Інформаційний бюлетень. Результати роботи за I квартал 2019 року

      Соціально-трудові відносини є ключовим елементом будь-якої економічної системи і являють собою комплекс взаємовідносин  між організаціями, що представляють інтереси найманих працівників, об’єднаннями роботодавців та державними інституціями, що пов’язані з використанням робочої сили та спрямовані на забезпечення високого рівня і якості життя особистості, колективів та суспільства в цілому.

      Правові засади регулювання соціально-трудових відносин ґрунтуються на положеннях Конституції України, Кодексу законів про працю України, законів України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про колективні договори і угоди» та нормативно-правових актів Національної служби посередництва і примирення.

      Національна служба посередництва і примирення (далі - НСПП) як постійно діючий державний орган, утворений Президентом України з метою сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів), спрямовує свою діяльність на зниження соціальної напруги в суспільстві, забезпечення соціально-економічної стабільності в державі, реалізацію конституційних прав і гарантій громадян України.

      НСПП відповідно до компетенції здійснює моніторинг стану соціально-трудових відносин, аналізує причини виникнення розбіжностей між найманими працівниками та власниками, інформує та надає пропозиції відповідним органам державної влади, сторонам соціального діалогу щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та своєчасного їх вирішення, попередження стихійних страйків, колективних припинень роботи та акцій соціального протесту.                                                            

 

АКЦІЇ ПРОТЕСТУ 

Відділенням НСПП у Вінницькій області упродовж I кварталу 2019 року не було зафіксовано жодного випадку колективного припинення робіт на підприємствах, установах, організаціях Вінницької області, яке відповідно до вимог розділу ІІІ Закону України ”Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” класифікувалось як страйк.  

 

КОЛЕКТИВНІ ТРУДОВІ СПОРИ (КОНФЛІКТИ)

Упродовж 1 кварталу 2019 року колективних трудових спорів (конфліктів) у Вінницькій області не було зареєстровано.

 

ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ (КОНФЛІКТІВ) 

Всього Відділення упродовж 1 кварталу 2019 року сприяло врегулюванню 16 випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин на 15 підприємствах та установах області на виробничому рівні, 6 із яких виникли з початку року. Результатом роботи Відділення за І квартал 2019 р. по запобіганню виникнення КТС(к) стало усунення чинників дестабілізації 5 випадків соціально-трудових відносин, що виникли на 5 підприємствах та установах Вінницької області.

Протягом 1 кварталу взяті на облік 6 випадків соціально-трудових відносин на 6 підприємствах та установах:

1) ДП «Бджільнянський спиртовий завод» (Теплицький р-н);

2) КП «Городківка-комунсервіс» (Крижопільський р-н);

3) ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» (Тиврівський р-н);

4) ТОВ «Віндор» (м. Вінниця);

5) ПрАТ «Ладижинський завод залізобетонних конструкцій» (Тростянецький р-н);

6) ДЮСШ «Інтеграл» (м. Вінниця).

 Завдяки активному сприянню відділення НСПП у Вінницькій області було знято з обліку протягом І кварталу 2019р. 5 випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин на 5 підприємствах і установах:

1) КП «Городківка-комунсервіс» (Крижопільський р-н);

2) КП «Гніваньводопостач» (Тиврівський р-н);

3) ПАТ «Іванівський спеціалізований кар’єр» (Калинівський р-н);

4) ТОВ «Барський комбікормовий завод» (Барський р-н);

5)ДП «Бджільнянський спритовий завод» (Теплицький р-н).

     За 1 квартал 2019 року в результаті заходів, вжитих Відділенням щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), погашено заборгованості із виплати заробітної плати у сумі 2743,0 тис. грн. (30,9% від суми заборгованості, що стала основною причиною дестабілізації стану СТВ).

 

 

ПРОГНОЗ

МОЖЛИВИХ ЗМІН СТАНУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН, ВИНИКНЕННЯ КТС (К) НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У I ПІВРІЧЧІ 2019 РОКУ

 

Здійснений Відділенням моніторинг соціально-економічної ситуації в області, аналіз випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин, що перебували у системі запобігання виникненню КТС (к) Відділення, показали, що наявність заборгованості із виплати заробітної плати негативно позначилося на стані соціально-трудових відносин на підприємствах Вінницької області. Саме вимога найманих працівників виплатити заборговану заробітну плату продовжує залишатися однією з основних в конфліктах, які виникають на виробничому рівні і спричинена, перш за все, нестабільністю в політичному, економічному та відповідно, соціальному житті держави.

