АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ЗА СІЧЕНЬ - СЕРПЕНЬ 2018 РОКУ ЩОДО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО 

Аналіз роботи галузей промисло-вості

 

За інформацією Головного управління статистики у Вінницькій області за січень-серпень 2018 року рівень виробництва промислової продукції у порівнянні з січнем-серпнем 2017 року становить 97,3%. За індексом промислового виробництва серед регіонів України Вінницька область посідає 21 місце (по Україні індекс промислового виробництва становить 102,2%).

На промислових підприємствах області наразі працює 55454 особи, середньомісячна заробітна плата яких становить 8715 грн.

Найбільше зосереджено трудових ресурсів у харчовій галузі, в ній задіяно 21127 працівників. На другому місці – енергетична промисловість, в якій працює 10440 осіб.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем-серпнем 2017 року обсяги промислового виробництва збільшились на 17,3%, а проти серпня 2017 року – на 10,9%.

У переробній промисловості зафіксовано збільшення обсягів виробництва від минулорічного періоду на 0,4 в. п. (за рахунок збільшення обсягів виробництва у деревообробній галузі – на 9,7 в. п., машинобудуванні – на 12,9 в. п., металообробці – на 3,5%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зменшились проти січня-липня 2018 року на 6,0 в. п. і становлять 85,3% проти відповідного періоду минулого року.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги виробництва перевищили рівень січня-серпня 2017 року на 17,3%.

У січні-липні 2018 року добувними підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 892,9 млн. грн., що становить 2,1% від середньообласного рівня.

У галузі працює 1747 осіб, середньомісячна заробітна плата яких становить 7966 грн.

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв індекс промислової продукції січня-серпня 2018 року до відповідного періоду минулого року становить 99,3%.

Слід зазначити, що виробництво харчової продукції області проти серпня 2017 року збільшилось на 14,9%, а проти липня 2018 року – на 5,0%, завдяки чому і скорочено відставання від відповідного минулорічного рівня на 0,1 в. п.

Питома вага галузі в обсязі реалізованої продукції області за січень-липень 2018 року склала 64,1%, реалізовано продукції на суму 27,5 млрд. грн.

У галузі працює 21127осіб, середньомісячна заробітна плата – 10042 грн.

На підприємствах легкої галузі, питома вага якої в загальнообласному показнику реалізації продукції за січень-липень 2018 року (далі: питома вага) складає 0,5%, у січні-серпні 2018 року не досягнуто рівня відповідного періоду попереднього року на 4,9%, хоча і скорочено відставання на 0,3 в.п.

За січень-липень 2018 року реалізовано продукції на суму 197,3млн. грн.

У галузі працює 2262 особи, середньомісячна заробітна плата – 7102 грн.

На підприємствах деревообробної галузі (питома вага 4,0%) обсяги виробництва січня-серпня 2018 року збільшились проти відповідного періоду 2017 року на 9,7%, а проти серпня 2017 року - на 33,6%.

Підприємствами деревообробної та поліграфічної промисловості у січні-липні 2018 року реалізовано продукції на 1730,1 млн. грн.

У галузі працює 2257 осіб, середньомісячна заробітна плата – 7689 грн.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (питома вага 2,5%) виробництво продукції у січні-серпні 2018 року зменшилось на 7,7%, однак, проти липня 2018 року виробництво хімічної продукції збільшилось на 4,5%.

У січні-липні 2018 року реалізовано продукції на суму 1093,5 млн. грн.

У галузі працює 1161 особа, середньомісячна заробітна плата – 6626 грн.

На підприємствах з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (питома вага 0,9%) виробництво у січні-серпні 2018 року зменшилось на 7,5%.

Підприємствами галузі за січень-липень 2018 року реалізовано продукції на суму 402,4 млн. грн.

У галузі працює понад 400 осіб.

На підприємствах з виробництва продукції для будівельної галузі у січні-серпні 2018 року обсяги виробництва в порівнянні з відповідним періодом 2017 року зменшились на 2,9%.

Підприємствами галузі за січень-липень 2018 року реалізовано продукції на суму 808,8 млн. грн., що становить 1,9% від середньообласного обсягу реалізованої продукції області.

У галузі працює  2482 особи, середньомісячна заробітна плата – 5256 грн.

Обсяги продукції металообробних підприємств у січні-серпні 2018 року у порівнянні з відповідним періодом 2017 року перевищено на 3,5%.

Підприємствами з металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування, реалізується 2,4% продукції, що становить 1,0 млрд. грн.

У галузі працює 2635 осіб, середньомісячна заробітна плата – 7676 грн.

На машинобудівних підприємствах за період січня-серпня 2018 року обсяги виробництва продукції зросли на 12,9%.

Питома вага галузі складає 2,3%, підприємствами реалізовано продукції у січні-липні 2018 року на суму 1,0 млрд. грн.

У галузі працює 4904 осіб, середньомісячна заробітна плата – 7015 грн.

На підприємствах з постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва у січні-серпні 2018 року зменшились на 14,7%.

Через зменшення замовлення енергоринку на виробництво електроенергії збільшено відставання проти січня-липня 2018 року на 6,0 в. п.

Питома вага галузі складає 18,3 %, обсяг реалізованої продукції у січні-липні 2018 року становить 7,8 млрд. грн.

У галузі працює 10440 осіб, середньомісячна заробітна плата яких становить 9266 грн.

У січні-липні 2018 року підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 42,9 млрд. грн.

Частка області у загальнодержавному обсязі складає 3,0%. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за звітний період становить 23351,7 грн.

МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

Мале підприємництво та адміністративні послуги

За даними моніторингу у січні-серпні 2018 року започаткували діяльність 6972 новостворених суб’єктів господарювання, що на 23,5% менше порівняно з відповідним періодом 2017 року, із яких 846 – юридичні особи (на 0,2% менше) та 6126 – фізичні особи-підприємці (на 25,9% менше).

Одночасно припинили господарську діяльність 6295 суб’єктів господарювання (213 – юридичні особи та 6082 – фізичні особи-підприємці), що в 2,7 рази менше порівняно з відповідним періодом 2017 року.

Найбільше новостворених суб’єктів господарювання юридичних осіб в м. Вінниці - 461, або 54,5% від загальної кількості новостворених юридичних осіб.

Найбільше новостворених фізичних осіб – підприємців: серед районів у Вінницькому (6,4% від загальної кількості новостворених фізичних осіб-підприємців), Немирівському- 3,6%, Ямпільському-3,1%, Тульчинському-3,1%,  Калинівському – 2,9 % районах.

Серед міст обласного значення: у м.Вінниці – 38,7%, м.Могилів-Подільському – 3,4%.

Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва за І півріччя 2018 року становить майже 1680,9 млн. грн., або 27,2% від загальних обсягів надходжень, що на 17,9% більше, ніж у І півріччі 2017 року.

Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва в порівнянні з І півріччям 2017 року зросла на 13,1%, або на                108,7 млн. грн. і становить 937,1 млн. грн. (828,4 млн. грн. – І півріччя 2017 р.), а їх частка в загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів складає 27,4%.

В області діють 35 Центрів надання адміністративних послуг (21- районний,                 4- міськрайонні, 3- міських, 1- сільський, 6- ОТГ) та 9 територіальних відділень: 3- в місті Вінниці, 1- в Липовецькому, 1- в Крижопільському, 1- в Погребищенському, 1- в Піщанському, 1- в Мурованокуриловецькому, 1- в Томашпільському районах. Роботу Центрів забезпечують 185 адміністраторів та 81 державний реєстратор. В середньому у Центрах районного значення надається 118 видів адмінпослуг.

За січень-червень 2018 року Центрами надання адміністративних послуг в Вінницькій області надано понад 647 тис. різноманітних адміністративних послуг суб’єктам звернення, що на 15,3% більше порівняно з відповідним періодом 2017 року. Кількість наданих послуг на 1 тис. населення області в І півріччі 2018 року складає 412 послуг, що на 16,1% більше порівняно з відповідним періодом 2017 року.

За І півріччя 2018 року за надання адміністративних послуг до місцевих бюджетів надійшло 51,5 млн. грн., що в 1,4 рази більше порівняно з відповідним періодом 2017 року.

На забезпечення ефективної роботи ЦНАП у 2018 році з районних бюджетів передбачено кошти в сумі 4,9 млн. грн, із яких станом на 01.07.2018 року профінансовано – 989,4 тис. грн.

 

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Зовнішньо торговельна діяльність

Обсяги експорту товарів у січні–липні 2018р. становили 752,0 млн. дол. США, а імпорту – 308,1 млн. дол. Порівняно із січнем–липнем 2017р. експорт та імпорт збільшились відповідно на 13,9% (на 91,6 млн. дол.) та на 40,1% (на 88,2 млн. дол.). Баланс зовнішньої торгівлі стабільно продовжує залишатись позитивним і становить 444,0 млн. дол.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,44 (у січні–липні 2017р. – 3,00).

Зовнішньоторговельні операції з товарами суб’єкти господарювання області здійснювали з партнерами із 124 країн світу.

Географічна структура експорту та імпорту

В експорті товарів значна доля належить Індії (19,4% загальних обсягів експорту), Польщі – 9,5%, Китаю – 6,3%, Білорусі – 5,5%, Туреччині – 5,1%, Єгипту – 4,9%, Італії – 4,2%, Румунії – 3,3%, Російській Федерації та Німеччині – по 2,9%, Іспанії –2,5%, Молдові – 2,2% та Ірану – 2,0%. Експортні поставки найбільше зросли до Австрії, Беніну, Грузії, Джибуті, Єгипту, Ємену, Індонезії, Китаю, Кувейту, Лівану, Лівії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Оману, Румунії, Саудівської Аравії, Сербії, Таїланду, Узбекистану та Філіппін. Одночасно суттєво зменшились обсяги експорту до Албанії, Алжиру, Бангладешу, Греції, Данії, Іспанії, Латвії, М’янми, Нідерландів, Південної Африки, Португалії, Сомалі, Судану, Чехії та Шри-Ланки.

В імпортних надходженнях найбільша частка припадає на Китай (15,7% загальних обсягів імпорту), Німеччину – 14,6%, Польщу – 10,0%, США – 8,1%, Румунію – 6,6%, Італію – 5,6%, Туреччину та Білорусь – по 4,8%, Російську Федерацію – 3,8%, Нідерланди – 3,4%, Сербію та Чехію – по 2,5%. Імпортні поставки, порівняно із січнем–липнем 2017р., суттєво збільшились з Австрії, Білорусі, Бразилії, Молдови, Нідерландів, Румунії, Сербії, Туреччини, Угорщини та Чехії. Одночасно спостерігається вагоме зменшення обсягів імпорту з Болгарії, Ізраїлю, Індії, Латвії, Норвегії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Фінляндії та Франції.

Товарна структура зовнішньої торгівлі товарами

У січні–липні 2018 року з Вінниччини було експортовано 1681,0 т м’яса великої рогатої худоби, 16,4 тис. т молока і молочних продуктів, 2513,9 т масла вершкового та інших молочних жирів, 396,2 т сирів, 748,8 тис. т зернових культур, 1073,3 т круп зернових, 350,7 тис. т олії соняшникової, 64,6 тис. т цукру білого, 164,0 тис. дал горілки, 51,8 тис.м3 лісоматеріалів оброблених та 5696,1 т прокату чорних металів. Імпортовано на Вінниччину 556,1 т м’яса великої рогатої худоби, 309,1 т риби свіжої, охолодженої або замороженої, 171,7 т м’яса свиней (свинини), 267,1 т кондитерських виробів з цукру, 13,7 тис. т продуктів переробки нафти, 61,1 тис. т портландцементу, 4493,2 т вугілля кам’яного, брикетів і аналогічних видів твердого палива, 37,3 тис. т добрив, 17,5 тис. шт. шин для вантажних автомобілів, 8370,8 м3 плит деревноволокнистих, 1455,4 тис.м2 тканин різних видів, 18,7 тис. т прокату чорних металів, 514,4 т труб з ливарного чавуну і чорних металів, 342,0 тис. шт. машин пральних побутових, 3247 автонавантажувача, 290 машин сільськогосподарських, садових для обробки ґрунту, 88 комбайнів зернозбиральних, 797 тракторів, 1015 автомобілів легкових та 24 автомобілі спеціальні.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Розвиток

будівельної

справи

Будівельними організаціями області у січні–серпні 2018 року виконано будівельні роботи на суму 2,1 млрд. грн. (9 місце серед регіонів України).

Обсяги виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції становили:

- на будівництві будівель – 845,1 млн. грн. або 40,6% від загального обсягу;

- на інженерних спорудах – 1236,1 млн. грн. або 59,4%.

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області індекс будівельної продукції у січні-серпні 2018 року становив 104,2% (13 місце серед регіонів України).

У січні - червні 2018 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5209,0 млн. грн. капітальних інвестицій.

У порівнянних цінах на 30,5% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року (7 місце серед регіонів України).

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,2% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких:

-       у будівлі та споруди – 33,7% усіх інвестицій;

-       у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 59,7%.

Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 73,9% загального обсягу капітальних інвестицій.

Частка запозичених коштів, за рахунок кредитів банків та інших позик, становила 4,8%.

Кошти населення на будівництво житла складають 10,2% капітальних інвестицій.

