РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 627 від 18 серпня 2021 року

Про внесення змін до розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 22 березня 2021 року №220

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

18 серпня 2021 року

Вінниця

     № 627

 

 Про внесення змін до розпорядження

Голови обласної державної адміністрації

від 22 березня 2021 року № 220

 

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 13, пункту 10 статті 16, пункту 1 статті 28 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 17, 18, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 17 Закону України «Про зайнятість населення», постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року № 863 «Про посилення контролю за погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат»: 

  1. Унести до розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 22 березня 2021 року № 220 «Про забезпечення в області контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення» такі зміни: 
  • доповнити розпорядження пунктом 6 наступного змісту:

«6. Визначити відповідальним за стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, підприємств, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та розташовані на території області заступника Голови обласної державної адміністрації Сергія Здітовецького.» 

У зв’язку з цим пункти 6–7 розпорядження вважати пунктами 7–8 відповідно. 

  • пункт 2 розпорядження доповнити підпунктами 3–5 такого змісту:

«3) не допускати утворення поточної заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та розташовані на території відповідного району; 

4) попереджати керівників підприємств, що мають заборгованість з виплати заробітної плати працівникам, про персональну відповідальність за несвоєчасну виплату заробітної плати, можливе застосування передбачених законодавством фінансових санкцій, притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності; 

5) забезпечити оприлюднення графіків погашення заборгованості з виплати заробітної плати у розрізі підприємств-боржників на офіційних вебсайтах районних державних адміністрацій.» 

  1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови обласної державної адміністрації Сергія Здітовецького.

  

Голова обласної державної

адміністрації                                                               

               Сергій БОРЗОВ