АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ЗА 2018 РІК ЩОДО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО 

Аналіз роботи галузей промисловості

 

За інформацією Головного управління статистики у Вінницькій області за 2018 рік рівень виробництва промислової продукції у порівнянні з 2017 роком складає 101,2%. За індексом промислового виробництва серед регіонів України Вінницька область посідає 15 місце (по Україні індекс промислового виробництва становить 101,1%).

На промислових підприємствах області наразі працює 56094 особи, середньомісячна заробітна плата яких становить 9083 грн.

Найбільше зосереджено трудових ресурсів у харчовій галузі, в ній задіяно 21719 працівників. На другому місці – енергетична промисловість, в якій працює 10331 особа.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з 2017 роком обсяги промислового виробництва збільшились на 11,6%.

У переробній промисловості зафіксовано збільшення обсягів виробництва від минулорічного періоду на 5,6% (за рахунок збільшення обсягів виробництва у харчовій галузі – на 7,4%, деревообробній – на 12,4%, виробництві будматеріалів – на 0,6%, машинобудуванні – на 3,2%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря скоротилось відставання обсягів проти 2017 року на 2,4 в. п. і становить 15,6%, проте за грудень 2018 року вдалось збільшити обсяг виробництва електроенергії на 7,8% проти попереднього місяця поточного року, а проти грудня 2017 року – на 12,9 в. п.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги виробництва перевищили рівень 2017 року на 11,6%.

У січні-листопаді 2018 року добувними підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 1590,0 млн. грн., що становить 2,3% від середньообласного рівня.

У галузі працює 1785 осіб, середньомісячна заробітна плата яких становить 8413 грн.

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв індекс промислової продукції 2018 року до минулого року становить 107,4%.

Питома вага галузі в обсязі реалізованої продукції області за січень-листопад 2018 року склала 64,2%, реалізовано продукції на суму 44,9 млрд. грн.

У галузі працює 21719осіб, середньомісячна заробітна плата – 10521 грн.

На підприємствах легкої галузі, питома вага якої в загальнообласному показнику реалізації продукції (далі: питома вага) складає 0,4%, у 2018 році не досягнуто рівня 2017 року на 6,0%.

За січень-листопад 2018 року реалізовано продукції на суму 309,2 млн. грн.

У галузі працює 2256 осіб, середньомісячна заробітна плата – 7127 грн.

На підприємствах деревообробної галузі (питома вага 4,1%) обсяги виробництва у 2018 році збільшились проти 2017 року на 12,4%, а проти листопада 2018 року – на 30,6%.

Підприємствами деревообробної та поліграфічної промисловості у січні-листопаді 2018 року реалізовано продукції на 2860,3 млн. грн.

У галузі працює 2243 особи, середньомісячна заробітна плата – 7968 грн.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (питома вага 2,5%) виробництво продукції у 2018 році зменшилось на 7,8%.

У січні-листопаді 2018 року реалізовано продукції на суму 1744,5 млн. грн.

У галузі працює 1132 особи, середньомісячна заробітна плата – 6688грн.

На підприємствах з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (питома вага 1,0%) виробництво у 2018 році зменшилось на 7,6%.

Підприємствами галузі за січень-листопад 2018 року реалізовано продукції на суму 706,5 млн. грн.

У галузі працює понад 400 осіб.

На підприємствах з виробництва продукції для будівельної галузі у 2018 році обсяги виробництва в порівнянні з 2017 роком збільшились на 0,6%. Збільшення від минулорічного періоду забезпечено завдяки збільшенню обсягу виробництва у грудні 2018 року на 0,8% проти грудня 2017 року.

Підприємствами галузі за січень-листопад 2018 року реалізовано продукції на суму 1,5 млрд. грн., що становить 2,2% від середньообласного обсягу реалізованої продукції області.

У галузі працює 2617 осіб, середньомісячна заробітна плата – 5701 грн.

Обсяги продукції металообробних підприємств у 2018 році не досягли минулорічного рівня на 2,6% через зменшення попиту на ремонт техніки та виготовлення супутньої продукції.

Підприємствами галузі реалізується 2,5% продукції, що становить 1,7 млрд. грн.

У галузі працює 2630 осіб, середньомісячна заробітна плата – 7905 грн.

На машинобудівних підприємствах за 2018 рік обсяги виробництва продукції зросли на 3,2%.

Питома вага галузі складає 2,5%, підприємствами реалізовано продукції у січні-листопаді 2018 року на суму 1,8 млрд. грн.

У галузі працює 5027 осіб, середньомісячна заробітна плата – 7423 грн.

На підприємствах з постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва у 2018 році зменшились на 15,6%, хоча впродовж року негативний показник поступово скорочувався.

Слід зауважити, що на отриманий негативний показник впливає висока база для порівняння 2017 року (119,3%). Негативна динаміка виробництва електроенергії також зумовлена зниженням об’єктивних потреб енергоринку України.

Питома вага галузі складає 17,1%, обсяг реалізованої продукції у січні-листопаді 2018 року становить 12,0 млрд. грн.

У галузі працює 10331 особа, середньомісячна заробітна плата яких становить  9578 грн.

У січні-листопаді 2018 року підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму майже 70 млрд. грн. (69,9млрд. грн).

Частка області у загальнодержавному обсязі складає 3,1%. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за 2018 рік становить 44141,0 грн.

МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

Мале підприємництво та адміністративні послуги

За даними моніторингу протягом 2018 року в області започаткували діяльність 11759 новостворених суб’єктів господарювання, що на 2,8% менше ніж у 2017 році, із яких 1334 – юридичних осіб (на 1,9% більше) та 10425 – фізичних осіб-підприємців (на 3,3% менше).

Одночасно припинили господарську діяльність 11167 суб’єктів господарювання (339 – юридичних осіб та 10828 – фізичних осіб-підприємців), що на 44,3% менше  ніж у 2017 році.

Найбільше новостворених суб’єктів господарювання юридичних осіб в м. Вінниці  - 713, або 53,4% від загальної кількості новостворених юридичних осіб.

Найбільше новостворених фізичних осіб – підприємців: серед районів у Вінницькому (6,3% від загальної кількості новостворених фізичних осіб-підприємців), Немирівському- 3,2%, Шаргородському-3,1%,  Калинівському-2,9%, Тульчинському-2,8% та Крижопільському-2,4%  районах.

Серед міст обласного значення: у м.Вінниці – 37,4% від загальної кількості  новостворених фізичних осіб-підприємців, у м.Могилів-Подільському – 3,3%.

Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва у 2018 році становить 4077,7 млн.грн., або 29,3% від загальних обсягів надходжень, що на 24,8% більше ніж у 2017 році.

Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва у 2018 році в порівнянні з 2017 роком зросла на 23,4%, або на 434,6млн.грн. і становить 2 288,8млн.грн., а їх частка в загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів складає 29,5%.

В області діють 35 Центрів надання адміністративних послуг (21- районний, 4- міськрайонні, 3- міських, 1- сільський, 6- ОТГ) та 9 територіальних відділень: 3- в місті Вінниці, 1- в Липовецькому, 1- в Крижопільському, 1- в Погребищенському, 1- в Піщанському, 1- в Мурованокуриловецькому, 1- в Томашпільському районах. Роботу Центрів забезпечують 224 адміністратора та 79 державних реєстраторів. В середньому у Центрах районного значення надається 126 видів адмінпослуг.

Протягом 2018 року Центрами надання адміністративних послуг у Вінницькій області надано 1 433 600 адміністративних послуг суб’єктам звернення, що на 14,4% більше порівняно з 2017 роком.

У 2018 році за надання адміністративних послуг до місцевих бюджетів надійшло 97,993 млн. грн., що на 14,552 млн. грн. або на 17,4% більше порівняно з 2017 роком.

На забезпечення ефективної роботи ЦНАП у 2018 році з районних бюджетів профінансовано 1,4 млн. грн, що на 43,9% менше порівняно з 2017 роком.

 

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Зовнішньо торговельна діяльність

Обсяги експорту товарів у січні–листопаді 2018р. становили 1268,4 млн.дол. США, а імпорту – 519,9 млн.дол. Порівняно із січнем–листопадом 2017р. експорт та імпорт збільшились відповідно на 13,8% (або 154,1 млн.дол.) та на 40,5% (або 149,8 млн.дол.). Баланс зовнішньої торгівлі стабільно продовжує залишатись позитивним і становить 748,5 млн.дол.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,44 (у січні–листопаді 2017р. – 3,01).

Зовнішньоторговельні операції з товарами суб’єкти господарювання області здійснювали з партнерами із 137 країн світу.

Географічна структура експорту та імпорту

В експорті товарів значна доля належить Індії (15,4% загальних обсягів експорту), Польщі – 9,7%, Китаю – 8,1%, Білорусі – 5,0%, Туреччині – 3,9%, Іспанії – 3,7%, Італії – 3,5%, Єгипту та Румунії – по 3,4%, Німеччині – 3,1%, Російській Федерації – 2,9%, Саудівській Аравії – 2,6%, Молдові – 2,3%, Нідерландам – 2,2% та Австрії – 2,0%. Експортні поставки найбільше зросли до Великої Британії, Вірменії, Джибуті, Єгипту, Ємену, Ізраїлю, Індонезії, Казахстану, Китаю, Лівану, Лівії, Литви, Об’єднаних Арабських Еміратів, Оману, Румунії, Саудівської Аравії, Таїланду, Тунісу, Узбекистану, Філіппін та Японії. Одночасно суттєво зменшились обсяги експорту до Албанії, Алжиру, Бангладешу, Греції, Естонії, Іраку, Латвії, Малайзії, М’янми, Пакистану, Сомалі, Судану, Чехії та Шри-Ланки.

В імпортних надходженнях найбільша частка припадає на Китай (20,5% загальних обсягів імпорту), Німеччину – 13,2%, Польщу – 9,2%, США – 6,7%, Румунію – 5,8%, Білорусь – 5,1%, Туреччину – 4,7%, Італію – 4,2%, Російську Федерацію – 3,8%, Чехію – 3,0%, Нідерланди – 2,8%, Сербію – 2,7% та Корею – 2,0%. Імпортні поставки, порівняно із січнем–листопадом 2017р., суттєво збільшились із Австрії, Білорусі, Бразилії, Єгипту, Канади, Китаю, Кореї, Мексики, Молдови, Нідерландів, Румунії, Саудівської Аравії, Сербії, Туреччини, Угорщини та Чехії. Одночасно спостерігається вагоме зменшення обсягів імпорту з Ізраїлю, Індії, Латвії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Таїланду, Фінляндії та Франції.

Товарна структура зовнішньої торгівлі товарами

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі товарами складають жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження і готові харчові продукти. Крім того, вагома частка належить машинам, обладнанню та механізмам, електротехнічному обладнанню, деревині та виробам з деревини, живим тваринам, продуктам тваринного походження, текстильним матеріалам та текстильним виробам, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, засобам наземного транспорту і недорогоцінним металам та виробам з них.

У січні–листопаді 2018р. з Вінниччини було експортовано 2679,2 т м’яса великої рогатої худоби, 25,4 тис.т молока і молочних продуктів, 3621,3 т масла вершкового та інших молочних жирів, 717,7 т сирів, 1417,1 тис.т зернових культур, 2264,6 т круп зернових, 509,0 тис.т олії соняшникової, 89,5 тис.т цукру білого, 274,5 тис.дал горілки, 72,4 тис.м3 лісоматеріалів оброблених та 8808,6 т прокату чорних металів.

Імпортовано на Вінниччину 846,7 т м’яса великої рогатої худоби, 348,7 т риби свіжої, охолодженої або замороженої, 266,2 т м’яса свиней (свинини), 375,3 т кондитерських виробів з цукру, 25,1 тис.т продуктів переробки нафти, 92,0 тис.т портландцементу, 7806,5 т вугілля кам’яного, брикетів і аналогічних видів твердого палива, 74,6 тис.т добрив, 50,7 тис.шт. шин для легкових автомобілів, 27,2 тис.шт. шин для вантажних автомобілів, 15788,2 м3 плит деревноволокнистих, 2159,0 тис.м2 тканин різних видів, 34,4 тис.т прокату чорних металів, 827,9 т труб з ливарного чавуну і чорних металів, 471,1 тис.шт. машин пральних побутових, 4526 автонавантажувачів, 330 машин сільськогосподарських, садових для обробки ґрунту, 100 комбайнів зернозбиральних, 1179 тракторів, 1744 автомобілі легкові та 32 автомобілі спеціальні.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Розвиток

будівельної

справи

Будівельними організаціями області у 2018 року виконано будівельні роботи на суму 5541,4 млн. грн. (8 місце серед регіонів України).

Обсяги виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції становили:

- на будівництві будівель – 1578,1 млн. грн. або 28,5 % від загального обсягу;

- на інженерних спорудах –3963,4 млн. грн. або 71,5 %.

