Аналітична довідка щодо економічного розвитку Вінницької області

За січень-травень 2013 року

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ЗА СІЧЕНЬ-ТРАВЕНЬ 2013 РОКУ
ЩОДО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО
Аналіз роботи галузей промисловості За підсумком січня-травня 2013 року рівень виробництва промислового сектору економіки області перевищив відповідний минулорічний показник на 13,2%.
Серед регіонів України за індексом виробництва промислової продукції Вінницька область посіла 4 місце.
Порівняно з травнем минулого року промислової продукції вироблено більше на 8,5%, а з квітнем поточного року – на 13,2% менше.
Порівняно з січнем–травнем 2012 року на 6,5% збільшено обсяги промислового виробництва у добувній промисловості і розробленні кар’єрів. Приріст у переробній промисловості становив 16,9% (в основному за рахунок збільшення обсягів на 24,9% у виробництві харчових продуктів та напоїв, майже у 1,9 рази – у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, на 34,4% – у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, на 6,6% – у виробництві продукції металообробки).
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги збільшились на 5,4%.
Не вийшли на рівень обсягу виробництва промислової продукції січня-травня 2012 року підприємства легкої (85,5%), з виготовлення виробів з деревини та видавничої діяльності (88,2%), з виробництва будівельної продукції та гумових і пластмасових виробів (87,5%), машинобудування (87,8 %).
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги виробництва перевищили рівень січня–травня 2012 року на 6,5%.
На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв
індекс продукції проти січня–травня 2012 року становив 124,9%.
На підприємствах з текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяги виробництва продукції не досягли рівня січня–травня 2012 року на 14,5%.
На підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції в порівнянні з січнем–травнем 2012 року скоротився на 11,8 %.
У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс продукції проти січня–травня 2012 року становив 188,1%.
На підприємствах з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів індекс промислового виробництва у січні–травні 2013 року склав 134,4%.
На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів; продукції будівельних матеріалів обсяги виробництва скоротились проти відповідного періоду попереднього року на 12,5%.
У січні–травні поточного року зросло виробництво більшості видів будівельних матеріалів.
Обсяги продукції підприємств металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування в порівнянні з січнем–травнем 2012 року збільшились на 6,6%.
На підприємствах машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування в порівнянні з січнем–травнем 2012 року обсяги виробництва продукції скоротились на 12,2%.
На підприємствах з постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря обсяги продукції перевищили рівень січня–травня 2012року на 5,4%.
За січень–квітень 2013 року підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 6998,4 млн.грн. В структурі обсягів реалізованої промислової продукції найбільша частка (67,4%) припадає на переробну промисловість, з неї: 50,8% – на виробництво харчових продуктів, напоїв, 4,8% – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, 2,7% – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 2,5% – на машинобудування. Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізується 30,9% продукції.
В обсязі реалізованої продукції добувної і переробної промисловості 13,7% займали товари проміжного споживання, 51,8% – споживчі товари короткострокового використання, 2,8% – інвестиційні товари, 0,5% – споживчі товари тривалого використання та енергія – 31,2%.
У промисловості 18 районів та містах Козятин, Могилів-
Подільський, Хмільник питома вага реалізації споживчих товарів короткострокового використання перевищує середньообласний рівень.
По інвестиційних товарах найбільша реалізація у Ямпільському (68,2%), Барському (17,8%) районах та містах Жмеринка (44,4%) і Могилів-Подільський (21,4%).
Споживчі товари тривалого використання реалізовували 3 райони і міста Вінниця та Хмільник.

МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
Мале підприємництво За даними моніторингу у січні-травні 2013 року започаткували діяльність 2629новостворених суб’єктів господарювання, що на 15,1% менше порівняно з відповідним періодом 2012 року, із яких 408 - юридичні особи (на 1,0% більше) та 2221 - фізична особа-підприємець (на 17,5% менше).
Одночасно припинили господарську діяльність 3102 суб’єкти господарювання (222 - юридичні особи та 2880 – фізичних осіб-підприємців), що на 5,8% більше порівняно з січнем-травнем 2012 року.
Найбільше новостворених суб’єктів господарювання - юридичних осіб в м.Вінниці - 202, або 49,5% від загальної кількості новостворених юридичних осіб, Калинівському - 27, або 6,6%, Вінницькому районах – 23, або 5,6%.
Найбільше новостворених фізичних осіб – підприємців:
- серед районів: у Вінницькому (4,9% від загальної кількості новостворених фізичних осіб-підприємців), Тульчинському (3,7%), Калинівському та Барському (3,2%), Гайсинському (3,1%);
- серед міст обласного значення: у м.Вінниці (34,2%) та м.Могилів-Подільському (4,05%).
Загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва у I кварталі 2013 року зросла в порівнянні з відповідним періодом 2012 року на 33,7 млн.грн. і становить 212,9 млн.грн., або 20,6% від загальних обсягів надходжень.
Надходження до місцевих бюджетів від діяльності малого бізнесу зросли відповідно на 27,2 млн.грн., або на 24,7%, і становлять 137,4 млн.грн., а їх частка в загальних надходженнях складає 25,6%.
Від суб’єктів малого підприємництва, які працювали за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок), у I кварталі 2013 року надходжень до бюджету майже в 2,3 рази більше, ніж за відповідний період 2012 року, і вони складають 50,5 млн.грн.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ РИНОК
Розвиток
будівельної
справи
У січні–травні поточного року підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 343,9 млн. грн., у тому числі:
- на будівництві будівель – 204,8 млн. грн., що становить 59,5% від загального обсягу;
- на інженерних спорудах – 139,1 млн. грн. або 40,5%.
За січень–березень 2013 року прийнято в експлуатацію 119 тис.м2 загальної площі житла, що на 43,1% більше, ніж за відповідний період 2012 року.
У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 72,2 тис.м2 загальної площі житла (60,7%), у сільській місцевості – 46,8 тис.м2 (39,3%).
Обсяги прийнятого в експлуатацію житла в сільській місцевості порівняно з січнем–березнем 2012 року зросли в 1,6 рази.
За перший квартал поточного року обсяги прийнятого в експлуатацію житла зросли у 20 регіонах області.
Найбільше зросли обсяги прийнятого в експлуатацію житла у Тростянецькому районі (у 3,3 рази), Тульчинському – у 3,2 рази, Оратівському – у 2,6 рази та у Крижопільському – у 2,4 рази.
По області найбільше житла збудовано у Вінницькому районі (29,7%).
Ще у 6 регіонах (містах Вінниці і Хмільнику, Гайсинському, Тульчинському, Тиврівському, Немирівському районах) прийнято в експлуатацію 41,7% загального обсягу житла.
Серед об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію амбулаторно-поліклінічний заклад на 22 відвідування за зміну.
Іноземне
інвестування
Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 квітня 2013р. становив 249,7 млн.дол., що на 0,6% більше обсягів іноземних інвестицій на початок 2013р., та в розрахунку на одну особу населення складає 153,8 дол.
За обсягами іноземних інвестицій область посідає 19-те серед 27-ми регіонів України.
Інвестиції надійшли із 54 країн світу. До п’ятірки основних країн- інвесторів, на які припадає 68,8% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Австрія – 55,7 млн.дол., Кіпр – 49,1 млн.дол., Франція –29,4 млн.дол., Німеччина – 22,7 млн.дол., Польща – 14,9 млн.дол.
На підприємствах промисловості зосереджено 136,3 млн.дол. (54,6%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної –133,2 млн.дол. та добувної промисловості і розроблення кар’єрів –2,2 млн.дол. Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів унесено майже67,6 млн.дол. прямих інвестицій, вироблення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність – 31,8 млн.дол.;виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 16,9 млн.дол.
В організаціях, що діють у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування акумульовано – 48,9 млн.дол. (19,6% від загального обсягу), на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства – 24,7 млн.дол. (9,9%), на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів –11,6 млн.дол. (4,7%).
Вагому частку (44,3%) іноземного капіталу зосереджено у м.Вінниці – 110,5 млн.дол. Також значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 51,4 млн.дол. (20,6%) та Немирівському – 14,7 млн.дол. (5,9%). Серед інших регіонів області провідні місця за обсягами іноземних інвестицій утримують міста:Ладижин, Козятин та райони: Барський, Вінницький та Тиврівський.
Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку інших країн світу на 1 квітня 2013р. становив 168,3 тис.дол. Переважна більшість інвестицій внесена в економіку Російської Федерації та Молдови. Основними інвесторами з області є підприємства харчової промисловості.
Кредитні ресурси області
В області проводять діяльність по залученню коштів із різних джерел для надання кредитної підтримки реальному сектору економіки та населенню 577 відділення та філії 62 банків, в тому числі 4 установи 3-х банків, які тимчасово призупинили свою діяльність.
За січень-травень 2013 року в області залучено депозитів на суму 5185,1 млн.грн., що на 31,5% або на 1242,2 млн. грн. більше ніж за відповідний період минулого року.
Частка строкових депозитів в загальній сумі залучених протягом січня-травня 2013 року коштів складала 82,6% або 4282,9 млн.грн., в тому числі 3675,8 млн.грн. – строкові депозити фізичних осіб.
Середня вартість коштів фізичних осіб, залучених на депозити у травні 2013 року у національній валюті складала 18,1% річних, в іноземній – 7,4% річних (у травні 2012 року – 16,1% річних та 6,8% річних, відповідно).
Водночас, середня вартість депозитів суб’єктів господарювання, залучених у травні 2013 року, становила 12,8% річних (у травні 2012 року – 12,2% річних).
Залишок вкладів фізичних осіб з урахуванням нарахованих витрат станом на 01.06.2013 року складали 6,7 млрд.грн., що на 1,2 млрд.грн. або на 22,7% більше ніж на відповідний період минулого року.
Станом на 01.06.2013 року залишки строкових вкладів фізичних осіб становили 5,5 млрд.грн., що на 1128,4 млн.грн. або на 25,7% більше в порівнянні з 01.06.2012 року. Частка строкових коштів у загальній сумі заощаджень населення становила 82,4%.
Станом на 01.06.2013 року заощадження населення в національній валюті становили 4,1 млрд.грн. або 61,9% від загальної суми вкладів фізичних осіб. У порівнянні з 01.06.2012 року, вони збільшились на 765,5 млн.грн. або на 22,6%. Сума вкладів в іноземній валюті збільшилась на 474,1 млн.грн. або на 22,8% і склала на звітну дату 2,5 млрд.грн.

Залучені кредитні ресурси банківські установи області використовували для кредитування реального сектору економіки та фізичних осіб.
За січень-травень 2013 року було видано кредитів на загальну суму 2168,8 млн.грн., що на 292,4 млн.грн. або на 15,6% більше видачі січня-травня 2012 року.
Частка кредитів, виданих на умовах „овердрафт”, в загальній сумі виданих кредитів становила 34,9% (756 млн. грн.).
Кредити, надані суб’єктам господарювання за січень-травень 2013 року, складали 1,7 млрд.грн., що на 232,2 млн.грн. або на 15,7% більше ніж за січень-травень 2012 року.
Сума довгострокових кредитів, виданих в січні-травні 2013 року на термін більший за 1 рік, складала 811,1 млн.грн., в тому числі 621,9 млн.грн. – довгострокові кредити суб’єктів господарювання.
За січень-травень 2013 року фізичним особам було видано кредитів на суму 454,4 млн.грн., що на 60,2 млн.грн. або на 15,3% більше видачі відповідний період 2012 року.
Підприємствам агропромислового комплексу області протягом січня-квітня 2013 року надано кредитів на загальну суму 568,1 млн. грн., з них сільгоспвиробникам – 429,1 млн. грн.. Заборгованість за кредитами АПК станом на 01.06.2013 року склала 1023,9 млн. грн., в тому числі прострочена заборгованість – 77,1 млн. грн., пролонгована – 202,4 млн. грн.
Станом на 01.06.2013 року сума вимог за кредитами становила 5,5 млрд.грн. і в порівнянні відповідною датою минулого року скоротилась на 519,8 млн.грн., або на 8,6%.
Зменшення обсягу вимог відбулося за рахунок вимог за кредитами в іноземній валюті, сума яких за рік зменшилась на 406,3 млн.грн. або 20,5% і на звітну дату складала 1579,7 млн.грн., що становить 28,7% всіх вимог (станом на 01.06.2012-33%).