Крім того, є багато невирішених проблем у системі зайнятості населення, і головною являється прихована зайнятість, міграційні процеси. Як ніколи актуальним є впровадження суттєвих змін, необхідних стимулів як для роботодавців, які створюють робочі місця, так і для шукачів роботи.

Таким чином, з огляду на загальні тенденції економічного розвитку області, а також враховуючи стан та динаміку соціально-трудових відносин у колективах підприємств, установ та організацій найбільш проблемних галузей економіки, у I півріччі 2019 року Відділення передбачає можливе загострення стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів на підприємствах таких галузей економіки, як:

  • виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів;
  • виробництво хімічних речовин і хімічної продукції;
  • житлово-комунальне господарство.

В територіальному розрізі ускладнення стану соціально-трудових відносин ймовірно виникатимуть у  містах Вінниця та Ладижин,  Могилів-Подільському, Тростянецькому районах.

 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ СТОРІН СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ 

Відповідно до цього Закону «Про соціальний діалог в Україні» відділення НСПП у Вінницькій області здійснює оцінку відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до органів соціального діалогу.

Результатом проведеної роботи стало здійснення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та визнання репрезентативними 46 профспілкових організацій та 1 організації роботодавців Вінницької області (2011-2015 р.), представникам яких було вручено Свідоцтва, що засвідчують відповідність критеріям репрезентативності.

Оскільки відповідно до ч.2 ст. 7 Закону України «Про соціальний діалог в Україні», оцінка відповідності критеріям репрезентативності профспілок та організацій роботодавців здійснюється один раз на 5 років, починаючи з 2016 було проведено підготовчу правороз’яснювальну роботу щодо повторного проходження процедури підтвердження репрезентативності.

          Протягом 2016-2019 р. свою репрезентативність підтвердили 41 профспілкова організація та 1 організація роботодавців області.

Всього, починаючи з 2011 року, пройшло оцінку відповідності критеріям репрезентативності 87 профспілкових організації та 2 організації роботодавців області.

 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ СТОРІН СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ 

З метою підвищення рівня правової культури сторін соціального діалогу відділення НСПП у Вінницькій області використовує широкий спектр різноманітних форм: надання консультацій, рекомендацій, роз’яснень у засобах масової інформації та на веб-сайтах, розробка та розповсюдження методичних матеріалів, проведення навчальних семінарів, «круглих столів», нарад, конференцій тощо. До прикладу:

 - упродовж 1 кварталу 2019 року в приміщенні Відділення  щомісячно проводилися засідання «круглого столу» спільно з Департаментом соціальної і молодіжної політики Вінницької ОДА;

 - на базі Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва (ВОУНБ) організовано виставку. Серед експонатів представлено методичні матеріали (буклети, плакати), розроблені Відділенням для інформування громадян з метою роз’яснення їх трудових прав, а також примірники видання «Бюлетень Національної служби посередництва і примирення», збірники законодавчих та нормативно-правових актів з питань діяльності НСПП та здійснення примирних процедур;

 - у Школі Медіації і Права, що діє при ВОУНБ, проводяться інтерактивні лекції, мультимедійні презентації, тренінги, круглі столи, дискусії за участю фахівців Відділення. До зазначених заходів активно залучалися представники позаштатних інституцій НСПП, що дало можливість підвищити їх кваліфікацію. Під час семінарів розглядалися питання врегулювання трудових конфліктів, запобігання їх виникненню, основні функції і завдання НСПП, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), актуальні питання реформування трудового законодавства.

 

ПЕРЕДПЛАТА БЮЛЕТЕНЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ 

      Національною службою посередництва і примирення видається періодичне видання “Бюлетень Національної служби посередництва і примирення”, який є всеукраїнським, офіційним, нормативним, виробничо-практичним, інформаційним виданням. Індекс Бюлетеня 23877, передплатна ціна на півроку – 71грн.52 коп.

З метою підвищення рівня правової культури в трудових колективах  Вінницької області та покращення взаємодії районних (міських) міжвідомчих координаційно-методичних рад з відділенням Національної служби посередництва і примирення у Вінницький області, в рамках покращення правової освіти населення, здійснюється передплата Бюлетеня Національної служби посередництва і примирення на 2019 р.

"Гаряча лінія" голови облдержадміністрації з питань протидії корупції та додержання законодавства з питань праці і зайнятості населення та захисту прав інвесторів
тел.: (0432) 65-17-61
e-mail: stop_korupcia@vin.gov.ua

Повідомлення про корупційне правопорушення

Архів новин

Жовтень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3