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області індекс будівельної продукції в 2018 року становив 142,6 % (1 місце серед регіонів України).

У січні – вересні 2018 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 10486,3 млн. грн. капітальних інвестицій (9 місце серед регіонів України), що на 42,4% більше порівняно з відповідним періодом 2017 року. За темпами росту 2 місце серед регіонів України.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,7% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких:

-  у будівлі та споруди – 37,0% усіх інвестицій;

-  у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 58,1%.

Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 77,1% загального обсягу капітальних інвестицій.

Частка запозичених коштів, за рахунок кредитів банків та інших позик, становила 4,1%.

Кошти населення на будівництво житла складають 8,3% капітальних інвестицій.

Кошти державного та місцевих бюджетів – 8,9%, інші джерела фінансування – 1,6%.

Капітальні інвестиції у житлові будівлі по містах та районах за січень-вересень 2018 року становлять 1046,3 млн. грн.

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла за січень–вересень 2018 року становив 135,3 тис.мзагальної площі (12 місце серед регіонів України).

Обсяг введеного в експлуатацію житла порівняно з відповідним періодом минулого року зменшився на 41,5%.

У січні-вересні 2018 року обсяги прийнятого в експлуатацію житла зросли у         14 регіонах області. Найбільше (у 4,7 рази) зросли обсяги прийнятого в експлуатацію житла в Піщанському, Чечельницькому – у 3,9 рази, Барському районі – в 2,0 рази.

По області найбільше (51,6%) житла збудовано у м. Вінниці. Ще у 4 регіонах (Вінницькому, Калинівському, Барському та Гайсинському районах) прийнято в експлуатацію 27,4 % загального обсягу житла.

Іноземне

інвестуван-ня

Обсяг залучених прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з країн світу в економіку області на 1 жовтня 2018р. становив 222,6 млн. дол. США, що на 12,0% більше обсягів інвестицій на початок року, та в розрахунку на одну особу населення склав 141,3дол.

У січні–вересні 2018р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 32,0 млн. дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу) та вилучено 1,9 млн. дол. (за обсягом прямих іноземних інвестицій область займає 18 місце серед регіонів України, а за темпом приросту – 2 місце).

Інвестиції надійшли з 50 країн світу. Переважна більшість інвестицій (83,6% загального обсягу акціонерного капіталу) надійшла з країн ЄС – 186,1 млн. дол., з інших країн світу – 36,5 млн. дол. (16,4%).

До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 74,8% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Польща, Австрія, Кіпр, Франція та Німеччина.

Найбільш привабливими для іноземних інвесторів залишаються промислові підприємства, на яких зосереджено 180,8 млн. дол. США (81,2% всього капіталу нерезидентів). На підприємствах сільського, лісового та рибного господарства акумульовано 18,4 млн. дол. (8,3% загального обсягу) прямих інвестицій, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 7,4 млн. дол. (3,3%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 6,8 млн. дол. (3,1%).

Вагому частку (60,9%) іноземного капіталу зосереджено у м.Вінниці – 135,5 млн. дол.. Також, значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 19,1 млн. дол. (8,6%), Барському – 9,1 млн. дол. (4,1%), Вінницькому – 7,2 млн. дол. (3,2%), Калинівському – 7,4 млн. дол. (3,3%), Тульчинському – 6,7 млн.дол. (3,0%), Тиврівському – 6,9 млн. дол. (3,1%).

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Виконання показників Зведеного та Державного бюджетів

Відповідно до даних Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області, надходження до Зведеного бюджету області, з врахуванням платежів, які адмініструє Головне управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області і Вінницька митниця ДФС, та надходжень інших міністерств і відомств, за 2018 рік в порівнянні з 2017 роком зросли на 16,1% або на 2498,4 млн. грн. і становлять 18020,1 млн. грн. В тому числі надходження до Державного бюджету склали 8695,6 млн. грн.,  їх обсяг збільшився на 19,2% або на 1399,0 млн. грн.

В тому числі, відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій області протягом 2018 року до бюджетів усіх рівнів зібрано 13923,6 млн. грн. податків і зборів (з урахуванням надходжень 459,7 млн. грн. податку на прибуток по великих платниках податків (далі - ВПП)), що на 19,7% або на 2296,1 млн. грн. більше ніж у 2017 році.

До Державного бюджету протягом звітного періоду зібрано 6153,5 млн. грн, в тому числі до загального фонду зібрано 6148,2 млн. грн., до спеціального фонду – 5,3 млн. грн. Порівняно з 2017 роком надходження до Державного бюджету у області зросли на 16,4% або на 867,1 млн. грн., в т.ч. до загального фонду – збільшились на 909,1 млн. грн., до спеціального фонду – зменшились на 42,0 млн. грн.

Обсяги збору платежів до Державного бюджету збільшуються, не зважаючи на сплату поза межами області частини податків (ПДВ, акцизний податок, військовий збір, тощо) 28 підприємствами області, включеними до Реєстру великих платників на 2018 рік (17 платників за підсумками 2016 року, 6 платників – з 2017 року, 5 платників – з 2018 року ) та переведеними на обслуговування до Офісу великих платників податків ДФС. Протягом 2018 року від цих платників на території області до державного бюджету надійшло лише 573,3 млн.грн. (в т.ч.: 413,7 млн.грн. - податку на прибуток, 153,5 млн.грн.– ПДФО, 0,1 млн.грн. - військового збору та 6,0 млн.грн. - інших платежів), що у 1,5 рази менше ніж за 2017 рік - коли їх надходження складали 855,1 млн.грн. (в т.ч.: 453,2 млн.грн.- ПДВ, 256,0 млн.грн. - податку на прибуток, 114,1 млн.грн.– ПДФО, 22,6 млн.грн - військового збору та 9,2 млн.грн. – інших платежів).

З урахуванням бюджетного відшкодування грошовими коштами податку на додану вартість (обсяг – 623,4 млн. грн., за 2017 рік – 679,9 млн. грн.), фактичні надходження до Зведеного бюджету за 2018 рік склали 13300,2 млн. грн. (в порівнянні з 2017 роком збільшились на 2352,6 млн. грн. або на 21,5%), а до Державного бюджету - відповідно 5530,1 млн. грн. (збільшились на 923,6 млн. грн. або на 20,1%).

Питома вага надходжень до державного бюджету у структурі бюджетів усіх рівнів зменшилась на 0,5 відсоткового пункту і складає 41,6% (частка збору податків і зборів в сумі загального збору зменшилась на 1,3 в.п. і складає 44,2%).