Постановою Правління Національного банку України від 06.06.2013 № 209 з 10 червня 2013 року встановлена облікова ставка в розмірі 7% річних.
Готівковий обіг
Стан готівкового обігу за січень-травень 2013 року в порівнянні з відповідним періодом 2012 року в цілому по області характеризувався ростом як надходжень готівки до кас установ банків так і видач із них.
Обсяги надходжень готівки до кас банків за січень-травень 2013 року склали 13,4 млрд.грн., що на 1121 млн.грн. або 9% перевищує показники січня-травня 2012 року.
В розрізі статей надходження готівки становили: торговельна виручка 5366 млн.грн. (на 281 млн.грн. або на 6% більше, як за січень-травень 2012 року); на рахунки за вкладами фізичних осіб – 2182 млн.грн. (на 350 млн.грн. або на 19% більше); від продажу іноземної валюти - 811 млн.грн. (на 166 млн.грн. або на 17% менше); від усіх видів платних послуг - 1189 млн.грн. (на 52 млн.грн. або на 5% більше) тощо.
Основним джерелом надходження готівки до кас банківських установ залишалась торговельна мережа, через яку вилучалося 40% усієї готівки, причому, її частка в структурі надходжень в порівнянні з відповідним періодом 2012 року зменшилась на 1 відсотковий пункт.
Загальні обсяги готівки, які були видані з кас банків області в січні-травні 2013 року, склали 13,6 млрд.грн. і в порівнянні з січнем-травнем 2012 року зросли на 1391 млн.грн. або на 11%.
Водночас, безготівкові перерахування пенсій і допомог на поточні рахунки фізичних осіб за січень-травень 2013 року в порівнянні з січнем-травнем 2012 року зросли на 275 млн.грн. або на 19% і склали 1737 млн.грн. Безготівкові зарахування заробітної плати та інших видів оплати праці зросли на 695 млн.грн. або на 32% і склали 2865 млн.грн.
Безготівкові розрахунки із використанням платіжних карток склали 425 млн.грн., що на 302 млн.грн. або в 3,5 разів більше в порівнянні з січнем-травнем 2012 року. Безготівкові розрахунки фізичних осіб за товари та послуги збільшились на 89 млн.грн. або на 56% і склали 249 млн.грн.
На готівковому валютному ринку видачі готівки з кас банків на придбання іноземної валюти були вищими від надходжень готівки від її продажу. Таким чином, за рахунок операцій з іноземною валютою за звітний період було випущено в обіг 106 млн.грн.
За січень-травень 2013 року обсяги видач готівки з кас банківських установ перевищували обсяги її надходжень до кас банківських установ, що призвело до випуску готівки в обіг в сумі 171 млн.грн., в той час як у січні-травні 2012 року обсяги надходжень готівки до кас банківських установ перевищували обсяги її видач з кас банківських установ, що призвело до вилучення готівки з обігу у сумі 99 млн.грн. Питома вага емісії у видатках за січень-травень 2013 року склала 1%.

ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
Фінансовий результат господарської діяльності (по бухгалтерському обліку) В області в поточному році продовжується позитивна тенденція щодо покращання ефективності діяльності господарського комплексу області та нарощення прибуткового сальдового фінансового результату діяльності підприємств усіх форм власності .
Фінансовий результат діяльності суб’єктів підприємницької діяльності (без сільськогосподарських та малих підприємств) області за січень – березень 2013 року склав 96,65 млн.грн. прибутку.
Прибутково спрацювали 56,2% підприємств на суму 326,1 млн.грн. В порівнянні із січнем-березнем 2012 року сума отриманого ними прибутку зросла на 31,5%.
Більше 1 млн. грн. прибутку від звичайної діяльності до оподаткування отримали 38 суб’єктів підприємницької діяльності області. Серед них: ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика», ПАТ «Вінницяобленерго», ПАТ «Вінницяпобутхім», ТОВ «Аграна Фрут Україна», ПАТ «Плазматек», ДП «Вінницятрансприлад», ПАТ «Бершадський комбінат» тощо.
Найбільший вплив на результати діяльності економіки області має діяльність промислових підприємств, які за січень-березень 2013 року спрацювали в цілому прибутково - прибуток складає 176,8 млн. грн.
Питома вага прибуткових промислових підприємств склала 54,1% . Їх сума прибутків (295,4 млн.грн.) займає 90,6% в структурі прибутку прибуткових підприємств в цілому по всіх видах економічної діяльності.
Найсуттєвіший вплив на формування фінансового результату області мала діяльність підприємств переробної промисловості, які за січень-березень 2013 року спрацювали із прибутковим фінансовим результатом - на суму 114,6 млн. грн. Частка прибутково працюючих підприємств склала 55,6%.
Серед галузей харчової промисловості із позитивним фінансовим результатом спрацювали підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (за 3 місяці 2013 року фінансовий результат склав 60,1 млн. грн. прибутку. Прибутково спрацювали 63,6% підприємств).
Також, позитивний вплив на формування фінансового результату підприємств переробної промисловості мала діяльність підприємств:
- з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – 26,4 млн.грн. прибутку. Прибутково спрацювали 42,9% підприємств);
- металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування (15,6 млн.грн. прибутку, прибутково спрацювали 66,4% підприємств);
- з виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність (9,3 млн. грн. прибутку, прибутково спрацювали 60% підприємств);
- з машинобудування – фінансовий результат за січень-березень 2013 року становив 6,4 млн. грн. прибутку. Питома вага прибуткових підприємств становила 60%,
Підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря за січень-березень 2013 року отримано 67,9 млн.грн. прибутку від звичайної діяльності до оподаткування. 55,6% підприємств цієї галузі спрацювали прибутково.
Серед підприємств непромислових видів економічної діяльності прибутково спрацювали підприємства, які займаються інформацією та телекомунікацією (5,2 млн. грн. прибутку, 100% прибуткових підприємств.
Проблемні питання За січень-березень 2013 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 1,8 відсоткових пункти скоротилась питома вага підприємств, які отримали в результаті господарської діяльності збитковий фінансовий результат і становить 43,8%. Сума збитків збиткових підприємств складає 229,5 млн.грн., що на 4% менше відповідного періоду 2012 року.
Із збитками більше 1 млн грн. спрацювали 38 суб’єктів підприємницької діяльності області. Як приклад це: Комунальне підприємство «Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго», ТОВ «Юзефо-Миколаївська Аграрно-промислова компанія», ТОВ «Тульчинм’ясо», ПАТ «Маяк» тощо.
За січень-березень 2013 року збитково спрацювали підприємства добувної промисловості і розроблення кар’єрів, якими отримано 3,6 млн. грн. збитку (62,5% добувних підприємств збиткові).
Серед підприємств переробної промисловості за січень-березень 2013 року збитково спрацювали підприємства текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, які в цілому отримали 2,6 млн.грн. збитку (збитково спрацювали 83,3% підприємств).
За 3 місяці 2013 року в цілому в будівництві фінансовий результат склав 28,99 млн. грн. збиткуу. Частка збиткових підприємств становить 52,9% .
Підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльностіспрацювали із збитковим фінансовим результатом на суму 4,1 млн. грн. Збиток отримали 57,1% підприємств.

