З метою проведення превентивної роботи по роз’ясненню чинного трудового законодавства та відповідальності за його порушення відповідно до чинного законодавства, в області систематично здійснюється ряд заходів щодо своєчасної та у повному обсязі виплати за

Постійно здійснюється моніторинг стану виплати заробітної плати, шляхом проведення роз’яснювальної роботи з керівниками підприємств про недопустимість порушення строків виплати заробітної плати працівникам на підприємствах-боржниках.

За результатами моніторингу визначено об’єктивні причини виникнення зазначеної заборгованості перед працівниками та шляхи її погашення.

        Крім того, в регіоні активізовано роботу районних та міських робочих груп з питань забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення. З поточного року проведено 153 засідання обласної, районних та міських робочих груп з питань забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, на яких розглядались питання дотримання мінімальних гарантій, питання по недопущенню використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету, на яких заслухано звіти 456 керівників підприємств. За результатами вжитих заходів додатково легалізовано працю 4114 осіб, загальна сума донарахованих  податків до бюджету становила 7257,3 тис. грн.

В регіоні продовжується позитивна тенденція щодо зростання рівня заробітної плати.

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників (за статистичними даними) у серпні 2019 становила 9243 грн, що в 2,2 рази перевищує рівень мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Порівняно з липнем 2019 розмір заробітної плати зменшився на 10,1 %, а відносно до серпня 2018 - зріс на 16,6%.

Збільшення рівня середньої заробітної плати у серпні 2019 (порівняно з липнем 2019) відбулося у наступних видах економічної діяльності: 3,9% фінансова та страхова діяльність, 3,6% діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, 3,2 % інформації та телекомунікації.

Зменшення рівня середньої заробітної плати у серпні 2019 (порівняно з липнем 2019) відбулося у сільському, лісовому та рибному господарствах – на 1,9 %, освіті – на 0,5%.

Найвищий рівень середньої заробітної плати серед основних видів економічної діяльності у серпні поточного року був у працівників у сфері державного управління й оборони ;обов’язкового соціального страхування – 13550,97 тис.грн. Серед промислових видів діяльності найвищі нарахування зафіксовано на підприємствах по виробництву основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – 19060,38 тис.грн, а також на підприємствах по виробництву комп’ютерів, електронної і оптичної продукції та на підприємствах -13305,85 тис.грн.

Разом з тим, найменш оплачуваними у травні були працівники, зайняті у сфері творчості, мистецтва та розваг, розмір нарахованої заробітної плати яких становив  53,6% середнього по економіці області рівня.

За рівнем оплати праці у серпні 2019 серед 25 регіонів України Вінницька область знаходилась на 10 місці.