РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 220 від 22 березня 2021 року

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

22 березня 2021 року

Вінниця

№ 220

 

Про забезпечення в області контролю

за додержанням законодавства про

працю та зайнятість населення

 

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 13, пункту 10 статті 16, пункту 1 статті 28 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 17, 18, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 17 Закону України «Про зайнятість населення», постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року № 863 «Про посилення контролю за погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат»:

 

 1. Затвердити такі, що додаються:

 

1) склад обласної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю;

 

2) Положення про обласну комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю.

 

 1. Головам районних державних адміністрацій:

 

1) утворити районні комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю;

 

2) забезпечити щотижневий моніторинг стану погашення заборгованості із заробітної плати та вживати передбачених законодавством заходів щодо її погашення;

 

 1. Головам районних державних адміністрацій, сільським, селищним, міським головам у межах повноважень, передбачених чинним законодавством:

 

1) забезпечити контроль за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення за своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці працівникам підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, а також фізичними особами, які використовують працю найманих працівників;

 

2) розробити та затвердити щорічні заходи щодо легалізації занятості та заробітної плати;

 

3) забезпечити проведення серед роботодавців і населення роз’яснювальної роботи з питань реалізації законодавства про зайнятість та працю.

 

 1. Головам районних державних адміністрацій надавати дані моніторингу, передбаченого пунктом 2 цього розпорядження, Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації щоп’ятниці та узагальнену інформацію щодо виконання пункту 3 цього розпорядження щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним.

 

 1. Рекомендувати Управлінню Держпраці у Вінницькій області, Вінницькому обласному центру зайнятості, Головному управлінню Пенсійного фонду України у Вінницькій області, Головному управлінню Державної податкової служби у Вінницькій області, Центрально-Західному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м. Хмельницький) надавати органам місцевого самоврядування консультативну та методичну допомогу при здійснені контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

 

 1. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 18 грудня 2009 року № 569 «Про посилення контролю за погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших виплат» та від 13 січня 2017 року № 13 «Про забезпечення в області контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення».

 

 1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови обласної державної адміністрації Сергія Здітовецького.

 

 

Голова обласної державної

адміністрації 

Сергій БОРЗОВ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Голови

обласної державної адміністрації

22 березня 2021 року № 220

 

С К Л А Д

обласної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю

 

БОРЗОВ

Сергій Сергійович

_

Голова обласної державної адміністрації, Голова обласної комісії

ЗДІТОВЕЦЬКИЙ

Сергій Георгійович

заступник Голови обласної державної адміністрації, заступник Голови обласної комісії

НАСІКОВСЬКА

Надія Никифорівна

заступник директора – начальник управління розвитку підприємництва, централізованих капіталовкладень та публічних закупівель Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації, секретар обласної комісії

ВАХНОВСЬКА

Олена Василівна

_

начальник Управління Північного офісу Державної аудиторської служби у Вінницькій області (за згодою)

ВЛАСЮК

Ірина Василівна

_

начальник Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Вінницькій області (за згодою)

ЗАДОРОЖНА

Ольга Іванівна

_

директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації

ІЩЕНКО

Іван Володимирович

_

начальник Головного управління національної поліції у Вінницькій області (за згодою)

КОЛЕСНИК

Микола Павлович

_

голова Федерації профспілок Вінницької області (за згодою)

КОПАЧЕВСЬКИЙ   

Микола Анатолійович

директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

КОРЧАКА

Олена Сергіївна

_

начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області (за згодою)

КУЗНЕЦОВ

Петро Дмитрович

_

голова Вінницького обласного об’єднання організації роботодавців (за згодою)

МАРКЕВИЧ

Андрій Мар’янович

_

начальник Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях (за згодою)

МАРУНЬКО

Володимир Васильович

_

начальник Управління Держпраці у Вінницькій області (за згодою)

МЕЛЬНИК

Олександр Васильович

_

заступник директора Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрація

МЕРЕЖКО

Володимир Миколайович

директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації

МУСІЄНКО

Богдан Юрійович

_

начальник Відділення Національної служби посередництва і примирення у Вінницькій області (за згодою)

ПЕЧАЛІН

Олександр Валентинович

_

голова Регіональної ради підприємців при обласній державній адміністрації (за згодою)

РИБАЛКО

Світлана Володимирівна

_

начальник Головного управління статистики у Вінницькій області (за згодою)

СКОКОВСЬКА

Галина Петрівна

директор Вінницького обласного центру зайнятості (за згодою)

СУРЖИКОВ

Микола Андрійович

_

начальник Головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області (за згодою)

СУСКОВ

Андрій Олександрович

заступник начальника Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) – начальник управління забезпечення примусового виконання рішень у Вінницькій області (за згодою)

 

 

Директор Департаменту

міжнародного співробітництва

та регіонального розвитку

обласної державної адміністрації

Володимир МЕРЕЖКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

       22 березня 2021 року № 220

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
про обласну комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю

 

 1. Обласна комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю (далі – Комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом обласної державної адміністрації.

