Участь у засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

5 квітня 2018 року начальник відділу праці та соціально-трудових відносин Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації І.В. Курдеша взяла участь у засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради на тему: «Збереження та розвиток трудового потенціалу України». Головуючим на засіданні був Віце-прем'єр-міністр України, Голова Національної ради  П.В. Розенко.

Національна рада вирішила рекомендувати Сторонам соціального діалогу:

  1. Сприяти впровадженню принципів корпоративної соціальної відповідальності.
  2. Спрямувати спільні зусилля на:

- зменшення масштабів неформальної зайнятості та детінізацію економіки через легалізацію заробітної плати;

- розроблення професійних страндартів, розвиток системи навчання впродовж життя;

- зниження рівня бідності серед працюючих;

- проведення ефективного діалогу на ринку праці, в т. ч. в рамках колективних переговорів з укладення колективних угод та договорів;

- прийняття проекту Трудового кодексу України, що відповідає міжнародним стандартам та виконує зобов’язання України згідно з Угодою про асоціацію.

  1. Забезпечити створення умов для працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді) в рамках Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки.
  2. Організувати проведення широкої інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо трудових прав та способів їх захисту, переваг легальної зайнятості.

5. Створювати  сприятливі умови для подальшої легалізації трудових відносин.6. Запровадити з боку держави мотиваційні механізми для роботодавців, наприклад через надання компенсації зі сплати єдиного соціального внеску при створенні робочих місць, зокрема забезпечення першим робочим місцем молоді.7. Удосконалити систему професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, професійного навчання працівників та професійної орієнтації населення, розвиток наставництва та впровадження дуального навчання.8. Забезпечити формування та розвиток національної системи кваліфікацій та формування професійних стандартів.