Інформація Департаменту агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації про проведення відбору виконавців землевпорядних, землеоцінюючих робіт

1. Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок водного фонду, право оренди на які пропонується для продажу на земельних торгах, виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки.

2.  Дані про земельні ділянки:

№ з/п

Місце розташування земельної ділянки

Орієнтовна площа,

га

Цільове призначення (згідно з класифікацією цільового призначення)

1

Бершадський район, Мякохідська сільська рада

3,0

Для рибогосподарських потреб

2

Гайсинський район, Кіблицька сільська рада

2,8

Для рибогосподарських потреб

3

Гайсинський район, Кіблицька сільська рада

3,4

Для рибогосподарських потреб

4

Гайсинський район, Нараївська сільська рада

9,0

Для рибогосподарських потреб

5

Гайсинський район, Нараївська сільська рада

10,4238

Для рибогосподарських потреб

6

Крижопільський район, Вербська сільська рада

6,0865

Для рибогосподарських потреб

7

Крижопільський район, Вербська сільська рада

7,8078

Для рибогосподарських потреб

8

Крижопільський район, Заболотненська сільська рада

6,4235

Для рибогосподарських потреб

9

Липовецький район, Брицька сільська рада

6,2649

Для рибогосподарських потреб

10

Липовецький район, Вахнівська сільська рада

1,1

Для рибогосподарських потреб

11

Липовецький район, Вахнівська сільська рада

2,37

Для рибогосподарських потреб

12

Літинський район, Дяковецька сільська рада

20,09

Для рибогосподарських потреб

13

Мурованокуриловецький район, Котюжанівська с.р.

2,0

Для рибогосподарських потреб

14

Мурованокуриловецький район, Обухівська с.р.

1,0

Для рибогосподарських потреб

15

Немирівський район, Кудлаївська сільська рада

1,0

Для рибогосподарських потреб

16

Немирівський район, Ситковецька сільська рада

2,7

Для рибогосподарських потреб

17

Оратівський район, Оратівська селищна рада

3,5

Для рибогосподарських потреб

18

Оратівський район, Оратівська селищна рада

38,2

Для рибогосподарських потреб

19

Оратівський район, Скоморошківська сільська рада

4,1

Для рибогосподарських потреб

20

Піщанський район, Кукулівська сільська рада

3,2

Для рибогосподарських потреб

21

Погребищенський район, Борщагівська сільська рада

4,8099

Для рибогосподарських потреб

22

Погребищенський район, Саражинецька сільська рада

4,5432

Для рибогосподарських потреб

23

Теплицький район, Степанівська сільська рада

4,1

Для рекреаційних потреб

24

Хмільницький район, Качанівська сільська рада

0,4

Для рибогосподарських потреб

25

Хмільницький район, Качанівська сільська рада

1,2

Для рибогосподарських потреб

 3.Підставою для відбору виконавців землевпорядних та землеоціночних робіт є 135-139 статті Земельного Кодексу, розпорядження голови облдержадміністрації від 30.11.2015 року № 731 «Про організаційні заходи щодо ефективного використання водних об’єктів» зі змінами від 01.11.2016 року № 817.                                                                                                                  

4.Умови відбору: документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою», «На відбір виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель» із зазначенням об’єктів та дати проведення відбору.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з пропозицією.

Пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях)

Прийняття заяв припиняється за 2 дні до дати проведення відбору.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у відборі не допускається.

Термін виконання робіт – не більше 120 днів.

 5.Перелік підтвердних документів, які подаються на відбір виконавців:

- заява про участь у відборі виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

- копії кваліфікаційних документів інженерів-землевпорядників;

- інформація про виконані проекти землеустрою за останні 2 роки;

- інформація про виконані роботи з нормативної грошової оцінки за останні 2 роки;

- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з нормативної грошової оцінки земель, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

6.Строк подання документації: до 18.05.2017 року (включно).

7.Поштова адреса, за якою подаються документи: 21100, м. Вінниця,вул. Соборна, 15а.

8.Інформація про проведення відбору: відбір відбудеться 19.05.2017 рокуза адресою: вул. Соборна,15а, м. Вінниця.

9.Відомості про місцезнаходження організації по проведенню відбору, контактнітелефони: м. Вінниця, вул. Соборна, 15а, телефон для довідок

(0432) 67-08-36, (контактна особа Рибак Інна Василівна).