Положення про порядок проведення моніторингу виконання програм (реалізації проектів, заходів) громадських організацій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Директора Департаменту
інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації
01 липня 2013 року № 27 –ОД
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення моніторингу виконання програм (реалізації проектів, заходів) громадських організацій

І. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає механізм організації та проведення моніторингу (далі - моніторинг) виконання програм (реалізації проектів, заходів) (далі - програми), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.
1.2. Дане положення розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрові України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка».
1.3. Для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання програм організатор конкурсу утворює конкурсну комісію.
1.4. Моніторинг реалізації програми передбачає аналіз ефективності використання бюджетних коштів, шляхів досягнення поставленої мети, завдань, напрямів та інших результативних показників програми.
1.5. Основними завданнями моніторингу є:
- об’єктивність оброблення інформації про хід виконання програми;
- забезпечення ефективного використання коштів, наданих громадським організаціям-переможцям конкурсу.
1.6. Моніторинг проводиться шляхом:
- збору даних, що забезпечують отримання результатів моніторингу;
- аналізу отриманих в процесі моніторингу даних;
- підготовки результатів моніторингу.
ІІ. Критерії здійснення моніторингу
2.1. Моніторинг виконання програми здійснюється щокварталу організатором конкурсу. На основі моніторингу визначаються причини неефективного чи недостатньо ефективного виконання програми та пропонуються заходи, необхідні для поліпшення організації виконання.
2.2. Моніторинг виконання програми проводиться за такими показниками:
- обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання програми;
- досягнення в результаті виконання програми (реалізації проекту, заходу) цілей і завдань, визначених для кожного етапу виконання (реалізації);
- відповідність результативних показників виконання програми запланованим результативним показникам;
- повнота охоплення цільової аудиторії в рамках виконання програми (реалізації проекту, заходу);
- рівень заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться в рамках виконання програми (реалізації проекту, заходу).
2.3. За результатами щоквартального моніторингу організатором конкурсу заповнюється картка щоквартального моніторингу виконання програми за встановленою формою, згідно додатку 1.
ІІІ. Результати моніторингу

3.1. Результати моніторингу оприлюднюються щокварталу на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.
3.1. Організатор конкурсу готує у місячний строк після надходження підсумкового звіту громадської організації, творчої спілки підсумковий висновок за результатами моніторингу виконання програми.
3.2. За результатами підсумкового висновку організатором конкурсу заповнюється картка за встановленою формою, згідно додатку 2.


Додатoк_2.doc   Додаток_1.doc