Резолюція 9-го Всеукраїнського з’їзду якості

РЕЗОЛЮЦІЯ
9-го Всеукраїнського з’їзду якості
м. Київ 22 травня 2015 р.

22 травня 2015 року в Києві відбувся 9-й Всеукраїнський з’їзд якості під девізом «Якість як національна ідея України». Мета З’їзду — виробити загальнонаціональні підходи до забезпечення задоволення потреб громадян України та конкурентоспроможності і сталого розвитку української економіки шляхом подальшого підвищення ділової досконалості українських підприємств (організацій, установ), безпечності і якості товарів (робіт, послуг).

Ініціаторами та організаторами З’їзду виступили: Українська асоціація якості (УАЯ), УСПП, Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України та Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. З’їзд підтримали: Мінекономрозвитку, Мінрегіону, Мінагрополітики, Мінсоцполітики, Мінприроди, Міноборони, МОН, МЗС, Мінмолодьспорту, а також ряд державних служб, агентств, комітетів і інспекцій, місцевих органів виконавчої влади і самоврядування, провідних всеукраїнських громадських організацій, зокрема об'єднань промисловців і підприємців. На ім'я учасників З’їзду надійшли вітання від Президента України, Голови Верховної Ради України і Прем'єр- Міністра України.

У роботі З’їзду взяли участь 226 представників центральних і місцевих органів влади, всеукраїнських громадських об’єднань, підприємств, організацій і установ із переважної більшості регіонів України, зокрема 186 учасників із статусом делегата з'їзду.

Відбулося два пленарних засідання та засідання двох тематичних сесій: «Організаційна досконалість, конкурентоспроможність та сталий розвиток підприємств, організацій і установ» і «Безпечність та якість продукції. Технічне регулювання, стандартизація і оцінка відповідності».

Всебічно обговоривши стан, проблеми та перспективи у сфері ділової досконалості організацій (підприємств, установ), а також безпечності і якості продукції (товарів, послуг),


9-й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЯКОСТІ ЗАЗНАЧАЄ:

За період, що пройшов після 8-го З’їзду, в Україні реалізовано ряд заходів щодо поліпшення ситуації у сфері якості й ділової досконалості.

З метою приведення національної системи стандартизації до європейських норм та правил розроблено та прийнято Закон України "Про стандартизацію", яким передбачено створення національного органу стандартизації, знято необхідність погоджень проектів національних стандартів з державними органами влади та усунено нормативно-правове регулювання відносин, пов'язаних із розробленням стандартів та технічних умов підприємств, установ і організацій, встановлено, що національні стандарти застосовуються, як правило, на добровільній основі. З метою реалізації Закону та започаткування роботи національного органу стандартизації прийнято ряд нормативних документів Кабінету Міністрів України та наказів Мінекономрозвитку України. Прийнято нові Закони України «Про метрологію та метрологічну діяльність» і «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», які також відповідають міжнародній та європейській практиці. Розроблено проект Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року.
Здійснено певну роботу в межах Української хартії «За ділову досконалість і якість». Проведено Олімпіаду з менеджменту якості серед молоді на національному і міжнародному рівнях. Продовжено Всеукраїнський діловий марафон «Сходження до вершин європейської досконалості», що дозволило українським підприємствам отримати статус призерів Міжнародного турніру з якості країн Центральної і Східної Європи та отримати нагороди від Президента Європейської Ради пана Хермана Ван Ромпея.

Разом з тим ціла низка принципових положень Резолюції 8-го З’їзду залишилася поза увагою органів влади й громадськості.

Не організовано системний моніторинг і дослідження випадків, які трапилися через небезпечну продукцію (послуги), з метою їх узагальнення та підготовки для Уряду України обґрунтованих рекомендацій щодо попередження і зменшення таких випадків та їх наслідків. Розвиток національного руху за якість і досконалість на засадах сучасного системного менеджменту не став пріоритетним напрямком соціально-економічного відродження України. В органах виконавчої влади та місцевого самоврядування припинено впровадження системи управління якістю згідно ДСТУ 180 9001. Не набула поширення розробка галузевих та регіональних програм удосконалення систем управління на засадах міжнародних і національних стандартів та сучасних концепцій досконалості з використанням кращої світової та вітчизняної практики. Не організовано перепідготовку викладачів дисциплін з менеджменту за програмами Європейської організації якості (ЕОО) тощо.

