Громадська організація "ПАРОСТОК"

 Повна назва ГО Громадська організація Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді "Паросток"
 Скорочена назва ГО ВМОСРСОМКМ "Паросток"
 Код ЄДРПОУ 25510825
 Дата реєстрації  26.11.1999
 Місце знаходження (фактична адреса) м. Вінниця, вул. Замостянська,51
 Посилання на сайт, сторінку в соц.мережах    ГО "ПАРОСТОК"
   

Керівник організації

 

Саранча

Ірина Григорівна

 

 

 

Команда ГО "ПАРОСТОК"

  

 

Цілі

Задоволення та захист законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів, людей з інвалідністю, особливим чином жінок, осіб, що живуть з ВІЛ/СНІДом, онкохворих та інших соціально незахищених категорій молоді та дорослих шляхом створення для них умов позитивно орієнтованої соціальної особистості, її повноцінної самореалізації, що буде сприяти підвищенню рівня соціальної адаптованості цих категорій молоді та дорослих в суспільстві.

 

Напрями діяльності

Відповідно до Статуту
3.2. Основними напрямами діяльності Організації є:
3.2.1. Сприяння створенню можливостей для самозабезпечення, соціальної адаптації молоді з інвалідністю, людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом, онкохворих та інших соціально-незахищених категорій молоді та дорослих.
3.2.2.Сприяння соціальному захисту, соціально-трудовій та медичній реабілітації молоді з інвалідністю, молодих людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом, онкохворих осіб та інших соціально-незахищених категорій молоді та дорослих, залученню цих категорій людей до суспільно корисної діяльності, занять фізичною культурою та спортом.
3.2.3.Сприяння створенню для соціально-незахищених категорій молоді та дорослих, що мають інвалідність, рівних з іншими громадянами України можливостей щодо участі у всіх сферах суспільного життя.
3.2.4.Сприяння інтеграції соціально-незахищених категорій молоді та дорослих, що мають інвалідність та осіб з ВІЛ/СНІДом, у суспільство.
3.2.5.Сприяння професійному самовизначенню.
3.2.6. Сприяння наданню інформаційно-консультативної допомоги.
3.2.7. Надання соціальних послуг відповідно до чинного законодавства України, у тому числі: денний догляд; підтримане проживання; соціальна адаптація; соціальна інтеграція та реінтеграція; надання притулку; екстрене (кризове) втручання; консультування; соціальний супровід; представництво інтересів; посередництво (медіація); соціальна профілактика; натуральна допомога; фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору; переклад жестовою мовою; догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних; супровід під час інклюзивного навчання; інформування.
3.2.8.Сприяння в пошуку роботи, отриманні професії молоді з інвалідністю, молодим людям, що живуть з ВІЛ/СНІДом, онкохворим та іншим соціально-незахищеним категоріям молоді та дорослих.
3.2.9.Сприяння в пристосуванні молоді з інвалідністю до незалежного проживання.
3.2.10.Сприяння у забезпеченні умов для дозвілля та активного відпочинку молоді.
3.2.11.Сприяння організації та проведенню різноманітних культурно-розважальних заходів, науково-практичних семінарів та конференцій.
3.2.12.Сприяння проведенню соціологічних досліджень, пов’язаних із сферою спорту.
3.2.13.Сприяння проведенню громадської експертизи та громадських слухань з питань, пов'язаних з метою, завданнями та напрямами діяльності Організації.
3.2.14.Сприяння розробленню та забезпеченню реалізації довгострокових програм розвитку освіти, науки, права, психології, соціальної роботи, культури та спорту.
3.2.15.Сприяння розробці та реалізації соціальних програм та проєктів.
3.2.16.Співпраця із органами місцевого самоврядування та виконавчої влади, громадськими організаціями та благодійними фондами з метою надання підтримки представникам різних верств населення шляхом організації їх самореалізації.
3.2.17.Сприяння реалізації державних програм, які відповідають статутним завданням Організації.
3.2.18.Сприяння залученню фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації соціальних програм та проектів Організації.
3.2.19.Сприяння популяризації в громаді ідеї добропорядності, підвищення її ролі у всебічному та гармонійному розвитку особи, зміцненні здоров'я, формуванні здорового способу життя за допомогою інноваційних та інтегративних технологій розвитку особистості.
3.2.20.Сприяння розробці та поширенню соціальної реклами та організації роботи із засобами масової інформації.
3.2.21.Сприяння організації та проведенню виїзних засідань, тренінгів, семінарів, заходів тощо.
3.2.22.Сприяння у соціальному супроводі та соціальній адаптації жінок.
3.2.23.Сприяння у захисті прав жінок, особливим чином жінок з інвалідністю.
3.2.24.Сприяння у гендерній рівності.
3.2.25.Навчання компетентних спеціалістів за напрямами діяльності Організації.
3.2.26.Сприяння організації і проведенню оздоровчої роботи, посиленню ролі рівності та доступності з метою гармонійного розвитку особистості, укріплення здоров’я і формування здорового способу життя.
3.2.27. Сприяння розширенню міжнародних зв’язків.
3.2.28.Сприяння створенню розвиненої мережі клубів, гуртків, спортивних секцій на території України для реалізації культурного дозвілля своїх членів, а також інших громадян.
3.2.29.Сприяння реалізації державних соціальних програм.
3.2.30.Сприяння вдосконаленню системи підготовки висококваліфікованих спеціалістів з соціальної роботи.
3.2.31.представництво інтересів Організації та її членів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.
3.2.32.Лобіювання розгляду актуальних для Організації питань, з урахуванням інтересів осіб з інвалідністю в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.
3.2.33.Сприяння розвитку творчих особистостей серед членів Організації.
3.2.34.Сприяння підтримці та розвитку талановитої молоді з інвалідністю;
3.2.35.Участь в заходах та акціях по покращенню спортивної, культурної, освітньої, екологічної, оздоровчої сфери суспільства.
3.2.36.Інформування громадськості про діяльність Організації.
3.2.37.Популяризація активного та здорового способу життя.
3.2.38.Організація може здійснювати інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.