Кошти державного та місцевих бюджетів – 8,7%, інші джерела фінансування – 2,4%.

Капітальні інвестиції у житлові будівлі по містах та районах за січень-червень 2018 року становлять 642,3 млн. грн.

У січні-червні 2018 року прийнято в експлуатацію 95,4 тис. кв. м загальної площі житла  (12 місце серед регіонів України), у тому числі:

-       у містах – 69,6 тис. кв. м загальної площі (72,9%);

-       у сільській місцевості –25,8 тис. кв. м (27,1%).

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у січні-червні 2018 року порівняно з відповідним періодом минулого року зменшився на 27,9% (15 місце серед регіонів України).

У січні-червні поточного року обсяги прийнятого в експлуатацію житла зросли у 15 регіонах області. Найбільше (у 6,5 рази) зросли обсяги прийнятого в експлуатацію житла в Чечельницькому районі, в Піщанському районі – у 4,1 рази, в Липовецькому районі – в 3,4 рази.

По області найбільше (56,3%) житла збудовано у м. Вінниці. Ще у 6 регіонах (м.Хмільнику, Вінницькому, Гайсинському, Калинівському, Іллінецькому та Тростянецькому районах) прийнято в експлуатацію 26,8 % загального обсягу житла.

Крім того, у січні–червні 2018р. в області прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки нового будівництва загальною площею 11,6 тис.м2, що на 6,6% більше порівняно з відповідним періодом попереднього року.

У цілому в січні–червні 2018р. загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель нового будівництва (включаючи дачні та садові будинки) становила 107,0 тис.м2, що порівняно із січнем–червнем 2017р. менше на 25,3%.

 

Іноземне

інвестуван-ня

Обсяг залучених прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з країн світу в економіку області на 1 липня 2018р. становив 224,1 млн. дол. США, що на 12,7% більше обсягів інвестицій на початок року, та в розрахунку на одну особу населення склав 142,2 дол.

У січні–червні 2018р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 24,7 млн. дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу) та вилучено 0,5 млн. дол. (за обсягом прямих іноземних інвестицій область займає 17 місце серед регіонів України, а за темпом приросту – 2 місце).

Інвестиції надійшли з 50 країн світу. Переважна більшість інвестицій (83,5% загального обсягу акціонерного капіталу) надійшла з країн ЄС – 187,0 млн. дол., з інших країн світу – 37,1 млн. дол. (16,5%).

До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 74,9% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Польща, Австрія, Кіпр, Франція та Німеччина.

Найбільш привабливими для іноземних інвесторів залишаються промислові підприємства, на яких зосереджено 180,3 млн. дол. США (80,4% всього капіталу нерезидентів). На підприємствах сільського, лісового та рибного господарства акумульовано 19,7 млн. дол. (8,8% загального обсягу) прямих інвестицій, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 7,8 млн. дол. (3,5%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,0 млн. дол. (3,1%).

Вагому частку (59,1%) іноземного капіталу зосереджено у м.Вінниці – 132,4 млн. дол. Також, значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 21,3 млн. дол. (9,5%), Барському – 9,2 млн. дол. (4,1%), Вінницькому – 7,5 млн. дол. (3,3%), Калинівському – 7,4 млн. дол. (3,3%), Тульчинському – 7,2 млн. дол. (3,2%), Тиврівському – 7,0 млн. дол. (3,1%).

 

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Виконання показників Зведеного та Держав-ного бюджетів

Відповідно до даних Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області, надходження до Зведеного бюджету області, з врахуванням платежів, які адмініструє Головне управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області і Вінницька митниця ДФС, та надходжень інших міністерств і відомств, за січень-серпень 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року зросли на 24,2% або на 2222,8 млн. грн. і становлять 11419,8 млн. грн. В тому числі надходження до Державного бюджету склали 5427,6 млн. грн., їх обсяг збільшився на 22,4% або на 992,6 млн. грн.

 

В тому числі, відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій області протягом січня-серпня 2018 року до бюджетів усіх рівнів зібрано 8581,8 млн. грн. податків і зборів (з урахуванням надходжень 318,2 млн. грн. податку на прибуток по великих платниках податків (далі - ВПП)), що на 22,1% або на 1434,8 млн. грн. більше ніж у січні-серпні 2017 року.

До Державного бюджету протягом звітного періоду зібрано 3775,1 млн. грн, в тому числі до загального фонду зібрано 3771,8 млн. грн., до спеціального фонду – 3,3 млн. грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження до  Державного бюджету у області зросли на 15,6% або на 508,1 млн. грн., в т.ч. до загального фонду – збільшились на 525,6 млн. грн., до спеціального фонду – зменшились на 17,5 млн. грн.

Обсяги збору платежів до Державного бюджету збільшуються, не зважаючи на сплату поза межами області частини податків (ПДВ, акцизний податок, військовий збір, тощо) 28 підприємствами області, включеними до Реєстру великих платників на 2018 рік (17 платників за підсумками 2016 року, 6 платників – з 2017 року, 5 платників – з 2018 року) та переведеними на обслуговування до Офісу великих платників податків ДФС. Протягом січня-серпня 2018 року від цих платників на території області до державного бюджету надійшло лише 375,4 млн. грн. (в т.ч.: 286,3 млн. грн. податку на прибуток, 84,2 млн. грн.– ПДФО, 0,1 млн. грн. - військового збору та 4,8 млн. грн. - інших платежів ), що у 1,6 рази менше ніж за січень-серпень 2017 року - коли їх надходження складали 606,1 млн. грн. (в т.ч.: 338,5 млн. грн. - ПДВ, 185,2 млн. грн. - податку на прибуток, 64,8 млн. грн. – ПДФО, 12,2 млн. грн. - військового збору та 5,4 млн. грн. – інших платежів).

З урахуванням бюджетного відшкодування грошовими коштами податку на додану вартість (обсяг – 371,6 млн. грн., за січень-серпень 2017 року – 439,6 млн. грн.), фактичні надходження до Зведеного бюджету за 8 місяців 2018 року склали майже 8210,3 млн. грн. (в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року збільшились на 1502,9 млн. грн. або на 22,4%), а до Державного бюджету - відповідно 3403,6 млн. грн. (збільшились на 576,1 млн. грн. або на 20,4%).

Питома вага надходжень до державного бюджету у структурі бюджетів усіх рівнів зменшилась на 0,7 відсоткового пункта і складає 41,5% (частка збору податків і зборів в сумі загального збору зменшилась на 1,7 в.п. і складає 44,0%).