За час, що пройшов після 8-го З’їзду, відчутних і масштабних змін якості життя громадян України на краще не відбулося. Якість, у широкому сенсі, не перетворилася на загальнонаціональну ідею українського суспільства. Не реалізується достатньою мірою Концепція державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг), затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 №447-р (яка сама потребує суттєвого доопрацювання і актуалізації).

Членство України у СОТ та прагнення до інтегрування в ЄС в умовах глобального загострення конкуренції вимагає суттєвого прискорення процесів поліпшення якості управління у загальнодержавному масштабі та підвищення ефективності й конкурентоспроможності більшості вітчизняних підприємств і організацій. Сучасний соціально-економічний стан потребує прискорення підготовки вітчизняних підприємств до жорстких умов міжнародних ринків, удосконалення систем захисту споживачів і технічного регулювання згідно з міжнародною практикою та вимогами ЄС, подальшого коригування філософії розвитку економіки та бізнесу, формування нової загальної культури якості в масштабах всієї держави.

Керуючись настановами Президента України щодо перетворення держави на процвітаючу країну, зважаючи на прагнення України інтегруватися до ЄС, а також враховуючи світовий досвід і досвід, який накопичено в Україні щодо поліпшення якості продукції та підвищення організаційної досконалості підприємств і організацій,


9-й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЯКОСТІ ВИРІШИВ:

ОРГАНІЗАЦІЙНА ДОСКОНАЛІСТЬ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ І УСТАНОВ


1. З метою прискорення перетворення вітчизняних підприємств, організацій і установ на соціально спрямовані, забезпечення їх організаційної досконалості й конкурентоспроможності в умовах глобалізації, членства України у СОТ та прагнення інтеграції до ЄС, а також створення умов для суттєвого підвищення ефективності реформ, конкурентоспроможності економіки та сталого розвитку України в цілому, вважати за доцільне:

- визначити одним з пріоритетних напрямів соціально-економічного відродження держави і суспільства забезпечення подальшого розвитку національного руху за якість і досконалість на засадах моделі сталого розвитку і сучасного системного менеджменту та його інтеграцію до загальноєвропейського руху (з урахуванням світових і європейських тенденцій, зокрема стосовно посилення соціальної спрямованості та поширення фундаментальних концепцій організаційної досконалості);
- розробити та прийняти Концепцію державної політики у сфері ділової досконалості підприємств (організацій, установ). З цією метою спільним рішенням центрального органу виконавчої влади, відповідального за розвиток підприємництва і економіки України, та всеукраїнської громадської організації, що представляє Україну в європейських об’єднаннях з питань якості і ділової досконалості, створити робочу групу, до якої залучити провідних вчених і фахівців з ділової досконалості і менеджменту, а також керівників підприємств, які вже отримали визнання в Європі;

- чину Концепцію державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг) перетворити на Концепцію державної політики у сфері якості продукції (товарів, робіт, послуг), з урахуванням впливу на якість продукції систем стандартизації, технічного регулювання, ринкового нагляду, метрологічного забезпечення тощо;

- здійснити в масштабах країни перерозподіл функцій і відповідальності у сфері ділової досконалості на засадах системного менеджменту із закріпленням:

а) методології стандартизації в галузі менеджменту - за Національним органом стандартизації;
б) методології розвитку і вдосконалення систем менеджменту - за відповідними провідними інститутами НАН і МОН України;
в) організації застосування цільових систем менеджменту на базі стандартів - за органами виконавчої влади, відповідальними за конкретні цілі (менеджмент якості - за Мінекономрозвитку, екологічний менеджмент - за Мінприроди, енергоменеджмент - за Міненерго тощо);
г) сприяння розвитку руху за ділову досконалість підприємств, організацій і установ на засадах системного менеджменту в масштабах країни - за Мінекономрозвитку (департаменти, відповідальні за розвиток підприємництва і економіки в цілому);

