АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ЗА СІЧЕНЬ - ЛИПЕНЬ 2018 РОКУ ЩОДО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО

 

Аналіз роботи галузей промисло-вості

 

За інформацією Головного управління статистики у Вінницькій області за січень-липень 2018 року рівень виробництва промислової продукції збільшився у порівнянні з січнем-червнем поточного року на 0,7 в. п. і становив 97,9%. Слід зазначити, що виробництво промислової продукції області проти червня поточного року збільшилось на 9,1%, а проти липня 2017 року – на 1,9%. За індексом промислового виробництва серед регіонів України Вінницька область посідає 19 місце (по Україні індекс промислового виробництва становить 102,6%).

На промислових підприємствах області наразі працює 55318 осіб, середньомісячна заробітна плата яких становить 8524 грн.

Найбільше зосереджено трудових ресурсів у харчовій галузі, в ній задіяно 21014 працівників. На другому місці – енергетична промисловість, в якій працює 10494 особи.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем-липнем 2017 року обсяги промислового виробництва збільшились на 18,7%, а проти липня 2017 року – на 23,8%.

У переробній промисловості відбулось скорочення відставання обсягів виробництва від минулорічного періоду на 2,0 в. п. (за рахунок збільшення обсягів виробництва у харчовій галузі на 2,4 в. п., у деревообробній галузі – на 0,5 в. п., хімічній – на 3,1 в. п., фармацевтичній – на 3,1 в. п., виробництві будівельних матеріалів на 2,1 в. п., машинобудуванні – на 1,6 в. п. )

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зменшились проти відповідного періоду минулого року на 8,7%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги виробництва перевищили рівень січня-липня 2017 року на 18,7%.

У січні-червні 2018 року добувними підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 723,8 млн. грн., що становить 2,0% від середньообласного рівня.

У галузі працює 1729 осіб, середньомісячна заробітна плата яких становить 7645 грн.

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв індекс промислової продукції січня-липня 2018 року до відповідного періоду минулого року становить 99,2%.

Слід зазначити, що виробництво харчової продукції області проти червня поточного року збільшилось на 9,4%, а проти липня 2017 року – на 11,8%, завдяки чому і скорочено відставання від відповідного минулорічного рівня на 2,0 в. п.

Питома вага галузі в обсязі реалізованої продукції області за січень-червень 2018 року склала 64,6%, реалізовано продукції на суму 23,9 млрд. грн.

У галузі працює 21014осіб, середньомісячна заробітна плата – 9757 грн.

На підприємствах легкої галузі, питома вага якої в загальнообласному показнику реалізації продукції за січень-червень 2018 року (далі: питома вага) складає 0,4%, у січні-липні 2018 року не досягнуто рівня відповідного періоду попереднього року на 5,2%.

За січень-червень 2018 року реалізовано продукції на суму 164,4млн. грн.

У галузі працює 2271 особа, середньомісячна заробітна плата – 6963 грн.

На підприємствах деревообробної галузі (питома вага 4,0%) обсяги виробництва січня-липня 2018 року збільшились проти відповідного періоду 2017 року на 6,2%.

Підприємствами деревообробної та поліграфічної промисловості у січні-червні 2018 року реалізовано продукції на 1467,0 млн. грн.

У галузі працює 2262 особи, середньомісячна заробітна плата – 7572 грн.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (питома вага 2,5%) виробництво продукції у січні-липні 2018 року зменшилось на 7,5%, однак скорочено відставання від рівня січня-червня 2018 року на 3,1 в. п. Проти червня 2018 року виробництво хімічної продукції збільшилось у 2,5 рази.

У січні-червні 2018 року реалізовано продукції на суму 914,4 млн. грн.

У галузі працює 1169 осіб, середньомісячна заробітна плата – 6558 грн.

На підприємствах з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (питома вага 0,9%) виробництво у січні-липні 2018 року зменшилось на 2,6%. Проти червня 2018 року виробництво фармацевтичної продукції збільшилось майже у 1,5 рази.

Підприємствами галузі за січень-червень 2018 року реалізовано продукції на суму 345,3 млн. грн. У галузі працює понад 400 осіб.

На підприємствах з виробництва продукції для будівельної галузі у січні-липні 2018 року обсяги виробництва в порівнянні з відповідним періодом 2017 року зменшились на 3,0%. Проте, у зрівнянні з липнем минулого року виробництво продукції збільшилось на 6,5%.

Підприємствами галузі за січень-червень 2018 року реалізовано продукції на суму 658,9 млн. грн., що становить 1,8% від середньообласного обсягу реалізованої продукції області.

У галузі працює 2424 особи, середньомісячна заробітна плата – 5166 грн.

Обсяги продукції металообробних підприємств у січні-липні 2018 року у порівнянні з відповідним періодом 2017 року перевищено на 5,2%.

Підприємствами з металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування, реалізується 2,3% продукції, що становить 836,1 млн. грн.

У галузі працює 2629 осіб, середньомісячна заробітна плата – 7499 грн.

На машинобудівних підприємствах за період січня-липня 2018 року обсяги виробництва продукції зросли на 22,5%.

Питома вага галузі складає 2,3%, підприємствами реалізовано продукції у січні-червні 2018 року на суму 834,6 млн. грн.

У галузі працює 4874 осіб, середньомісячна заробітна плата – 6882 грн.

На підприємствах з постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва у січні-липні 2018 року зменшились на 8,7%.

Питома вага галузі складає 18,3%, обсяг реалізованої продукції у січні-червні 2018 року становить 6,8 млрд. грн.

У галузі працює 10494 особи, середньомісячна заробітна плата яких становить  9146 грн.

У січні-червні 2018 року підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 37,0 млрд. грн.

Частка області у загальнодержавному обсязі складає 3,1%. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за звітний період становить 23351,7 грн.

МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

Мале підприємництво та адміністративні послуги

За даними моніторингу у січні-липні 2018 року започаткували діяльність 5961 новостворений суб’єкт господарювання, що на 28,1% менше порівняно з відповідним періодом 2017 року, із яких 724 – юридичні особи (на 3% менше) та 5237 – фізичні особи-підприємці (на 30,6% менше).

Одночасно припинили господарську діяльність 5719 суб’єктів господарювання (196 – юридичних осіб та 5523 – фізичних осіб-підприємців), що в 2,8 рази менше порівняно з відповідним періодом 2017 року.

Найбільше новостворених суб’єктів господарювання юридичних осіб в м. Вінниці  - 403, або 55,7% від загальної кількості новостворених юридичних осіб.