В структурі надходжень до Зведеного бюджету по Вінницькій області за січень-серпень 2018 року найбільшу питому вагу займають: податок з доходів фізичних осіб – 50,3% (4130,9 млн. грн.), податок на додану вартість (сальдо) – 15,4% (1262,8 млн. грн.), податок на прибуток – 8,4% (693,7 млн. грн.), єдиний податок – 8,7% (715,4 млн. грн.), плата за землю – 7% (575,2 млн. грн.), військовий збір – 3,6% (296,5 млн. грн.), акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 1,3% (109,0 млн. грн.) та інші.

В січні-серпні 2018 року забезпечено приріст надходжень до Зведеного бюджету: податку з доходів фізичних осіб – на 28% (+902,9 млн. грн.), податку на прибуток – в 1,5 рази (+231,2 млн. грн.), єдиного податку – на 24,9%  (+142,4 млн. грн.), плати за землю - на 14,8% (+74,1 млн. грн.), екологічного податку – майже в 2,6 рази (+42,2 млн. грн.), податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – в 1,6 рази (+26,2 млн. грн.), військового збору – на 13,4% (+35,0 млн. грн.).

 

Проведений аналіз збору податків від галузей економіки регіону свідчить, що найбільші суми податків до бюджетів усіх рівнів в поточному році сплачувались платниками, зайнятими у сільському господарстві. Протягом січня-серпня 2018 року до Зведеного бюджету від них надійшло 1766,4 млн. грн. (без врахування надходжень податку на прибуток по ВПП та акцизному податку з виробленого в Україні пального), що складає 21,4% від загального збору податків та зборів по області. До Державного бюджету України від сільгоспвиробників надійшло 855,8 млн. грн. (24,5% від загального збору податків до державного бюджету по області). Порівняно з січнем-серпнем 2017 року надходження податків до Зведеного бюджету від сільськогосподарських товаровиробників збільшились на 5,1% (на 86,5 млн. грн.). Однак, в зв’язку з переходом 2 великих підприємств галузі на податковий облік до Офісу великих платників податків ДФС, надходження до державного бюджету зменшились на 9,7% (на 92,4 млн. грн.).

Значні суми податків до бюджетів усіх рівнів також сплачено підприємствами промисловості. Протягом січня-серпня 2018 року до Зведеного бюджету від них надійшло 1565,5 млн. грн. (без врахування надходжень по ВПП), що становить 19% від загального збору податків та зборів по області. До Державного бюджету України промисловим комплексом області сплачено 775,3 млн. грн. (22,2% від загального збору податків до державного бюджету по області). В порівнянні з січнем-серпнем 2017 року надходження податків до Зведеного бюджету від промислових підприємств зросли на 24,1% (+304 млн. грн.), до державного бюджету – на 26,3%  (+161,5 млн. грн).

Основні суми податків сплачено підприємствами переробної промисловості, до Зведеного бюджету від них надійшло 1035,8 млн. грн., що складає 66,2% від суми податків сплачених промисловими підприємствами області. Надходження до державного бюджету від цих платників склали 533,0 млн. грн. або 68,8% надходжень від підприємств промисловості.

Домінуюче положення в надходженнях від підприємств переробної промисловості займає харчова галузь, частка якої в зборі платежів до Зведеного бюджету складає 42,5% (сплачено 440,6 млн. грн.), до державного бюджету – 35,9% (сплачено 191,3 млн. грн.).

Основні надходження забезпечено виробниками молочних продуктів, кондитерських виробів та м’яса і м’ясних продуктів. Так, виробниками молочних продуктів до бюджетів усіх рівнів сплачено 129,0 млн. грн. (29,3% від загальних надходжень по харчовій галузі), в т.ч. до державного бюджету – 59,1 млн. грн. (відповідно – 30,9%).

Виробниками м’яса і м’ясних продуктів у звітному періоді сплачено до бюджетів усіх рівнів 94,0 млн. грн. (21,3% від загальних надходжень по харчовій галузі), в т.ч. до державного бюджету – 41,0 млн. грн. (21,4% від загальних надходжень по харчовій галузі).

Переробниками овочів та фруктів до бюджетів усіх рівнів сплачено 58,6 млн. грн. (до державного бюджету – 33,8 млн. грн.), виробниками хліба, борошна та круп - 43,8 млн. грн. (до державного бюджету – 16,9 млн. грн.), виробниками олії та тваринних жирів – 23,8 млн. грн. (до державного бюджету – 7,6 млн. грн.).

Від підприємств, що займаються виробництвом комп’ютерів, устаткування та машин до Зведеного бюджету надійшло 214,3 млн. грн. (20,7% від суми податків, сплачених підприємствами переробної промисловості області), в т.ч. до державного бюджету – 130,8 млн. грн. (24,5% від сум сплачених підприємствами переробної промисловості).

Підприємствами, що займаються виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води, протягом січня-серпня 2018 року сплачено до Зведеного бюджету 426,4 млн. грн., що складає 27,2% від суми податків, сплачених промисловим комплексом області. Надходження до державного бюджету від підприємств даного виду діяльності склали 177,3 млн. грн. або 22,9% надходжень від підприємств промисловості.

Питома вага в Зведеному бюджеті надходжень від суб’єктів господарської діяльності, що займаються торгівлею, громадським харчуванням склала 8,5% (сплачено 696,4 млн. грн.), транспортом, складським господарством та допоміжною діяльністю у сфері транспорту - 5,7% (сплачено 466,0 млн. грн.), будівництвом – 3,9% (сплачено 323,9 млн. грн.).

 

Податкова недоїмка

 

Станом на 01.09.2018 податковий борг до Зведеного бюджету, з урахуванням боргу банкрутів, складає 798,6 млн. грн, з якого 515,4 млн. грн. (64,5%) - борг з платежів до Державного бюджету. Зокрема, податкова заборгованість по ПДВ складає 288,0 млн. грн., ПДФО – 141,1 млн. грн., податку на прибуток – 111,8 млн. грн., платі за землю – 117,9 млн. грн., акцизному податку – 16,0 млн. грн., інших податках та зборах – 123,8 млн. грн.

Протягом 8 місяців 2018 року податкова заборгованість до Зведеного бюджету в цілому по області зменшилась на 109,8 млн. грн. або на 12,1%, причому, до Державного бюджету – зменшилась на 150,6 млн. грн. або на 22,6%, а до місцевих бюджетів – збільшилась на 40,8 млн. грн. або на 16,8%.

 

Виконання показників бюджету області

 

Відповідно до даних Департаменту фінансів облдержадміністрації за 8 місяців 2018 року до зведеного бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів у сумі 5992,2 млн. грн., що становить 75,0% до плану на рік (заплановано 7992,5 млн. грн.) та 117,7% до планових показників на 8 місяців (заплановано 5089,6 млн. грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження доходів місцевих бюджетів збільшились на 1230,2 млн. грн. або на 25,8%.