 

Реалізовані проекти, ініціативи, заходи 

За 20 років діяльності ГО "Паросток" реалізувала понад 100 соціальних ініціатив, підтриманих міжнародними та відчизняними донорами, органами місцевої влади.У 2020 розпочато реалізацію наступних проєктів:
1. Проєкт «Досвід особливого дитинства». Метою проекту є покращення якості життя батьків похилого віку дорослих осіб з інвалідністю із важкими порушеннями опорно-рухового апарату та інтелектуальними порушеннями шляхом надання послуги «Тимчасовий відпочинок для батьків, або осіб, які їх замінюють», формування їхньої соціальної компетентності, запобіганнях їхньому емоційному вигоранню та створення умов для їхньої інтеграції в громаду м. Вінниці протягом 2 місяців 2020р. Проект виконується за кошти Благодійного фонду «Подільська громада».
2. Проекту «Ми поряд» за підтримки МБФ «Відродження».
Завдання проекту:
-. Забезпечення базової потреби в харчуванні 71 дорослої особи із порушеннями інтелекту та важкими психофізичними порушеннями та їхніх родин, членів ГО «Паросток», протягом 2 місяців 2020р.
-. Проведення онлайн груп самодопомоги для дорослих осіб із порушеннями інтелекту та важкими психофізичними порушеннями та їхніх родин.
3. Проєкт «Інформаційна підтримка людей з інвалідністю в період пандемії COVID-19 та інших соціальних викликів в Україні» за підтримки
4. Проєкт «Швейна майстерня для дорослих осіб із порушеннями фізичного та інтелектуального розвитку» за підтримки Благодійного фонду «Карітас-Київ. Метою проєкту є поліпшення якості життя та підвищення рівня соціальної інтегрованості не менш ніж 30 дорослих осіб з порушеннями фізичного та інтелектуального розвитку, які проживають у Вінницькій області, шляхом забезпечення денної зайнятості в швейній майстерні на базі ГО «Паросток» та сприяння залучення до волонтерської допомоги 20 безхатченкам протягом 6 місяців.
5. Громадська організація «Паросток» за підтримки Фонду «Абіліс» реалізаціє проєкту «Інформаційна підтримка людей з інвалідністю в період пандемії COVID-19 та інших соціальних викликів в Україні». Даний проєкт покликаний поліпшити якість життя не менше 90 осіб з інвалідністю, які проживають в Україні шляхом створення можливості інклюзивної онлайн освіти, а саме онлайн курсу з сурдоперекладом «Формування соціальної поведінки осіб з інвалідністю в критичних ситуаціях», формування нових соціальних навичок осіб з інвалідністю в умовах пандемії та інших критичних життєвих ситуаціях , психологічної та соціальної підтримки осіб з інвалідністю протягом 7 місяців 2020р. Проект включає: розробку і впровадження онлайн курсу з сурдоперекладом «Формування соціальної поведінки осіб з інвалідністю в критичних ситуаціях» на платформі https://vumonline.ua/courses/, розробка, друк та розповсюдження інформаційного буклету «Вчимося жити по-новому: новий онлан курс для людей з інвалідністю», надання психологічної та соціальної допомоги осіб з інвалідністю.