- схвалити в цілому рішення Мінекономрозвитку України щодо перетворення Департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва на Департамент розвитку бізнес-клімату. Встановити, що основна увага нового Департаменту має бути сконцентрована на розвитку конкурентоспроможного підприємництва;

- езнєсти зміни до законів України про Кабінет Міністрів України, центральні і місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо їх відповідальності за мотивацію, створення умов та сприяння громадськості, підприємствам, організаціям і установам у постійному удосконаленні з урахуванням кращої світової та вітчизняної практики;

- передбачити під час реформування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування вдосконалення їх на засадах сучасних підходів та кращої європейської й світової практики, зокрема з застосуванням Моделі CAF (Загальна схема оцінювання, Common Assessment Framework), як це практикується у країнах ЄС;

- організувати навчання (перепідготовку, підвищення кваліфікації) з питань ділової досконалості на засадах сучасного системного менеджменту для представників центральних і місцевих ОВВ та органів місцевого самоврядування;

- організувати в масштабах країни дискусії та широку просвітницьку роботу (із залученням ЗМІ) з різних аспектів сталого розвитку суспільства з акцентом на його залежність від сталого споживання та рівня ділової досконалості підприємств і організацій;


З

- розробити і запровадити в усіх галузях та на всіх рівнях економічної діяльності України, зокрема в регіонах, програми посилення соціальної спрямованості, поліпшення якості продукції (товарів, робіт, послуг) та вдосконалення систем менеджменту на засадах міжнародних і національних стандартів та концепцій досконалості з використанням кращої світової і вітчизняної практики;
- розробити та затвердити стратегію впровадження довготермінових рамок політики сталого споживання та виробництва і плану заходів щодо її реалізації, зокрема шляхом підвищення ділової досконалості вітчизняних підприємств і організацій;

- надати державну підтримку руху, що розвивається в країні на засадах Української хартії «За ділову досконалість і якість»;
-підтримати Глобальний проект «Молодіжний творчий рух «Естафета якості», зокрема Міжнародну і Всеукраїнську олімпіаду з менеджменту для молоді, як такий, що сприяє залученню дітей та молоді до національного руху за досконалість і якість;

- надати юридичну допомогу Українській асоціації якості у подальшому опрацюванні проекту нормативно-правового акта «Про засади підтримки та розвитку руху за організаційну досконалість і якість в Україні» та ініціювати його внесення в установленому порядку до Кабінету Міністрів України;
- з метою мотивації та координації розвитку національного руху за ділову досконалість в країні утворити при Президентові України Національну раду з питань ділової досконалості, конкурентоспроможності та сталого розвитку.
2. Задля посилення мотивації власників і керівників до безперервного удосконалення їхніх організацій вважати за доцільне:

- розробити та ввести в дію додаткові механізми державного заохочення підприємств (організацій) будь-яких форм власності та підпорядкування до вдосконалення на засадах стандартів з менеджменту, а також концепцій та моделей досконалості, зокрема:

а) запровадити реальні економічні стимули для досконалих товаровиробників і надавачів послуг, які запровадили енерго- і ресурсозберігаючі технології, маловідходні, безвідходні та екологічно безпечні технологічні процеси, що забезпечили їм підвищення продуктивності виробництва та випуск продукції з поліпшеними характеристиками;
б) передбачити звільнення від планових перевірок органами державного нагляду тих підприємств, які підтвердили в установленому порядку впровадження відповідних цільових систем менеджменту згідно діючих державних або міжнародних стандартів;

- забезпечити широке інформування міжнародної спільноти про українські підприємства й організації, які досягли професійного визнання досконалості на загальнонаціональному та європейському рівнях;

- включити до програм, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності економіки України, проект «Всеукраїнський діловий марафон «Сходження до вершин європейської досконалості», з урахуванням позитивного досвіду його реалізації з боку УАЯ та доручення Першого віце-прем’єр-міністра України від 22.12.2005 № 52961/6/1-05.

3. Задля суттєвого підвищення кваліфікаційного рівня керівників і фахівців з питань сучасних методів та кращої практики забезпечення організаційної досконалості й конкурентоспроможності вважати за доцільне:
- забезпечити вдосконалення навчальних програм та поліпшення викладання у ВНЗ в частині ділової досконалості підприємств і організацій на засадах системного менеджменту;

-включити до спеціальності «Менеджмент» дисципліни щодо систем цільового управління, регламентованих міжнародними та національними стандартами, а також щодо ділової досконалості на базі концепцій і моделей ідеальної організації (з урахуванням взаємозв’язків з конкурентоспроможністю, соціальною відповідальністю та сталим розвитком);

- розробити та поетапно запровадити програми багаторівневого навчання й підвищення кваліфікації працівників усіх галузей з питань менеджменту з суттєвим поглибленням знань щодо соціальної відповідальності і сталого розвитку, а також організаційної досконалості, зокрема на засадах менеджменту якості, екологічного менеджменту, менеджменту безпеки тощо;
- опрацювати питання щодо розвитку та вдосконалення вітчизняної інфраструктури з підготовки та сертифікації фахівців з менеджменту із забезпеченням визнання та реєстрації сертифікатів на міжнародному рівні;
- передбачити перепідготовку (підвищення кваліфікації) викладачів дисциплін з менеджменту за програмами EOQ з подальшою їх сертифікацією на міжнародному рівні.

4. Для забезпечення доступності та підвищення ефективності ресурсів, необхідних для організаційної досконалості й конкурентоспроможності підприємств і організацій України вважати за доцільне:

- розробити і запровадити національну програму досліджень та створення науково- практичних рекомендацій з вдосконалення українських організацій на засадах сучасних європейських підходів та кращих практик, залучивши до її виконання відповідні установи НАН і МОН України, а також Українську асоціацію якості, яка представляє Україну в Європейській організації якості та є національним партнером EFQM;
- продовжити формування та покращити координацію вітчизняної інфраструктури щодо надання професійної допомоги підприємствам, організаціям і установам у постійному вдосконаленні, залучивши до цього організації, що працюють у сфері якості й досконалості (дослідницькі, навчальні, консалтингові, сертифікаційні тощо) та накопичили позитивний досвід роботи у цій сфері;

- створити загальнонаціональну систему вивчення, узагальнення та поширення кращої світової і вітчизняної практики вдосконалення компаній, а також досвіду у сфері підвищення організаційної досконалості, накопиченого такими провідними міжнародними організаціями, як EOQ, EFQM, WAQ (Всесвітній альянс якості) та ін.;

- активізувати діяльність щодо поширення та використання в країні досвіду кращих вітчизняних підприємств, які досягли високого рівня організаційної досконалості та отримали професійне європейське визнання, зокрема підприємств-членів Клубів лідерів якості України та країн Центральної і Східної Європи;

- забезпечити державну підтримку засобів масової інформації, що спеціалізуються на висвітленні питань якості, менеджменту й організаційної досконалості.


БЕЗПЕЧНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ.
ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ І ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ

1. Задля поліпшення ситуації у сфері стандартизації вважати за доцільне:

- визначити порядок користування усіх заінтересованих сторін, в першу чергу членів технічних комітетів стандартизації, системою автоматизованого перекладу стандартів TRADOS (яка функціонує на базі ДП «УкрНДНЦ»), передбачивши можливість доступу до текстів перекладів міжнародних та європейських стандартів;

- передбачити заходи щодо виконання пункту О додатку 3 «Кодексу доброчинної практики з розроблення, прийняття та застосування стандартів» до Угоди про технічні бар'єри в торгівлі СОТ щодо негайного видання стандартів після їх прийняття;
-прискорити виконання зобов’язань України за Маракеською Угодою (WTO) та Угодою про асоціацію з ЄС шляхом практичної реалізації Законів України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (2015), «Про метрологію та метрологічну діяльність» (2014) та «Про стандартизацію» (2014), зокрема щодо:

а) забезпечення ефективного функціонування новоствореного національного органу стандартизації з урахуванням європейської практики;
б) встановлення на законодавчому рівні механізмів фінансування розроблення національних стандартів технічними комітетами стандартизації на замовлення центральних органів виконавчої влади;
в) координації органів державної влади з питань гармонізації національної системи стандартизації до міжнародної та європейської стосовно планування та замовляння робіт з національної стандартизації;
г) приведення існуючої методики визначення трудомісткості та вартості робіт зі стандартизації у відповідність з європейською практикою;
д) функціонування Керівної ради національного органу стандартизації;
е) активізації та координації діяльності технічних комітетів стандартизації із запровадженням дієвого механізму прийняття національним органом стандартизації рішень щодо створення та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації, визначення сфери їх діяльності;