Крім того, до загального та спеціального фондів бюджету області отримано 9141,5 млн. грн. дотацій та субвенцій з державного бюджету або 67,9% плану на рік (заплановано 13460,9 млн. грн.) та 96,6% до плану на 8 місяців (заплановано 9462.2 млн. грн.), недоотримано до плану 320,7 млн. грн. субвенцій з держбюджету. Проти аналогічного періоду 2017 року надходження дотацій та субвенцій з державного бюджету збільшились на 1614,6 млн. грн. або на 21,5%.

З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету зведений бюджет області по доходах загального і спеціального фондів отримав 15133,6 млн. грн. або 70,5% до плану на рік (план 21453,4 тис. грн.) та 104,0% до плану на 8 місяців (план 14551,8 млн. грн.) і проти аналогічного періоду минулого року надходження збільшились на 2844,8 млн. грн. або на 23,1%.

У т.ч. до загального фонду бюджету області надійшло власних і закріплених доходів в сумі 4956,3 млн. грн., що становить 66,9% плану на рік (заплановано 7407,4 млн. грн.) та 106,1% до планових показників на 8 місяців (заплановано 4670,9 млн. грн.), понад план отримано 285,4 млн. грн. доходів.

Проти відповідного періоду минулого року надходження власних і закріплених доходів загального фонду місцевих бюджетів збільшились на 977,0 млн. грн. або на 24,6%.

Найбільший приріст надходжень власних і закріплених доходів загального фонду (у порівняних умовах) по бюджетах: отг с.Бабчинці (Чернівецький район) – на 64,3%, отг с.Нова Гребля (Калинівський район) – на 58,0%, отг с.Іванів (Калинівський район) – на 47,7%, отг с.Райгород (Немирівський район) – на 47,7%, отг смт Лука-Мелешківська (Вінницький район) – на 45,4%.

Найменший приріст надходжень по бюджетах: по отг с.Стара Прилука (Липовецький район) – збільшення на 1,6%, по Крижопільському району – збільшення на 1,9%, по отг с.Краснопілка (Гайсинський район) - збільшення на 2,9%, по Іллінецькому району - збільшення на 9,9%, по Гайсинському району - збільшення на 10,6%.

 

Дохідну частину бюджету до плану на 8 місяців виконано по 61 бюджету адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів, об’єднаних територіальних громад та обласного) з 68-ми. Не виконано 7 бюджетів – м.Козятина, Теплицького району, отг м.Калинівки (Калинівський район), отг смт Томашпіль (Томашпільський район), отг с.Мурафа (Шаргородський район), отг с.Кунка (Гайсинський район) та отг с. Краснопілка (Гайсинський район).

Найбільший рівень виконання планів на рік по доходах загального фонду (без трансфертів) станом на 01.09.2018 р. по бюджетах: отг с.Лука-Мелешківська (Вінницький район) – 94,3% плану на рік (при розрахунковій нормі на 8 місяців – 66,7%), отг с.Росоша (Липовецький район) – 76,9% плану на рік, Піщанському району – 75,9%, отг с.Райгород (Немирівський район) – на 74,0%, отг с.Бабчинці (Чернівецький район) та отг с.Хижинці (Вінницький район) – по 73,6% плану на рік.

Найменший рівень виконання бюджетів по: отг с.Краснопілка (Гайсинський район) – 56,9% плану на рік, по отг смт Томашпіль (Томашпільський район) та отг с.Кунка (Гайсинський район) – по 57,3% плану на рік, отг с.Шляхова (Бершадський район) – 58,3% плану на рік, отг с.Стара Прилука (Липовецький район) – 59,6% плану на рік.

З 599 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад свої бюджети по доходах (без трансфертів) по планах на 8 місяців виконали 569 рад або 95,0% їх загальної кількості. Не виконано 30 бюджетів (за 8 місяців 2017 року – 24 бюджети). Разом з тим, на сьогодні по 9-ти бюджетах виконано вже річні бюджетні призначення по доходах, а по 35-ти бюджетах – виконання становить більше 90% плану на рік.

Забезпечено виконання всіх бюджетів базового рівня у 16 районах, не забезпечено – у 11 районах. З них, найбільше не виконано бюджетів у Теплицькому районі – 11 бюджетів, Оратівському району – 5 бюджетів, Жмеринському 3 бюджети, Вінницькому, Козятинському та Крижопільському районах – по 2 бюджети, у  Калинівському, Могилів-Подільському, Томашпільському, Чернівецькому та Шаргородському районах – по 1 бюджету

 

Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 660,8 млн. грн. дотацій або 100% плану на 8 місяців, та 7996,9 млн. грн. субвенцій з державного бюджету або 97,5% до плану на 8 місяців (недоотримано 207,1 млн. грн.). Проти аналогічного періоду 2017 року надходження дотацій та субвенцій з державного бюджету по загальному фонду збільшились на 1207,1 млн. грн. або на 16.2%.

З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету зведений бюджет області по доходах загального фонду отримав 13614,0 млн. грн. або 68,2% до уточненого плану на рік (план 19966,6 млн. грн.) та 100,6% до уточненого плану на 8 місяців (план 13535,7 млн. грн.) і проти аналогічного періоду минулого року збільшились на 2184,1 млн. грн. або на 19,1%.

 

За 8 місяців поточного року по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 14622,6 млн. грн., що становить 64,6% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 22649,5 млн. грн.) та 91,0% до планових показників на 8 місяців (заплановано 16073,3 млн. грн.) і збільшились проти аналогічного періоду минулого року на 3032,1 млн. грн. або на 26,2%. З них, проведено видатків розвитку в сумі 1604,4 млн. грн., що становить 50,6% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 3168,6 млн. грн.) та 70,7% до планових показників на 8 місяців (план 2270,0 млн. грн.), це більше проти 8-ми місяців минулого року на 444,6 млн. грн. або на 38,3%.

В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за 8 місяців 2018 року на зазначені цілі використано 11470,6 млн. грн. - це 78,4% усіх видатків загального і спеціального фондів. З них на освіту використано 4051,7 млн. грн. (проти аналогічного періоду минулого року збільшення у порівняних умовах на 740,4 млн. грн. або на 22,4%), на охорону здоров’я – 2319,9 млн. грн. (збільшення проти 8 місяців 2017 року на 330,9 млн. грн. або на 16,6%), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 4662,3 млн. грн. (збільшилися на 832,6 млн. грн. або на 21,7%), на культуру – 313,7 млн. грн. (збільшення у порівняних умовах на 48,6 млн. грн. або на 18,3%), на фізкультуру і спорт – 123,0 млн. грн. (збільшення на 26.4 млн. грн. або на 27,3%).

