Положення про підготовку та видання книг серії «Моя Вінниччина»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора Департаменту

інформаційної діяльності та

комунікацій з громадськістю

облдержадміністрації

від  26 квітня 2017 року №12-ОД

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про підготовку та видання книг серії «Моя  Вінниччина»

 1. Загальні положення

 1.1. Положення розроблено відповідно до указів Президента України від 23.06.1998 № 816 «Про деякі заходи з розвитку книговидавничої справи в Україні», від 09.11.2002 № 1217 «Про додаткові заходи щодо державної підтримки національного книговидання та книгорозповсюдження» та від 12.01 2009 року № 6/2009 «Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки культури і духовності в Україні», рішення 13сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року №227 «Про внесення доповнення до Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій області на 2016-2018 роки».

 1.2. Положення визначає порядок і механізм відбору, основних організаційних та економічних засад видання  книг серії «Моя Вінниччина».

 

2. Мета і завдання

2.1.Метою даного проекту є:

 дослідження та висвітлення відомостей про кожний населений пункт, з його історією, заняттям населення, побутом, народною культурою;

висвітлення життя та діяльності видатних постатей національної історії, культури, науки;

популяризація краєзнавчої літератури про історію населених пунктів Вінницької області  шляхом  презентації в громадах, навчальних закладах з метою патріотичного виховання молоді.

 2.2.Основними завданнями є:

1) щорічне планування випуску книг серії «Моя  Вінниччина»;

 2) залучення працівників Вінницької обласної організації «Редакція комунального друкованого засобу масової інформації - журналу «Вінницький край», Державного архіву Вінницької області, обласної організації Національної спілки письменників України, обласної організації Національної спілки журналістів України, обласної організації Національної спілки краєзнавців  України, обласної  ради організації ветеранів України, Вінницького обласного товариства політичних в’язнів, репресованих та їх дітей, обласної Спілки інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій, обласної Спілки ветеранів війни в Афганістані, обласної організації  «Союз Чорнобиль України»,  пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України», Вінницької обласної редакційної колегії та штатної редакційно-видавничої групи (редакції) по підготовці та виданню обласної книги «Реабілітовані історією», Вінницької обласної універсальної бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва, міських, селищних та сільських рад до збирання, опрацювання матеріалів, написання краєзнавчих творів, рецензування їх та підготовки до видання;

3) оприлюднення через ЗМІ інформації про підготовку та видання книг серії «Моя  Вінниччина»;

4) надання працівниками Вінницької обласної організації «Редакція комунального друкованого засобу масової інформації - журналу «Вінницький край» методичної та організаційної допомоги авторам у підготовці матеріалів книг.

 

3. Очікувані результати та ризики

 

3.1.Видання книг серії «Моя  Вінниччина» сприятиме підвищенню інтересу громадян до української історії та краєзнавчої творчості, набуттю поглиблених об'єктивних знань з історії рідного села чи міста, про визначні місця, історичні події та видатних людей свого краю; поповненню книжкових фондів шкільних та сільських бібліотек, популяризації вітчизняної історії через засоби масової інформації і шляхом презентацій.

Ризики: відсутність фінансування.

 

4. Конкурсна комісія

 4.1.Склад конкурсної комісії (далі – комісії)  затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації. До складу комісії   можуть входити депутати місцевих рад, представники структурних підрозділів облдержадміністрації, вищих учбових закладів, творчих спілок, бібліотек, громадських організацій, видавництв, поліграфічних та книготорговельних підприємств, редакцій засобів масової  інформації. Члени комісії виконують свої повноваження на громадських засадах.

4.2.Організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться за потреби. Засідання комісії проводить голова або за його дорученням заступник. Засідання комісії є правомочним за присутності не менше 2/3 її складу. Рішення приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії і оформляється протоколом за підписом голови та секретаря комісії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

4.3.Відбір видань проводиться у два етапи:

 перший етап передбачає попереднє ознайомлення членами комісії з поданими творами;

другий етап передбачає відбір творів, видання яких здійснюватиметься за рахунок коштів обласного бюджету.

4.4.    Члени комісії зобов'язані не допускати конфлікту інтересів під час голосування. Перед початком голосування член комісії зобов’язаний повідомити про наявність конфлікту інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об'єктивному виконанню ним своїх обов'язків. Член комісії, у якого виявлено конфлікт інтересів по відношенню до того чи іншого твору, не бере  участі в обговоренні та голосуванні щодо цього твору.