 

 1. Комісія у своїй діяльності керуються Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

 

 1. Основними завданнями Комісії є:

 

1) сприяння діяльності органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування з питань своєчасної виплати та погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення) підприємствами, установами, організаціями та з питань контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення;

 

2) забезпечення підвищення рівня соціальної захищеності найманих працівників та відповідальності роботодавців за використання їх праці;

 

3) запобігання проявам «тіньової» зайнятості;

 

4) забезпечення взаємодії правоохоронних та контролюючих органів з метою вжиття заходів впливу до керівників підприємств, фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб, які використовують найману працю з порушенням вимог чинного податкового та трудового законодавства;

 

5) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;

 

6) підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, пов’язаних з погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), з питань контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, та удосконалення нормативно-правової бази у зазначеній сфері;

 

 1. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

 

1) розглядає випадки заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення) на підприємствах, установах і організаціях із залученням їх керівників, представників власників, органів управління, органів влади, відповідних профспілок та інших зацікавлених осіб;

 

2) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем з погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), вивчає результати діяльності підприємств, установ та організацій, пов’язані з розв’язанням зазначених проблем;

 

3) аналізує наявну інформацію органів Пенсійного фонду та Державної податкової служби з метою встановлення обставин, які можуть свідчити про використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин та/або виплати зарплати менше встановленого законодавством розміру;

 

4) проводить інформаційну роботу: серед населення – у частині роз’яснення положення трудового законодавства; серед роботодавців – щодо дотримання ними вимог чинного законодавства у частині використання найманої праці та запобігання фактам неофіційних трудових відносин;

 

5) забезпечує взаємодію з організаціями роботодавців та профспілок, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями щодо формування громадської думки населення в частині негативного ставлення до праці без офіційного оформлення трудових відносин;

 

6) заслуховує керівників підприємств, установ, організацій та суб’єктів підприємницької діяльності з питань, що відносяться до завдань Комісії;

 

7) готує та подає пропозиції обласній державній адміністрації щодо:            

 удосконалення нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення) та додержання законодавства про працю та зайнятість населення;

взаємодії територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань контролю за додержанням законодавства про працю і зайнятість населення та погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення);

 

8) забезпечує періодичне висвітлення у місцевих засобах масової інформації про стан справ з погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення) та дотримання законодавства про працю й зайнятість населення.

 

 1. Обласна Комісія має право:

 

1) отримувати в установленому порядку від територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

 

2) залучати до участі у роботі представників територіальних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

 

3) утворювати у разі потреби, для виконання покладених на неї завдань,  постійні або тимчасові робочі групи;

 

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

 

5) подавати пропозиції відповідним органам державної влади щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства про оплату праці;

 

6) делегувати своїх представників для участі в обговоренні питань соціально-економічного розвитку і трудових відносин в органах державної влади (за погодженням з керівниками цих органів);

 

7) брати участь у засіданнях районних Комісії з питань забезпечення контролю за дотримуванням законодавства про працю та зайнятість населення області;

 

8) заслуховувати представників районних Комісій з питань забезпечення контролю за дотримуванням законодавства про працю та зайнятість населення області;

 

9) надавати пропозиції обласній державній адміністрації щодо питань забезпечення контролю за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення області та ініціювати внесення змін до чинного законодавства України;

 

10) розміщувати інформацію про діяльність Комісії у засобах масової інформації та на вебсайті обласної державної адміністрації.

 

 1. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

 

 1. Комісію очолює Голова обласної державної адміністрації, затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни.

 

 1. Формою роботи обласної Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал за рішенням голови Комісії.

Засідання Комісії веде Голова, а у разі його відсутності – заступник Голови Комісії.

Засідання Комісії за рішенням голови Комісії може проводитися в режимі онлайн.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Комісії забезпечує її секретар.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

 

 1. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови засідання.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головою засідання та секретарем і надсилається усім членам Комісії.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

 

 1. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного розпорядження Голови обласної державної адміністрації.

 

 1. Організаційне, інформаційне забезпечення роботи Комісії здійснює Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації.