Стан посіву озимих культур по Вінницькій області

Стан посівів озимих культур по Вінницькій області знаходиться в доброму та задовільному стані.

Станом на 1 листопада в області посіяно 315,4 тис. га пшениці озимої, що становить 100% від прогнозованого. З них 30% посіяно до 15 жовтня, 40% від 15 до 20, решта – після 20 жовтня. 30% посіві на сьогодні знаходяться у фазі кущіння – третього листка; 40% - у фазі першого-другого листка, решта 30% - у фазі сходів. Крім того під урожай 2021 року посіяно 31,4 тис. га ячменю озимого і 1,9 тис. га жита озимого, посіви яких знаходяться у доброму та задовільному стані (фаза кущіння – третій лист).

Посів озимих на зерно урожаю 2021 року розпочався 15 вересня.
З 15 по 25 вересня по всім категоріям господарств було посіяно – 22,2 %;
З 25 вересня по 20 жовтня було посіяно – 66,8 %;
З 20 жовтня по 29 жовтня було засіяно – 33,2 % прогнозованих площ.

Посівна завершилась 29 жовтня на площі 348,7 тис. га що 100% від прогнозованої площі.
За достатньої зволоженості ґрунту, яку маємо на сьогодні, вирішальне значення у подальшому розвитку рослин озимих матиме тепло. Досвід останніх років засвідчив, що середньодобова температура першої декади листопада за 2016-2019 роки становила +6,5 за багаторічної норми – +3,6, або перевищувала норму на 2,90С, що давало змогу отримати сходи за сівби після 20 і навіть 25 жовтня.
Однак ризики пізніх сходів залишаються. Однією з головних причин, що формують ці ризики, є відсутність у рослин пізнього посіву вузла кущіння і вторинної кореневої системи. А це означає, що в разі сприятливої перезимівлі рослини проходитимуть фазу кущіння весною. За умови сухого березня-квітня, трапляється в регіоні кожні 6 років із 10, це може призвести до значного зменшення густоти продуктивного стеблостою та відповідно зниження врожайності. Науковими дослідженнями встановлено, що навіть за умов достатнього зволоження весняного періоду весняне кущіння за цими елементами формування врожайності істотно (на 25-30%) поступається осінньому. Крім того розкущені з осені посіви краще перезимовують. Головною причиною пізньої сівби у цьому році є дефіцит попередників, які рано звільняють поле. При цьому дощовий жовтень різко уповільнив збирання пізніх культур, що планувались як попередники пшениці озимої, зокрема сої пізньостиглих сортів, соняшнику та ін.. Цю обставину слід врахувати, плануючи структуру посівних площ і сівозміну на майбутнє.
Таким чином, рослини озимих зернових культур знаходяться в доброму та задовільному стані. Подальший розвиток рослин буде залежати від гідротермічного режиму в найближчій перспективі, тривалості осінньої вегетації та рівня їх загартування.