На виконання розпорядження голови Вінницької облдержадміністрації від 25 лютого 2019 №140 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 26 квітня 2018 №354» на засадах соціального партнерства та з метою посилення ефективності соціаль

Учасниками конкурсу можуть бути великі, середні та малі підприємства, установи та організації всіх форм власності (далі - підприємство), у тому числі підприємства з іноземними інвестиціями.

Подання на учасника конкурсу підприємства подають до 31 травня 2019 року.

Переможці конкурсу визначаються за номінаціями серед підприємств з середньообліковою чисельністю працівників: до 100 осіб; від 101 до 200 осіб; від 201 до 300 осіб; понад 1000 осіб.

Основними критеріями визначення переможців конкурсу є:

- рівень оплати праці;

- кількість діючих, збереження та створення нових робочих місць (в тому числі для молоді та для осіб з інвалідністю);

- своєчасність виплати заробітної плати, повнота сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів;

- наявність на підприємстві колективного договору та забезпечення його виконання;

- рівень охорони праці на підприємстві та створення необхідних умов для високопродуктивної праці;

Додатковими критеріями визначення переможців конкурсу є:

- співвідношення жінок і чоловіків на керівних посадах;

- працевлаштування осіб у працездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці;

- ефективність роботи підприємств з працевлаштування незайнятого населення за направленням державної служби зайнятості;

- відсоток атестованих робочих місць за умовами праці до загальної кількості робочих місць, що підлягають атестації за умовами праці.

Переможцями конкурсу не можуть бути визнані підприємства, до яких у звітному періоді були застосовані штрафні санкції за порушення законодавства про працю та зайнятість населення.

Підведення підсумків конкурсу «Підприємство лідер на ринку праці Вінниччини» здійснюється комісією, до складу якої входять представники органів виконавчої влади, державної служби зайнятості, державної служби з питань праці, об’єднань роботодавців, профспілок, засобів масової інформації.

Підведення підсумків конкурсу здійснюється комісією з проведення конкурсу до 1 жовтня поточного року.

 

 

Контактний телефон:(0432) 61-16-83 (відділ праці та соціально-трудових відносин Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації).