25 сімей учасників АТО (члени сімей загиблих та інваліди війни І-ІІ групи) Вінницькій області забезпечені житлом за рахунок коштів державного бюджету.

Забезпечення житломсімей учасників АТО (члени сімей загиблих та інваліди війни І-ІІ групи) здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016№719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей».

Вказаною постановою затверджено механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей.

Так, у2016 році свої житлові умовиза рахунок вищеназваної субвенції, яка була виділена Вінницькій області, покращили25 сімей, які перебували на квартирному обліку в органах місцевого самоврядування.

Ці сім’ї отримали грошову компенсацію для придбання житла на загальну суму 13 693,9 тис. грн.

Це 7 сімей учасників антитерористичної операції з числа інвалідів I-II групи та 18 сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції.

Нагадуємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 „Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей” грошову компенсацію мають право отримати члени сімей загиблих (тих, що пропали безвісти) чи померлих осіб, визначених абзацами п’ятим-восьмим пункту 1 статті 10, а також особи з інвалідністю 
I-II групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та особи, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов, та перебувають на обліку за місцем проживання як такі, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до норм Житлового кодексу Української РСР, та на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги.

Однією з умов також є те, що вказані особи протягом року з дня зарахування коштів на спеціальний рахунок в уповноваженому банку самостійно використовують призначену їм грошову компенсацію на придбання житла як в прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному або на вторинному ринку, так і шляхом інвестування в об’єкти житлового будівництва відповідно до Законів України“Про інвестиційну діяльність”та“Про кооперацію”в будь-якомунаселеномупункті на територіїУкраїни.