Найбільше новостворених фізичних осіб – підприємців: серед районів у Вінницькому (6,3% від загальної кількості новостворених фізичних осіб-підприємців), Тульчинському - 3,1%, Ямпільському - 3,1%, Калинівському – 2,9%, Немирівському - 2,8% районах.

Серед міст обласного значення: у м.Вінниці – 39,9%, м.Могилів-Подільському – 3,4%.

Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва за І півріччя 2018 року становить майже 1680,9 млн. грн., або 27,2% від загальних обсягів надходжень, що на 17,9% більше, ніж у І півріччі 2017 року.

Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва в порівнянні з І півріччям 2017 року зросла на 13,1%, або на                108,7 млн. грн. і становить 937,1 млн. грн. (828,4 млн. грн. – І півріччя 2017 р.), а їх частка в загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів складає 27,4%.

В області діють 35 Центрів надання адміністративних послуг (21- районний,                 4- міськрайонні, 3- міських, 1- сільський, 6- ОТГ) та 9 територіальних відділень: 3- в місті Вінниці, 1- в Липовецькому, 1- в Крижопільському, 1- в Погребищенському, 1- в Піщанському, 1- в Мурованокуриловецькому, 1- в Томашпільському районах. Роботу Центрів забезпечують 185 адміністраторів та 81 державний реєстратор. В середньому у Центрах районного значення надається 118 видів адмінпослуог.

За січень-червень 2018 року Центрами надання адміністративних послуг в Вінницькій області надано понад 647 тис. різноманітних адміністративних послуг суб’єктам звернення, що на 15,3% більше порівняно з відповідним періодом 2017 року. Кількість наданих послуг на 1 тис. населення області в І півріччі 2018 року складає 412 послуг, що на 16,1% більше порівняно з відповідним періодом 2017 року.

За І півріччя 2018 року за надання адміністративних послуг до місцевих бюджетів надійшло 51,5 млн.грн., що в 1,4 рази більше порівняно з відповідним періодом 2017 року.

На забезпечення ефективної роботи ЦНАП у 2018 році з районних бюджетів передбачено кошти в сумі 4,9 млн. грн, із яких станом на 01.07.2018 року профінансовано – 989,4 тис. грн.

 

 ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Зовнішньо торговельна діяльність

У І півріччі 2018 року експорт товарів становив 658,6 млн. дол. США, імпорт – 261,2 млн. дол. Порівняно із І півріччям минулого року експорт збільшився на 11,3% (на 66,59 млн. дол.), імпорт збільшився – на 42,8% (на 78,3 млн. дол.). Позитивне сальдо становило 397,4 млн. дол. (у І півріччі 2017 року також позитивне – 409,1 млн. дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,52 (у І півріччі 2017 року – 3,24).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 124 країн світу.

Географічна структура експорту та імпорту

В експорті товарів значна доля належить Індії (21,2% загальних обсягів експорту), Польщі – 9,6%, Китаю – 5,8%, Білорусі та Туреччині – по 5,4%, Єгипту – 5,3% та Італії – 4,3%. Експортні поставки найбільше зросли до Білорусі, Єгипту, Індії, Італії, Китаю, Польщі, Румунії, Туреччини та Узбекистану. Одночасно суттєво зменшились обсяги експорту до Бангладеш, Іспанії, Нідерландів, Судану та Шри-Ланки.

В імпортних надходженнях найбільша частка припадає на Китай (15,9% загальних обсягів імпорту), Німеччину – 14,8%, Польщу – 10,1%, США – 8,3%, Румунію – 6,7%, Італію – 5,5%, Білорусь – 4,8% та Туреччину – 4,6%. Імпортні поставки, порівняно із І півріччям 2017р., суттєво збільшились з Білорусі, Італії, Китаю, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Румунії, Сербії, Туреччини та Чехії. Одночасно спостерігається вагоме зменшення обсягів імпорту з США та Франції.

Товарна структура зовнішньої торгівлі товарами

У І півріччі 2018 року з Вінниччини було експортовано 1374,9 т м’яса великої рогатої худоби, 13,3 тис. т молока і молочних продуктів, 2287,6 т масла вершкового та інших молочних жирів, 336,2 т сирів, 622,6 тис. т зернових культур, 318,7 тис. т олії соняшникової, 60,3 тис. т цукру білого, 142,8 тис. дал горілки, 44,4 тис.м3 лісоматеріалів та 4749,4 т прокату чорних металів. Імпортовано на Вінниччину 514,2 т м’яса великої рогатої худоби, 50,3 тис. т портландцементу, 12,2 тис. т продуктів переробки нафти, 26,2 тис. т добрив, 13,5 тис. шт. шин для вантажних автомобілів, 6724,0 м3 плит деревноволокнистих, 1233,5 тис. м2 тканин різних видів, 15,3 тис. т прокату чорних металів, 415,3 т труб з ливарного чавуну і чорних металів, 278,6 тис. шт. машин пральних побутових, 278 шт. машин сільськогосподарських, садових для обробки ґрунту, 75 комбайнів зернозбиральних, 680 тракторів, 819 автомобілів легкових та 23 автомобілі спеціальні.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Розвиток

будівельної

справи

Будівельними організаціями області у січні–липні 2018 року виконано будівельні роботи на суму 1,8 млрд. грн. (9 місце серед регіонів України).

Обсяги виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції становили:

- на будівництві будівель – 667,6 млн. грн. або 37,4% від загального обсягу;

- на інженерних спорудах – 1116,9 млн. грн. або 62,6%.

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області індекс будівельної продукції у січні-липні 2018 року становив 104,4% (10 місце серед регіонів України).

У січні - червні 2018 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5209,0 млн. грн. капітальних інвестицій.

У порівнянних цінах на 30,5% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року (7 місце серед регіонів України).

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,2% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких:

-        у будівлі та споруди – 33,7% усіх інвестицій;

-        у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 59,7%.

Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 73,9% загального обсягу капітальних інвестицій.

Частка запозичених коштів, за рахунок кредитів банків та інших позик, становила 4,8%.

Кошти населення на будівництво житла складають 10,2% капітальних інвестицій.

Кошти державного та місцевих бюджетів – 8,7%, інші джерела фінансування – 2,4%.

Капітальні інвестиції у житлові будівлі по містах та районах за січень-червень 2018 року становлять 642,3 млн. грн.

У січні-червні 2018 року прийнято в експлуатацію 95,4 тис. кв. м загальної площі житла (12 місце серед регіонів України), у тому числі:

-        у містах – 69,6 тис. кв. м загальної площі (72,9%);

-        у сільській місцевості –25,8 тис. кв. м (27,1%).