- забезпечити широкомасштабну просвітницьку кампанію щодо підвищення рівня розуміння та обізнаності з боку вітчизняних виробників важливості застосування міжнародних норм і правил, сучасних стандартів, процедур оцінки відповідності;

-внести зміни до Законів України «Про стандартизацію», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про здійснення державних закупівель» щодо непоширення дії Закону «Про здійснення державних закупівель» на роботи зі стандартизації та метрології.

2. Задля поліпшення ситуації у сфері технічного регулювання вважати за доцільне:

- вжити заходів для забезпечення виконання умов щодо підписання Угоди АСАА у пріоритетних секторах економіки з метою взаємного визнання результатів робіт з оцінки відповідності;

- забезпечити для установ, що проводять роботи з оцінки відповідності або здійснюють контролюючі функції, доступ в режимі єдиного часу до баз даних зареєстрованих результатів робіт з оцінки відповідності та паспортів випробувальних лабораторій;

- забезпечити гармонізацію законодавства України з вимогами ЄС, зокрема щодо Рішення ЄС № 768/2008/ЄС, та прозорість проведення робіт з призначення органів з оцінки відповідності, внести зміни до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (зокрема до статті 33), якими передбачити: необов’язковість акредитації органів з оцінки відповідності при їх призначенні; можливість виконання робіт з оцінки відповідності у законодавчо регульованій сфері лише органом, призначеним центральним органом виконавчої влади, відповідальним за технічне регулювання у відповідній сфері;

- внести зміни до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (2015) щодо вилучення вимоги аналізування органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання, пакету документів, поданого претендентом на призначення на здійснення оцінки відповідності вимогам технічних регламентів;

- провести громадське обговорення необхідності встановлення переліку показників (індикаторів), що відображають загальнолюдські цінності, для оцінювання рівня безпечності продукції (послуг) і середовища життєдіяльності людини в країні (регіоні, галузі), моніторингу та планування заходів щодо їх покращення;
- провести громадське обговорення необхідності впровадження обов’язкового страхування ризиків виробників продукції, пов’язаних зі здоров’ям і безпекою життя людини та негативним впливом на довкілля;
- організувати навчання та підвищення кваліфікації широкого кола кадрів у всіх сферах функціонування системи технічного регулювання - від виробників та постачальників продукції до фахівців органів з оцінки відповідності та органів ринкового нагляду.

3. Задля поліпшення ситуації у сфері акредитації вважати за доцільне забезпечити:

вичерпне інформування громадськості щодо: виданих сертифікатів та декларацій на продукцію у законодавчо регульованій сфері; атестатів та докладних сфер (галузей) акредитації органів з сертифікації продукції та випробувальних лабораторій, які задіяні в роботах з оцінки відповідності у законодавчо регульованій сфері, та органів з оцінки відповідності (за умови надання ними згоди), що працюють в сфері добровільної оцінки відповідності; сертифікованого персоналу з оцінки відповідності; аудиторів та експертів Національного органу з акредитації (НААУ); проведення на регулярній основі моніторингу діяльності НААУ відповідно до вимог Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» та інформування громадськості про його результати (крім інформації, яка згідно із законодавством є конфіденційною).

4. Задля поліпшення ситуації у сфері загальних та галузевих питань вважати за доцільне:

- забезпечити створення, запровадження та повноцінне функціонування системи сповіщення про небезпечні товари (аналогічної РАРЕХ);
- вжити заходи для виконання Закону України «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції» від 19.05.2011 № 3390Л/І;

- внести зміни до законодавства України у сфері державних закупівель щодо надання переваг тендерним пропозиціям виробників, які мають сертифіковані системи управління у відповідності до стандартів ІБО 9001 та ІБО 14001;

-для забезпечення якості харчових продуктів прискорити прийняття Законів України: щодо виробництва та обігу органічної продукції; про насіння та садивний матеріал; про безпечність та гігієну кормів; про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров’я та благополуччя; про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують із харчовими продуктами; про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів; про новітні харчові продукти та інгредієнти; про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною;