Серед підприємств непромислових видів економічної діяльності із значними збитками спрацювали наступні підприємства які займаються: оптовою та роздрібною торгівлею; ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів (збиток склав 17,15 млн. грн. – 36,5% збиткових підприємств;, операціями з нерухомим майном (33,5 млн.грн. збитку, 66,7% збиткових підприємств).


При проведені аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств області, відмічено основні чинники, що зумовлюють неефективну роботу підприємств:
- перерахунок курсових різниць в зв’язку зі зміною курсу;
- спад обсягів виробництва, робіт та послуг;
- наявність великих обсягів взаємних неплатежів і в результаті - значних сум дебіторської та кредиторської заборгованості;
- нарахування значних сум амортизації в результаті дооцінки основних засобів;
- продаж основних засобів за ціною, нижчою ніж залишкова вартість;
- сплата значних сум коштів у вигляді відсотків за надані підприємствам банківські кредити;
- збільшення витрат за рахунок зростання цін на матеріальні ресурси, енергоносії, транспортні послуги, а також значних сум витрат за надання маркетингових послуг тощо.

З метою досягнення беззбиткової діяльності суб’єктів господарювання та нарощення надходжень до бюджету області в 2013 році виконуються «Заходи щодо збільшення бази оподаткування та досягнення прибутковості суб’єктами господарської діяльності області на 2013 рік», які затверджені головою обласної державної адміністрації від 12.03.2013 року №01-1-14/1517.
Облдержадміністрацією постійно проводяться заходи по поліпшенню інвестиційного клімату в області для залучення коштів зовнішніх та внутрішніх інвесторів до виробничого комплексу.
З метою поширення інформації щодо інвестиційної привабливості, створення позитивного інвестиційного іміджу на веб-сайті обласної державної адміністрації, інвестиційному порталіwww.vininvest.gov.ua, у базі даних інвестиційних об’єктів проекту «Місцевий економічний розвиток» www.investmentproperty.in.ua, на сторінках окремих управлінь та органів місцевого самоврядування розміщуються та постійно оновлюються анкети інвестиційних проектів. Презентаційний компакт-диск «Вінниччина інвестиційна» розповсюджується під час проведення заходів інвестиційної тематики.
Окрім цього з метою розвитку та підтримки сприятливого інвестиційного середовища Вінницької області і поглиблення міжнародної співпраці обласною державною адміністрацією були підготовлені буклети англійською мовою для розповсюдження при проведенні міжнародних заходів та візитів делегацій Вінницької області за кордон.

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Виконання показників Зведеного та Державного бюджетів За даними Головного управління державної казначейської служби України у Вінницькій області, надходження до Зведеного бюджету області, з врахуванням платежів, які адмініструє Головне управління Міндоходів у Вінницькій області, Вінницька митниця Міндоходів та надходжень інших міністерств і відомств, зросли за січень-травень 2013 року в порівнянні з відповідним періодом 2012 року на 4,2%, або на 95,5 млн.грн. і становлять 2365,6 млн.грн. В тому числі надходження до Державного бюджету зменшились на 0,7% або на 9,2 млн. грн. і склали 1345,3 млн.грн.