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у січні-червні 2018 року порівняно з відповідним періодом минулого року зменшився на 27,9% (15 місце серед регіонів України).

У січні-червні поточного року обсяги прийнятого в експлуатацію житла зросли у 15 регіонах області. Найбільше (у 6,5 рази) зросли обсяги прийнятого в експлуатацію житла в Чечельницькому районі, в Піщанському районі – у 4,1 рази, в Липовецькому районі – в 3,4 рази.

По області найбільше (56,3%) житла збудовано у м.Вінниці. Ще у 6 регіонах (м.Хмільнику, Вінницькому, Гайсинському, Калинівському, Іллінецькому та Тростянецькому районах) прийнято в експлуатацію 26,8% загального обсягу житла.

Крім того, у січні–червні 2018р. в області прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки нового будівництва загальною площею 11,6 тис.м2, що на 6,6% більше порівняно з відповідним періодом попереднього року.

У цілому в січні–червні 2018р. загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель нового будівництва (включаючи дачні та садові будинки) становила 107,0 тис.м2, що порівняно із січнем–червнем 2017р. менше на 25,3%.

Іноземне

інвестуван-ня

Обсяг залучених прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з країн світу в економіку області на 1 липня 2018р. становив 224,1 млн. дол. США, що на 12,7% більше обсягів інвестицій на початок року, та в розрахунку на одну особу населення склав 142,2 дол.

У січні–червні 2018р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 24,7 млн. дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу) та вилучено 0,5 млн. дол. (за обсягом прямих іноземних інвестицій область займає 17 місце серед регіонів України, а за темпом приросту – 2 місце).

Інвестиції надійшли з 50 країн світу. Переважна більшість інвестицій (83,5% загального обсягу акціонерного капіталу) надійшла з країн ЄС – 187,0 млн. дол., з інших країн світу – 37,1 млн. дол. (16,5%).

До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 74,9% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Польща, Австрія, Кіпр, Франція та Німеччина.

Найбільш привабливими для іноземних інвесторів залишаються промислові підприємства, на яких зосереджено 180,3 млн. дол. США (80,4% всього капіталу нерезидентів). На підприємствах сільського, лісового та рибного господарства акумульовано 19,7 млн. дол. (8,8% загального обсягу) прямих інвестицій, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 7,8 млн. дол. (3,5%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,0 млн. дол. (3,1%).

Вагому частку (59,1%) іноземного капіталу зосереджено у м.Вінниці – 132,4 млн. дол. Також, значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 21,3 млн. дол. (9,5%), Барському – 9,2 млн. дол. (4,1%), Вінницькому – 7,5 млн. дол. (3,3%), Калинівському – 7,4 млн. дол. (3,3%), Тульчинському – 7,2 млн. дол. (3,2%), Тиврівському – 7,0 млн. дол. (3,1%).

 

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Виконання показників Зведеного та Держав-ного бюджетів

Відповідно до даних Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області, надходження до Зведеного бюджету області, з врахуванням платежів, які адмініструє Головне управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області і Вінницька митниця ДФС та надходжень інших міністерств і відомств, зросли за січень-липень 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року на 26,0% або на 1991,8 млн. грн. і становлять 9657,2 млн. грн. В тому числі надходження до Державного бюджету склали 4518,7 млн. грн., їх обсяг збільшився на 22,5% або на 830,6 млн. грн.

 

В тому числі, відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій області протягом січня-липня 2018 року до бюджетів усіх рівнів зібрано 7183,4 млн. грн. податків і зборів (з урахуванням надходжень 221,9 млн. грн. податку на прибуток по великих платниках податків (далі - ВПП)), що на 21,1% або на 1251,2 млн. грн. більше ніж у січні-липні 2017 року.

До Державного бюджету протягом звітного періоду зібрано 3132,2 млн. грн, в тому числі до загального фонду зібрано 3130 млн. грн., до спеціального фонду – 2,2 млн. грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження до Державного бюджету у області зросли на 15,2% або на 412,8 млн. грн., в т.ч. до загального фонду – збільшились на 427,6 млн. грн., до спеціального фонду – зменшились на 14,8 млн. грн.

Обсяги збору платежів до Державного бюджету збільшуються, не зважаючи на сплату поза межами області частини податків (ПДВ, акцизний податок, військовий збір, тощо) 28 підприємствами області, включеними до Реєстру великих платників на 2018 рік (17 платників за підсумками 2016 року, 6 платників – з 2017 року, 5 платників – з 2018 року ) та переведеними на обслуговування до Офісу великих платників податків ДФС. Протягом січня-липня 2018 року від цих платників на території області до державного бюджету надійшло лише 273,5 млн. грн. (в т.ч.: 199,7 млн. грн. податку на прибуток, 69,8 млн. грн.– ПДФО, 0,1 млн. грн. - військового збору та 3,9 млн. грн. - інших платежів ), що у 1,8 рази менше ніж за січень-липень 2017 року - коли їх надходження складали 487,6 млн. грн. (в т.ч.: 314,0 млн. грн - ПДВ, 110,0 млн. грн. - податку на прибуток, 50,6 млн. грн. – ПДФО, 9,1 млн. грн - військового збору та 3,9 млн. грн. – інших платежів).

З урахуванням бюджетного відшкодування грошовими коштами податку на додану вартість (обсяг – 329,0 млн. грн., за січень-липень 2017 року – 384,2 млн. грн.), фактичні надходження до Зведеного бюджету за 7 місяців 2018 року склали 6854,4 млн. грн. (в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року збільшились на 1306,4 млн. грн. або на 23,5%), а до Державного бюджету - відповідно 2803,2 млн. грн. (збільшились на 468,0 млн. грн. або на 20%).

Питома вага надходжень до державного бюджету у структурі бюджетів усіх рівнів зменшилась на 1,2 відсотковий пункт і складає 40,9% (частка збору податків і зборів в сумі загального збору зменшилась на 2,2 в.п. і складає 43,6%).

В структурі надходжень до Зведеного бюджету по Вінницькій області за січень-липень 2018 року найбільшу питому вагу займають: податок з доходів фізичних осіб – 51,4% (3523,0 млн. грн.), податок на додану вартість (сальдо) – 15,6% (1071,9 млн. грн.), податок на прибуток – 7,5% (511,7 млн. грн.), єдиний податок – 8,7% (599,1,7 млн. грн.), плата за землю – майже 6,9% (470,1 млн. грн.), військовий збір – 3,7% (253,3 млн. грн.), акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 1,4% (94,0 млн. грн.) та інші.