В структурі надходжень до Зведеного бюджету по Вінницькій області за 2018 рік найбільшу питому вагу займають: податок з доходів фізичних осіб – 51,7% (6879,8 млн. грн.), податок на додану вартість (сальдо) – 16,4% (2182,9 млн. грн.), єдиний податок – 8,7% (1160,0 млн. грн.), податок на прибуток – 7,3% (973,1 млн. грн.), плата за землю – 6,3% (842,7 млн. грн.), військовий збір – 3,7% (487,4 млн. грн.), акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 1,3% (168,1 млн. грн.) та інші.

В 2018 році забезпечено приріст надходжень до Зведеного бюджету: податку з доходів фізичних осіб – на 27,4% (+1478,0 млн. грн.), податку на прибуток – в 1,5 рази (+325,6 млн. грн.), єдиного податку – на 22,4% (+212,4 млн. грн.), плати за землю - на 11,7% (+88,5 млн. грн.), екологічного податку – в 2,1 рази (+46,1 млн. грн.), військового збору – на 13,3% (+57,1 млн. грн.), податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – в 1,5 рази (+33,7 млн. грн.).

 

Проведений аналіз збору податків від галузей економіки регіону (без врахування надходжень податку на прибуток по ВПП та акцизному податку з виробленого в Україні пального) свідчить, що найбільші суми податків до бюджетів усіх рівнів в поточному році сплачувались платниками, зайнятими у сільському господарстві. Протягом 2018 року до Зведеного бюджету від них надійшло 3392,2 млн.грн., що складає 25,3% від загального збору податків та зборів по області. До Державного бюджету України від сільгоспвиробників надійшло 1638,3 млн.грн. (28,5% від загального збору податків до державного бюджету по області). Порівняно з 2017 роком надходження податків до Зведеного бюджету від сільськогосподарських товаровиробників збільшились на 11,4% (+347,4 млн.грн.), надходження до державного бюджету - на 0,9% (+14,8 млн.грн.).

Значні суми податків до бюджетів усіх рівнів також сплачено підприємствами промисловості. Протягом 2018 року до Зведеного бюджету від них надійшло 2398,8 млн. грн., що становить 17,9% від загального збору податків та зборів по області. До Державного бюджету України промисловим комплексом області сплачено 1184,3 млн. грн. (20,6% від загального збору податків до державного бюджету по області). В порівнянні з 2017 роком надходження податків до Зведеного бюджету від промислових підприємств зросли на 19,3% (+388,8 млн. грн.), до державного бюджету – на 20,4% (+201,0 млн. грн).

Основні суми податків сплачено підприємствами переробної промисловості, до Зведеного бюджету від них надійшло 1622,2 млн. грн., що складає 67,6% від суми податків, сплачених промисловими підприємствами області. Надходження до державного бюджету від цих платників склали 825,7 млн. грн. або 69,7% надходжень від підприємств промисловості.

Домінуюче положення в надходженнях від підприємств переробної промисловості займає харчова галузь, частка якої в зборі платежів до Зведеного бюджету складає 42,5% (сплачено 689,2 млн. грн.), до державного бюджету – 35,3% (сплачено 291,5 млн. грн.).

Основні надходження забезпечено виробниками молочних продуктів, м’яса і м’ясних продуктів та кондитерських виробів. Так, виробниками молочних продуктів до бюджетів усіх рівнів сплачено 196,8 млн. грн. (28,5% від загальних надходжень по харчовій галузі), в т.ч. до державного бюджету – 89,9 млн. грн. (відповідно – 30,8%).

Виробниками м’яса і м’ясних продуктів у звітному періоді сплачено до бюджетів усіх рівнів 149,3 млн. грн. (21,7% від загальних надходжень по харчовій галузі), в т.ч. до державного бюджету – 67,6 млн. грн. (23,2% від загальних надходжень по харчовій галузі).

Переробниками овочів та фруктів до бюджетів усіх рівнів сплачено 85,1 млн. грн. (до державного бюджету – 45,7 млн. грн.), виробниками хліба, борошна та круп - 65,5 млн. грн. (до державного бюджету – 25,0 млн. грн.), виробниками олії та тваринних жирів – 37,3 млн. грн. (до державного бюджету – 11,6 млн. грн.).

Від підприємств, що займаються виробництвом комп’ютерів, устаткування та машин до Зведеного бюджету надійшло 348,1 млн. грн. (21,5% від суми податків, сплачених підприємствами переробної промисловості області),в т.ч. до державного бюджету – 213,2 млн. грн. (25,8% від сум сплачених підприємствами переробної промисловості).

Підприємствами, що займаються виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води, протягом 2018 року сплачено до Зведеного бюджету 612,1 млн. грн., що складає 25,5% від суми податків, сплачених промисловим комплексом області. Надходження до державного бюджету від підприємств даного виду діяльності склали 252,1 млн. грн. або 21,3% надходжень від підприємств промисловості.

Питома вага в Зведеному бюджеті надходжень від суб’єктів господарської діяльності, що займаються торгівлею, громадським харчуванням склала 7,8% (сплачено 1050,4 млн. грн.), транспортом, складським господарством та допоміжною діяльністю у сфері транспорту - 5,5% (сплачено 735,8 млн. грн.), будівництвом – 4,3% (сплачено 570,7 млн. грн.).

Податкова недоїмка

 

Станом на 01.01.2019 податковий борг до Зведеного бюджету, з урахуванням боргу банкрутів, складає 838,8 млн.грн, з якого 554,0 млн.грн. (66%) - борг з платежів до Державного бюджету. Податкова заборгованість по ПДВ складає 302,3 млн.грн., ПДФО – 142,3 млн.грн., платі за землю – 107,9 млн.грн., податку на прибуток – 131,8 млн.грн.,акцизному податку – 15,7 млн.грн., інших податках та зборах – 138,8 млн.грн.

В порівнянні з даними на 01.01.2018 року податкова заборгованість до Зведеного бюджету в цілому по області зменшилась на 69,6 млн.грн. або на 7,7%, причому, до Державного бюджету – зменшилась на 112,0 млн.грн. або на 16,8%, а до місцевих бюджетів – збільшилась на 42,4 млн.грн. або на 17,5%.

Виконання показників бюджету області

 

Відповідно до даних Департаменту фінансів облдержадміністрації за 2018 рік до зведеного бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів у сумі 9324,5 млн. грн., що становить 112,3% до плану на рік (заплановано 8304,8 млн. грн.). Порівняно з 2017 роком надходження доходів місцевих бюджетів збільшились на 1099,5 млн. грн. або на 13,4%.

