Інформація про потенційний об’єкт оренди щодо якого прийнято рішення про намір передачі майна в оренду

Назва об’єкта: частина нежитлових вбудованих приміщень №№403,416,511, четвертого, п’ятого поверхів адміністративної будівлі (літ. А) загальною площею 55,9 кв.м., розташовані за адресою: 21100, Україна, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, 15А;

Технічний стан: об’єкт оренди передається в задовільному стані, наявна мережа електропостачання, санітарно-технічна мережа, телекомунікаційна мережа та система опалення будівлі ;
Балансоутримувач (орендодавець): Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації;

Включення до Переліку відповідного типу: даний об’єкт оренди пропонується внести до переліку Другого типу;

Строк оренди: пропонований строк оренди 5 років (відповідно до чинного Закону України );

Розрахунок орендної плати: орендна ставка, визначена згідно рішення 27 сесії обласної Ради 5 скликання №891 від 10 грудня 2009 року «Про орендні ставки для бюджетних та прирівняних до них організацій». Орендна ставка становить 0,4% від вартості орендованого майна, визначеної шляхом проведення незалежної оцінки.

Рішення про проведення інвестиційного конкурсу або про включення об’єка до переліку майна, зо підлягає приватизації – відсутнє.

Інформація щодо погодження органу управління балансоутримувача: висновком постійної комісії від 03.12.2020 року №1/25 надано згоду щодо передачі в оренду частини нежитлових вбудованих приміщень №№403,416,511, четвертого, п’ятого поверхів адміністративної будівлі (літ. А) загальною площею 55,9 кв.м управлінню розвитку транспорту облдержадміністрації.

Об’єкт оренди не є пам’яткою культурної спадщини, щойно виявленого об’єкту культурної спадщини чи його частини.

Цільове призначення: органи державної влади та органи місцевого самоврядування, інші установи і організації, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів.

Інформація про порядок участі орендаря у компенсації балансоутримувачу витрат на оплату комунальних послуг: здійснюватиметься шляхом укладання додаткової угоди до договору оренди щодо відшкодування експлуатаційних витрат та комунальних послуг.


Наявна заява подана потенційним орендарем: Управління розвитку транспорту облдержадміністрації.

Викопіювання плану оренди приміщення
Висновок комісії
Заява орендаря