ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

від 13 січня 2017 року № 13
Про забезпечення в області контролю за додержанням законодавства 
про працю та зайнятість населенняВідповідно до пункту 10 частини першої статті 13, пункту 10 статті 16, пункту 1 статті 28 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 17, 18, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 17 Закону України «Про зайнятість населення», з метою забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення:

1. Затвердити такі, що додаються:
склад обласної робочої групи з питань забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю та реалізації державної політики у сфері зайнятості населення;
Положення про обласну робочу групу з питань забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю та реалізації державної політики у сфері зайнятості населення.

2. Виконкомам міських рад міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад створити робочі групи з питань забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

3. Райдержадміністраціям створити районні робочі групи з питань забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю та реалізації державної політики у сфері зайнятості населення.

4. Райдержадміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад у межах повноважень, передбачених чинним законодавством:

1) забезпечити проведення робочими групами, зазначеними у пунктах 2, 3 цього розпорядження, перевірок підприємств, установ, організацій, а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників з питань додержання ними законодавства про працю та зайнятість населення;

2) взяти під особистий контроль питання забезпечення підвищення мінімальної заробітної плати та посадових окладів за Єдиною тарифною сіткою розмірів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 (із змінами), починаючи з 01 січня 2017 року, відповідно до нових умов праці, визначених чинним законодавством;

3) не допускати вирівнювання заробітних плат некваліфікованих і високопрофесійних працівників, скорочення працівників та переведення їх на неповний робочий час;

4) провести засідання колегій та виконкомів, на яких розглянути питання щодо легалізації зайнятості та заробітної плати, розробити відповідні заходи на 2017 рік;

5) забезпечити проведення серед роботодавців і населення роз’яснювальної роботи з питань реалізації законодавства про зайнятість та працю;

6) щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним, про результати проведеної роботи інформувати Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації.

5. Департаментам облдержадміністрації: фінансів (Копачевський М. А.), охорони здоров’я (Грабович Л.О.), освіти і науки (Чорна О.А.), управлінню культури і мистецтв облдержадміністрації (Городинський С.С.): 

1) спільно з Департаментом соціальної та молодіжної політики (Заболотна Н.М.) запровадити протягом I кварталу 2017 року проведення щотижневого моніторингу, а протягом II-IV кварталів – щомісячний моніторинг щодо підвищення мінімальної зарплати, посадових окладів за Єдиною тарифною сіткою розмірів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 (зі змінами);

2) надавати дані моніторингу Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації (Заболотна Н.М.) щоп’ятниці для подальшого інформування Міністерства соціальної політики України.

6. Рекомендувати Головному управлінню Державної фіскальної служби у Вінницькій області надавати органам місцевого самоврядування консультативну та методологічну допомогу при здійсненні контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 16 вересня 2016 року № 670 «Про обласну робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення».

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Гижка А.П.Голова обласної державної 
адміністрації

 
В. КОРОВІЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
облдержадміністрації
13 січня 2017 року № 13
 
С К Л А Д 
обласної робочої групи з питань забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю та реалізації державної політики у сфері зайнятості населення

ГИЖКО 
Андрій Петрович
перший заступник голови облдержадміністрації, голова обласної робочої групи
ІВАСЮК
Ігор Дмитрович
заступник голови облдержадміністрації – директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, заступник голови обласної робочої групи
ЗАБОЛОТНА
Наталя Михайлівна
директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації, секретар обласної робочої групи
АЛЯБ’ЄВА 
Світлана Сергіївна
в.о. директора Вінницького обласного центру зайнятості (за згодою)
АНТОНЮК
Леонід Михайлович
виконавчий директор Вінницького облас-ного об’єднання організацій роботодавців (за згодою)
ВАХНОВСЬКА
Олена Василівна
начальник Управління Північного офісу Державної аудиторської служби у Вінницькій області (за згодою)
ГОРОДИНСЬКИЙ
Станіслав Станіславович
начальник управління культури і мистецтва облдержадміністрації
ГОРБА
Олександр Григорович
заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації – начальник бюджетного управління
ГРАБОВИЧ
Людмила Олексіївна
директор Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
ДРАЧИНСЬКА 
Віра Онисимівна
начальник Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області (за згодою)
ІГНАТОВ
Сергій Новомирович
начальник Головного управління статистики у Вінницькій області (за згодою)
КВЯТ 
Віктор Анатолійович
начальник управління фінансів соціально-культурної сфери та місцевих органів влади Департаменту фінансів облдержадміністрації
КОРЧАКА
Олена Сергіївна
начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області (за згодою)
МАРУНЬКО
Володимир Васильович
начальник управління Держпраці у Вінницькій області (за згодою)
МАРТИНЮК 
Олег Федорович
перший заступник начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області (за згодою)
МЕРЕЖКО 
Володимир Миколайович
директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації
ПЕДОС 
Юрій Володимирович
т.в.о. начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області (за згодою)
СЛОБОДЯНЮК
Володимир Петрович
заступник Голови Федерації профспілок Вінницької області (за згодою)
ЧОРНА 
Олена Афанасіївна
заступник директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації
ЯКУБОВИЧ
Галина Анатоліївна
заступник Вінницького міського голови (за згодою)
 