Крім того, до загального та спеціального фондів бюджету області отримано 13509,2 млн. грн. дотацій та субвенцій з державного бюджету або 99,0% плану на рік (заплановано 13650,0 млн. грн.), недоотримано до плану 140,9 млн. грн. субвенцій з держбюджету. Проти 2017 року надходження дотацій та субвенцій з державного бюджету збільшились на 1125,5 млн. грн. або на 9,1%.

З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету зведений бюджет області по доходах загального і спеціального фондів отримав 22833,6 млн.грн. або 104,0% до плану на рік (план 21954,8 тис.грн.) і проти 2017 року надходження збільшились на 2224,9 млн.грн. або на 10,8%.

У т.ч. до загального фонду бюджету області надійшло власних і закріплених доходів в сумі 8091,4 млн.грн., що становить 105,5% плану на рік (заплановано 7673,0 млн.грн.), понад план отримано 418,4 млн.грн. доходів.

Проти 2017 року надходження власних і закріплених доходів загального фонду місцевих бюджетів збільшились на 1510,3 млн.грн. або на 22,9%.

Найбільший приріст надходжень власних і закріплених доходів загального фонду (у порівняних умовах) по бюджетах: отгс.Бабчинці (Чернівецький район) – на 50,9%, отгс.Райгород (Немирівський район) – на 40,0%, отгс.Лука-Мелешківська (Вінницький район) – на 37,4%, отг м.Немирів – на 36,8%, отг смт Ситківці. (Немирівський район) – на 35,1%.

Найменший приріст надходжень по бюджетах: отгс.Ковалівка (Немирівський район) - збільшення на 1,0%, по отг смт Томашпіль (Томашпільський район) - збільшення на 1,3%, по отгс.Кунка (Гайсинський район) - збільшення на 4,0%, по Крижопільському району – збільшення на 7,4%, по Гайсинському району - збільшення на 9,1%.

Крім того, по бюджету отгс.Стара Прилука (Липовецький район) відбулося зменшення находжень доходів у порівняних умовах проти  2017 року на 0,3%.

Дохідну частину бюджету до плану на рік виконано по 65-ти бюджетах адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів, об’єднаних територіальних громад та обласного) з 68-ми. Не виконано 3 бюджети – м.Могилів-Подільського, м.Хмільника та отг смт Томашполя (Томашпільський район).

Найбільший рівень виконання планів на рік по доходах загального фонду (без трансфертів) по бюджетах: отг с.Хижинці (Вінницький район) – 134,0% плану на рік, отг смт Ситківці (Немирівський район) – 122,4% плану на рік, отгс.Джулинка (Бершадський район) – 120,4% плану на рік, Погребищенському району – 120% плану на рік, Козятинському району – 116,2% плану на рік.

Найменший рівень виконання бюджетів по: м.Могилів-Подільському – 90,9% плану на рік, отг смт Томашпіль (Томашпільський район) – 94,6% плану на рік, м.Хмільник - 99,9% плану на рік, м.Жмеринка - 100,7% плану на рік та отгс.Кунка (Гайсинський район) – 101,1% плану на рік.

З 599 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад виконали свої бюджети по доходах (без трансфертів) по планах на 2018 рік 592 ради, або 98,8% їх загальної кількості. Не виконано 7 бюджетів (за 2017 рік – не виконано 4 бюджети).

Забезпечено виконання всіх бюджетів базового рівня у 23 районах, не забезпечено – у 4 районах. З них найбільше не виконано бюджетів у  Шаргородському районі – 3 бюджети (Шаргородська міськрада, Сапіжанська і Хоменківська сільради), Крижопільському – 2 бюджети (Голубецька та Заболотненська сільради), Жмеринському районі – 1 бюджет (Браїлівська селищна рада) та Калинівському районі – 1 бюджет (Глинська сільрада).

Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 1080,3 млн.грн. дотацій або 100% плану на рік та 11596,3 млн.грн. субвенцій з державного бюджету або 99,4% до плану на рік (недоотримано 65,1млн.грн.). Проти 2017 року надходження дотацій та субвенцій з Державного бюджету по загальному фонду збільшились на 806,2 млн.грн. або на 6,8%.

З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету зведений бюджет області по доходах загального фонду отримав 20767,9 млн.грн. або 101,7% до уточненого плану на рік (план 20414,6 млн.грн.), і проти аналогічного періоду минулого року збільшились на 2316,4 млн.грн. або на 12,6%.

За 2018 рік по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 22920,1 млн.грн., що становить 97,5% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 23499,5 млн.грн.), проти 2017 року збільшились на 2835,9 млн.грн. або на 14,1%. З них, проведено видатків розвитку в сумі 3061,6 млн.грн., що становить 86,2% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 3551,4 млн.грн.), це більше проти 2017 року на 190,4 млн. грн. або на 6,6%.

В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за 2018 рік на зазначені цілі використано 17542,8 млн.грн. - це 76,5% усіх видатків загального і спеціального фондів. З них на освіту використано 6657,1 млн.грн. (проти 2017 року збільшення у порівняних умовах на 1184,6 млн.грн. або на 21,1%), на охорону здоров’я – 3646,2 млн.грн. (збільшення проти 2017 року на 62,2 млн.грн. або на 1,7%), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 6513,1 млн.грн. (збільшилися на 185,4 млн.грн. або на 2,9%), на культуру – 523,4 млн.грн. (збільшення у порівняних умовах на 72,7 млн.грн. або на 16,1%), на фізкультуру і спорт – 203,0 млн.грн. (збільшення на 42,0 млн.грн. або на 26,1%).

Крім того, за 2018 рік на житлово-комунальне господарство використано 815,8 млн.грн. (проти аналогічного періоду минулого року збільшення на 37,4 млн.грн. або на 4,8%), на будівництво – 1087,3 млн.грн. (збільшення проти 2017 року на 312,9 млн.грн. або на 40,4%), на утримання та розвиток автомобільних доріг – 1088,1 млн.грн. (збільшилися проти 2017 року на 713,2 млн.грн. або у 2,9 рази).

Зокрема, за 2018 року проведено 18424,1 млн.грн. видатків загального фонду, що становить 97,8% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 18836,1 млн.грн.), проти 2017 року збільшились на 2064,7 млн. грн. або на 12,6%.

В основному забезпечено фінансування захищених статей видатків, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, виплат населенню по соціальному забезпеченню (стипендій, пільгових пенсій тощо).

