Постанови КМУ

Вимоги до надання медичних послуг за Програмою медичних гарантій у 2020 році:

 1. ЕКСТРЕНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА;
 2. ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА;
 3. ВТОРИННА (СПЕЦІАЛІЗОВАНА) ТА ТРЕТИННА (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНА) МЕДИЧНА ДОПОМОГА:
  Амбулаторна медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та ургентну стоматологічну допомогу;
  Амбулаторні обстеження  дорослих для раннього виявлення онкологічних захворювань;
  Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах;
  Стаціонарна допомога дорослим та дітям з нехірургічними  захворюваннями;
  Медична допомога при гострому мозковому інсульті;
  Медична допомога при інфаркті міокарда;  
  Медична допомога при пологах;
  Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках;
  Діагностика та спеціальне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей;
  Лікування дорослих та дітей  із туберкульозом;
  Лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини;
  Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії;
 4.  ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА:
  Стаціонарна паліативна допомога дорослим та дітям;
  Паліативна допомога дорослим і дітям, які знаходяться вдома, мобільними міждисциплінарними паліативними бригадами;

 5.  МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ:
  - Медична реабілітація/абілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, упродовж перших трьох років життя;
  - Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням скелетно-м’язової системи;
  - Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи.

Постанова КМУ Деякі питання Електронного реєстру листків непрацездатності (для усіх рівнів)

Директор департаменту

 

ЗАДОРОЖНА Ольга Іванівна

 

Адреса: 21036, Хмельницьке шосе, 7

Тел/факс: 66-12-05 Факс 66-12-11

E-mail: [email protected]