____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
облдержадміністрації
13 січня 2017 року № 13

П О Л О Ж Е Н Н Я
про обласну робочу групи з питань забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю та реалізації державної політики у сфері зайнятості населення
 

1. Обласна робоча група з питань забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю та реалізації державної політики у сфері зайнятості населення (далі – Робоча група) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним при обласній державній адміністрації.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та іншими нормативними актами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Робочої групи є:
сприяння діяльності органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування щодо забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення області;
забезпечення підвищення рівня соціальної захищеності найманих працівників та відповідальності роботодавців за використання їх праці;
запобігання проявам „тіньової” зайнятості;
забезпечення взаємодії правоохоронних та контролюючих органів з метою вжиття заходів впливу до керівників підприємств, фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб, які використовують найману працю з порушенням вимог чинного податкового та трудового законодавства;
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення в частині положень трудового законодавства;
проведення роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо дотримання ними вимог чинного законодавства в частині використання найманої праці та запобігання фактам неофіційних трудових відносин.

4. Основними напрямками діяльності Робочої групи є:
проведення інформаційної роботи серед населення в частині роз'яснення положень трудового законодавства;
запровадження постійного моніторингу оплати праці за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності параметрів мінімальної заробітної плати, встановлених з 1 січня 2017 року, та методології визначення мінімальної заробітної плати як гарантованої межі оплати праці;
проведення роз'яснювальної роботи серед роботодавців щодо дотримання ними вимог чинного податкового та трудового законодавства в частині використання найманої робочої сили та запобігання фактам неофіційних трудових відносин;
забезпечення взаємодії з організаціями роботодавців та профспілок, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями щодо формування громадської думки населення в частині негативного ставлення до праці без офіційного оформлення трудових відносин;
заслуховування керівників підприємств, установ, організацій та суб’єктів підприємницької діяльності з питань, що відносяться до роботи Робочої групи;
координація роботи районних (міських) робочих груп (комісій) з питань забезпечення контролю за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення області.

5. Робоча група має право:
одержувати в установленому порядку інформаційно-аналітичні та інші дані від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб;
делегувати своїх представників для участі в обговоренні питань соціально-економічного розвитку і трудових відносин в органах державної виконавчої влади (за погодженням з керівниками цих органів);
аналізувати наявну інформацію, якою володіють органи Пенсійного фонду та Державної фіскальної служби, з метою встановлення обставин, які можуть свідчити про використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин та/або виплати зарплати менше встановленого законодавством розміру;
брати участь у засіданнях районних (міських) робочих груп (комісій) з питань забезпечення контролю за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення області;
заслуховувати представників районних (міських) робочих груп з питань забезпечення контролю за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення області;
надавати пропозиції до центральних органів виконавчої влади щодо питань забезпечення контролю за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення області та ініціювати внесення змін до чинного законодавства України;
розміщувати інформацію про діяльність Робочої групи в засобах масової інформації.

6. Організація діяльності Робочої групи:

1) персональний склад Робочої групи та Положення про Робочу групу затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації;

2) робоча група утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів робочої групи;

3) голова Робочої групи скликає засідання робочої групи та вносить питання на розгляд;

4) засідання Робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів. У разі відсутності члена Комісії з поважних причин (хвороба, відпустка тощо), передбачених Кодексом законів про працю України, відсутнього заміщає особа, яка відповідно до наказу чи посадової інструкції виконує його обов’язки на правах члена робочої групи;

5) організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Робочої групи здійснює Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації.

7. Рішення Робочої групи оформляється протоколом, який підписує голова Робочої групи, а у разі його відсутності з поважних причин – заступник голови. Рішення Робочої групи приймається простою більшістю голосів членів групи, присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Робочої групи.

8. Контроль за виконанням рішення Робочої групи покладається на її членів відповідно до їх компетенції, узагальнення виконання рішень на секретаря робочої групи.

_____________________