За оперативними даними прострочена кредиторська заборгованість із зазначених виплат відсутня.

Стан адміністрування єдиного внеску на обов’язкове державне соціальне страхування

Відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій області станом на 01.01.2019 на обліку в області перебуває 135343 платники єдиного внеску (юридичні особи – 34137, фізичні – 101206). В порівнянні з 01.01.2018 року їх кількість збільшилась на 6777 осіб або на 5,3% (на 01.01.2018 року на обліку знаходилось 128566 платників, в т.ч.: юридичних осіб – 32832, фізичних – 95734).

Протягом січня-грудня 2018 року надійшло 6031,7 млн.грн. єдиного соціального внеску, що на 1085,1 млн.грн. або на 21,9% більше від надходжень за січень-грудень 2017 року.

Борг по єдиному соціальному внеску на 01.01.2019 року становив 240,0 млн.грн., в т.ч. по юридичних особах – 47,5 млн.грн., фізичних – 192,5 млн.грн. В порівнянні з даними на 01.01.2018 року борг по єдиному внеску в цілому по області збільшився на 156,0 млн.грн. або в 2,8 рази, при цьому по юридичних особах – зменшився на 2,8 млн.грн., по фізичних – зріс на 158,8 млн.грн.

Виконання основних показників діяльності Пенсійного фонду України у Вінницькій області

Відповідно даних Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань в області забезпечено, а також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві.

За оперативними даними за 2018 рік надходження до бюджету Пенсійного фонду України у Вінницькій області з усіх джерел фінансування склали 12374,6 млн.грн. (в т.ч. за даними Міністерства доходів і зборів сума єдиного соціального внеску – 5207,6 млн.грн.) і в порівнянні із 2017 роком збільшились на 15,8% або на 1692,3 млн. грн.

У частині фінансування виплати пенсій Вінниччина залишається дотаційним регіоном. Станом на 01.01.2019 року забезпеченість власними коштами на виплату пенсій складає 42,6% і в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилась на 2,3 відсоткових пункти.

Фактичні видатки на виплату пенсій та грошової допомоги у Вінницькій області за 2018 рік склали 12370,1 млн.грн., що на 16,6% або на 1759,2 млн.грн. більше ніж за 2017 рік.

Станом на 01.01.2019 року в області фактично отримують пенсії 450120 осіб. Середньомісячний розмір пенсії складає 2123 грн.50коп., у порівнянні з 01.01.2018 року – зріс на 74 грн.10 коп. або на 3,6% (становив 2049 грн.40 коп.).

Крім того, станом на 01.01.2019 року в області отримують пенсії 21800 військовослужбовців.

На звітну дату середній розмір пенсії військовослужбовця складав 4504 грн.40 коп. і в порівнянні з його рівнем станом на 01.01.2018 року (2795 грн. 20 коп.) зріс на 61% або на 1709 грн.20 коп.

Заборгованість до Пенсійного фонду України

Відповідно до інформації Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області загальна заборгованість до Пенсійного фонду України у Вінницькій області в порівнянні із 01.01.2018 року зменшилась на 6843,3 тис.грн. або на 14,5% та станом на 01.01.2019 року складає 40502,9 тис.грн., з якої: борг зі сплати страхових внесків – 21984,8 тис.грн, борг з відшкодування пільгових, наукових пенсій та регресних вимог –18518,1 тис.грн.

Протягом 2018 року відбулося скорочення заборгованості до бюджету Фонду по страхових внесках на суму 2502,1 тис. грн.

Заборгованість з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за 2018 рік зменшилась на 4286,6 тис.грн. та станом на 01.01.2019 року становить 18449,4 тис. грн.

В порівнянні з 01.01.2018 року заборгованість з відшкодування наукових пенсій та регресних вимог зменшилась на 54,6 тис.грн. і станом на звітну дату складає 68,8 тис.грн.

 

 

ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Рівень середньомісячної заробітної плати

Відповідно до даних Головного управління статистики у Вінницькій області приріст середньомісячної заробітної плати за січень-листопад 2018 року до відповідного періоду 2017 року складає 28,2%,тоді як по Україні приріст складає – 25,3%.

Номінальна середньомісячна заробітна плата за січень-листопад 2018 року до відповідного періоду 2017 року зросла на 1685,97 грн. і становить7671,50грн. За рівнем середньомісячної заробітної плати область займає 11 місце серед регіонів України, а за темпами її росту - 1 місце.

Індекс реальної заробітної плати за січень-листопад 2018року до відповідного періоду 2017 року становив 115,9%(в середньому по Україні – 112,8%). За індексом реальної заробітної плати за звітний період область займає 2 місце в рейтингу регіонів України.

Заробітна плата за листопад 2018 року у порівнянні до листопада 2017 року зросла на 26% або на 1683,17 грн., а до жовтня 2018 року – зменшилась на 2,4% або на 199,88 грн. і становить 8150,78грн. За рівнем заробітної плати за листопад 2018 року область займає 10 місце серед регіонів України.

Індекс реальної заробітної плати в області у листопаді 2018 року до жовтня  2018 року складає 96,4%, до листопада 2017 року – 115,1%.

В області можна відмітити значний рівень диференціації заробітної плати, коефіцієнт якої між найвищим та найнижчим рівнем оплати праці за основними видами діяльності за січень-листопад 2018 року складає 2,7 (найвищий у сфері фінансова та страхова діяльність – 10432,22 грн. (ріст в порівнянні з січнем-листопадом 2017 року на 31,2%), найнижчий - у сфері поштової та кур’єрської діяльності – 3839,17 грн. (зросла на 34,9%).

В промисловості середньомісячна заробітна плата за січень-листопад 2018 року становить – 9083,18грн. (зросла на 30,7% і на 18,4% перевищує середній рівень по економіці області).

Зокрема, на підприємствах переробної промисловості заробітна плата за січень-листопад 2018 року становить – 9189,01 грн. (зросла на 31,7% і на 19,7% перевищує середній рівень по економіці області).

В тому числі середньомісячна заробітна плата на підприємствах: з виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 11577,01грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зарплата зросла на 35,5%, в 1,5 рази  перевищує середній рівень по економіці), з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 10521,39грн. (ріст на 36%, на 37,1% перевищує середній рівень заробітної плати по економіці області).

На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря складає 9578,10 грн. (ріст на 24,9%, на 24,8% перевищує середній рівень по економіці області).