В січні-липні 2018 року забезпечено приріст надходжень до Зведеного бюджету: податку з доходів фізичних осіб – на 29,8% (+807,8 млн. грн.), податку на прибуток – майже в 1,6 рази (+190,3 млн. грн.), єдиного податку – на 26,3% (+124,8 млн. грн.), плати за землю - на 15,1% (+61,7 млн. грн.), екологічного податку - в 3 рази (+34,6 млн. грн.), податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – в 1,8 рази (+27,2 млн. грн.), військового збору – на 14,3% (+31,6 млн. грн.).

 

Проведений аналіз збору податків від галузей економіки регіону свідчить, що найбільші суми податків до бюджетів усіх рівнів в поточному році сплачувались платниками, зайнятими у сільському господарстві. Протягом січня-липня 2018 року до Зведеного бюджету від них надійшло 1458,4 млн. грн. (без врахування надходжень податку на прибуток по ВПП та акцизному податку з виробленого в Україні пального), що складає 21% від загального збору податків та зборів по області. До Державного бюджету України від сільгоспвиробників надійшло 728,8 млн. грн. (24,9% від загального збору податків до державного бюджету по області). Порівняно з січнем-липнем 2017 року надходження податків до Зведеного бюджету від сільськогосподарських товаровиробників збільшились на 6,7% (на 91,3 млн. грн.). Однак, в зв’язку з переходом 2 великих підприємств галузі на податковий облік до Офісу великих платників податків ДФС, надходження до державного бюджету зменшились на 10,1% (на 81,7 млн. грн.).

Значні суми податків до бюджетів усіх рівнів також сплачено підприємствами промисловості. Протягом січня-липня 2018 року до Зведеного бюджету від них надійшло 1288,5 млн. грн. (без врахування надходжень по ВПП), що становить 18,6% від загального збору податків та зборів по області. До Державного бюджету України промисловим комплексом області сплачено 621,3 млн. грн. (21,2% від загального збору податків до державного бюджету по області). В порівнянні з січнем-липнем 2017 року надходження податків до Зведеного бюджету від промислових підприємств зросли на 25,8% (+263,9 млн. грн.), до державного бюджету – на 25,3%  (+125,6 млн. грн).

Основні суми податків сплачено підприємствами переробної промисловості, до Зведеного бюджету від них надійшло 857,1 млн. грн., що складає 66,5% від суми податків сплачених промисловими підприємствами області. Надходження до державного бюджету від цих платників склали 429,1 млн. грн. або 69,1% надходжень від підприємств промисловості.

Домінуюче положення в надходженнях від підприємств переробної промисловості займає харчова галузь, частка якої в зборі платежів до Зведеного бюджету складає 44,1 (сплачено 378,4 млн. грн.), до державного бюджету – 38,1% (сплачено 163,4 млн. грн.).

Основні надходження забезпечено виробниками молочних продуктів, кондитерських виробів та м’яса і м’ясних продуктів. Так, виробниками молочних продуктів до бюджетів усіх рівнів сплачено 107,7 млн. грн. (28,5% від загальних надходжень по харчовій галузі), в т.ч. до державного бюджету – 47,5 млн. грн. (відповідно – 29%).

Виробниками м’яса і м’ясних продуктів у звітному періоді сплачено до бюджетів усіх рівнів 82,4 млн. грн. (21,8% від загальних надходжень по харчовій галузі), в т.ч. до державного бюджету – 35,9 млн. грн. (22% від загальних надходжень по харчовій галузі).

Переробниками овочів та фруктів до бюджетів усіх рівнів сплачено 50,4 млн. грн. (до державного бюджету – 29,5 млн. грн.), виробниками хліба, борошна та круп - 38,3 млн. грн. (до державного бюджету – 14,9 млн. грн.), виробниками цукру – 15,2 млн. грн. (до державного бюджету – 11,5 млн. грн.).

Від підприємств, що займаються виробництвом комп’ютерів, устаткування та машин до Зведеного бюджету надійшло 175,7 млн. грн. (20,5% від суми податків, сплачених підприємствами переробної промисловості області), в т.ч. до державного бюджету – 105,2 млн. грн. (24,5% від сум сплачених підприємствами переробної промисловості).

Підприємствами, що займаються виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води, протягом січня-липня 2018 року сплачено до Зведеного бюджету 347,9 млн. грн., що складає 27% від суми податків, сплачених промисловим комплексом області. Надходження до державного бюджету від підприємств даного виду діяльності склали 141,3 млн. грн. або 22,7% надходжень від підприємств промисловості.

Питома вага в Зведеному бюджеті надходжень від суб’єктів господарської діяльності, що займаються торгівлею, громадським харчуванням склала 8,4% (сплачено 584,9 млн. грн.), транспортом та зв’язком – 5,8% (сплачено 401,7 млн. грн.), будівництвом – 4% (сплачено 274,1 млн. грн.).

 

Податкова недоїмка

 

Станом на 01.08.2018 податковий борг до Зведеного бюджету, з урахуванням боргу банкрутів, складає 740,2 млн. грн, з якого 502,3 млн. грн. (67,9%) - борг з платежів до Державного бюджету. Зокрема, податкова заборгованість по ПДВ складає 287,0 млн. грн., ПДФО – 138,6 млн. грн., податку на прибуток – 112,6 млн. грн., платі за землю –73,8 млн. грн., акцизному податку – 15,9 млн. грн., інших податках та зборах – 112,3 млн. грн.

Протягом 7 місяців 2018 року податкова заборгованість до Зведеного бюджету в цілому по області зменшилась на 168,2 млн. грн. або на 8,5%, в т.ч. до Державного бюджету - на 163,7 млн. грн. або на 24,6%, до місцевих бюджетів – на 4,5 млн. грн. або на 1,8%.

 

Виконання показників бюджету області

 

Відповідно до даних Департаменту фінансів облдержадміністрації за 7 місяців 2018 року до зведеного бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів у сумі 5138,5 млн. грн., що становить 64,6% до плану на рік (заплановано 7956,6 млн. грн.) та 120,8% до планових показників на 7 місяців (заплановано 4254,6 млн. грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження доходів місцевих бюджетів збільшились на 1161,2 млн. грн. або на 29,2%.

Крім того, до загального та спеціального фондів бюджету області отримано 8399,1 млн. грн. дотацій та субвенцій з державного бюджету або 62,6% плану на рік (заплановано 13426,4 млн. грн.) та 97,0% до плану на 7 місяців (заплановано 8661,1 млн. грн.), недоотримано до плану 262,7 млн. грн. субвенцій з держбюджету. Проти аналогічного періоду 2017 року надходження дотацій та субвенцій з державного бюджету збільшились на 2033,9 млн. грн. або на 32,0%.

