Функціональні повноваження керівника апарату облдержадміністрації

Загальні положення 

Керівник апарату облдержадміністрації здійснює повноваження керівника державної служби в апараті облдержадміністрації та забезпечує організацію роботи апарату облдержадміністрації.

Керівник апарату облдержадміністрації безпосередньо підпорядковується  голові обласної державної адміністрації.

 

Завдання та обов’язки 

Керівник апарату облдержадміністрації організовує:

 здійснення правового, інформаційно-аналітичного, методичного, кадрового, матеріально-технічного та іншого організаційного забезпечення діяльності облдержадміністрації, проведення перевірок виконання актів законодавства та розпоряджень голови облдержадміністрації;

опрацювання документів і звернень, які надходять до облдержадміністрації, підготовку до них аналітичних, довідкових та інших матеріалів, а також проектів доручень голови та заступників голови облдержадміністрації;

опрацювання проектів розпоряджень голови облдержадміністрації та забезпечення дотримання вимог чинного законодавства під час їх підготовки;

перевірку актів голів райдержадміністрацій та виконавчих органів місцевого самоврядування (в межах делегованих повноважень органів виконавчої влади) на предмет відповідності їх чинному законодавству;

роботу щодо надання методичної та іншої практичної допомоги райдержадміністраціям і органам місцевого самоврядування області;

надання методичної допомоги консультативно-дорадчим та іншим допоміжним органам, службам і комісіям облдержадміністрації;

підготовку й подання голові облдержадміністрації проектів планів роботи облдержадміністрації та забезпечення контролю за їх виконанням;

проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави в облдержадміністрації;

роботу з підготовки аналітичних, довідкових та інших матеріалів з організаційних і кадрових питань для розгляду головою  облдержадміністрації, згідно із затвердженою номенклатурою;

взаємодію апарату облдержадміністрації з іншими структурними підрозді­лами облдержадміністрації, організаціями, установами та об'єднаннями громадян;

проведення засідань колегії облдержадміністрації, а також нарад за участю голови облдержадміністрації;

підготовку подань про нагородження державними, урядовими нагоро­дами, обласними відзнаками тощо.

 

Забезпечує роботу: 

з підбору та підготовки керівних кадрів місцевих органів виконавчої влади, державних службовців апарату облдержадміністрації;

з підготовки документів на розгляд голови облдержадміністрації, доведення розпоряджень голови облдержадміністрації до виконавців;

з контролю за станом організаційної, кадрової роботи, діловодства та контролю за виконанням документів у структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях;

щодо дотримання вимог чинного законодавства при підготовці проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, встановленого порядку роботи з таємними документами та документами з грифом «Для службового користування»;

щодо додержання вимог чинного законодавства з питань охорони праці та пожежної безпеки в апараті облдержадміністрації;

з контролю за здійсненням органами місцевого самовряду­вання делегованих повноважень органів виконавчої влади;

щодо транспортного обслуговування облдержадміністрації;

щодо здійснення організаційно-процедурних питань діяльності облдержадміністрації згідно з Регламентом облдержадміністрації та забезпечує порядок роботи з документами відповідно до Інструкції з діловодства в облдержадміністрації;

щодо захисту інформації в інформаційній системі обласної державної адміністрації, своєчасне розроблення необхідних для цього заходів та створення комплексу технічного захисту інформації;

щодо забезпечення доступу до публічної інформації в обласній та районних державних адміністраціях;

щодо організації проведення виборів і референдумів у межах, визначених законодавством.

 

Очолює: 

Комітет з конкурсних торгів апарату обласної державної адміністрації.

У межах і порядку, визначених чинним законодавством, координує роботу з питань функціонування Державного реєстру виборців в області.

У межах своїх повноважень видає накази, організовує та контролює їх виконання.

Укладає договори від імені облдержадміністрації з питань, віднесених до його компетенції.

Виконує вимоги законодавства щодо захисту персональних даних.

Дотримується регламенту облдержадміністрації та правил внутрішнього службового розпорядку для державних службовців апарату облдержадміністрації.

  

Взаємовідносини за посадою

 Керівник апарату облдержадміністрації взаємодіє з:

- посадовими особами Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного агентства України з питань державної служби, інших центральних органів виконавчої влади з питань надання документів та інформацій, передбачених чинним законодавством;

- посадовими особами апарату та структурних підрозділів  облдержадміністрації, райдержадміністрацій, державними органами (територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади)  з питань отримання інформацій у встановлені терміни з питань, що належать до сфери діяльності облдержадміністрації.

Інформаційно взаємодіє з підрозділами, особами, організаціями, установами з питань виконання поточних завдань.

"Гаряча лінія" голови облдержадміністрації Валерія Коровія з питань протидії корупції та додержання законодавства з питань праці і зайнятості населення та захисту прав інвесторів
тел.: (0432) 65-17-61
e-mail: stop_korupcia@vin.gov.ua

Повідомлення про корупційне правопорушення

Архів новин

Липень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4