Протягом січня-травня 2013 року органами Головного управління Міндоходів області мобілізовано до бюджетів усіх рівнів (загальний і спеціальний фонди)1673,5 млн.грн. податкових платежів, що на 44 млн.грн. або на 2,7% більше ніж у січні-травні 2012 року. У тому числі за 5 місяців 2013 року до загального фондубюджету області надійшло 1523,8 млн.грн. і порівняно з відповідним періодом минулого року ці надходження збільшились на 1 млн.грн., або на 0,1%.
До Державного бюджету надійшло 759,6 млн.грн. і в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження скоротились на 60,9 млн. грн. або на 7,4%,в т.ч. до загального фонду Держаного бюджету надійшло 725 млн.грн. (відповідно на 71 млн.грн. або на 8,9% менше січня –травня 2012 року).
Протягом січня-травня 2013 року забезпечено приріст надходжень по єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва – на 71,3% (+35,7 млн.грн.), екологічному податку – на 27,3% (+7,2 млн.грн.) збору за спеціальне використання водних ресурсів – на 26,9% (+2,3 млн.грн.), податку на прибуток - на 20,8% (+41,5 млн.грн.), платі за землю - на 17,4% (+19,3 млн.грн.), збору за спеціальне використання лісових ресурсів – на 10,4% (+504,8 тис.грн.), акцизному податку - на 10,1% (+25,1 млн.грн.), податку з доходів фізичних осіб - на 7,4% (+42,9 млн.грн.).
46% загальних надходжень до Зведеного бюджету (836 млн.грн.) забезпечено підприємствами промисловості.
Домінуюче положення в структурі надходжень Зведеного бюджету від підприємств промисловості належить харчовій галузі, доля якої складає 59,3% (495,9 млн.грн.).
Найбільшу питому вагу в надходженнях харчової галузі займає лікеро-горілчана промисловість – 70,5%.
Виконання показників бюджету області За 5 місяців 2013 року до бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів в сумі 1020,3 млн. грн., що становить 37,3% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2732,8 млн.грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 104,7 млн.грн., або на 11,4%.
У т.ч. до загального фонду бюджету області надійшло власних і закріплених доходів в сумі 804,3 млн.грн., що становить 34,5% плану на рік затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (план 2332,2 млн.грн.) та 103,8% до планових показників на 5 місяців згідно помісячного розпису (заплановано 774,8 млн.грн.). Додатково до плану на 5 місяців отримано 29,6 млн.грн. З 18-ти основних запланованих джерел надходжень не забезпечено виконання по планових призначеннях на 5 місяців по 2-х джерелах на загальну суму 1,3 млн.грн., у т.ч. найбільше по платі за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 1,0 млн.грн.
Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів по загальному фонду збільшились на 70,8 млн.грн., або на 9,6%.
Доходну частину бюджету до плану на 5 місяців з 34 бюджетів адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів та обласного) виконано по 30-ти бюджетах. Не виконано 4 бюджети – міста Козятина, по якому виконання склало 82,6%, м. Жмеринки – 86,0%, м. Могилів-Подільського – 97,6% та Ямпільського району – 99,8%.
Найбільший рівень виконання плану на 5 місяців по власних і закріплених доходах за помісячним розписом досягнуто по бюджетах районів: Томашпільського – 133,0%, Тростянецького – 125,4%, Погребищенського – 124,5%, Шаргородського – 123,4%, Жмеринського – 123,0%.
Із 701 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад виконали свої бюджети по власних і закріплених доходах по планах 5-ти місяців 619 рад, або 88,3% (за 5 місяців 2012 року – 637 рад).
Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 1174,1 млн.грн. дотацій, або 97,6% плану на 5 місяців (недоотримано 29,3 млн.грн. дотації вирівнювання) та 752,8 млн.грн. субвенцій з державного бюджету, або 92,5% до плану на 5 місяців (недоотримано 60,9 млн.грн). Проти аналогічного періоду 2012 року надходження дотацій з Державного бюджету збільшилось на 31,1 млн.грн., або на 2,7%, а субвенцій – на 86,9 млн.грн, або на 13,1%.
З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету бюджет області по доходах загального фонду отримав 2731,2 млн.грн., або 38,5% до уточненого плану на рік (план 7090,2 млн.грн.) та 97,8% до уточненого плану на 5 місяців (план 2791,8 млн.грн.), і проти аналогічного періоду минулого року збільшились на 188,8 млн.грн., або на 7,4%.
За січень-травень поточного року по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 3063,0 млн.грн., що становить 39,1% плану на рік (7837,5 млн.грн.), і збільшились проти аналогічного періоду минулого року на 312,8 млн.грн., або на 11,4%. З них проведено видатків розвитку в сумі 138,8 млн.грн., що становить 27,6% плану на рік (503,5 млн.грн.), і збільшились проти 5 місяців минулого року на 20,2 млн.грн., або на 17,1%.
У т.ч. проведено 2828,8 млн.грн. видатків загального фонду, що становить 40,1% уточненого плану на рік (7059,1 млн.грн.) та 91,7% уточненого плану на 5 місяців (3084,5 млн.грн.), і проти аналогічного періоду 2012 року збільшились на 288,2 млн.грн., або на 11,3%.
В першу чергу кошти загального фонду бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за січень-травень 2013 року на зазначені цілі використано 2621,7 млн.грн. - це 92,7% усіх видатків загального фонду, у тому числі на освіту використано 1046,9 млн.грн. (проти аналогічного періоду минулого року ріст на 61,4 млн.грн., або на 6,2%), на охорону здоров’я – 606,7 млн.грн. (відповідно ріст на 55,4 млн.грн., або на 10,1%), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 813,3 млн.грн. (відповідно ріст на 132,0 млн.грн., або на 19,4%), на культуру – 109,2 млн.грн. (ріст на 9,3 млн.грн., або на 9,4%).
Виконання основних показників діяльності Пенсійного фонду України у Вінницькій області В області забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань, а також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві.
За січень-травень 2013 року до бюджету Пенсійного фонду України у Вінницькій області з усіх джерел фінансування, надійшло 3109,7 млн. грн. і в порівнянні з січнем-травнем 2012 року зросли на 4% або на 119 млн. грн. Із них власні надходження становлять 1524,7 млн. грн. і в порівнянні з відповідним періодом 2012 року зросли на 6,1% або на 87,7 млн. грн.
У частині фінансування на виплату пенсій з бюджету Пенсійного фонду Вінниччина залишається дотаційним регіоном. Станом на 01.06.2013 року забезпеченість власними коштами на виплату пенсій складає 45,1% і в порівнянні з відповідним періодом минулого року скоротилась на 2,6 відсоткові пункти.
За 5 місяців 2013 року в регіоні виплачено пенсій та грошової допомоги у сумі 3,4 млрд. грн., що на 12,2%, або на 366,7 млн. грн. більше, ніж за 5 місяців 2012 року.
Станом на 01.04.2013 року в області фактично отримують пенсії 489,866 тис.осіб, що на 6,324 тис. осіб менше (-1,3%), ніж станом на 01.04.2012 року.
На 01.04.2013 року середній розмір пенсії становив 1254 грн. 52 коп. і зріс, у порівнянні з його рівнем станом на 01.04.2012 року, на 15,4% або на 167,75 грн. (становив 1086 грн. 77 коп.).
Крім того, в області отримують пенсії 20,383 тис. військовослужбовців, що на 418 чоловік або на 2% менше ніж у січні –березні 2012 року.
Станом на 01.04.2013 року середній розмір пенсії військовослужбовця-пенсіонера складавв 2337 грн. 93 коп.
Заборгованість до Пенсійного фонду України
Загальна заборгованість до Пенсійного фонду України у Вінницькій області на 01.06.2013 року в порівнянні із 01.01.2013 року зросла на 11969,8 тис. грн. або на 14,5% і складає 94278,8 тис. грн.
Протягом січня-травня 2013 року найбільше зросли борги по єдиному соціальному внеску в м. Вінниці (на 2508,5 тис. грн.), м. Ладижині (на 1371,1 тис. грн.) і м. Козятині та Козятинському районі ( на 1907 тис. грн.). Серед районів найбільше: Липовецький ( на 1141,9 тис. грн.), Бершадський (на 1089,8 тис. грн.), Барський (на 1084 тис. грн.), Шаргородський ( на 844,5 тис. грн.), Вінницький (на 802,1 тис. грн.), Калинівський (на 767,9 тис. грн.), Немирівський (на 328,6 тис. грн.) тощо.
Скоротили борги протягом січня-травня 2013 року по страхових внескахмайже всі адміністративно-територіальні одиниці. Серед районів найбільше: Вінницький (на 460,5 тис. грн., або на 33%, залишилась сума боргу у розмірі 936,2 тис. грн.), Немирівський (на 164,5 тис. грн., або на 27,8% залишилась сума боргу 427,1 тис. грн.), місто Вінниця (953,7 тис. грн. або на 5,9% і залишилась сума боргу 15,1 млн. грн.) та м. Ладижин (на 228 тис. грн. або на 5% і залишилась сума боргу 4,3 млн. грн.).

ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Рівень середньомісячної заробітної плати
За рівнем середньомісячної заробітної плати за січень-травень 2013 року область займає 18 місце серед регіонів України, яка становить 2498,64 грн. і в порівнянні з січнем-травнем 2012 року зросла на 9,7% (по Україні — на 9,1%).
Реальна нарахована зарплата по області за січень-травень 2013 року в порівнянні з січнем-травнем 2012 року зросла на 11,2% (по Україні зросла на 9,8%).

В галузевому розрізі, найвищий рівень середньомісячної заробітної плати в області за січень-травень 2013 року досягнуто у працівників, які зайняті фінансовою та страховою діяльністю – 3917,25 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс на 2,9%), в галузі транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, де середньомісячна заробітна плата становить – 3165,34 грн. (+4,7%), зокрема транспорт, складське господарство — 3473,47 грн. (+4,1%), в галузі інформацій та телекомунікацій — 3049,01 грн.

В галузі промисловості по області за січень-травень 2013 року рівень середньомісячної заробітної плати склав 2922,06 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс на 11,8%).
Зокрема на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів рівень середньомісячної заробітної плати за січень-травень 2013 року склав 2055,26 грн. (-1,6%), переробної — 2713,44 грн. (+13,4%), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — 3876,88 грн. (+6,8%), водопостачання, каналізація, поводження з відходами — 2364,21 грн. (+6,3%).
Найвищий рівень середньомісячної заробітної плати за січень-травень 2013 року отримують працівники переробної промисловості виду діяльності - виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів — 6366,26 грн., а найменший — на підприємствах, що займаються текстильним виробництвом, виробництвом одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів — 1607,79 тис.грн. (+12,8%).
Вище середнього рівня по області середньомісячної заробітної плати штатних працівників за січень-травень 2013 р. отримують працівники ще трьох галузей:інформація та телекомунікації — 3049,01 грн., професійна, наукова та технічна діяльність — 2672,24 грн., державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування — 2760,05 грн. В решті галузей, зарплата менша, ніж в середньому по області, з них найменший рівень мають працівник наступних галузей: поштова та кур’єрська діяльність — 1388,06 грн., тимчасове розміщування й організація харчування — 1496,33 грн. (+13,9%), охорона здоров’я – 1992,02 грн. (+9,3%).

В галузі сільського господарства рівень середньомісячної заробітної плати за січень-травень 2013 року складає 2177,44 грн. (+13,4%).

Номінальна нарахована заробітна плата штатних працівників за травень 2013 року по області становить 2637 грн. і по відношенню до травня 2012 року зросла на 7,3% (по Україні — зросла на 7,9%). В порівнянні з квітнем 2013 року рівень середньомісячної заробітної плати по області зріс на 2,4% (по Україні ріст склав — 0,6%).
Середньомісячна заробітна плата по області в травні 2013 року в 2,3 рази більша від встановленого по Україні прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1147 грн.).

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць вище середнього рівня по області за січень-березень 2013 року отримують заробітну плату працівники 3 районів та 4 міст обласного значення:

- Немирівського району — на 3,3% та складає 2513 грн. (до січня-березня 2013 р. ріст на 14,3%);
- Гайсинського району — на 2,3% - 2487 грн. (+17,9%);
- Іллінецького району — на 0,5% - 2444 грн. (+11,8%);
- м. Ладижин – на 49% - 3621 грн. (+3,1%);
- м. Козятин – на 33,7% - 3250 грн. (+5,9%);
- м. Жмеринка – на 19,9% - 2915 грн. (+3,5%);
- м. Вінниця – на 9,2% - 2655 грн. (+9,1%).