З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету зведений бюджет області по доходах загального і спеціального фондів отримав 13536,9 млн. грн. або 63,3% до плану на рік (план 21383,0 тис. грн.) та 104,8% до плану на 7 місяців (план 12915,7 млн. грн.) і проти аналогічного періоду минулого року надходження збільшились на 3195,1 млн. грн. або на 30,9%.

У т.ч. до загального фонду бюджету області надійшло власних і закріплених доходів в сумі 4205,2 млн. грн., що становить 57,0% плану на рік (заплановано 7374,0 млн. грн.) та 107,7% до планових показників на 7 місяців (заплановано 3904,4 млн. грн.), понад план отримано 300,8 млн. грн. доходів.

Проти відповідного періоду минулого року надходження власних і закріплених доходів загального фонду місцевих бюджетів збільшились на 869,9 млн. грн. або на 26,1%.

Найбільший приріст надходжень власних і закріплених доходів загального фонду (у порівняних умовах) по бюджетах: отг с.Бабчинці (Чернівецький район) – на 83,6%, отг с.Нова Гребля (Калинівський район) – на 62,5%, отг с.Райгород (Немирівський район) – на 53,1%, отг с.Іванів (Калинівський район) – на 51,3%, отг смт Шпиків (Тульчинський район) – на 42,8%.

Найменший приріст надходжень по бюджетах: по Крижопільському району – збільшення на 4,1%., по Гайсинському району - збільшення на 10,3%, по отг м.Бар (Барський район) – збільшення на 13,3%, отг м.Калинівка – збільшення на 14,1%, по Барському району - збільшення на 14,5%, отг с.Якушинці (Вінницький район) – збільшення на 15,4%.,

Крім того, по бюджету отг с.Стара Прилука (Липовецький район) відбулося зменшення находжень доходів у порівняних умовах проти 7-ми місяців 2017 року на 1,3%.

 

Дохідну частину бюджету до плану на 7 місяців виконано по 62-х бюджетах адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів, об’єднаних територіальних громад та обласного) з 68-ми. Не виконано 6 бюджетів – Теплицького району, отг м.Калинівки (Калинівський район), отг смт Томашпіль (Томашпільський район), отг с.Мурафа (Шаргородський район), отг с.Кунка (Гайсинський район), отг с. Шляхова (Бершадський район).

З 599 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад виконали свої бюджети по доходах (без трансфертів) по планах на 7 місяців 2018 року 563 рад або 94.0% загальної кількості. Не виконано 36 бюджетів (за 7 місяців 2017 року – 22 бюджети). Разом з тим, на сьогодні по 3-х бюджетах виконано вже річні бюджетні призначення по доходах (Дорожненської сільради Вінницького району, Удицької сільради Теплицького району та Федорівської сільради Шаргородського району),  по 44-х бюджетах – виконання становить більше 75% плану на рік.

Забезпечено виконання всіх бюджетів базового рівня у 17 районах, не забезпечено – у 12 районах. З них, найбільше не виконано бюджетів у Теплицькому районі – 11 бюджетів, Оратівському районі – 5 бюджетів, Крижопільському – 4 бюджети, Козятинському та Могилів-Подільському районах – по 3 бюджети, Вінницькому, Тульчинському та Шаргородському районах – по 2 бюджети, у Жмеринському, Калинівському, Немирівському та Чечельницькому районах – по 1 бюджету.

 

Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 571,5 млн. грн. дотацій або 100% плану на 7 місяців, та 7401,6 млн. грн. субвенцій з державного бюджету або 97,9% до плану на 7 місяців (недоотримано 157,8 млн. грн.). Проти аналогічного періоду 2017 року надходження дотацій та субвенцій з Державного бюджету по загальному фонду збільшились на 1669,4 млн. грн. або на 29,1%.

З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету зведений бюджет області по доходах загального фонду отримав 12178,2 млн. грн. або 61,2% до уточненого плану на рік (план 19898,7 млн. грн.) та 101,2% до уточненого плану на 7 місяців (план 12035,2 млн. грн.), і проти аналогічного періоду минулого року збільшились на 2500,2 млн. грн. або на 25,8%.

 

За 7 місяців поточного року по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 13131,7 млн. грн., що становить 58,0% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 22625,5 млн. грн.) та 90,4% до планових показників на 7 місяців (заплановано 14532,0 млн. грн.) і збільшились проти аналогічного періоду минулого року на 3334,6 млн. грн. або на 34,0%. З них, проведено видатків розвитку в сумі 1326,5 млн грн., що становить 43,4% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 3059,0 млн. грн.) та 67,7% до планових показників на 7 місяців (план 1860,1 млн. грн.), це більше проти 7-ми місяців минулого року на 452,8 млн. грн. або на 51,8%.

В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за 7 місяців 2018 року на зазначені цілі використано 10465,5 млн. грн. - це 79,7% усіх видатків загального і спеціального фондів. З них на освіту використано 3671,8 млн. грн. (проти аналогічного періоду минулого року збільшення у порівняних умовах на 633,8 млн. грн. або на 20,9%), на охорону здоров’я – 2047,7 млн. грн. (збільшення проти 7 місяців 2017 року на 328,6 млн. грн. або на 19,1%), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 4367,8 млн. грн. (збільшилися на 1294,5 млн. грн. або на 42,1%), на культуру – 269,1 млн. грн. (збільшення у порівняних умовах на 41,4 млн. грн. або на 18,2%), на фізкультуру і спорт – 109,1 млн. грн. (збільшення на 22,5 млн. грн. або на 26,0%).

Зокрема, за січень-липень 2018 року проведено 11121,0 млн. грн. видатків загального фонду, що становить 60,3% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 18442,3 млн. грн.) та 91,8% до планових показників на 7 місяців згідно помісячного розпису (заплановано 12111,8 млн. грн.) і проти аналогічного періоду 2017 року збільшились на  2553,1 млн. грн. або на 29,8%.

 

Стан адміністрування єдиного внеску на обов’язкове державне соціальне страхування

Відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій області на 01.08.2018 на обліку в області перебуває 132231 платник єдиного внеску (юридичні особи – 33687, фізичні – 98544). В порівнянні з 01.01.2018 року їх кількість збільшилась на 3665 осіб або на 2,9% (на 01.01.2018 року на обліку знаходилось 128566 платників, в т.ч.: юридичних осіб – 32832, фізичних – 95734).

Протягом січня-липня 2018 року надійшло 3331,3 млн. грн. єдиного соціального внеску, що на 639,8 млн. грн. або на 23,8% більше від надходжень за січень-липень 2017  року.

