Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту "Детальний план території, обмеженої вул.Академіка Янгеля, площею привокзальною, залізничними коліями та межею промислових територій в створі вул.Пікуса в м.Вінниця"

Повідомлення про оприлюднення звіту про стратегічну екологічну оцінку.

1. Повна назва документа державного планування: Детальний план території, обмеженої вулицею Академіка Янгеля, площею привокзальною, залізничними коліями та межею промислових територій в створі вул. Пікуса в м.Вінниця розроблено на підставі Рішення Вінницької міської ради «Про розроблення містобудівної документації» № 2613 від 17.10 .2019 року.

В звіті про стратегічну екологічну оцінку детального плану території, обмеженої вулицею Академіка Янгеля, площею привокзальною, залізничними коліями та межею промислових територій в створі вул. Пікуса в м.Вінниця ,проведена оцінка впливу параметрів забудови та ландшафтної організації території на складові довкілля (вплив на атмосферне повітря, воду, ґрунти, природні ресурси, флору і фауну), а також на стан здоров'я та добробут населення (соціально-економічні наслідки, поводження з відходами, транспорт, розвиток інфраструктури, естетичні характеристики території, використання ландшафтів для рекреаційних цілей тощо).

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Вінницька міська рада.

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури: громадське обговорення починається з 12 березня 2020 року та триває до 12 квітня 2020 р.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): зауваження і пропозиції громадськості надаються:у письмовому вигляді - особисто або через уповноваженого представника із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб - із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису керівника; у електронному вигляді.

в) дату, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення): - не плануються.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов'язаною зі здоров'ям населення, що стосується документа державного планування : Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради, за адресою : 21050 м. Вінниця, вул. Пушкіна , буд. 38 ,каб.8 . тел: 0432-672276 ,Е-Маі1 адреса: 8атоі1епко@утг.§оу.иа, Відповідальний за організацію розгляду - начальник відділу просторового розвитку Департаменту архітектури та містобудування ВМР Самойленко Ю.С.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій: Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради, за адресою : 21050 м. Вінниця, вул. Пушкіна , буд. 38 ,каб.8 . тел: 0432-672276 ,Е-Маі1 адреса: 8ат0і1епк0@утг.£0у.иа, або письмово у відділ звернень Вінницької міської ради, за адресою м. Вінниця, вул. Соборна, 59. Строки подання зауваженнь та пропозицій : до 12 квітня 2020 року включно. Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов'язаної зі здоров'ям населення, що стосується документа державного планування:
Офіційні веб - сайти Міністерства екології та природних ресурсів України(https://menr.gov.ua/), Вінницької обласної державної адміністрації (vin.gov.ua) та Головне управління статистики у Вінницької області (http://www.vn.ukrstat.gov.ua/).

4 . Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа ержавного планування: - транскордонні консультації в рамках зазначеної СЕО не проводились.

 

Додатки:

Детальний план. Пояснювальна записка

Звіт про стратегічну екологічну оцінку (Оцінка впливу на довкілля)