Функціональні повноваження першого заступника голови облдержадміністрації

Перший заступник голови обласної державної адміністрації

Гижко А.П.

 

Виконує обов’язки голови облдержадміністрації у разі його  відсутності.

Забезпечує контроль за виконанням Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень, доручень голови облдержадміністрації та рішень обласної Ради з питань економіки, фінансів, соціально-економічного розвитку області.

 

Відповідає за: 

реалізацію в області економічної та регіональної політики;

реалізацію на території області фінансової та податкової політики;

вирішення питань, пов‘язаних з банківською та податковою діяльністю, казначейським обслуговуванням;

питання погашення кредиторської заборгованості на підприємствах та інших господарських структурах області;

роботу галузей агропромислового комплексу, розвиток соціальної сфери села, продовольче забезпечення населення;

розвиток лісового господарства;

вирішення питань землеустрою та моніторингу земель;

надання земельних ділянок та їх продаж;

додержання правил санітарної охорони, здійсненням заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації;

формування цін і своєчасні розрахунки з населенням та сільськогосподарськими підприємствами області за здане молоко;

реалізацію в області розвитку підприємництва, бізнесу, інноваційно-інвестиційної політики, євроінтеграцію і міжнародне співробітництво та здійснює заходи щодо розвитку пріоритетних територій, затвердження інвестиційних проектів і укладання контрактів з інвесторами;

реалізацію державної цінової  та тарифної політики;

взаємодію з арбітражними керуючими в області;

реалізацію державної політики в галузі туризму і курортів, розвитку туристичної та курортно-рекреаційної індустрії;

інформатизацію управлінської діяльності.

 

Забезпечує: 

розробку стратегії соціально-економічного розвитку області та регіонів,    виконання    обласної    та    регіональних    програм   соціально-

економічного розвитку;

супроводження інвестиційних проектів та залучення інвестицій в економіку області, створення сприятливого інвестиційного клімату у регіоні;

здійснення контролю за станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням зобов’язань перед бюджетом, належним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі;

координацію роботи з банківською системою області та залучення кредитних ресурсів у базові галузі  економіки області;

здійснення контролю за станом виконання місцевих бюджетів;

контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів з питань фінансової політики;

формування та виконання обласного бюджету, підготовку пропозицій щодо складання проекту Державного бюджету України;

ефективне використання фінансових ресурсів області;  

реалізацію в області газифікації;

розробку та виконання державних і регіональних програм зовнішньоекономічної діяльності, інтеграційної політики, інвестиційної діяльності, підвищення ефективності виробництва на підприємствах транспорту, залучення інвестицій та інноваційних технологій;

координацію роботи з банківською системою області та залучення кредитних ресурсів у базові галузі  економіки області;

розробку та виконання програм розвитку і функціонування промислового комплексу області, підвищення конкурентоспроможності промислової продукції;

запровадження ефективних методів регулювання цін та тарифів на товари, продукцію, послуги у встановленому законодавством порядку;

організацію перебування в області зарубіжних делегацій та обласних делегацій за кордоном. 

Координує роботу з надання адміністративних послуг та функціонування дозвільної системи у сфері господарювання на території області.

Відає питаннями санації, реструктуризації та банкрутства                підприємств.

Координує роботу щодо участі підприємств та організацій регіону у виставково-ярмаркових заходах України.

Готує пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу області, забезпечення в установленому порядку регулювання інвестиційної діяльності.

Здійснює відповідно до чинного законодавства координацію та контроль за виконанням заходів, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері європейської інтеграції в області.

Здійснює повноваження, пов’язані з розвитком економічних та соціально-культурних відносин з регіонами іноземних держав.

Забезпечує виконання повноважень щодо вирішення перспективних та поточних завдань розвитку галузей агропромислового комплексу, використання та охорони земель, лісів, підвищення родючості ґрунтів, реформування земельних і майнових відносин.

Вживає заходів щодо розробки і виконання регіональних програм з підвищення ефективності виробництва в сільському господарстві, переробній та харчовій промисловості, залучення інвестицій та інноваційних технологій в агропромисловому комплексі.

У межах наданих повноважень і функцій створює умови для ефективного функціонування ринку зерна, задоволення потреб населення у продуктах першої необхідності, стабілізації ринку основних продовольчих товарів, впроваджує виважену цінову політику на основні продукти харчування, закупівлю зерна до регіональних ресурсів і потреб.