У всіх інших районах та містах області рівень середньомісячної заробітної плати нижче середнього показника по області, серед яких найбільші суми мають наступні райони:
- Вінницький — 2326 грн. (до січня-березня 2013 р. ріст на 8,1%);
- Тростянецький – 2324 грн. (+22,3%);
- Піщанський — 2305 грн. (+11,6).

Найнижча зарплата в області у працівників підприємств та організацій Погребищенського — 1852 грн. (до січня-березня 2012 року скорочення на 5,3%), Ямпільського – 1879 грн. (+6,4%), Липовецького – 1936 грн. (+17,8%) районів.

Найбільший темп росту рівня середньомісячної заробітної плати за січень-березень 2013 р. в порівнянні з відповідним періодом 2012 року спостерігається у наступних районах: Теплицькому — на 23,2% (2012 грн.) та Тростянецькому — на 22,3% (2324 грн.).
Проблемні питання: заборгованість із виплати заробітної плати Станом на 1 червня 2013 року загальна сума заборгованості із заробітної плати на 62 підприємствах області (включаючи 16 економічно активних, 34 підприємств-банкрутів та 12 економічно неактивних, які призупинили діяльність) становила в цілому 11387,6 тис.грн. і в порівнянні з початком 2013 року скоротилась на 18,5% або 2584,5 тис.грн. (станом на 1 січня 2013 року загальна сума боргу становила 13,97 млн.грн.). Протягом червня місяця заборгованість скоротилась на 1,7% або 199,1 тис.грн.
Частка заборгованої заробітної плати станом на 1 червня 2013 року у загальному фонді оплати праці області за травень 2013 року складає 1,4% і скоротилась в порівнянні з 01.01.2013 року на 0,3 в.п. (по Україні зросла на 0,6 в.п.).

На економічно активних підприємствах області сума боргу на звітну дату становила 3191,2 тис.грн. або 28% від загальної суми по області і протягом січня-травня 2013 року борг скоротився майже в 2 рази або на 3306,9 тис.грн. (станом на 1 січня 2013 року борг становив 6,5 млн.грн.). В порівнянні з 01.05.2013 р. борг скоротився на 8,7% або 302,3 тис.грн.
Сума боргу із заробітної плати на підприємствах-банкрутах області проти початку 2013 року скоротилась на 8,8% або 613,5 тис.грн. та станом на 01.06.2013 року складає 6372,6 тис.грн. або 56% від загальної суми боргу по області. Протягом травня місяця борг зріс на 103,2 тис.грн. або 1,6%.
Економічно неактивні підприємства (які призупинили діяльність) наростили заборгованість із зарплати по відношенню до 01.01.2013 року в 3,7 рази або на 1,3 млн.грн. та станом на звітну дату становлять 1,8 млн.грн. або 15,4% від загальної суми боргу по області. (Ріст відбувся за рахунок щорічного формування (оновлення) переліку підприємств, які впродовж попереднього року призупинили економічну діяльність (скоротили працівників, припинили подавати звіти), проте не повідомили про погашення заборгованості із виплати заробітної плати).

В розрізі видів економічної діяльності
В галузі сільського господарства по області заборгованість із заробітної плати становила 474,8 тис.грн. (це 4,2% від загальної суми заборгованості по області) та скоротилась в порівнянні з початком 2013 року на 32,7% або 230,2 тис.грн.
На економічно активних сільськогосподарських підприємствах заборгованість із заробітної плати станом на 01.06.2013 р. відсутня (на 01.01.2013 р. становила 141,4 тис.грн.).
На підприємствах, які перебувають в процедурах згідно з ЗУ “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” станом на 01.06.2013 року складає 333,4 тис.грн. та по відношенню до 01.01.2013 р. скоротилась на 40,9% або 230,3 тис.грн.
На економічно неактивних сільськогосподарських підприємствах заборгованість із заробітної плати становить 141,4 тис.грн., тоді як станом на 01.01.2013 р. була відсутня.

На промислових підприємствах по області заборгованість із заробітної плати станом на 01.06.2013 року склала 5756,2 тис.грн. (50,5% від загальної суми боргу) і в порівнянні з початком 2013 року скоротилась на 22,8%, в тому числі наекономічно активних промислових підприємствах борг становив 818,9 тис.грн. Облікова чисельність працівників економічно активних підприємств промислової галузі, яким не виплачено заробітну плату станом на 01.06.2013 року становить 329 осіб (0,6% середньооблікової чисельності штатних працівників галузі), що менше ніж станом на 01.01.2013 р. на 134 особи (станом на 01.01.2013 року кількість таких осіб складала 463). Сума боргу із виплати заробітної плати, яка припадає на одного працівника промислової галузі в середньому складає 2489 грн.

Скорочення обсягів заборгованості із заробітної плати протягом січня-травня 2013 року, крім сільськогосподарської та промислової галузей відбулось у галузі будівництва — на 29% (сума боргу станом на 01.06.2013 р. – 1153 тис.грн.), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги — 36,2% (712,7 тис.грн.); у всіх інших галузях нарощено борги, найбільше в наступних галузях: оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів — в 1,6 рази (679,8 тис.грн.), операцій з нерухомим майном — в 3,3 рази (611,6 тис.грн.).

В територіальному розрізі - відсутні борги із виплати заробітної плати станом на 01.06.2013 р. в 12 районах області: Бершадському, Гайсинському, Іллінецькому, Крижопільському, Липовецькому, Мурованокуриловецькому, Оратівському, Піщанському, Томашпільського, Хмільницькому, Чернівецькому, Ямпільському та місті Козятині.

Заборгованість із заробітної плати працівникам сільського господарства станом на 01.06.2013 р. залишається непогашеною у 4 районах області (Вінницький, Калинівський, Немирівський, Тиврівський).