Зокрема, за січень-серпень 2018 року проведено 12195,1 млн. грн. видатків загального фонду, що становить 66,4% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 18371,0 млн. грн.), та 91,9% до планових показників на 8 місяців згідно помісячного розпису (заплановано 13276,6 млн. грн.) і проти аналогічного періоду 2017 року збільшились на 2197,2 млн. грн. або на 22,0%.

 

Стан адміністрування єдиного внеску на обов’язкове державне соціальне страхування

Відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій області на 01.09.2018 на обліку в області перебуває 133036 платників єдиного внеску (юридичні особи – 33803, фізичні – 99233). В порівнянні з 01.01.2018 року їх кількість збільшилась на 4470 осіб або на 3,5% (на 01.01.2018 року на обліку знаходилось 128566 платників, в т.ч.: юридичних осіб – 32832, фізичних – 95734).

Протягом січня-серпня 2018 року надійшло 3805,2 млн. грн. єдиного соціального внеску, що на 719,5 млн. грн. або на 23,3% більше від надходжень за січень-серпень 2017 року.

Борг по єдиному соціальному внеску на 01.09.2018 року становив 93,0 млн. грн., в т.ч. по юридичних особах – 53,4 млн. грн., фізичних – 39,7 млн. грн. В порівнянні з даними на 01.01.2018 року борг по єдиному внеску в цілому по області збільшився  на 8,9 млн. грн. або на 10,5%, при цьому по юридичних особах – на 3,0 млн. грн., по фізичних – на 5,9 млн. грн.

 

Виконання основних показників діяльності Пенсійного фонду України у Вінницькій області

За оперативними даними за січень-серпень 2018 року надходження до бюджету Пенсійного фонду України у Вінницькій області з усіх джерел фінансування склали  8133,6 млн. грн. (в т.ч. за даними Міністерства доходів і зборів сума єдиного соціального внеску – 3285,3 млн. грн.) і в порівнянні з січнем-серпнем 2017 року збільшились  на 28,2% або на 1786,9 млн. грн.

У частині фінансування виплати пенсій Вінниччина залишається дотаційним регіоном. Станом на 01.09.2018 року забезпеченість власними коштами на виплату пенсій складає 40,9% і в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилась на 1,6 відсоткових пункти.

Фактичні видатки на виплату пенсій та грошової допомоги у Вінницькій області за січень-серпень 2018 року склали 8130,4 млн. грн., що майже на 28,2% або на 1786,0 млн. грн. більше ніж за січень-серпень 2017 року.

Станом на 01.09.2018 року в області фактично отримують пенсії 452185 осіб. Середньомісячний розмір пенсії складає 2058 грн.20 коп., у порівнянні з 01.09.2017 року – зріс на 394 грн.26 коп. або на 23,7% (становив 1663 грн.94 коп.).

Крім того, станом на 01.09.2018 року в області отримують пенсії 21555 військовослужбовців.

На звітну дату середній розмір пенсії військовослужбовця складав 4019 грн. 63 коп. і в порівнянні з його рівнем станом на 01.09.2017 року (2674 грн. 15 коп.) зріс на 51% або на 1345 грн.48 коп.

 

Заборгованість до Пенсійного фонду України

Відповідно до інформації Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області загальна заборгованість до Пенсійного фонду України у Вінницькій області станом на 01.09.2018 року в порівнянні із 01.01.2018 року зменшилась на 3904,5 тис. грн. або на 8,2% та складає 43441,7 тис. грн., з якої: борг зі сплати страхових внесків – 23134,1 тис. грн, борг з відшкодування пільгових, наукових пенсій та регресних вимог –20307,6 тис. грн.

Протягом січня-серпня 2018 року відбулося скорочення заборгованості до бюджету Фонду по страхових внесках на суму 1352,8 тис. грн.

Заборгованість з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій з початку 2018 року зменшилась на 2497,1 тис. грн. та станом на 01.09.2018 становить 20238,8 тис. грн.

В порівнянні з 01.01.2018 року заборгованість з відшкодування наукових пенсій та регресних вимог зменшилась на 54,6 тис. грн. і станом на звітну дату складає 68,8 тис. грн.

 

 

 

ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Рівень середньомісячної заробітної плати

У 2018 році продовжується  позитивна тенденція щодо зростання  рівня заробітної плати як у області, так і по Україні в цілому. Водночас, у Вінницькій області ріст заробітної плати випереджає середній по Україні.

Відповідно до даних Головного управління статистики у Вінницькій області приріст середньомісячної заробітної плати за січень-серпень 2018 року до відповідного періоду 2017 року складає 28,5%, тоді як по Україні приріст складає – 26,0%.

Номінальна середньомісячна заробітна плата за січень-серпень 2018 року до відповідного періоду 2017 року зросла на 1656,7 грн. і становить 7478,92 грн. За рівнем середньомісячної заробітної плати область займає 11 місце серед регіонів України, а за темпами її росту - 2 місце.

Індекс реальної заробітної плати у січні-серпні 2018 року до відповідного періоду 2017 року становив 115,5% (в середньому по Україні – 112,8%). За індексом реальної заробітної плати за звітний період область займає 2 місце в рейтингу регіонів України.

Заробітна плата за серпень 2018 року у порівнянні до серпня 2017 року зросла на 29,5% або на 1805,8 грн., а до липня 2018 року – зменшилась на 3,8% або на 311,40 грн. і становить 7923,72 грн. За рівнем заробітної плати за серпень 2018 року область займає 11 місце серед регіонів України.

Індекс реальної заробітної плати в області у серпні 2018 року до липня  2018 року  складає 96,1%, до серпня 2017 року – 118,9%.

 

В області можна відмітити значний рівень диференціації заробітної плати, коефіцієнт якої між найвищим та найнижчим рівнем оплати праці за основними видами діяльності за січень-серпень 2018 року складає 2,7 (найвищий у сфері фінансова та страхова діяльність – 10152,77 грн. (ріст в порівнянні з січнем-серпнем 2017 року на 29,6%), найнижчий - у сфері поштової та кур’єрської діяльності – 3697,93 грн. (зросла на 33,9%).

В промисловості середньомісячна заробітна плата за січень-серпень 2018 року становить – 8798,06 грн. (зросла на 31,3% і на 17,6% перевищує середній рівень по економіці області).

Зокрема, на підприємствах переробної промисловості заробітна плата за січень-серпень  2018 року становить – 8886,69 грн. (зросла на 33,2% і на 18,8% перевищує середній рівень по економіці області).

В тому числі середньомісячна заробітна плата на підприємствах: з виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 11395,31 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зарплата зросла на 38,8%, в 1,5 рази  перевищує середній рівень по економіці), з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 10127,88 грн. (ріст на 37,4%, на 35,4% перевищує середній рівень заробітної плати по економіці області).

На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря складає 9340,46 грн. (ріст на 23,6%, на 24,9%  перевищує середній рівень по економіці області).

В галузі сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство середньомісячна заробітна плата працівників за звітний період складає 7892,92 грн. і зросла до відповідного періоду 2017 року на 28,7% та на 5,5% більше середнього рівня по економіці області. В тому числі по виду діяльності сільське господарство – зарплата у сільгоспвиробників зросла на 30% і складає 7609,19 грн. (на 1,7% більше середнього рівня по економіці області).

Серед непромислових видів діяльності середньомісячна заробітна плата за січень-серпень 2018 працівників, що зайняті у сфері державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування - зросла на 44,2% і становить 9935,79 грн.; у сфері: інформації та телекомунікації збільшилась на 20% і становить 9570,62 грн.; транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності - зросла на 29,2% і склала 8331,05 грн.; оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів зросла на 41,2% і становить – 7782,13 грн.; будівництва -  зросла на 38,5% і склала 7843,64 грн.; тощо.

За січень-серпень 2018 року меншим від середнього рівня по економіці області є рівень оплати праці працівників, що зайняті в установах освіти - на 13,5% менше (склала 6469,93 грн., зросла на 20,8); охорони здоров’я та надання соціальної допомоги - на 31,8% менше (складає – 5103,68 грн., зросла на 16,8%), у сфері мистецтва, спорту розваг та відпочинку - на 35,4% менше (складає 4828,47 грн. і зросла на 15,6%), тощо.

 

Середньомісячна заробітна плата за II квартал 2018 року в цілому по області складала 7710 грн., що на 29% або на 1733 тис. грн. більше середньомісячної заробітної плати за квітень-червень 2017 року.

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць заробітну плату за II квартал 2018 року вище середнього рівня по  області отримують працівники 4 міст обласного значення:

-м. Ладижин – перевищує в 1,5 рази і складає 11844 грн. (на 29,7% більше середньомісячної заробітної плати за квітень-червень 2017 року);

-м. Жмеринка – на 23,9% - 9554 грн. (+41,5%);

-м. Козятин – на 19,5% - 9209 грн. (+37,7%);

-м. Вінниця – на 4,1% - 8025 грн. (+25,7%);

та  3 районів:

       - Тростянецького – на 7,5% - 8286 грн. (+38,6%);

       - Крижопільського – на 4,1% - 8023 грн. (+27,5%);

       - Іллінецького – на 2,5% - 7901 грн. (+33%).

Заробітна плата на підприємствах і установах Хмільницького району за звітний період майже дорівнює середній по області і складає 7712 грн. і в порівнянні з рівнем за аналогічний період минулого року збільшилась на 38,5%.

У всіх інших районах та містах області рівень середньомісячної заробітної плати нижче середнього показника по області, серед яких найменше:

– Теплицький на 29% менше, становить 5471 грн. (на 23,1% більше рівня за квітень-червень 2017 року);

       - Оратівський – на 24,2%, 5841 грн. (на 24,4%  більше);

       - Липовецький – на 21,4%, 6059 грн. (на 19,5% більше);

       - Ямпільський – на 22,5%, 5301 грн. (на 26,6%  більше), тощо.

Протягом квітня-червня 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом 2017 роком наростили середньомісячну заробітну плату всі міста обласного значення (найбільше м. Жмеринка – на 41,5%) та всі райони.

Найбільший темп приросту рівня середньомісячної заробітної плати за II квартал 2018 року в порівнянні з II кварталом 2017 року спостерігається у наступних районах: Тростянецькому на 38,6% більше (складає 8286 грн.), Хмільницькому – на 38,5% (7712 грн.), Тульчинському – на 36,5% (7575 грн.), Погребищеському на 35,5% (6544 грн.), Літинському – на 34,6% (6521 грн.), тощо.

Найменший ріст зарплати на підприємствах Піщанського - на 6%, (становить 6484 грн.), Мурованокуриловецького - на 17,4% (6471 грн.), Гайсинського - на 19,6% (7601 грн.) та Липовецького району - на 19,5% (6059 грн.).

 

Заборгова-ність із виплати заробітної плати

Відповідно до попередніх даних Головного управління статистики у Вінницькій області станом на 1 вересня 2018 року загальна сума заборгованості із заробітної плати на 26 підприємствах області (включаючи 7 економічно активних, 18 підприємств-банкрутів та 1 економічно неактивне, яке призупинило діяльність) становить в цілому 12657,1 тис. грн., в порівнянні з даними на 01.01.2018 року збільшилась на 7,7%, або на 905,4 тис. грн., а в порівнянні з 01.08.2018 року – зменшилась на 16,8% або на 2559,1 тис. грн.

Заборгованість економічно активних підприємств області на звітну дату становила 1046,5 тис. грн. або 8,3% від загальної суми заборгованості і в порівнянні з 01.01.2018 року зменшилась майже в 3,7 рази або на 2665,4 тис. грн., в порівнянні з 01.08.2018 року - в 3,7 рази або на 2796,3 тис. грн.

Сума боргу із заробітної плати на підприємствах-банкрутах області в порівнянні з даними на 01.01.2018 року збільшилась на 36,2% або на 2835,0 тис. грн., в порівнянні з 01.08.2018 року - на 1,0% або на 107,3 тис. грн. та станом на 01.09.2018 року складала 10661,2 тис. грн. або 84,2% від загальної суми боргу по області.

Заборгованість із зарплати на економічно неактивних підприємствах (які призупинили діяльність) станом на звітну дату складала 949,4 тис. грн. або 7,5% від загальної суми боргу по області і порівнянні з 01.01.2018 року збільшилась майже в 11,5 рази або на 866,7 тис. грн., в порівнянні з 01.08.2018 року – не змінилась.

 

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць ситуація наступна:

Станом на 01.09.2018 року всю суму заборгованості із заробітної плати по області складають борги на підприємствах 9 районів: Барського, Жмеринського, Калинівського, Крижопільського, Могилів-Подільського, Тростянецького, Тульчинського, Тиврівського, Чечельницького та 4 міст: м.Вінниці, м.Жмеринки, м.Могилів-Подільського і м.Ладижина.

В порівнянні з даними на 01.08.2018 року скоротили заборгованість із заробітної плати у Тиврівському районі на 2651,2 тис. грн або майже в 13,1 рази (станом на 01.09.2018 року залишок боргу склав 219,7 тис. грн.), Жмеринському районі на 66,0 тис. грн або на 18% (залишок 301,0 тис. грн.), Тростянецькому районі на 13,3 тис. грн. або на 1,8% (залишок 719,8 тис. грн.), Барському районі на 20,1 тис. грн або в 2 рази (залишок 19,2 тис. грн.) та у м. Вінниці на 203,8 тис. грн або на 3,4% (залишок 5748,6 тис. грн.).