Організовує виконання програм та заходів природоохоронного спрямування. Вирішує питання організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

 

Спрямовує, координує та здійснює контроль за діяльністю: 

Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку   облдержадміністрації;

Департаменту фінансів облдержадміністрації (оперативне управління);

Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації; 

Барської райдержадміністрації;

Бершадської райдержадміністрації;

Жмеринської райдержадміністрації;

Мурованокуриловецької райдержадміністрації;

Немирівської райдержадміністрації;

Тиврівської райдержадміністрації;

виконавчих органів Жмеринської міської ради.

 

Співпрацює з: 

Міністерством аграрної політики України;

Міністерством екології та природних ресурсів України;

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України;

Міністерством закордонних справ України;

Міністерством фінансів України;

Державною казначейською службою України;

Державною службою статистики України;

Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру;

Державною фіскальною службою України;

Державним агентством лісових ресурсів України;

Державним агентством резерву України;

Державним агентством рибного господарства України;

Державною аудиторською службою України;

Державною екологічною інспекцією України;

Антимонопольним комітетом України;

Фондом державного майна України;

Торгово-промисловою палатою України;

Національним банком України.

 

Забезпечує взаємодію з: 

Головним управлінням Державної фіскальної служби у Вінницькій області;

Головним управлінням Державної казначейської служби у Вінницькій області;

Головним управлінням Держгеокадастру у Вінницькій області;

Головним управлінням Держпродспоживслужби у Вінницькій області;

Головним управлінням статистики у Вінницькій області;

Головним територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області;

Державною екологічною інспекцією у Вінницькій області;

Управлінням Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області;

Вінницьким обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України;

управління Державного агентства рибного господарства у Вінницькій області;

Вінницьким обласним управлінням лісового та мисливського            господарства;

регіональним відділенням Фонду держмайна України по Вінницькій області;

Державним підприємством “Вінницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” (ДП “Вінницястандартметро-логія”);

обласною спілкою споживчих товариств;

комунальною організацією “Обласний Фонд сприяння інвестиціям та будівництву”;

Вінницьким регіональним відділенням Укрдержфонду підтримки   фермерських господарств;

Вінницьким обласним державним проектно-технологічним центром охорони родючості ґрунтів і якості продукції “Облдержродючість”;

Вінницьким обласним комунальним спеціалізованим лісогоспо-дарським підприємством  “Віноблагроліс”;

Вінницькою торгово-промисловою палатою.

 

Очолює:                

державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при облдерж-адміністрації;

комісію з відчуження об’єктів державної власності;

комісію з конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва;

комісію з питань надання земельних ділянок у власність або користування фізичним та юридичним особам;

комісію з питань нагород при облдержадміністрації;

конкурсну комісію для проведення відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів обласного бюджету;

конкурсну комісію обласного фонду охорони земель;

конкурсну комісію обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;

координаційну раду з питань розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики при облдержадміністрації;

координаційну раду з питань формування національної екологічної мережі;

міжвідомчу комісію з питань моніторингу довкілля;

обласну комісію з питань державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності при здійсненні операцій з металобрухтом;

обласну комісію з врегулювання майнових питань реформованих і сільськогосподарських підприємств;

обласну комісію з питань поводження з безхазяйними відходами;

обласну комісію з питань упорядкування обліку юридичних осіб;

обласну тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

обласний антикризовий енергетичний штаб;

обласну комісію з визначення претендентів для занесення на обласну Дошку пошани;

обласну комісію з питань охорони родючості ґрунтів;

обласну робочу групу з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель;

обласну раду з питань виставкової діяльності;

регіональний штаб з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції;

комісія з відбору проектів та заходів, які фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, спрямованої на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості;

робоча група щодо розвитку заповідної справи в області;

робоча група із забезпечення відкритості та прозорості роботи під час внесення змін до перспективного плану формування територій громад області.

 

Координує діяльність регіональної ради підприємців при облдержадміністрації.

 

"Гаряча лінія" голови облдержадміністрації Валерія Коровія з питань протидії корупції та додержання законодавства з питань праці і зайнятості населення та захисту прав інвесторів
тел.: (0432) 65-17-61
e-mail: stop_korupcia@vin.gov.ua

Повідомлення про корупційне правопорушення

Архів новин

Липень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4