РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 183 від 11 березня 2019 року

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 30 січня 2019 року № 78

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

11 березня 2019 року                                  № 183

  

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 30 січня 2019 року № 78

 

Відповідно до п. 8 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянсь-кого суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»:

1. Затвердити склад конкурсної комісії з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2019 році за рахунок коштів обласного бюджету, затвердженого розпорядженням голови облдерж-адміністрації від 30 січня 2019 року № 78 «Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2019 році за рахунок коштів обласного бюджету», у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Крученюка О.В.

  

Голова обласної державної

          адміністрації                                                                  

В. КОРОВІЙ

 

 

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                 Розпорядження голови

                                                                                 облдержадміністрації

                                                                                 від 30 січня 2019 року № 78

                                                                                 (у редакції розпорядження

                                                                                 голови облдержадміністрації

                                                                                 від 11 березня 2019 року № 183)

 

С К Л А Д

конкурсної комісії з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2019 році за рахунок коштів обласного бюджету

 

КРУЧЕНЮК

Олександр Васильович

заступник голови облдержадміністрації, співго-лова комісії

ВАСИЛЮК

Світлана Михайлівна

директор Департаменту інформаційної діяльнос-ті та комунікацій з громадськістю облдержадмі-ністрації, співголова комісії

 

ШВЕЦЬ

Олександр Миколайович

головний спеціаліст інформаційно-аналітичного відділу управління комунікацій з громадськістю Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністра-ції, секретар комісії

ВАСИЛИШИНА

Олена Анатоліїна

заступник начальника управління комунікацій з громадськістю – начальник відділу комунікацій з громадськістю Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

ГАЙДЕЙ

Анастасія Вікторівна

начальник відділу молодіжної політики та взаємодії з громадськими організаціями управ-ління молодіжної політики та оздоровлення Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

ГРИГА

Юлія Володимирівна

голова громадської організації «Філософія Серця» (за згодою)

ГУМЕННИЙ

Леонід Олександрович

голова «Всеукраїнської асоціації «Асоціація ветеранів, інвалідів війни та волонтерів АТО» (за згодою)

ДМИТРІЙЧУК

Олег Вікторович

головний спеціаліст Центрального міжрегіональ-ного сектору Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитеро-ристичної операції Вінницької області (за згодою)

ЖУК

Ірина Юріївна

головний редактор газети «Місто» (за згодою)

ЗІНЬКО

Юрій Анатолійович

декан факультету історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного універси-тету ім.  Михайла Коцюбинського, доктор істо-ричних наук, професор (за згодою)

КОБЕЦЬ

Павло Васильович

секретар правління Громадської ради при Вінницькій обласній Раді, голова громадської організації «Вінницька народна рада» (за згодою)

КОЛЯСТРУК

Ольга Анатоліївна

завідувач кафедри історії та культури України факультету історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету ім.  Михайла Коцюбинського, доктор історичних наук, професор (за згодою)

КРАСНОВА

Тетяна Юріївна

головний спеціаліст-юрисконсульт Департа-менту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

КРЕМЕНЮК

Михайло Володимирович

 

заступник голови обласної Ради (за згодою)

ЛАВРОВСЬКА

Альона Борисівна

заступник директора Департаменту – начальник управління інформаційної діяльності Департа-менту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

КУЛЯВЕЦЬ

Вєга Габдрахимівна

заступник директора Департаменту міжнарод-ного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації – начальник управління торгівлі, послуг та розвитку споживчих ринків

 

ЛЕГУН

Юрій Вікторович

директор Державного архіву Вінницької області

МЕЛЬНИЧУК

Андрій Сергійович

заступник голови Громадської ради при Вінницькій обласній Раді, заступник голови правління громадської організації «Військово-патріотичний клуб «Айдар» (за згодою)

МИХАЛЬЧУК

Ганна Теофілівна

старший інспектор відділу інформаційно-видавничої діяльності управління інформаційної діяльності Департаменту інформаційної діяль-ності та комунікацій з громадськістю облдерж-адміністрації

МОРОЗОВА

Наталія Іванівна

голова Громадської ради при Вінницькій обласній Раді, голова громадської організації «Асоціація бібліотек Вінниччини» (за згодою)

МУДРАК

Олександр Васильович

голова Вінницького обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська екологічна ліга» (за згодою)

РАТОВА

Валентина Дмитрівна

голова Вінницького обласного відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів (за згодою)

СЕНТЕМОН

Наталія Альфредівна

головний спеціаліст з питань розвитку креативних індустрій Управління культури і мистецтв облдержадміністрації

СЛІВІНСЬКИЙ

Анатолій Михайлович

голова громадської спілки «Всеукраїнське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО» (за згодою)

СТАНІСЛАВЕНКО

Людмила Анатоліївна

голова постійної комісії обласної Ради з питань освіти, культури, сім'ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини (за згодою)

СТУДІЛКО

Максим Анатолійович

член правління Вінницької обласної правозахисної організації «Джерело надії» (за згодою)

 

ФЕДОРИШЕН

Олександр Юрійович

голова громадської організації «Вінницьке історичне товариство» (за згодою)

ЧОРНА

Олена Афанасіївна

заступник директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

ШПИЛЬОВА

Ірина Василівна

голова громадської організації «Асоціація пасажирських перевізників Вінничини» (за згодою)

_______________________