Разом з тим, протягом серпня 2018 року виникла заборгованість із заробітної плати в сумі 21,6 тис. грн. на підприємствах та установах Крижопільського району.

Крім того, протягом попереднього місяця наростили борги у Могилів-Подільському районі на 152,8 тис. грн або на 14,3% (станом на 01.09.2018 року борг становить 1218,9 тис. грн.) та у м.Могилів-Подільський на 218,8 тис. грн або майже у 3,3 рази (311,0 тис. грн.) і у м. Ладижині на 2,1 тис. грн. або на 0,1% (залишок 2537,7 тис. грн.).

В серпні 2018 року залишилась незмінною сума боргів у Калинівському (залишок 262,5 тис. грн.), Тульчинському (230,4 тис. грн.) і Чечельницькому (110,5 тис. грн.)  районах та у м. Жмеринка (956,2 тис. грн.).

Станом на 01.09.2018 року у загальній сумі боргу із заробітної плати в цілому по області основну частку складають борги у містах Вінниці – 45,4% (5748,6 тис. грн.) і Ладижині – 20,1% (2537,7 тис. грн.) та у Могилів-Подільському районі – 9,6% (1218,9 тис. грн.). Борг зазначених 3 адміністративних одиниць (9505,2 тис. грн.) становить 75,1% від суми боргу із заробітної плати в цілому по області.

На економічно активних підприємствах станом на 01.09.2018 року відсутні борги у 24 районах та у 4 містах обласного значення.

На звітну дату допущено борг у 3 районах, а саме: у Калинівському – 262,5 тис. грн. (в порівнянні з даними на 01.08.2018 року не змінився), Тиврівському – 219,7 тис. грн. (в порівнянні з 01.08.2018 року зменшився на 2651,2 тис. грн або майже в  13,1 рази) та Крижопільському – 21,6 тис. грн. (виник в серпні), а також у м. Вінниця – 540,6 тис. грн. (до 01.08.2018 року - зменшився на 38,9 тис. грн. або на 6,7%).

 

РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ

Розрахунки за електро-енергію

Рівень оплати за електроенергію споживачами області при нормативних втратах електроенергії за січень-серпень 2018 року склав 103,9%, за відповідний період 2017 року цей показник становив 104,0%. Заборгованість за електроенергію, з урахуванням боргів минулих років, зменшилась на 8,8 млн. грн або на 4,0% і станом на 1 вересня 2018 року становить 210,3 млн. грн.

При цьому:

-     заборгованість установ, що фінансуються з державного бюджету з початку року збільшилась на 0,6 млн. грн (на 30,3%), борг становить 2,5 млн. грн;

-     заборгованість установ, що фінансуються з місцевого бюджету збільшилась з початку року на 0,86 млн. грн (з 50 тис грн), борг становить 0,91 млн. грн;

-     заборгованість бюджетів по субсидіях та пільгах населенню порівняно з початком року зменшилась на 44,1 млн. грн (на 72,6%), борг становить 16,7 млн. грн.

Рівень оплати за січень-серпень 2018 року при нормативних втратах у всіх районах склався вище 100%. Найвищий рівень оплати в наступних районах: Чечельницькому (114,2), Мурованокуриловецькому (113,4%) та Чернівецькому (112,3%).

Розрахунки за природний газ

Рівень оплати за природний газ фактично спожитий населенням та бюджетними установами області за січень-серпень 2018 року перед ПАТ «Вінницягаз збут» склав 74,3% за відповідний період 2017 року цей показник становив 37,9%. Загальна заборгованість вказаних категорій споживачів, з урахуванням боргів минулих періодів, становить 525,7 млн. грн в тому числі: перед ПАТ «Вінницягаз» (з липня 2015 року не реалізовує природний газ) – 52,7 млн. грн та перед ТОВ «Вінницягаз збут» (створеним в липні 2015 року) 473,0  млн. грн. Таким чином, в порівнянні з відповідним періодом минулого року загальна заборгованість бюджетних установ та населення зменшилась на 62,8%.

 

Розрахунки за житлово-комунальні послуги

Рівень оплати за житлово-комунальні послуги населенням області за січень-липень 2018 року становить 85,0%, за відповідний період минулого року рівень оплати становив 87,4%. Заборгованість за житлово-комунальні послуги складає 236,5 млн. грн.

Рівень оплати нижче 100% за житлово-комунальні послуги станом на 01.08.2018  року склався у 25 районах та всіх містах обласного значення.

При цьому серед районів та міст обласного значення найнижчий рівень оплати спостерігається в: Теплицькому (44,1%), Тульчинському (53,2%) та Погребищенському (58,4%) районах. Найвищий рівень розрахунків в: Оратівському (116,6%), Крижопільському (100,1%) та Мурованокуриловецькому (99,6%) районах.

Цінові процеси на споживчому ринку області

Реальна цінова ситуація характеризується індексом споживчих цін, який по Вінницькій області у серпні 2018 року по відношенню до грудня 2017 року становив 103,3%, по Україні – 103,6% (серед регіонів України за вказаним показником Вінницька область зайняла 5 місце в рейтингу).

На споживчому ринку області у серпні до липня 2018 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизились на 0,5%.

Найбільше (відповідно на 18,3% та 16,2%) подешевшали яблука та капуста. На 13,4% знизились ціни на коренеплоди, цибулю та гриби, на 10,9% – на овочі, вирощені з їхнього насіння. Молоко подешевшало на 2,5%. Водночас, цитрусові подорожчали на 2,9%, хліб – на 1,8%, яйця – на 1,4%, риба та продукти з риби –          на 1,1%.

Алкогольні напої, тютюнові вироби зросли в ціні на 1,1%, у т.ч. тютюнові вироби – на 1,7%.

Підвищення тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива, в цілому на 0,3%, зумовлено, в основному, зростанням тарифів на водопостачання та каналізацію на 1,8% та плати за оренду житла на 1,2%.

Підвищення цін на транспорт в цілому на 1,4%, спричинено, в основному, подорожчанням палива та мастил на 1,7%, автомобілів – на 1,6% та вартості проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 1,4%.

ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ

Товаро-оборот області

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області оборот  роздрібної торгівлі області за січень-серпень 2018 року склав – 15,6 млрд. грн., що більше в порівняних цінах до відповідного періоду минулого року на 8,8% (по Україні збільшився на 5,4%).

За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі за січень-серпень поточного року область займає 6 місце серед регіонів України.

Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг Вінницької області за І півріччя 2018 року становить 4,6 млрд. грн., в тому числі обсяг послуг, реалізованих населенню – 1,8 млрд. грн., що становить – 38,6% від загального обсягу послуг.

 

За даними та методикою розрахунків

Головного управління статистики у Вінницькій області

Питання, які відносяться до компетенції

Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку ОДА