В галузі сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство середньомісячна заробітна плата працівників за звітний період складає 8183,80грн. і зросла до відповідного періоду 2017 року на 30,6% та на 6,7% більше середнього рівня по економіці області. В тому числі по виду діяльності сільське господарство – зарплата у сільгоспвиробників зросла на 32,5% і складає 7934,42грн. (на 3,4% більше середнього рівня по економіці області).

Серед непромислових видів діяльності середньомісячна заробітна плата за січень-листопад 2018 працівників, що зайняті у сфері: державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування - зросла на 39,6% і становить 10249,19грн.;інформації та телекомунікації збільшилась на 25,9% і становить 10018,96грн.;транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності-зросла на 29,6% і склала 8592,03грн.; оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів - зросла на 39,4% і становить – 7863,34грн.; будівництва - зросла на 32,1% і склала 8289,66грн.; тощо.

За січень-листопад 2018 року меншим від середнього рівня по економіці області є рівень оплати праці працівників, що зайняті в установах освіти - на 15,4% менше (склала 6492,61грн., зросла на 19,4%); охорони здоров’я та надання соціальної допомоги - на 32,2% менше (складає – 5202,14грн., зросла на 18,1%), у сфері мистецтва, спорту розваг та відпочинку - на 36,1% менше (складає 4898,49грн. і зросла на 14,8%), тощо.

Середньомісячна заробітна плата за III квартал 2018 року в цілому по області складала 8066 грн., що на 27,4% або на 1733грн. більше середньомісячної заробітної плати за липень-вересень 2017 року.

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць заробітну плату за III квартал 2018 рокувище середнього рівня по області отримують працівники 4 міст обласного значення:

-м. Ладижин – перевищує майже в 1,6 рази і складає 12775 грн. (на 27,3% більше середньомісячної заробітної плати за липень-вересень 2017 року);

-м. Жмеринка – на 29% - 10403 грн. (+38,4%);

-м. Козятин – на  22,8% - 9907 грн. (+30,5%);

-м. Вінниця – на 5,7% - 8523 грн. (+24,4%);

та 2 районів:

- Тростянецького – на 13,1% - 9121 грн. (+33,2%);

- Крижопільського – на 2,7% - 8281 грн. (+16,7%).

Заробітна плата на підприємствах і установах Гайсинського району за звітний період  майже дорівнює середній по області і складає 7991 грн. і в порівнянні з рівнем за аналогічний період минулого року збільшилась на 20,9%.

У всіх інших районах та містах області рівень середньомісячної заробітної плати нижче середнього показника по області, серед яких найменше:

Теплицький на 35,1% менше, становить 5238 грн. (на 15,9% більше рівня за липень-вересень 2017  року);

Оратівський – на 27,8%, 5820 грн. (на 23%  більше);

Липовецький – на 22,2%, 6274 грн. (на 10,7% більше);

Чернівецький – на 21,7%, 6315 грн. (на 19,1% більше).

Протягом липня-вересня 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом 2017 роком наростили середньомісячну заробітну плату всі міста обласного значення (найбільше м. Жмеринка – на 38,4%)  та всі райони.

Найбільший темп приросту рівня середньомісячної заробітної плати за III квартал 2018 року в порівнянні з III кварталом 2017 року спостерігається у наступних районах: Немирівському на 40,4% більше (складає 7147 грн.), Ямпільському – на 34,6% (6559 грн.), Чечельницькому на 34% (7138 грн.), Томашпільському на 33,4% (складає 7873 грн.), Тростянецькому на 33,2% (9121 грн.), Жмеринському – на 32,4% (6383 грн.), тощо.

Найменший ріст зарплати на підприємствах Піщанського - на 1,4%, (становить 6429 грн.), Липовецького - на 10,7%  (6274 грн.), Теплицького - на 15,9% (5238 грн.) та Крижопільського району - на 16,7% (8281 грн.).

Заборгова-ність із виплати заробітної плати

Відповідно до попередніх даних Головного управління статистики у Вінницькій області станом на 1 січня 2019 року загальна сума заборгованості із заробітної плати на 21 підприємстві області (включаючи 4 економічно активні, 16 підприємств-банкрутів та 1 економічно неактивне, яке призупинило діяльність) становить в цілому 11873,7 тис.грн., в порівнянні з даними на 01.01.2018 року збільшилась на 1% або на 122,0 тис.грн., в порівнянні з 01.12.2018 року – на 10,3% або на 1109,2 тис.грн.

Заборгованість економічно активних підприємств області на звітну дату становила 743,8 тис.грн. або 6,3% від загальної суми заборгованості і в порівнянні з 01.01.2018 року зменшилась майже в 5,2 рази або на 3099,0 тис.грн., а в порівнянні з 01.12.2018 року – збільшилась на 25,3% або на 150,0 тис. грн.

Сума боргу із заробітної плати на підприємствах-банкрутах області  в порівнянні з даними на 01.01.2018 року збільшилась на 30,1% або на 2354,3 тис.грн., в порівнянні з 01.12.2018 року - на 10,4% або на 959,2 тис.грн. та станом на 01.01.2019 року складала 10180,5 тис.грн. або 85,7% від загальної суми боргу по області.

Заборгованість із зарплати на економічно неактивних підприємствах(які призупинили діяльність) станом на звітну дату складала 949,4 тис.грн. або 8% від загальної суми боргу по області і порівнянні з 01.01.2018 року збільшилась майже в 11,5 рази або на 866,7 тис.грн., в порівнянні з 01.12.2018 року – не змінилась.

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць ситуація наступна:

Станом на 01.01.2019 року всю суму заборгованості із заробітної плати по області складають борги на підприємствах 9 районів: Барського, Вінницького, Жмеринського, Крижопільського, Могилів-Подільського, Теплицького, Тростянецького, Тульчинського, Чечельницького та 4 міст: м.Вінниця, м.Жмеринка, м.Могилів-Подільський і м.Ладижин.

Протягом грудня 2018 року в повному обсязі погашено заборгованість із заробітної плати на підприємствах Калинівського району в сумі 222,5 тис.грн. та Тиврівського району в сумі 107,3 тис.грн..

В порівнянні з даними на 01.12.2018 року скоротили заборгованість із заробітної плати у Тростянецькому районі на 133,1 тис.грн. або на 31,4% (залишок боргу 290,3 тис.грн.), Жмеринському районі на 56,0 тис.грн. або на 22,7% (залишок 191,0 тис.грн.) та у м.Ладижині на 5,0 тис.грн. або на 0,2%  (залишок 2535,6 тис.грн.).