Борг по єдиному соціальному внеску на 01.08.2018 року становить 90,9 млн. грн., в т.ч. по юридичних особах – 49,7 млн. грн., фізичних – 41,2 млн. грн. В порівнянні з даними на 01.01.2018 року борг по єдиному внеску в цілому по області збільшився  на 6,9 млн. грн. або на 8,2%, при цьому по юридичних особах –зменшився на 0,6 млн. грн., по фізичних – збільшився на 7,5 млн. грн.

 

Виконання основних показників діяльності Пенсійного фонду України у Вінницькій області

За оперативними даними за січень-липень 2018 року надходження до бюджету Пенсійного фонду України у Вінницькій області з усіх джерел фінансування склали  7081,4 млн. грн. (в т.ч. за даними Міністерства доходів і зборів сума єдиного соціального внеску – 2875,9 млн. грн.) і в порівнянні з січнем-липнем 2017 року збільшились  на 28,9% або на 1590,8 млн. грн.

У частині фінансування виплати пенсій Вінниччина залишається дотаційним регіоном. Станом на 01.08.2018 року забезпеченість власними коштами на виплату пенсій складає 41,1% і в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилась на 2,1 відсоткових пункти.

Фактичні видатки на виплату пенсій та грошової допомоги у Вінницькій області за січень-липень 2018 року склали 7079,8 млн. грн., що на 28,8% або на 1584,1 млн. грн. більше ніж за січень-липень 2017 року.

Станом на 01.08.2018 року в області фактично отримують пенсії 452386 осіб. Середньомісячний розмір пенсії складає 2057 грн.70 коп., у порівнянні з 01.08.2017 року – зріс на 395 грн.83 коп. або на 23,8% (становив 1661 грн.87 коп.).

Крім того, станом на 01.08.2018 року в області отримують пенсії 21569 військовослужбовців.

На звітну дату середній розмір пенсії військовослужбовця складав 4011 грн.26 коп. і у порівнянні з його рівнем станом на 01.08.2017 року (2673 грн. 11 коп.) зріс на 50,1% або на 1338 грн.15 коп.

 

Заборгованість до Пенсійного фонду України

Відповідно до інформації Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області загальна заборгованість до Пенсійного фонду України в області станом на 01.08.2018 року в порівнянні із 01.01.2018 року зменшилась на 4018,4 тис. грн. або на 8,5% та складає 43327,8 тис. грн., з якої: борг зі сплати страхових внесків – 23210,0 тис. грн, борг з відшкодування пільгових, наукових пенсій та регресних вимог –20117,8 тис. грн.

Протягом січня-липня 2018 року відбулося скорочення заборгованості до бюджету Фонду по страхових внесках на суму 1276,9 тис. грн.

Заборгованість з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій з початку 2018 року зменшилась на 2729,5 тис. грн. та станом на 01.08.2018 становить 20006,4 тис. грн.

В порівнянні з 01.01.2018  року заборгованість з відшкодування наукових пенсій та регресних вимог зменшилась на 12,0 тис. грн. і станом на звітну дату складає 111,4 тис. грн.

 

 ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Рівень середньомісячної заробітної плати

У 2018 році продовжується позитивна тенденція щодо зростання рівня заробітної плати як у області, так і по Україні в цілому. Водночас, у Вінницькій області ріст заробітної плати випереджає середній по Україні.

Відповідно до даних Головного управління статистики у Вінницькій області приріст середньомісячної заробітної плати за січень-червень 2018 року до відповідного періоду 2017 року складає 28,8%, тоді як по Україні приріст складає – 26,2%.

Номінальна середньомісячна заробітна плата за січень-червень 2018 року до відповідного періоду 2017 року зросла на 1628,98 грн. і становить 7277,45 грн. За рівнем середньомісячної заробітної плати область займає 11 місце серед регіонів України, а за темпами її росту - 4 місце.

Індекс реальної заробітної плати у січні-червні 2018 року до відповідного періоду 2017 року становив 114,9% (в середньому по Україні – 112,0%). За індексом реальної заробітної плати за звітний період область займає 2 місце в рейтингу регіонів України.

Заробітна плата за червень 2018 року у порівнянні до червня 2017 року зросла на 26,9% або на 1729,16 грн., до травня 2018 року - на 8,4% або на 632,52 грн. і становить 8166,23 грн. За рівнем заробітної плати за червень 2018 року область займає 12 місце серед регіонів України.

Індекс реальної заробітної плати в області у червні 2018 року до травня 2018 року складає 108,5%, до червня 2017 року – 116,0%.

Частка штатних працівників, які повністю відпрацювали місячну норму часу, і у яких нарахована заробітна плата була в межах мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством (3723 грн.), у відсотках до загальної кількості штатних працівників, які повністю відпрацювали червень 2018 року складає 1,9% (у березні 2018 року було 2,7%), а у відсотках до середньооблікової кількості штатних працівників за червень - 1,3% (у березні 2018 року було 2,1%).

Частка штатних працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, і у яких нарахована заробітна плата була в межах мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством (3723грн.), у відсотках до штатних працівників, яким у червні оплачено 50% і більше робочого часу складає 8,7% (у березні 2018 року було 9,6%).

 

В області можна відмітити значний рівень диференціації заробітної плати, коефіцієнт якої між найвищим та найнижчим рівнем оплати праці за основними видами діяльності за січень-червень 2018 року складає 2,7 (найвищий у сфері фінансова та страхова діяльність – 9831,66 грн. (ріст в порівнянні з січнем-червнем 2017 року на 29,9%), найнижчий - у сфері поштової та кур’єрської діяльності – 3630,11 грн. (зросла на 33,9%).

В промисловості середньомісячна заробітна плата за січень-червень 2018 року становить – 8523,74 грн. (зросла на 33,0% і на 17,1% перевищує середній рівень по економіці області).

Зокрема, на підприємствах переробної промисловості заробітна плата за січень-червень  2018 року становить – 8592,22 грн. (зросла на 35,8% і на 18,1% перевищує середній рівень по економіці області).

В тому числі середньомісячна заробітна плата на підприємствах: з виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 11231,45 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зарплата зросла на 38,7%, в 1,5 рази перевищує середній рівень по економіці), з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 9757,39 грн. (ріст на 41,7%, на 34,1% перевищує середній рівень заробітної плати по економіці області).

На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря складає 9145,58 грн. (ріст на 23,5%, на 25,7% перевищує середній рівень по економіці області).