- привести галузеві інструкції та правила у відповідність чинному законодавству, а саме: Інструкцію про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України та Інструкцію про порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту (Міністерство палива та енергетики України); Інструкцію по проведенню інвентаризації на підприємствах виноробної промисловості КДУ 00011050-15.9-2:2010 (Міністерство аграрної політики України); Правила торгівлі на ринках (Міністерство економічного розвитку, ДПА України, ін.); Правила користування електричною енергією (Міністерство палива та енергетики України) та запровадити систему контролю за їх виконанням та покладанням відповідальності за порушення встановлених вимог.

5. Задля поліпшення ситуації у сфері споживання енергії та захисту довкілля вважати за доцільне:

- забезпечити врахування цілей та завдань, встановлених Законом України від 21 грудня 2010 року № 2818 «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року», при розроблянні стратегічних та програмних документів в різних галузях економіки та передбачати: завдання та заходи, спрямовані на підтримку екологізації цих галузей шляхом модернізації виробництва, впровадження енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів, моделей більш чистого виробництва та технології виробництва продукції з поліпшеними екологічними характеристиками на усіх стадіях життєвого циклу; запровадження показників (індикаторів) досягнення встановлених екологічних цілей розвитку відповідних галузей економіки;
- затвердити Концепцію та Стратегію розвитку більш чистого виробництва та національного плану щодо її реалізації;

- забезпечити дієвий державний нагляд (контроль) за застосуванням енергетичного, екологічного та органічного маркування згідно вимог чинного законодавства;

- забезпечити впровадження інформаційно-просвітницьких компаній для широких верств населення, спрямованих на пропагування сталого споживання та роз’яснення значення маркувань, що вказують на певні екологічні характеристики товарів і виробів чи загальні екологічні переваги продукції, або на відповідність харчових продуктів органічним стандартам;

-забезпечити імплементацію Директиви 96/61/ЄС від 24 вересня 1996 року щодо всеохоплюючого запобігання і контролю забруднень з метою встановлення граничних значень негативного впливу на довкілля на основі найкращих існуючих технологій за представництвом та участю усіх зацікавлених сторін. Для встановлення граничних значень негативного впливу на довкілля застосовувати галузеві довідники найкращих існуючих технологій (Best Avaliable Techniques REFerences - BREF);

- сприяти впровадженню міжнародних стандартів для оптимізації та впливу щодо кліматичних змін через: застосування енергетично ефективних технологій, будівель та споруд; впровадження практики маркування енергетичної та екологічної ефективності виробів; впровадження систем екологічного управління та практик природоохоронного проектування;

- сприяти підвищенню рівня енергоефективності української економіки шляхом стимулювання використання енергоефективного обладнання та імплементації відповідних технічних регламентів.

9-й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЯКОСТІ ЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ З ПРОПОЗИЦІЄЮ: ОГОЛОСИТИ 2016-2018 РОКИ В УКРАЇНІ РОКАМИ ДІЛОВОЇ ДОСКОНАЛОСТІ І ЯКОСТІ, В МЕЖАХ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧИТИ ПРОВЕДЕННЯ ШИРОКОГО КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ, ЗОКРЕМА ТАКИХ, ЩО ВИЗНАЧЕНІ У ЦІЙ РЕЗОЛЮЦІЇ.

9-й З’їзд доручає секретаріату Всеукраїнського з’їзду якості опрацювати цю Резолюцію (з урахуванням пропозицій делегатів З’їзду) та направити її разом зі Зверненням до Президента України, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, а також довести Резолюцію до відома центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших організацій, широких кіл громадськості України.

9-й З’їзд також доручає секретаріату Всеукраїнського з’їзду якості забезпечити моніторинг реалізації положень Резолюції 9-го Всеукраїнського з’їзду якості та доповісти про стан її виконання на 10-му З’їзді.


Постійний секретаріат Всеукраїнського з'їзду якості: Українська асоціація якості, 02002, Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 6-д
Тел./факс: (044) 459-78-16, 541-05-32. E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., info@uaq.org.ua
http://www.uaq.org.ua