Інформація про проведення відбору виконавців інженерних, гідрологічних, та топографо-геодезичних робіт (11.12.2020 року)

1. Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку паспортів водних об’єктів для земельних ділянок водного фонду, право оренди яких пропонується для продажу на земельних торгах.

2. Дані про земельні ділянки: завантажити у форматі .pdf

3. Підставою для відбору виконавців інженерних, гідрологічних та топографо-геодезичних робіт є стаття 51 Водного кодексу України, Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 року № 99 «Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об’єкта», розпорядження голови Вінницької облдержадміністрації від 28.12.2019 року № 1026 «Про організаційні заходи щодо ефективного використання водних об’єктів».

4. Умови відбору: документація подається в конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавців інженерних, гідрологічних та топографо-геодезичних робіт» із зазначенням об’єктів та дати проведення відбору.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з пропозицією.
Пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Прийняття заяв припиняється за 1 день до дати проведення відбору.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у відборі не допускається.
Термін виконання робіт – не більше 120 днів.

5. Перелік підтвердних документів, які подаються на відбір виконавців:
- заява про участь у відборі виконавця послуг з виконання інженерних, гідрологічних та топографо-геодезичних робіт;
- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);
- згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;
- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
- копії кваліфікаційних документів інженерів-геодезистів та проектувальників;
- інформація про виготовлені паспорти за останні 2 роки;
- пропозиція щодо порядку проведення розрахунків за проведені роботи.

6. Строк подання документації: до 11.12.2020 року (включно).

7. Поштова адреса, за якою подаються документи: 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 15а.

8. Інформація про проведення відбору: 15.12.2020 року об 11:00 за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна,15а.

    Контактні телефони: (0432) 67-08-36.