Закон України

Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки книговидавничої справи в УкраїніЗ А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законів України
щодо державної підтримки книговидавничої справи
в Україні

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 6, ст.20 )

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
N 4495-VI ( 4495-17, 4495д-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012,
N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:


{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17, 4495д-17 ) від 13.03.2012 }


{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }


{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }


4. У Законі України "Про видавничу справу" ( 318/97-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 32, ст. 206):

у статті 4:

після слів "Конституцією України" доповнити словами
"Господарським кодексом України ( 436-15 )";

слова "Про підприємництво" та "Про підприємства в Україні"
виключити;

у частині четвертій статті 10 слова "Законом України "Про
підприємництво" замінити словами "Господарським кодексом України
( 436-15 )".

5. У статті 6 Закону України "Про державну підтримку
книговидавничої справи в Україні" ( 601-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 24, ст. 162; 2004 р.,
N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493):

після слів "Конституцією України" доповнити словами
"Господарським кодексом України ( 436-15 )";

слова "Про підприємництво" та "Про підприємства в Україні"
виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.


Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 18 вересня 2008 року
N 521-VI