 

5. Організаційне забезпечення конкурсного відбору видань

5.1. Автори подають лист-заявку на ім’я директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації. Твори (електронний і роздрукований варіант) приймаються від  авторів Вінницькою обласною організацією «Редакція комунального друкованого засобу масової інформації - журналу «Вінницький край». Рецензування, доопрацювання та редагування видань здійснюють працівники редакції журналу.

 

6. Фінансове забезпечення

 6.1.Відбір рукописів здійснюється комісією відповідно до черговості їх надходження та фахового рівня підготовки. За результатами процедури публічних закупівель Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації укладає договори з  поліграфічними підприємствами на закупівлю послуг  з видавання книжок.

6.2.Обов’язковими умовами договору, що укладається між Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, як замовником, і поліграфічними підприємствами, як виконавцями замовлення, є:

-дотримання технічних параметрів, обсягів та тиражу видань;

-зазначення на  титульному аркуші видання, випущеного за рахунок коштів обласного бюджету, такої інформації: “Видано за сприяння Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної Ради

Укладені договори є підставою для перерахування коштів виконавцям замовлення.

 6.3.Видання книг серії «Моя  Вінниччина» здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, затверджених на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України.

Головним розпорядником коштів обласного бюджету, передбачених на видання книг серії «Моя  Вінниччина», є Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.

 

7. Розповсюдження друкованих видань

 Книги серії «Моя  Вінниччина», випущені  за рахунок коштів обласного бюджету безкоштовно передаються:

- авторам (упорядникам) для проведення презентацій – 20,0 відсотків загального накладу;

-для потреб облдержадміністрації, її структурних підрозділів, обласної Ради,  райдержадміністрацій, їх структурних підрозділів, міських, сільських та селищних рад, інших установ та організацій, поповнення фондів обласних, міських, сільських, селищних та шкільних бібліотек, проведення презентацій, конференцій, ділових зустрічей, відзначення загальнодержавних свят, ювілейних і пам`ятних дат, обслуговування делегацій. – 80,0 відсотків загального накладу;

 

8. Заходи щодо підготовки матеріалів, розповсюдження та презентації книг

7.1.. Щороку розробляти план підготовки до видання книг серії «Моя  Вінниччина» відповідно до обсягів фінансового забезпечення.

Строк виконання: 2016–2018 роки

Відповідальні за виконання – Департамент

інформаційної діяльності та комунікацій

з громадськістю облдержадміністрації,  

редакція  журналу  «Вінницький край»

7.2. При складанні бюджетного запиту на відповідний рік передбачати кошти на видання книг серії «Моя  Вінниччина». Фінансування послуг з видання книг проводити за результатами процедур, проведених відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»

Строк виконання: щорічно

Відповідальні за виконання – Департамент

інформаційної діяльності та комунікацій

 з громадськістю облдержадміністрації,                                 

 редакція  журналу  «Вінницький край»

7.3. Проводити презентації книг серії «Моя  Вінниччина»

  Строк виконання:, постійно

Відповідальні за виконання – Департамент

 інформаційної діяльності та комунікацій

 з громадськістю облдержадміністрації,

 редакція журналу «Вінницький край»

 7.4.Безкоштовно передавати книги серії «Моя  Вінниччина» для  поповнення фондів шкільних та сільських бібліотек

Строк виконання: постійно

 Відповідальні за виконання – редакція журналу                     

«Вінницький край»

7.5. Проводити в бібліотечних та навчальних закладах області :

1) день історії рідного села;

2) культурно-просвітницькі заходи до ювілейних дат громад міст, сіл, хуторів та видатних людей;

3) читацькі конференції, літературні свята, зустрічі з письменниками, видавцями книг серії «Моя  Вінниччина» з метою популяризації української книги.

 Строк виконання: постійно

 Відповідальні за виконання – Департамент

інформаційної діяльності та комунікацій

з громадськістю облдержадміністрації, редакція

журналу «Вінницький край», ОУНБ ім. К.Тімірязєва

 7.6. Через місцеві засоби масової інформації систематично інформувати населення про нові книги, видані в серії «Моя  Вінниччина»

Строк виконання: постійно

Відповідальні за виконання –Департамент

інформаційної діяльності та комунікацій

з громадськістю облдержадміністрації, редакція

журналу «Вінницький край», ОУНБ ім. К.Тімірязєва