18 жовтня 2019 року набули чинності зміни до Закону України "Про запобігання корупції""

18 жовтня 2019 року набули чинності зміни до Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон). Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання» № 140-ІХ від 02.10.2019 були внесені зміни до абзацу 4 частини першої статті 1 Закону до визначення «близька особа» та викладено у наступній редакції:

«близькі особи» - члени сім’ї суб’єкта, зазначеного у частині першій статті 3 цього Закону, а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта.

Даним визначенням розширено коло осіб, які належать до «близьких осіб» : двоюрідний брат, двоюрідна сестра, племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), рідний брат та сестра дружини (чоловіка).

Нагадуємо, що відповідно до частини першої статті 27 Закону особи, зазначені у підпунктах «а», «в»-«з» пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону, не можуть мати в прямому підпорядкуванню близьких їм осіб або бути прямо підпорядковані у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам. Особи, які претендують на зайняття посад, зазначених у підпунктах «а», «в»-«з» пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані повідомити керівництво органу про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.
Відповідно до частини другої статті 27 Закону у разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.
Якщо у визначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування.
У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.

Також, внесені зміни до абзацу 16 частини першої статті 1 Закону до визначення «членів сім’ї» та викладено у наступній редакції:

«члени сім’ї:

а) особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, та діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття - незалежно від спільного проживання із суб’єктом;

б) будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі».