Тренінг «Врахування Цілей сталого розвитку в стратегіях розвитку територіальних громад».

28 липня працівники департаменту взяли участь у тренінгу «Врахування Цілей сталого розвитку в стратегіях розвитку територіальних громад», який проводиться в рамках проекту ПРООН\ГЕФ «Інтеграція положень Конвенцій Ріо в національну політику України» у м. Київ.

Мета проведення тренінгу -  врахування Цілей сталого розвитку в стратегіях розвитку територіальних громад, що дозволить забезпечити економічну стабільність, екологічний баланс та соціальну згуртованість як в регіоні так в країні загалом. «Стратегія збалансованого  регіонального розвитку Вінницької області у період  до 2020» визнана такою, в якій враховані усі 3 необхідні складові - економічна, соціальна та екологічна.