Постійно здійснюється моніторинг стану виплати заробітної плати, шляхом проведення роз’яснювальної роботи з керівниками підприємств про недопустимість порушення строків виплати заробітної плати працівникам на підприємствах-боржниках.