ПОСТАНОВА від 25 березня 2013 р. № 241

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

 від 25 березня 2013 р. № 241 
Київ

Про затвердження Порядку взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади та Національного банку щодо реалізації Закону України “Про гуманітарну допомогу”

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 9 від 13.01.2016}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
№ 87 від 12.03.2014 
№ 9 від 13.01.2016 
№ 952 від 14.12.2016 
№ 916 від 06.11.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади та Національного банку щодо реалізації Закону України “Про гуманітарну допомогу”, що додається.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 9 від 13.01.2016}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 березня 2013 р. № 241 
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 13 січня 2016 р. № 9)

 

ПОРЯДОК 
взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади та Національного банку щодо реалізації Закону України “Про гуманітарну допомогу”

 1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії ДФС, МОЗ, Мінекономіки, Мінфіну, Міноборони, МВС (далі - центральні органи виконавчої влади), Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - місцеві органи виконавчої влади), Національного банку та Мінсоцполітики під час прийняття рішення про визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою (далі - рішення) та механізм здійснення державного санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю товарів (предметів) гуманітарної допомоги, ведення їх обліку та звітності відповідно доЗакону України“Про гуманітарну допомогу”.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 916 від 06.11.2019}

 1. Мінсоцполітики протягом п’яти робочих днів після надходження поданих заявниками документів щодо визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою (дал - документи):

опрацьовує документи і готує проект рішення та переліки вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг (далі - переліки);

надсилає проект рішення, переліки, а також документи в електронній формі центральним органам виконавчої влади та Національному банку для опрацювання.

 1. Центральні органи виконавчої влади та Національний банк після надходження від Мінсоцполітики проекту рішення, переліків і документів у визначений Міністерством строк опрацьовують проект рішення відповідно до їх компетенції.

Мінсоцполітики виходячи із складності та обсягу переліків визначає строк опрацювання проекту рішення центральними органами виконавчої влади та Національним банком, який не може перевищувати трьох робочих днів з моменту реєстрації проекту рішення, переліків і документів у відповідному центральному органі виконавчої влади та Національному банку.

 1. Рішення приймається Мінсоцполітики з урахуванням результатів розгляду позицій центральних органів виконавчої влади та Національного банку на засіданні робочої групи, що фіксується у протоколі її засідання.

Склад робочої групи затверджується Мінсоцполітики. До складу робочої групи входять представники центральних органів виконавчої влади та Національного банку.

{Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 952 від 14.12.2016}

Члени робочої групи зобов’язані подати на її засідання листи із зазначенням позицій центральних органів виконавчої влади та Національного банку щодо погодження проекту рішення.

 1. Мінсоцполітики в одноденний строк після прийняття рішення надсилає його копію центральним органам виконавчої влади, Національному банку, місцевим органам виконавчої влади та оприлюднює рішення на офіційному веб-сайті Міністерства.
 2. Місцеві органи виконавчої влади приймають рішення про визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 3 тонн та легкових автомобілів для забезпечення ними інвалідів, дітей-інвалідів, які перебувають на обліку для їх отримання, з урахуванням результатів розгляду позицій відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та територіальних органів центральних органів виконавчої влади на засіданні робочої групи, що фіксується у протоколі її засідання.

Склад робочої групи затверджується місцевими органами виконавчої влади. До складу робочої групи входять представники відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

 1. Місцеві органи виконавчої влади в одноденний строк після прийняття рішення надсилають його копію Мінсоцполітики, центральним органам виконавчої влади, відповідним територіальним органам ДФС та оприлюднюють рішення на своєму офіційному веб-сайті.
 2. Центральні органи виконавчої влади та Національний банк в одноденний строк після надходження копії рішення доводять його до відома своїх територіальних органів чи філій для виконання.
 3. Подані заявниками документи зберігаються в органі, який прийняв рішення, протягом двох років з дати його прийняття.
 4. Державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, радіологічний та екологічний контроль товарів (предметів) гуманітарної допомоги, що ввозяться на митну територію України, здійснюється в установленому законодавством порядку першочергово та безоплатно.

Загальний строк проведення вказаних видів контролю не може перевищувати п’яти робочих днів, а у разі необхідності проведення лабораторних досліджень таких товарів (предметів) - 15 робочих днів.

 1. Місцеві органи виконавчої влади ведуть облік та статистичну звітність вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг, визнаних гуманітарною допомогою відповідно до рішень Мінсоцполітики та місцевих органів виконавчої влади, і здійснюють контроль за використанням гуманітарної допомоги за цільовим призначенням.

Зведений звіт у розрізі отримувачів гуманітарної допомоги відповідного регіону подається щомісяця місцевими органами виконавчої влади до Мінсоцполітики за формою, затвердженою Міністерством.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 9 від 13.01.2016}