6.Громадська організація «Паросток» за підтримки Фонду сприяння демократії Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні
реалізаціє проєкт "Агенти громадянських змін".
Метою проєкту є активізація участі членів 27 ОТГ Вінницької області через розробку та впровадження спеціальної навчальної програми з підготовки громадських радників з інклюзії із числа людей з інвалідністю, їхнього найближчого оточення, особливим чином жінок, а також працівників місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги даних ОТГ протягом 12 місяців.

7.Громадська організація «Паросток» за підтримки Вінницької обласної ради реалізаціє проєкт «Спільні кроки до розвитку громади». Метою проєкту є покращення якості надання послуг щодо догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю шляхом підвищення соціальної компетентності, запобігання професійному та емоційному вигоранню фахівців Брацлавського психоневрологічного будинку-інтернату та розвитку волонтерського руху в смт. Брацлав.
8. Громадська організація «Паросток» реалізує проєкт "Не бійся - ти не одна!" за підтримки Уряду Канади в рамках проєкту «Жінки України: залучені, спроможні, незламні», що впроваджується організацією Пакт.
Проекту «Жінки України: залучені, спроможні, незламні», який впроваджується Організацією Пакт за підтримки Уряду Канади, наданій Міністерством закордонних справ Канади (Global Affairs Canada). Метою проєкту "Не бійся - ти не одна!" є зниження рівня насильства стосовно жінок з інвалідністю в Україні, шляхом проведення інформаційно-просвітницьких заходів, підготовки та видання довідкових матеріалів та надання соціально-психологічної та юридичної підтримки цільовій групі проєкту протягом 6 місяців.
9. Громадська організація «Паросток» за підтримки Вінницької міської ради реалізаціє проєкт «Не бійся - дій!». Метою проєкту є формування та вдосконалення соціальних навиків у дорослих осіб з інвалідністю із важкими порушеннями опорно-рухового апарату та інтелектуальними порушеннями та підтримка батьків-опікунів похилого віку шляхом ресоціалізації, впровадження послуг із соціального супровіду, надання соціально-психологічної підтримки соціальним працівникам, забезпечення осіб з інвалідністю захисними масками, розробка та запровадження волонтерських програм подолання наслідків пандемії COVID-19 для осіб з інвалідністю в громаді м. Вінниці

 

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., +0380677831061