В галузі сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство середньомісячна заробітна плата працівників за звітний період складає 7710,85 грн. і зросла до відповідного періоду 2017 року на 28,9% та на 6% більше середнього рівня по економіці області. В тому числі по виду діяльності сільське господарство – зарплата у сільгоспвиробників зросла на 29,5% і складає 7386,59 грн. (на 1,5% більше середнього рівня по економіці області).

Серед непромислових видів діяльності середньомісячна заробітна плата за січень-червень 2018 працівників, що зайняті у сфері державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування - зросла на 46% і становить 9340,63 грн.; у сфері: інформації та телекомунікації збільшилась на 14,8% і становить 9107,07 грн.; транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності - зросла на 30,2% і склала 7966,13 грн.; оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів зросла на 41,5% і становить – 7590,11 грн.; будівництва -  зросла на 39,2% і склала 7517,75 грн.; тощо.

За січень-червень 2018 року меншим від середнього рівня по економіці області є рівень оплати праці працівників, що зайняті в установах освіти - на 11% менше (склала 6477,11 грн., зросла на 20,5%); охорони здоров’я та надання соціальної допомоги - на 31,3% менше (складає – 4998,52 грн., зросла на 16,3%), у сфері мистецтва, спорту розваг та відпочинку - на 34,3% менше (складає 4780,33 грн. і зросла на 16,9%), тощо.

 

Середньомісячна заробітна плата за II квартал 2018 року в цілому по області складала 7710 грн., що на 29% або на 1733 тис. грн. більше середньомісячної заробітної плати за квітень-червень 2017 року.

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць заробітну плату за II квартал 2018 року вище середнього рівня по  області отримують працівники 4 міст обласного значення:

-м. Ладижин – перевищує в 1,5 рази і складає 11844 грн. (на 29,7% більше середньомісячної заробітної плати за квітень-червень 2017 року);

-м. Жмеринка – на 23,9% - 9554 грн. (+41,5%);

-м. Козятин – на 19,5% - 9209 грн. (+37,7%);

-м. Вінниця – на 4,1% - 8025 грн. (+25,7%);

та  3 районів:

       - Тростянецького – на 7,5% - 8286 грн. (+38,6%);

       - Крижопільського – на 4,1% - 8023 грн. (+27,5%);

       - Іллінецького – на 2,5% - 7901 грн. (+33%).

Заробітна плата на підприємствах і установах Хмільницького району за звітний період майже дорівнює середній по області і складає 7712 грн. і в порівнянні з рівнем за аналогічний період минулого року збільшилась на 38,5%.

У всіх інших районах та містах області рівень середньомісячної заробітної плати нижче середнього показника по області, серед яких найменше:

– Теплицький на 29% менше, становить 5471 грн. (на 23,1% більше рівня за квітень-червень 2017 року);

       - Оратівський – на 24,2%, 5841 грн. (на 24,4%  більше);

       -Липовецький – на 21,4%, 6059 грн. (на 19,5% більше);

       -Ямпільський – на 22,5%, 5301 грн. (на 26,6%  більше), тощо.

Протягом квітня-червня 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом 2017 роком наростили середньомісячну заробітну плату всі міста обласного значення (найбільше м. Жмеринка – на 41,5%) та всі райони.

Найбільший темп приросту рівня середньомісячної заробітної плати за II квартал 2018 року в порівнянні з II кварталом 2017 року спостерігається у наступних районах: Тростянецькому на 38,6% більше (складає 8286 грн.), Хмільницькому – на 38,5% (7712 грн.), Тульчинському – на 36,5% (7575 грн.), Погребищеському на 35,5% (6544 грн.), Літинському – на 34,6% (6521 грн.), тощо.

Найменший ріст зарплати на підприємствах Піщанського - на 6%, (становить 6484 грн.), Мурованокуриловецького - на 17,4% (6471 грн.), Гайсинського - на 19,6% (7601 грн.) та Липовецького району - на 19,5% (6059 грн.).

 

Заборгова-ність із виплати заробітної плати

Відповідно до попередніх даних Головного управління статистики у Вінницькій області станом на 1 серпня 2018 року загальна сума заборгованості із заробітної плати на 27 підприємствах області (включаючи 7 економічно активних, 19 підприємств-банкрутів та 1 економічно неактивне, яке призупинило діяльність) становить в цілому 15216,2 тис. грн., в порівнянні з даними на 01.01.2018 року збільшилась на 29,3%, або на 3464,5 тис. грн. в порівнянні з 01.07.2018 року – на 7,5% або на 1055,8 тис. грн.

Заборгованість економічно активних підприємств області на звітну дату становить 3712,9 тис. грн. або 24,4% від загальної суми заборгованості і в порівнянні з 01.01.2018 року зменшилась на 3,4% або на 129,9 тис. грн., а в порівнянні з 01.07.2018 року збільшилась  на 42,2% або на 1101,4 тис. грн.

Сума боргу із заробітної плати на підприємствах-банкрутах області в порівнянні з даними на 01.01.2018 року збільшилась на 34,9% або на 2727,7 тис. грн., а в порівнянні з 01.07.2018 року зменшилась на 0,4% або на 45,6 тис. грн. та станом на 01.08.2018 року складає 10553,9 тис. грн. або 69,4%  від загальної суми боргу по області.

Заборгованість із зарплати на економічно неактивних підприємствах (які призупинили діяльність) станом на звітну дату складає 949,4 тис. грн. або 6,2% від загальної суми боргу по області і порівнянні з 01.01.2018 року збільшилась майже в 11,5 рази або на 866,7 тис. грн., в порівнянні з 01.07.2018 року – не змінилась.

 

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць ситуація наступна:

Станом на 01.08.2018 року всю суму заборгованості із заробітної плати по області складають борги на підприємствах 8 районів: Барського, Жмеринського, Калинівського, Могилів-Подільського, Тростянецького, Тульчинського, Тиврівського, Чечельницького та 4 міст: м.Вінниці, м.Жмеринки, м.Могилів-Подільського і м. Ладижина.

Протягом липня 2018 року в повному обсязі погашено заборгованість із заробітної плати в сумі 74,6 тис. грн. на підприємствах Крижопільського району.

В порівнянні з даними на 01.07.2018 року скоротили заборгованість із заробітної плати у Жмеринському районі на 153,5 тис. грн або на 29,5% (залишок 367,0 тис. грн.), Тростянецькому районі на 112,5 тис. грн або на 13,3% (залишок 733,1 тис. грн.), Калинівському районі на 48,1 тис. грн. або на 15,5% (залишок 262,5 тис. грн.), Барському районі на 20,9 тис. грн або на 44,6% (залишок 39,3 тис. грн.) та у м.Вінниці на 53,6 тис. грн або на 0,9% (залишок 5952,4 тис. грн.) і у м.Ладижині на 5,6 тис. грн. або на 0,2% (залишок 2535,6 тис. грн.).

