня 2013 року збільшилась майже на 2,48 млн.грн., що складає 3,5% і станом на 1 квітня 2013 року з урахуванням боргів минулих років (за фактичними даними) становить майже 73,70 млн.грн.
При цьому:
- заборгованість установ, що фінансуються з державного бюджету з початку року збільшилась майже на 783 тис.грн. (на 32,0%), борг станом на 01.05.2013р. становить 3,23 млн. грн.;
- заборгованість установ, що фінансуються з місцевого бюджету збільшилась з початку року на 717 тис.грн. (в 4 рази), борг станом на 01.05.2013р. становить 885 тис.грн.;
- заборгованість бюджетів по пільгах населенню порівняно з початком 2013 року зменшилась на 341 тис.грн. (на 10,6%) – борг станом на 01.05.2013р. становить 2,87 млн. грн.
Серед районів та міст області рівень оплати нижче 100% за спожиту протягом квітня 2013 року електроенергію склався в 3 районах, найнижчий у Вінницькому (97,8%), Чернівецькому (98,7%), Іллінецькому (99,4%) районах .
Найвищий рівень оплати склався в Погрибищинському (104,6%), Могилів-Подільському (104,6%) і Гайсинському (103,8%) районах.
Розрахунки за природний газВ розрахунках за природний газ рівень оплати населенням та бюджетними установами і організаціями перед ПАТ «Вінницягаз» станом на 01.05.2013 року за фактичними даними склав 88,4%.
Станом на 01.05.2013 року загальна заборгованість за спожитий природний газ перед ПАТ «Вінницягаз» становить 128,3 млн.грн. (з урахуванням боргів минулих періодів). Заборгованість населення – 120,8 млн.грн., бюджетних установ – 7,4 млн.грн..
Рівень оплати нижче 100% за спожитий природний газ протягом квітня 2013 року склався у всіх районах області та місті Вінниця.
При цьому найвищий рівень оплати склався в Жмеринському (99,6 %), Погребищенському (96,1%) районах та місті Вінниця (92,3%).
Найнижчий рівень оплати склався у Барському (79,3%), Теплицькому (83,2%) та Оратівському (84,1%) районах.
Розрахунки за житлово-комунальні послуги Рівень оплати за житлово-комунальні послуги населенням області за січень - квітень 2013 року становить 101,4%, за відповідний період минулого року рівень оплати становив 103,5%.
При цьому серед районів та міст області найнижчий рівень оплати станом на 01.05.2013 р. спостерігається в: Немирівському (92,5%), Теплицькому (93,7%), Чечельницькому (96,6%) районах. Найвиший рівень оплати в: м. Жмеринка (113,3%) та Жмеринському (133,6%), Гайсинському (107,1%) районах.

ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ
Товарооборот області Товарооборот області за січень-квітень 2013 року склав 7 млрд. 258 млн.грн. і зріс у порівнянних цінах на 16,3 %. За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі область займає 1 місце, а за абсолютним приростом на одну особу – 10 місце серед регіонів України.
Частка товарів вітчизняного виробництва в товарообороті продовольчих товарів області становить 93,6%. Цей показник є одним з найвищих в Україні
Сфера послуг Обсяг реалізованих послуг за січень - квітень 2013 року склав 1341,1 млн. грн.
Обсяг послуг, реалізованих населенню - 302,1 млн.грн, що становить 22,5% від загальних обсягів послуг

Департамент регіонального економічного
розвитку облдержадміністрації
станом на 31.05.2013 р.
 

 

"Гаряча лінія" голови облдержадміністрації Валерія Коровія з питань протидії корупції та додержання законодавства з питань праці і зайнятості населення та захисту прав інвесторів
тел.: (0432) 65-17-61
e-mail: stop_korupcia@vin.gov.ua

Повідомлення про корупційне правопорушення

Архів новин

Липень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4