Разом з тим, протягом грудня 2018 року виникла заборгованість із заробітної плати на підприємствах та установах Крижопільського району в сумі 368,7 тис.грн., Теплицького району - 177,0 тис.грн., Вінницького району - 64,2 тис.грн.

Крім того, протягом попереднього місяця наростили борги у Могилів-Подільському районі на 201,4 тис.грн або на 19,6% (станом на 01.01.2019 року  борг становить 1226,8 тис.грн.), Барському районі на 46,9 тис.грн або на 17,8%  (310,9 тис.грн.) та у м.Вінниці на 774,9 тис.грн або на 17,9% (5101,1 тис.грн.).

В грудні 2018 року залишилась незмінною сума боргів у Тульчинському (230,4 тис.грн.) і Чечельницькому (110,5 тис.грн.) районах та у м.Жмеринка (956,2 тис.грн.), м.Могилів-Подільський (311,0 тис.грн.).

Станом на 01.01.2019 року у загальній сумі боргу із заробітної плати в цілому по області основну  частку складають борги у містах Вінниці – 43% (5101,1 тис.грн.) і Ладижині – 21,3% (2535,6 тис.грн.) та у Могилів-Подільському районі – 10,3% (1226,8 тис.грн.). Борг зазначених 3 адміністративних одиниць (8863,5 тис.грн.) становить 74,6% від суми боргу із заробітної плати в цілому по області.

На економічно активних підприємствах станом на 01.01.2019 року відсутні борги у 24 районах та у всіх 5 містах обласного значення.

На звітну дату допущено борг у 3 районах, а саме: Барському - 310,9 тис.грн. (в порівнянні з даними на 01.12.2018 року збільшився на 46,9 тис.грн або на 17,8%), Вінницькому - 67,2 тис.грн. (виник у грудні 2018 року) та Крижопільському – 368,7 тис.грн. (виник у грудні 2018 року).

РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ

Розрахунки за електро-енергію

Рівень оплати за електроенергію споживачами області при нормативних втратах електроенергії за січень-листопад 2018 року склав 103,2%, за відповідний період 2017 року цей показник становив 103,4%. Заборгованість за електроенергію, з урахуванням боргів минулих років, збільшилась на 19,2 млн. грн або на 8,8% і станом на 01.12.2018 року становить 238,3 млн. грн.

При цьому:

-     заборгованість установ, що фінансуються з державного бюджету з початку року збільшилась на 1,7 млн. грн (на 88,8%), борг становить 3,6 млн. грн;

-     заборгованість установ, що фінансуються з місцевого бюджету збільшилась з початку року на 2,35 млн. грн (з 50 тис грн), борг становить 2,40 млн. грн;

-     заборгованість бюджетів по субсидіях та пільгах населенню порівняно з початком року зменшилась на 33,0 млн. грн (на 54,3%), борг становить 27,8 млн. грн.

Рівень оплати за січень-листопад 2018 року при нормативних втратах у всіх районах склався вище 100%. Найвищий рівень оплати в наступних районах: Чечельницькому (113,1%), Мурованокуриловецькому (111,3%) та Чернівецькому (109,3%).

Розрахунки за природний газ

Рівень оплати за природний газ фактично спожитий населеннямта бюджетними установами області за січень-листопад 2018 року перед ПАТ «Вінницягаз збут» склав 73,6% за відповідний період 2017 року цей показник становив 44,5%.Загальна заборгованість вказаних категорій споживачів,з урахуванням боргів минулих періодів, становить 747,7 млн.грн в тому числі: перед ПАТ «Вінницягаз» (з липня 2015 року не реалізовує природний газ) – 52,7 млн. грн та перед ТОВ «Вінницягаз збут» (створеним в липні 2015 року) 695,0 млн. грн. Таким чином, в порівнянні з відповідним періодом минулого року загальна заборгованість бюджетних установ та населення зменшилась на 52,3%.

Розрахунки за житлово-комунальні послуги

Рівень оплати за житлово-комунальні послуги населенням області за січень-листопад 2018 року становить 80,0%, за відповідний період минулого року рівень оплати становив 89,5%. Заборгованість за житлово-комунальні послуги складає 477,5 млн. грн.

Рівень оплати нижче 100% за житлово-комунальні послуги станом на 01.12.2018 року склався у 24 районах та всіх містах обласного значення.

При цьому серед районів та міст обласного значення найнижчий рівень оплати спостерігається в: Теплицькому (48,7%), Тульчинському (52,4%) та Немирівському (60,3%) районах. Найвищий рівень розрахунків в: Оратівському (111,8%), Крижопільському (101,5%) та Мурованокуриловецькому (100,5%) районах.

Цінові процеси на споживчому ринку області

Реальна цінова ситуація характеризується індексом споживчих цін, який за 2018 рік по Вінницькій області становить – 109,0%, в цілому по Україні – 109,8%. Серед регіонів України за вказаним показником Вінницька область зайняла 3 місце в рейтингу.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за грудень 2018 року зросли на 1,7%.

Найбільше (на 21,9% та 21,8%) подорожчали капуста та картопля. Овочі, вирощені з їхнього насіння зросли в ціні на 15,6%, коренеплоди, цибуля та гриби – на 13,3%, хліб – 3,1%, банани – на 2,7%, сметана з підвищеним вмістом жиру – на 3,0%,  молоко – на 1,8%, масло – на 1,7%, інші їстівні жири (сало) – на 1,6%, олія соняшникова та кисломолочна продукція – на 1,4%, макаронні вироби – на 0,7%.

Водночас, яйця подешевшали на 1,6%.

Зниження цін (тарифів) на транспорт в цілому на 2,5%, спричинено, в основному, здешевленням вартості палива та мастил на 6,8%.

Вартість послуг зв’язку зросла в цілому на 0,8%, у т.ч. мобільний зв’язок – на 1,7%.

ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ

Товаро-оборот області

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області оборот  роздрібної торгівлі області за 2018 року склав – 22,3 млрд. грн., що більше в порівняних цінах до відповідного періоду минулого року на 11,1% (по Україні збільшився на 6,1%).

За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі за січень-листопад поточного року область займає 5 місце серед регіонів України.

Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг Вінницької області за 9 місяців 2018 року становить 7,3 млрд. грн., в тому числі обсяг послуг, реалізованих населенню – 2,8 млрд. грн.,що становить – 38,6%                     від загального обсягу послуг.

 

За даними та методикою розрахунків

Головного управління статистики у Вінницькій області

Питання, які відносяться до компетенції

Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку ОДА