Разом з тим, протягом липня 2018 року наростили борги у Тиврівському районі на 1280,6 тис. грн або в 1,8 рази (станом на 01.08.2018 року борг становить 2870,9 тис. грн.) та Могилів-Подільському районі на 244,0 тис. грн або на 29,7% (1066,1 тис. грн.).

В липні 2018 року залишилась незмінною сума боргів у Тульчинському(230,4 тис. грн.) і Чечельницькому (110,5 тис. грн.) районах та у м. Жмеринка (956,2 тис. грн.) і м. Могилів-Подільський (92,2 тис. грн.).

Станом на 01.08.2018 року у загальній сумі боргу із заробітної плати в цілому по області основну частку складають борги у містах Вінниці – 39,1% (5952,4 тис. грн.) і Ладижині – 16,7% (2535,6 тис. грн.) та у Тиврівському районі – 18,9% (2870,9 тис. грн.). Борг зазначених 3 адміністративних одиниць (11358,9 тис. грн.) становить 74,7% від суми боргу із заробітної плати в цілому по області.

На економічно активних підприємствах  станом на 01.07.2018 року відсутні борги у 25 районах та у 5 містах обласного значення.

На звітну дату допущено борг у 2 районах, а саме: у Тиврівському – 2870,9 тис. грн. (в порівнянні з даними на  01.07.2018 року збільшився на 1280,6 тис. грн. або в 1,8 рази) та Калинівському – 262,5 тис. грн. (в порівнянні з 01.07.2018 року – зменшився на 48,1 тис. грн. або на 15,5%), а також у м. Вінниця – 579,5 тис. грн. (до 01.07.2018 року - зменшився на 56,5 тис. грн. або на 8,9%).

 

РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ

Розрахунки за електро-енергію

Рівень оплати за електроенергію споживачами області при нормативних втратах електроенергії за січень-липень 2018 року склав 104,7%, за відповідний період 2017 року цей показник становив 104,1%. Заборгованість за електроенергію, з урахуванням боргів минулих років, зменшилась на 14,9 млн. грн. або на 6,8% і станом на 1 серпня 2018 року становить 204,2 млн. грн.

При цьому:

-       заборгованість установ, що фінансуються з державного бюджету з початку року збільшилась на 0,8 млн. грн (на 41,2%), борг становить 2,7 млн. грн;

-       заборгованість установ, що фінансуються з місцевого бюджету збільшилась з початку року на 0,74 млн. грн (з 50 тис грн), борг становить 0,79 млн. грн;

-       заборгованість бюджетів по субсидіях та пільгах населенню порівняно з початком року зменшилась на 43,6 млн. грн (на 71,7%), борг становить 17,2 млн. грн.

Рівень оплати за січень-червень 2018 року при нормативних втратах у всіх районах склався вище 100%. Найвищий рівень оплати в наступних районах: Чечельницькому (115,9%), Мурованокуриловецькому (114,8%) та Чернівецькому (114,0%).

 

Розрахунки за природний газ

Рівень оплати за природний газ фактично спожитий населенням та бюджетними установами області за січень-липень 2018 року перед ПАТ «Вінницягаз збут» склав 73,0% за відповідний період 2017 року цей показник становив 29,2%. Загальна заборгованість вказаних категорій споживачів, з урахуванням боргів минулих періодів, становить 514,7 млн. грн в тому числі: перед ПАТ «Вінницягаз» (з липня 2015 року не реалізовує природний газ) – 52,7 млн. грн та перед ТОВ «Вінницягаз збут» (створеним в липні 2015 року) 489,0 млн. грн. Таким чином, в порівнянні з відповідним періодом минулого року загальна заборгованість бюджетних установ та населення зменшилась на 72,3%.

 

Розрахунки за житлово-комунальні послуги

Рівень оплати за житлово-комунальні послуги населенням області за січень-червень 2018 року становить 83,9%, за відповідний період минулого року рівень оплати становив 86,1%. Заборгованість за житлово-комунальні послуги складає 233,7 млн. грн.

Рівень оплати нижче 100% за житлово-комунальні послуги станом на 01.07.2018  року склався у 25 районах та 5 містах обласного значення.

При цьому серед районів та міст обласного значення найнижчий рівень оплати спостерігається в: Теплицькому (44,0%), Тульчинському (52,2%) та Погребищенському (57,6%) районах. Найвищий рівень розрахунків в: Оратівському (120,9%), Хмільницькому (110,3%) районах та м. Хмільнику (105,1%).

 

Цінові процеси на споживчому ринку області

Реальна цінова ситуація характеризується індексом споживчих цін, який по Вінницькій області у липні 2018 року по відношенню до грудня 2017 року становив 103,2%, по Україні – 103,6% (серед регіонів України за вказаним показником область займає 4 місце в рейтингу).

На споживчому ринку області у липні до червня 2018 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизились на 1,6%.

Найбільше (відповідно на 32,7% та 25,0%) подешевшали овочі, вирощені з їхнього насіння та капуста. На 17,5% знизились ціни на картоплю, на 14,4 – на яблука, на 13,2% – на банани, на 11,5% – на кісточкові. Яйця подешевшали на 3,9%, коренеплоди, цибуля та гриби – на 1,9%, інші їстівні тваринні жири (сало) – на 1,4%, кисломолочна продукція – на 0,9%, молоко – на 0,3%.

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 0,6%, у т.ч. тютюнові вироби – на 1,2%.

У сфері охорони здоров’я ціни підвищились на 0,5%, у т.ч. фармацевтична продукція подорожчала на 0,7%.

Ціни (тарифи) на транспорт загалом зросли на 0,4%, при цьому вартість проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті підвищилась на 2,0%.

Послуги ресторанів та готелів стали дорожчими на 0,8%.

 

ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ

Товаро-оборот області

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області оборот  роздрібної торгівлі області за січень-липень 2018 року склав –13,6 млрд. грн., що більше в порівняних цінах до відповідного періоду минулого року на 9,5% (по Україні збільшився на 6,0%).

За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі за січень-липень поточного року область займає 5 місце серед  регіонів України.

Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг Вінницької області за І півріччя 2018 року становить 4,6 млрд. грн., в тому числі обсяг послуг, реалізованих населенню – 1,8 млрд. грн., що становить – 38,6% від загального обсягу послуг.

 

За даними та методикою розрахунків

Головного управління статистики у Вінницькій області

Питання, які відносяться до компетенції

Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку ОДА