Скорочення заборгованості із заробітної плати до початку 2013 року відбулось у 8 районах (в тому числі у Липовецькому районі повністю ліквідовано заборгованість з оплати праці), з них найбільше: у Тульчинському районі — на 234,6 тис.грн. або в 2 рази (станом на 01.06.2013 р. борг становить 230,4 тис.грн.), Шаргородському — на 142,2 тис.грн. або на 23,2% (470,2 тис.грн.), Калинівському — на 137,4 тис.грн. або 25,8% (395,1 тис.грн.), а також в 3-х містах обласного значення: м.Вінниця — на 1,7 млн.грн. або 29,7% (3951 тис.грн.), м.Хмільник — на 683,7 тис.грн. або на 34,2% (1316,2 тис.грн.) та м.Могилів-Подільський – на 50,2 тис.грн. або на 35,7% (90,5 тис.грн.).

Наростили борги із заробітної плати протягом січня-травня поточного року на підприємствах та установах 6 районів (в тому числі 2 райони — Барський та Тростянецький, в яких утворено борги з оплати праці, проте вони були відсутні на початку поточного року) та 2-х міст обласного значення.

Найбільші суми боргів із зарплати станом на 01.06.2013 року в наступнихрайонах:

- Жмеринський — сума боргу на звітну дату становить 503 тис.грн. (4,4% від загальної суми боргу по області),
- Шаргородський — 470,2 тис.грн. (4,1%),
серед міст обласного значення - м.Вінниця — 4 млн.грн. (34,5%).

Заборгованість із заробітної плати на економічно активних підприємствах станом на 01.06.2013 року залишається непогашеною у Погребищенському та Шаргородському районах (повністю погашено борг у 25 районах) та у 3-х містах обласного значення.
Облікова чисельність штатних працівників, яким не виплачена заробітна плата на економічно активних підприємствах області станом на 1 червня 2013 року становить 902 осіб (це 0,3% від середньооблікової кількості штатних працівників області) і скоротилась протягом січня-травня 2013 року на 22,4% або на 283 особи (станом на 01.01.2013 року кількість таких осіб складала 1185), а сума боргу із виплати заробітної плати, яка припадає на одного працівника станом на 01.06.2013 р. в середньому по області складає 3538 грн.

РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ
Розрахунки за електроенергію Рівень оплати електроенергії споживачами області при нормативних втратах електроенергії в мережах за травень 2013 року становить 101,4%, за травень 2012 року 97,0%. Заборгованість за електроенергію протягом січня-травня 2013 року зменшилась майже на 1,68 млн.грн., що складає 2,4% і станом на 1 травня 2013 року з урахуванням боргів минулих років (за фактичними даними) становить майже 69,54 млн.грн.
При цьому:
- заборгованість установ, що фінансуються з державного бюджету з початку року збільшилась майже на 144 тис.грн. (на 5,9%), борг станом на 01.06.2013р. становить 2,60 млн. грн.;
- заборгованість установ, що фінансуються з місцевого бюджету збільшилась з початку року на 372 тис.грн. (в 2 рази), борг станом на 01.06.2013р. становить 567 тис.грн.;
- заборгованість бюджетів по пільгах населенню порівняно з початком 2013 року зменшилась на 677 тис.грн. (на 21,1%) – борг станом на 01.06.2013р. становить 2,53 млн. грн.
Серед районів та міст області рівень оплати нижче 100% за спожиту протягом травня 2013 року електроенергію склався в 1 районах, найнижчий у Вінницькому (99,0%), Іллінецькому (100,0%), Чернівецькому (101,0%) районах.
Найвищий рівень оплати склався в Могилів-Подільському (106,0%), Погрибищинському (105,0%) і Барському (103,8%) районах.
Розрахунки за природний газВ розрахунках за природний газ рівень оплати населенням та бюджетними установами і організаціями перед ПАТ «Вінницягаз» станом на 01.06.2013 року за фактичними даними склав 100,8%.
Станом на 01.06.2013 року загальна заборгованість за спожитий природний газ перед ПАТ «Вінницягаз» становить 82,0 млн.грн. (з урахуванням боргів минулих періодів). Заборгованість населення – 77,0 млн.грн., бюджетних установ – 5,0 млн.грн..
Рівень оплати нижче 100% за спожитий природний газ протягом травня 2013 року склався у 8 районах області.
При цьому найвищий рівень оплати склався в: Жмеринському (112,2 %), Погребищенському (111,7%) та Гайсинському (104,3%) районах.
Найнижчий рівень оплати склався у: Барському (95,1%), Теплицькому (94,2%) та Тульчинському (95,7%) районах.
Розрахунки за житлово-комунальні послуги Рівень оплати за житлово-комунальні послуги населенням області за січень - травень 2013 року становить 105,8%, за відповідний період минулого року рівень оплати становив 107,9%.
При цьому серед районів та міст області найнижчий рівень оплати станом на 01.07.2013 р. спостерігається в: Теплицькому (96%), Чечельницькому (96,3%), Могилів-Подільському (98,4%) районах. Найвиший рівень оплати в: Жмеринському (137,3%) та Гайсинському (111,1%) районах та м. Жмеринка (111,1%).

ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ
Товарооборот області Товарооборот області за січень-травень 2013 року склав 9 млрд. 95 млн.грн. і зріс у порівнянних цінах на 11,7 %. За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі область займає 9 місце, а за абсолютним приростом на одну особу – 14 місце серед регіонів України.
Частка товарів вітчизняного виробництва в товарообороті продовольчих товарів області становить 93,6%. Цей показник є одним з найвищих в Україні.
Сфера послуг Обсяг реалізованих послуг за січень - травень 2013 року склав 1672,5 млн. грн.
Обсяг послуг, реалізованих населенню – 378,1 млн.грн, що становить 22,6% від загальних обсягів послуг.

Департамент регіонального економічного
розвитку облдержадміністрації
станом на 30.06.2013 р.
 

 

"Гаряча лінія" голови облдержадміністрації Валерія Коровія з питань протидії корупції та додержання законодавства з питань праці і зайнятості населення та захисту прав інвесторів
тел.: (0432) 65-17-61
e-mail: stop_korupcia@vin.gov.ua

Повідомлення про корупційне правопорушення

Архів новин

Липень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4